Vragen over uw belastingaangifte

  Hoe moet ik het woon en wegverkeer invullen en wat moet ik invullen voor de vrijstelling? Welk maximaal bedrag mag ik inschrijven? (Tony Massage)

  De vrijstelling vult u in naast code 255 (1255-06 of 2255-73) in Vak IV. Het bedrag hangt af van de wijze van vervoer. Met het openbaar vervoer is de volledige vergoeding aftrekbaar. We spreken dan van de vergoeding die de werkgever toekent voor woon-werkverkeer, ook in de vorm van een terugbetaling van een treinabonnement. Naast code 255 mag u dus hetzelfde bedrag invullen als op het lijntje vlak daarboven (code 254, “terugbetaling woon-werkverkeer”). Wie gebruik maakt van “georganiseerd gemeenschappelijk vervoer”, mag de prijs van een treinrit vrijstellen (tarief van een maandabonnement eerste klasse voor dezelfde afstand). We spreken dan van vervoer dat door de werkgever georganiseerd is. Dat kan met een speciaal ingelegde bus maar evengoed via carpooling. De derde mogelijkheid is dat u gebruik maakt van de eigen auto of van een ander vervoermiddel. In dat geval is de vrijstelling beperkt tot €380. Dat bedrag moet u dus zeker invullen naast code 255.

  Interessant is dat de vrijstellingen bij elkaar opgeteld mogen worden als u van verschillende vervoerswijzen gebruik maakt (bv. met de auto tot aan het station van vertrek en vanaf het station van aankomst te voet of met de plooifiets). De vrijstelling kan natuurlijk nooit hoger zijn dan de totale vergoeding die u ontvangen hebt.

  Als de werkgever een specifieke fietsvergoeding toekent van €0,23/km (al dan niet naast een ‘gewone’ woon-werkvergoeding), is die gewoon vrijgesteld. U hoeft die niet te vermelden op de aangifte, en er hoeft dus ook niets ingevuld te worden naast code 255.

  Wie ervoor opteert zijn werkelijke beroepskosten te bewijzen (code 1258/2258), mag €0,15/km inbrengen voor de eigen auto. Hetzelfde bedrag geldt ook voor elk ander transportmiddel (ook als men te voet gaat!), maar dan verschilt de regeling op twee punten: men mag maar voor maximaal 100 km woon)werkafstand inbrengen, en de €0,15 is geen maximum (als men hogere kosten kan bewijzen, mag men die inbrengen). Let op: de hoger geschetste vrijstellingen zijn niet van toepassing als men zijn werkelijke beroepskosten bewijst, zijn dus niet combineerbaar met de €0,15/km.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 10:24:11 AM

  Mijn vraag betreft een door het Agentschap Onroerend Erfgoed beschermd monument: Onder welke rubriek en hoe kunnen onderhoudswerken aan beschermde monumenten worden ingebracht? (Bernadette Vandercammen)

  Dat kan in Vak X onder rubriek C (code 3385 of 4385). U vermeldt daar het totale bedrag van de werken (btw inbegrepen). Het fiscale voordeel is weliswaar beperkt tot 50% en maximaal €38.390, maar die beperkingen worden automatisch toegepast, u hoeft zich daar dus niet om te bekommeren. Facturen en het beschermingsbesluit hoeven niet meegestuurd te worden met de aangifte maar moeten natuurlijk wel bewaard worden, om te kunnen tonen als de fiscus er later eventueel om zou vragen. De Vlaamse regering heeft overigens onlangs aangekondigd dat de voorwaarden voor het belastingvoordeel waarschijnlijk volgend jaar versoepeld zullen worden. Toegankelijkheid voor het publiek zou geen vereiste meer zijn.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 10:31:11 AM

  Ik bezit een chalet in Nederland met een WOZ waarde van 55000 euro. Ik betaal in Nederland reeds 81,84 euro belasting op dit object. Wat moet ik in België aangeven. (Welk procent gebruikt men hiervoor) ? Ik gebruik deze chalet enkel als buitenverblijf en verhuur niet. (Hedwig Megens)

  Volgens de letter van de wet moet u de werkelijke huurwaarde aangeven (ook al verhuurt u niet). Maar in de praktijk staat de fiscus toe – voor de eenvoud én om discriminatie te vermijden – dat u 4% van de WOZ-waarde gebruikt. Die vult u in naast code 130 (1130-34) in Vak III. De in Nederland betaalde belasting mag u daar van aftrekken, ook al zegt de fiscus dat niet met zoveel woorden.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 10:32:19 AM
  Mijn zoon is doctoraatsbursaal (leeftijd 26) blijft hij ten laatste van zijn ouders of niet? (Cris verboven)
  Hij kan ten laste blijven. Er is geen leeftijdslimiet. Er zijn wel andere voorwaarden. De zoon moet bijvoorbeeld deel blijven uitmaken van het gezin. Verblijf op een studentenkot is geen beletsel voor dat laatste, maar dan mag het niet gaan om echt zelfstandig wonen. Hij mag ook geen eigen inkomsten hebben (“bestaansmiddelen”), of slechts zeer geringe. De grens is in principe €3.140 per jaar. Dat mag een kind dus hebben als eigen inkomen zonder het statuut van kind ten laste te verliezen. Voor jobstudenten en studenten die een bijjob hebben als zelfstandige, komt daar €2.610 bovenop. Bovendien mag men standaard een kostenaftrek van 20% toepassen. De genoemde bedragen liggen dus in de praktijk (minstens) een vierde hoger. Voor kinderen van alleenstaanden gelden nog hogere bedragen. Studiebeurzen tellen overigens niet mee als eigen inkomen.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 10:40:38 AM
  Mijn zoon heeft een opleiding piloot gevolgd mag hij de kosten van opleiding en de kosten die gepaard gaan om zijn licenties te behouden fiscaal inbregen als beroepskosten?

  De fiscus heeft de neiging om de aftrek alleen te aanvaarden als de kost te maken heeft met het huidige beroep, en niet met een toekomstig beroep. Als uw zoon momenteel werkt als piloot, en hij is verplicht om zich bij te scholen, is er geen probleem. Als hij momenteel tijdelijk niet werkzaam is als piloot, zou het kunnen dat de fiscus moeilijk gaat doen. Bijvoorbeeld een attest van een toekomstige werkgever (waarin die bevestigt dat hij uw zoon niet aanwerft zonder die opleidingen) zou dan helpen om de fiscus te overtuigen. In andere gevallen is er veel kans dat er discussie ontstaat. U kunt altijd op voorhand contact opnemen met uw controleur om de zaak te bespreken.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 10:51:53 AM

  Ik ben naar de invuldagen geweest hier op de gemeente (Koekelberg) ik weet dat mijn belastingen volledig verkeerd zijn ingevuld , ik ben Nederlandstalig en die mevrouw Franstalig (er was geen nederlands mogelijk) en ze begreep me niet toen ik sprak over huurinkomsten in het buitenland en een buitenlandse rekening, wat doe ik nu het beste?? (Philip De Paepe)

  Zoiets zou natuurlijk niet mogen voorkomen. U zou kunnen overwegen het probleem te signaleren aan de ombudsman van Financiën. Noteer ook, indien mogelijk, naam, afdeling, tijdstip enz. Stel dat er later een betwisting ontstaat met de fiscus, kan u altijd inroepen dat de ambtenaren van de fiscus u niet konden helpen, waardoor het veel moeilijker wordt om een sanctie op te leggen als u zware fouten gemaakt zou hebben, zeker als u ook nog eens de fiscale bemiddelingsdienst zou inschakelen (waarmee ik overigens niet wil suggereren dat er in uw geval een risico is op een fout of op een sanctie!). Maar hoe dan ook verandert dat alles niets aan het feit dat u uw aangifte moet invullen. Een buitenlands rekeningnummer moet u in elk geval vermelden in Vak XIV. Als u een woning in het buitenland hebt en daarvoor huur ontvangt, moet u de huurinkomsten ook vermelden: in Vak III, rubriek B.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 10:56:48 AM
  Bij het bewijzen van beroepskosten, kan men dan ook een bureau ruimte in kosten brengen die thuis soms gebruikt wordt voor het werk? Kan dan een deel vd energiekosten en dergelijke in verhouding ingebracht worden? (verhouding is dan bureau/totale oppervlakte woning) alvast bedankt. (J.HAS)
   
  Als het bureau thuis gebruikt wordt voor het werk, kan dat inderdaad ingebracht worden als beroepskost. U kan dan de totale kosten van het huis (inclusief, zoals u suggereert, de energiekosten) opsplitsen volgens het aandeel dat het bureau inneemt in de totale oppervlakte van het huis. Plus eventuele specifieke kosten voor het bureau zelf (bureaumeubel, printer...). U kan wel niet alle kosten voor het bureau inbrengen. De fiscus gaat er (logischerwijze) van uit dat het bureau ook voor privézaken gebruikt wordt, en verwacht een realistische opdeling tussen privé en beroepsmatig. Dat percentage hangt helemaal af van de specifieke omstandigheden, zoals het aantal kinderen, het feit of er ook elders computers staan, enz. U moet er ook altijd aan denken dat u beroepskosten moet bewijzen. Welk bewijs nodig is, hangt ook af van de omstandigheden. Maar een attest van de werkgever waarin die bevestigt dat u niet anders kan dan af en toe tuis te werken, is natuurlijk heel waardevol.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:06:33 AM

  Dienen winsten die gemaakt zijn via het investeren in cryptomunten (bijvoorbeeld bitcoin) aangegeven worden in de belastingen?
  Hoeveel belastingen is men op de winst verschuldigd? Kunnen omgekeerd verliezen dan ook ingebracht worden? (Sam Jansens)

  Voor bitcoins bestaat nog geen wettelijke regeling. Tot nader order zou ik ervan uitgaan dat winsten of meerwaarden niet belastbaar zijn. Tenzij er sprake is van speculatie (zoals voor elk effect). Dat houdt bijvoorbeeld in dat grote hoeveelheden gekocht worden en op korte termijn weer doorverkocht met de duidelijke bedoeling om winst te maken, dat gebruik gemaakt wordt van professionele ervaring of een goede kennis van de sector… Er bestaan geen ondubbelzinnige regels over waar de grens precies ligt, maar er is wel een marge in het voordeel van de belastingplichtige. Het belastingtarief in dat geval zou 33% zijn (Vak XVI van de aangifte). Het feit dat een operatie in bitcoin gebeurt, verandert eigenlijk niets aan het karakter van de operatie. Telkens zijn dus gewoon de algemene regels van toepassing. Een rente die uitgekeerd wordt in bitcoin, blijft bijvoorbeeld belastbaar als gelijk welke andere (belastbare) rente. Daarbij komt wel nog dat telkens omgerekend moet worden naar euro. Als de koers van de bitcoin gestegen zou zijn tegen het moment dat de rente uitgekeerd wordt, zou je kunnen zeggen dat – indirect – de meerwaarde wel belast wordt.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:09:23 AM
  Mijn zoon gaat in oktober op kot, kan ik als loontrekkende die kosten inbrengen? (Freddy Van Laetem)
   
  Op zich is aftrek van kosten voor een kot niet mogelijk voor de ouders (ook niet voor de zoon trouwens, als hij nog niet werkt). Via een omweg is het eventueel wel mogelijk. U kan een onderhoudsuitkering betalen aan de zoon, die voor hem belastbaar is (maakt niet uit als hij geen andere inkomsten heeft) maar voor u aftrekbaar (voor 80%). Dat ligt echter moeilijk voor een student, want voorwaarde is dan dat hij geen deel meer uitmaakt van uw gezin. Afzonderlijk wonen tijdens de week volstaat daarvoor niet. U moet kunnen bewijzen dat hij een totaal onafhankelijk leven leidt, dat helemaal geconcentreerd is in de stad waar hij op kot zit. In de praktijk kan u verwachten dat de fiscus moeilijk zal doen, maar in principe, en als u goed let op alle voorwaarden, is het mogelijk.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:15:48 AM

  Ik krijg - door een rechtelijke vonnis - alimentatie van mijn ex-man, wat 80 % belast is; hij geniet daarop op 80 % belastingvoordeel! Kan ik van mijn belastingen de ereloon van de advocaat en de gerechtskosten met betrekking tot de procedure in de rechtbank om alimentatie te verkrijgen van mijn belastingen aftrekken?

  Aftrek van gerechtskosten en erelonen van een advocaat is jammer genoeg niet mogelijk voor een particulier. Daarvoor zou u moeten kunnen bewijzen dat het om beroepskosten gaat, wat niet het geval lijkt in uw situatie.

  Ik ben feitelijk gescheiden(jan2016) voor belastingen 2017 inkomsten 2016. Mijn ex is op die datum op een huurappartement gaan wonen. Zij was nog wel eigenaar van de woning tot op heden. Kan zij de woonbonus nog krijgen voor dat jaar? (Peter)

  Als ze verhuisd zou zijn vóór 1 januari 2016, had dat nog gekund. Maar omdat ze na die datum verhuisd is, valt de woonbonus weg voor haar. Dat betekent echter niet dat ze elk belastingvoordeel verliest. Ze kan bijvoorbeeld terugvallen op het langetermijnsparen.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:25:01 AM
  Waarom kan ik mijn belastingen niet berekenen via taks on web als ik woonkrediet 2016 (woonbonus invul)? Ik krijg steeds een foutmelding. (Nicole Haenebalcke)
   
  De berekeningsmodule voor de nieuwe Vlaamse "geïntegreerde woonbonus" werkte inderdaad tot nu nog niet. Die regeling is vorig jaar ingevoerd, en de fiscus had tot voor kort geen tijd gehad om zijn berekeningsprogramma aan te passen. Maar intussen is dat wel gebeurd. Vanaf vandaag kan u de module ook gebruiken voor de geïntegreerde woonbonus. Let wel: de geïntegreerde woonbonus (Vak IX, rubriek B.1) geldt alleen voor 'nieuwe' leningen, dus leningen die nieuw afgesloten zijn in 2016. Voor aflossingen die u in 2016 betaald hebt maar die betrekking hebben op een lening die al afgesloten was in 2015 of eerder, moet u het elders gaan zoeken in Vak IX (de nummers van de codes zijn in principe wel dezelfde gebleven).  
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:34:51 AM

  Er is een vermindering voor dakisolatie via aangifte op de belastingsbrief, is dit ook voor muurisolatie? (Hubert Van Landschoot)

  De vermindering voor muurisolatie is helaas al enkele jaren geleden afgeschaft. Vanaf dit jaar (inkomsten van 2017, aangifte in te vullen in 2018) is trouwens ook de vermindering voor dakisolatie afgeschaft. De huidige aangifte (inkomsten van 2016) is dus de laatste waarin u van die maatregel gebruik kunt maken.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:36:23 AM
  Mijn actuele status op de arbeidsmarkt is ‘op invaliditeit’.Naar aanleiding van mijn 60ste verjaardag werd mij onlangs een eerste pensioenkapitaal uitbetaald, zoals contractueel voorzien – bij de leeftijd van 60 jr. Op dit pensioenkapitaal wordt 20% bedrijfsvoorheffing ingehouden ‘aan de bron’. Toe ik na het invullen van mijn belastingaangifte een ‘voorlopige berekening’ van mijn aanslag liet maken leek het me alsof op dit pensioenkapitaal ook nog een ‘gewestelijke’ belasting wordt inghouden alsook de ‘gemeentebelasting (over dit laatste was ik niet verwonderd, over de gewestbelasting wel: 35% op de ingehouden bedrijfsvoorheffing?) (Walter Plasmans)
   
  De gemeentebelasting komt inderdaad nog bovenop de gewone personenbelasting. Maar voor de ‘gewestelijke belasting’ is dat niet het geval. Het cijfer van 35% dat u citeert, drukt alleen uit dat 26% van de opbrengst van de personenbelasting nu naar de gewesten gaat (van 100 gaat 74 naar het federale niveau, 26 naar de gewesten; 26 is 35% van 74, vandaar). Maar aan die ‘opbrengst’ zelf is niets veranderd. Uw belasting wordt dus niet verhoogd met 35%. U kan gerust zijn.

   
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:38:24 AM
  Twee en drie jaar geleden is er iets mis gelopen met de aangifte van mijn belastingen. Deze twee jaren is mijn belastingsformulier ingevuld door iemand van het ziekenfonds ‘de voorzorg’. Bij deze aangifte is men vergeten mijn pensioensparen aan te geven. Is het mogelijk dat mijn belastingsaangifte van deze twee jaren herbekeken wordt? Zodat ik van dit bedrag nog iets kan recupereren. (Kevin Rumers)
   
  Het hangt er een beetje vanaf. Om “bezwaar” in te dienen, heeft men maar zes maanden tijd vanaf de ontvangst van het aanslagbiljet. Voor aanslagjaar 2015 is die termijn al lang voorbij (aanslagbiljet verstuurd waarschijnlijk eind 2015 of begin 2016, dus de termijn liep tot ergens halverwege 2016). Er bestaat wel een langere termijn van vijf jaar om nog iets recht te zetten. Binnen die termijn kan men een zogenaamde “ambtshalve ontheffing” vragen. Die is echter alleen in welbepaalde gevallen van toepassing. Die termijn kan gebruikt worden als er “nieuwe feiten” aan het licht komen. Maar omdat het gewoon een vergetelheid betreft, en alle gegevens waarschijnlijk bekend waren op het moment van het invullen van de aangifte, kunnen we moeilijk spreken van een “nieuw” feit. De termijn van vijf jaar is ook van toepassing bij een “materiële vergissing”. Uw geval valt daar in principe onder. Het probleem is alleen dat het begrip materiële vergissing vaak heel eng geïnterpreteerd wordt. Over een duidelijke schrijffout (bv. een getal verkeerd overgeschreven) wordt niet gediscussieerd, dat is een vergissing. Maar als men iets gewoon niet invult, neemt de fiscus eigenlijk aan dat de belastingplichtige er bewust voor gekozen heeft om het niet in te vullen, bv. omdat hij dacht niet aan de voorwaarden te voldoen. In de praktijk valt er nochtans vaak over te praten. Ik raad u aan contact op te nemen met uw lokale controlekantoor en uw zaak uit te leggen. De kans is groot dat u op begrip zal kunnen rekenen. Als u in de voorgaande jaren ook al aan pensioensparen deed en dat toen (wel) aangegeven hebt, hebt u trouwens een sterk bijkomend argument om te stellen dat het wel degelijk om een echte vergissing ging en geen ‘bewuste keuze’. In dat geval is een “ambtshalve ontheffing” mogelijk, zelfs nog na vijf jaar.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:41:03 AM
  Ik ben een gescheiden vader van vier kinderen. Wij hebben co-ouderschap.Wij zijn niet gescheiden via EOT waardoor er in 2014 een vonnis van de rechtbank volgde. Daarin werd uitdrukkelijk vermeld dat de fiscale voordelen moeten gesplitst worden bij helften.
  De fiscale administratie weigert dit omdat
  1) ...in het vonnis niet vermeld staat dat de beide partijen bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som te verdelen terwijl dit net één van de discussiepunten was waarover de rechter in korgeding een uitspraak heeft gedaan.
  2) ... de huisvesting van alle kinderen niet gelijkmatig is verdeeld.
  3) ... de wettelijke verblijfplaats van de kinderen bij moeder is, maar In het geval van co-ouderschap moeten de kinderen nu eenmaal op één plaats ingeschreven staan, aangezien je volgens de burgerlijke wetgeving niet op twee plaatsen kan gedomicilieerd zijn.

  Met hun interpretatie van het vonnis negeert de fiscale administratie de facto het vonnis en verandert daardoor een rechterlijke uitspraak in het nadeel van één van de partijen. Op jaarbasis gaat dit over € 3000.
  Persoonlijk denk ik dat dit ook in strijd is met art.1321 van het Burgerlijk wetboek, meer bepaald punt 8 : dat een rechter een vonnis velt waarbij de bijzondere omstandigheden van de zaak in acht worden genomen. (Stefaan Dewilde)

   
  Dat de wettelijke verblijfplaats bij de moeder is, is inderdaad geen probleem. De kinderen kunnen maar op één plaats ingeschreven staan in het bevolkingsregister. Dat is geen beletsel om de regeling co-ouderschap toe te passen. Maar voor het overige vrees ik dat de fiscus een punt heeft. De regeling is jammer genoeg vrij formeel. De huisvesting moet gelijkmatig verdeeld zijn (en ‘gelijkmatig’ – het kind verblijft bij beide ouders even lang – is strikt op te vatten), en de rechter moet bovendien expliciet vaststellen dat de ouders dat afgesproken hebben. Veel interpretatieruimte is er niet. Een algemene uitspraak van de rechtbank over het splitsen van de fiscale voordelen volstaat niet.

   
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:45:06 AM
  Dien je het KI van je eigen woning niet meer aan te geven? Ik vind daar precies geen code meer voor. (G. Vanlerberghe)
  Het KI van de eigen woning hoeft u inderdaad niet meer aan te geven. Op de aangifte staat daar dan ook geen code meer voor.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:48:53 AM

  In het inkomstenjaar 2016 kochten wij een 2de eigendom, zijnde een appartement. Dit appartement werd definitief opgeleverd op 01/05/16 en wordt sinds 01/12/16 verhuurd aan een particulier die aldaar geen beroepsactiviteiten uitoefent.

  Voor dit appartement werd een hypothecaire aangegaan waarbij deels rente en deels kapitaal wordt afgelost. Het KI van het appartement is +/- 750,00 Euro.

  Los van het voorgaande betalen wij nog steeds af voor onze gezinswoning (hypothecaire lening afgesloten in 2009) die sinds vorig jaar dus niet meer onze enige/eigen woning is. Voor de eerste keer sinds jaren zullen we de extra premie voor enige/eerste woning niet meer kunnen inbrengen. Zo ver ben ik al.

  Door de wijzigingen onder de bevoegdheden (Vlaams/Federaal) heb ik momenteel geen enkel idee wel bedrag waar mag/kan worden ingebracht.

  De afgelopen jaren slaagde ik erin onze belastingbrief zonder enige hulp zelf in te vullen. Deze editie is, rekening houdende met het voorgaande, geen sinecure.​ (Philippe Bracke)

   

  Voor de bestaande lening voor uw gezinswoning moet u dezelfde codes gebruiken als vorige jaren (3370 en 4370 in uw geval). Tax-on-web helpt u daarbij trouwens, door aan te duiden welke codes u vorig jaar ingevuld hebt. Vak IX is wel anders ingedeeld. Uw vertrouwde codes voor een lening van (in uw geval) 2009 staan nu onder rubriek B.3.c (“leningen gesloten van 2005 tot 2014”). De cijfers 3 of 4 als eerste cijfer van de code wijzen overigens op een gewestelijk belastingvoordeel (in uw geval 3370 en 4370), de cijfers 1 of 2 op een federaal belastingvoordeel (de gezinswoning is een gewestbevoegdheid, een tweede verblijf is federaal).

  Of u voor de lening voor de tweede eigendom in aanmerking komt voor een belastingvoordeel, hangt af van het bedrag dat u al inbrengt voor uw gezinswoning. Er geldt namelijk een maximum voor beide samen. Ook dat is niet nieuw. Als u, zoals veel mensen, het maximum inbrengt voor de woonbonus (€2280), is er geen ruimte meer voor een belastingvoordeel voor een tweede verblijf (zoals u terecht opmerkt, kan u geen toeslag meer krijgen voor enige woning, maar die toeslag telt niet mee om te bepalen of er nog ruimte is). Als er nog ruimte zou zijn, kan u die opvullen met langetermijnsparen voor de kapitaalaflossingen. Ook daaraan is niets veranderd. Omdat een tweede verblijf, zoals gezegd, een federale bevoegdheid is, gaat het om een code die begint met een 1 of 2. Die vindt u in uw geval terug in rubriek C.4.b.1 van Vak IX. Voor de interest kan u terecht in rubriek C.3.b.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:52:45 AM

  Welke aftrekposten heeft een gepensioneerde van 75 jaar oud? (Paul Barbier)

  Als gepensioneerde is aftrek van beroepskosten niet meer mogelijk. U kan logischerwijze geen kosten inbrengen voor een bureau thuis omdat u thuiswerkt, en ook geen kosten voor woon-werkverkeer, om maar iets te zeggen. Maar voor de rest staan omzeggens alle aftrekposten voor u open die ook een ‘gewone’ belastingplichtige kan gebruiken. Dat gaat van de voordelen voor woonleningen over giften tot de talrijke mogelijkheden om fiscaal gunstig te investeren in startende ondernemingen. En daarbovenop is er de speciale vrijstelling of belastingvermindering voor vervangingsinkomsten (zoals pensioenen), die automatisch toegekend wordt.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:54:06 AM

  Mijn vader is vorig jaar overleden. Zijn er bepaalde posten in de belastingaangifte die mijn moeder moet invullen met betrekking op de hospitalisatie kosten en de begrafeniskosten? Of is er hier ergens een forfaitaire benadering? (Luc De Cloet)

  Er bestaat inderdaad een forfait voor begrafeniskosten (momenteel €6.152,40), maar dat wordt gebruikt voor de erfbelasting. Voor de aangifte in de personenbelasting spelen de begrafeniskosten geen rol. Vergoedingen voor begrafeniskosten zijn vrijgesteld van belasting.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:56:08 AM
  Mijn echtgenote en ikzelf bezitten in gemeenschappelijke eigendom (‘wettelijk huwelijksstelsel”) enige effecten (gewone kasbons + staatsbons ‘Leterme’) waarop, bij de uitbetaling van de intresten in 2016, door de tussenkomende financiële instellingen de gebruikelijke roerende voorheffing werd ingehouden.
  Van een kennis hoorde ik echter dat, aangezien mijn echtgenote zelf géén inkomsten heeft, de mogelijkheid zou bestaan om haar aandeel (50 %) van de inkomsten van deze kapitalen in te brengen in de rubrieken 2160/2162 van de momenteel in te dienen belastingaangifte ink. 2016 –aanslag 2017, wat zou uitmonden in een (gedeeltelijk) terugkrijgen van de op haar naam ingehouden roerende voorheffing.
  Ikzelf zou echter de keuze maken om mijn aandeel (50 %) van de inkomsten van deze kapitalen niet in te brengen in de rubr. 1160/1162, omdat dit mij m.i. ook géén voordeel zou opleveren (uitgetest door ingeven in het online berekeningsprogramma v/e bank).
  Nu was ik wel degelijk op de hoogte van het bestaan van deze mogelijkheid voor bvb. studenten of andere mensen met géén of een beperkt inkomen die apart hun aangifte indienen.
  Maar klaarblijkelijk zou het dus ook in ons geval (gezamenlijke aangifte als gehuwden, met toepassing huwelijksquotiënt) wel degelijk mogelijk en ook legaal zijn ?
  Werd ik correct ingelicht ? (Jan Van Goethem)
   
  Die mogelijkheid bestaat wel degelijk ook voor gehuwden. U kan elk apart bekijken wat het voordeligste is. En in het geval van een echtgenote zonder eigen beroepsinkomsten ligt het voor de hand om van die mogelijkheid gebruik te maken, zodat u inderdaad een deel van de roerende voorheffing zou moeten kunnen terugkrijgen. Voor uzelf is het niet interessant, zoals u zelf al becijferd hebt. Het huwelijksquotiënt is beperkt tot €10.290 en zal dus wellicht het resultaat niet beïnvloeden, maar u laat best alles toch eerst eens narekenen. Zeker ook omdat de roerende inkomsten meetellen als “bestaansmiddelen” van uw echtgenote, die het statuut van persoon ten laste in het gedrang kunnen brengen. Iemand kan maar ‘ten laste’ zijn als hij/zij minder dan €3.140 eigen inkomsten per jaar heeft.

   
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 11:59:13 AM

  Mijn moeder zit in een rusthuis. Haar pensioen is ontoereikend om de kosten van het rusthuis te betalen. Kunnen de kosten van het rusthuis fiscaal afgetrokken worden? (Eddy Heyndrickx)

  Voor uw moeder zit aftrek er niet in. Voor uzelf eventueel wel. De “onderhoudsuitkeringen” die u zou betalen aan uw moeder (minstens de betalingen die dienen om het verschil bij te passen), zijn voor uzelf aftrekbaar. Dat vergt echter een nadere analyse, om rekening te houden met alle voorwaarden en met de impact op de fiscale situatie van uw moeder.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:00:19 PM

  We hebben vorig jaar onze woonlening geherfinancierd bij een andere bank. Welke codes en bedragen dienen wij hiervoor allemaal in te vullen? We hebben ook ons pensioensparen overgezet naar de nieuwe bank, waar we tot op heden nog geen storting hebben gedaan, welke code dienen we hiervoor in te vullen? De schuldsaldoverzekering werd opgezegd bij de oude bank en een nieuwe afgesloten bij de nieuwe bank, maar deze is niet fiscaal aftrekbaar, dus wat dienen we hiervoor in orde te brengen? (Karolien Hoslbeeks)

  Een herfinancieringslening wordt beschouwd als een voortzetting van de oude lening, dus u kunt dezelfde codes invullen als vorig jaar. Tax-on-web zal u daarbij helpen, door aan te duiden welke codes u vorig jaar gebruikt hebt. Ook voor pensioensparen kunt u dezelfde codes blijven gebruiken. Het maakt geen enkel verschil bij welke bank(en) u aan pensioensparen doet. Er moet natuurlijk wel een storting gebeurd zijn in 2016. Als de schuldsaldoverzekering niet aftrekbaar zou zijn, hoeft u niets ‘in orde te brengen’. Het volstaat niets in te vullen op de aangifte. Ook als de schuldaldoverzekering aftrekbaar is, heeft het meestal geen zin om ze te vermelden in de aangifte. Veel mensen zitten sowieso al aan het wettelijke maximum voor de woonbonus, en dan hebben ze de verzekering niet nodig om het belastingvoordeel ‘vol te maken’. Bovendien vermijdt men zo dat eventuele latere uitkeringen van de verzekering belastbaar worden. Als u vermoedt dat er op dat punt een probleem bestaat, is uw bank waarschijnlijk bereid om dat allemaal gratis na te rekenen voor uw concrete situatie.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:02:12 PM

  Hoeveel is de vrijstijling voor dit jaar is dat nog steeds 380,00 euro? (Carine Pasternak)

  De vrijstelling van de terugbetalingen voor woon-werkverkeer (code 1255 of 2255 in rubriek A.9.b van Vak IV) bedraagt inderdaad nog steeds €380. Volgende keer stijgt het bedrag naar €390.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:03:35 PM
  Op elke maandelijkse factuur van de private leasing van mijn wagen staat :Aftrekbare rente (incl.BTW): 21,44 Euro. Betekent dit dat ik dit kan inbrengen in mijn belastingen en zo ja, bij welke code? (Danny De Vos)
  Alleen als u uw werkelijke beroepskosten bewijst. Voor een loontrekkende gebeurt dat in rubriek A.19 van Vak IV (code 1258 of 2258). Maar vul dat alleen in als u nog heel wat andere kosten heeft. Want door bij die code iets in te vullen, verliest u het recht op de forfaitaire kostenaftrek, die automatisch toegekend wordt en kan oplopen tot €4.240. Overigens: als u de auto beroepsmatig gebruikt, zijn logischerwijze alle kosten van die auto aftrekbaar (in verhouding tot het beroepsmatige gebruik), niet alleen de financieringskosten. Het enige verschil is dat voor die laatste geen aftrekbeperking geldt tot 75%.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:04:58 PM

  Vanaf welk bedrag spreekt men van een klein inkomen? Wat is het grensbedrag? Blijkbaar was er bij tax on web een vakje voorzien hiervoor maar niet op de papieren aangifte? Krijgt men hiervoor een belastingsvermindering? Automatisch of onder welke code aan te geven? (Chantal Deseure)

  Een klein inkomen maakt geen verschil voor de aangifte (wel voor de belasting natuurlijk). Met een inkomen van minder dan €26.510 heeft men recht op een hogere “belastingvrije som” (een algemene vrijstelling van een deel van het inkomen). Die wordt automatisch toegekend, daarvoor hoeft u niets in te vullen.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:06:06 PM
   
  Ik heb een fietsvergoeding van 360 euro gekregen en ook kosten eigen aan de werkgever teruggekregen. Moet ik dat aangeven op mijn belastingsbrief? (Karel G.)
  De specifieke fietsvergoeding (van €0,23 per km) is gewoon vrijgesteld en hoeft u niet aan te geven. Ook terugbetaalde kosten eigen aan de werkgever hoeft u niet aan te geven.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:10:22 PM
  We zijn getrouwd en hebben 1 kind. Moet ik dan bij mijn vrouw en bij mij 1 kind te laste zetten of hoe zit dit in elkaar? (Stefaan)
  Een kind is ten laste van beide ouders. Maar op de aangifte (Vak II, rubriek B) is slechts éénmaal plaats om dat in te vullen. Dus u hoeft geen 'keuze' te maken.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:12:29 PM
  Als ik mijn enige woning sinds oktober 2016 verhuur. Hoe geef ik dan best de huurinkomsten aan van die 3 maanden? Mag ik mijn KI nog ingeven voor 09/12de voor aftrek enige woning? (Pieter De Vroe)
  Als u verhuurt aan een particulier, hoeft u de huurinkomsten niet aan te geven. U moet wel het kadastraal inkomen aangeven in Vak III, bij code 1106 of 2106. Tegenwoordig wordt overigens niet meer gerekend in maanden maar in dagen (als de huur begon op 1 oktober, maakt dat natuurlijk geen verschil). De ‘aftrek enige woning’ (woonbonus) voor de lening blijft inderdaad behouden voor 9/12de (ook van dag tot dag te berekenen, zij het dat in principe alleen het moment van betaling van de aflossingen van de lening telt, wat in de praktijk meestal toch weer neerkomt op een berekening per maand). Voor het resterende deel van het jaar kan u in principe gebruik maken van het langetermijnsparen. Er zijn wel uitzonderingen waarin u ook voor het resterende deel van het jaar recht blijft hebben op de woonbonus, bijvoorbeeld als er sociale of beroepsredenen zijn waardoor het voor u onmogelijk geworden was in het huis te blijven wonen.

   
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:15:38 PM
  Ik heb nog een hypothecaire lening aangegaan in 1999. ( aankoop huis ) Nu heb ik in 2015 een wederopname gedaan binnen mijn hypothecair krediet van 40.000 euro ( verbouwingen ) Nu was mijn vraag : moet ik nu één van beide leningen kiezen om in te brengen in mijn aangifte , of mag ik ze cumuleren? (Dirk Van den Brande)
  Combinatie van het belastingvoordeel voor een nieuwe lening (een wederopname wordt daarmee gelijkgesteld) met het voordeel voor een lening van vóór 2005 is in uw geval niet mogelijk. U moet een keuze maken. Gezien het relatief lage bedrag van de nieuwe lening, kiest u vermoedelijk best voor de oude lening. Vóór 2015 bestond nog de mogelijkheid om de nieuwe lening samen te nemen met de oude als u ervoor koos om nog het oude stelsel toe te passen (niet de woonbonus). Let wel: als u in uw vorige aangifte (inkomsten van 2015, aanslagjaar 2016) al een keuze gemaakt hebt, dan geldt die ook voor alle latere aangiften.

   
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:17:33 PM
  In 2014 ben ik blote eigenaar geworden van het appartement van mijn grootvader. Hij had nog steeds het vruchtgebruik en ik las in de registratie dat de vruchtgebruiker nog steeds melding moest maken van het KI. Jammer genoeg is mijn grootvader vorig jaar in oktober overleden. En ik stel me de vraag of ik dit nu al dan niet moet vermelden op mijn belastingaangifte. Ik zie dat hij zelf het bedrag nooit aangegeven heeft. Maar, aangezien ik het appartement niet betrek, noch verhuur, dien ik het KI in te vullen in 365sten voor de overblijvende dagen na zijn overlijden? (code 1106) (Kris Vanhulle)
  Het is inderdaad aan de vruchtgebruiker (en niet aan de blote eigenaar) om melding te maken van het kadastraal inkomen, maar er is een uitzondering voor de ‘eigen woning’. Omdat uw grootvader in het appartement woonde, kon hij gebruik maken van die uitzondering. Hij hoefde dus niets aan te geven. Omdat u niet woont in het appartement, bent u wel verplicht het kadastraal inkomen aan te geven, inderdaad naast code 1106. De opsplitsing pro rata temporis gebeurt van dag tot dag, dus in 365sten vanaf zijn overlijden, ook dat klopt.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:19:36 PM

  Aftrek van leningintresten voor renovatie eigen woning? Kan dit nog? Vorig jaar wel, nu niet meer in Vlaanderen? Of hoe zit dit nu? (Dirk Pieters)

  Dat is zeker nog mogelijk. Vlaanderen heeft de regeling voor de woonbonus (voor kapitaalaflossingen en interest) wel herschreven in 2016, maar aan de grote lijnen is eigenlijk niets veranderd. Wel was het maximumbedrag dat men kan inbrengen, al in 2015 verlaagd van €2.280 naar €1.520 (plus toeslag van €760 als de woning de enige woning is). Voor bestaande leningen blijft sowieso alles bij het oude, inclusief het oude, hogere maximum. Wat wel afgeschaft is, is de oude bijkomende interestaftrek. Die bestond eigenlijk alleen nog voor leningen van vóór 2005 maar kon eventueel wel nog voor een nieuwere lening als er ook nog een oude lening (van vóór 2005) liep voor hetzelfde huis. Zo’n combinatie is nu echter uitgesloten voor leningen die in 2016 afgesloten zijn.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:20:48 PM

  Ik heb vorig jaar mijn belastingen ingevuld via tax on web. Krijg ik dan nu nog een bruine enveloppe met een papieren aangifte toegezonden? Zodanig dat ik eerst alles nog eens op papier kan invullen alvorens alles direct via tax on web in te vullen. (Jos Rossignol)

  U kan op tax on web aanvinken dat u toch nog de bruine enveloppe wil ontvangen. Doet u dat niet, dan veronderstelt de fiscus dat u geheel elektronisch wil werken. Als u dus vorig jaar niets aangevinkt hebt, krijgt u waarschijnlijk geen papieren aangifte meer. U kan die keuze voor volgend jaar wel nog veranderen.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:22:04 PM
  Vooraleer mijn vraag te stellen, eerst een situatieschets.
  Ik heb samen met een vriendin een huis gekocht (elk voor 50% eigenaar), gelegen in Meulebeke. Na de renovatie wordt dit huis verhuurd aan het RSVK (sociaal verhuurkantoor). Ik woon in Knokke-Heist, de vriendin in Tielt. De facturen voor de renovatie worden vanuit een rekening betaald waarvan de vriendin houder is, ik heb een volmacht. De meeste facturen staan wel op mijn naam, met altijd de vermelding van het "werfadres" in Meulebeke. Ikzelf heb mijn belastingsaangifte reeds via tax-on-web ingediend (maar kan nog steeds een wijziging doorvoeren).
  Nu heb ik een vraag betreffende de belastingsvermindering voor isolatiewerken aan het dak (er werd een offerte opgemaakt in 2016, alsook werd er een voorschot betaald in 2016. De werken zijn volgende week afgelopen, de factuur wordt binnen 2 weken betaald): moet dit voorschot reeds op de belastingsaangifte van dit jaar (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016) aangegeven worden?
  Zo ja:
  * op mijn aangifte, op de aangifte vriendin of op beide aangiften én welke som (voorschot bedraagt 100 euro)?
  * kan ik dit via tax-on-web nog aanpassen of moet ik daarvoor langs het belastingenkantoor?
  * ik veronderstel met meesturen van bewijs voorschot en offerte + eventueel de factuur?
  * onder welke rubriek?
  * de wijziging kan ik indienen tot 13 juli 2017?
  Zo neen:
  * hoe moet dit volgend jaar aangegeven worden (in feite dezelfde probleemstelling)?
  (Daniël Lisabeth)
  Een aangifte via tax-on-web kan inderdaad nog gecorrigeerd worden tot de normale uiterste indieningsdatum (dit jaar 13 juli), zij het slechts één maal. U hoeft dus niet te passeren via het belastingkantoor. Wat betaald is in 2016 (desnoods alleen een voorschot), kan u inbrengen in de aangifte voor aanslagjaar 2017, in Vak X, rubriek K. U mag 30% van het betaalde bedrag inbrengen. De betaling telt, niet de datum op de factuur. De betaling (dus de rekeninghouder) gaat voor op de naam op de factuur, dus in dit geval heeft uw vriendin recht op het voordeel en niet u. Bewijsstukken hoeft u niet mee te sturen met de aangifte. U moet ze natuurlijk wel bijhouden, voor het geval de fiscus erom vraagt bij een eventuele controle. Vanaf 1 januari 2016 is het voordeel overigens afgeschaft. De betaling die u binnenkort gaat doen, zal u in de aangifte van volgend jaar dus niet meer kunnen inbrengen.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:24:38 PM

  In december 2016 kochten wij een tweede verblijf. Dit is enkel voor eigen gebruik en wordt niet verhuurd. Moet ik hiervan aangifte doen, en zo ja, op welke manier? (Gino Buelens)

  Van een tweede verblijf (in België) moet u het kadastraal inkomen vermelden in Vak III, naast code 1106/2106. Omdat u het niet het hele jaar in uw bezit gehad hebt, moet u niet het gehele kadastraal inkomen aangeven, maar een opsplitsing maken pro rata temporis, volgens het aantal dagen vanaf de eigendomsoverdracht (meestal onderhandse akte of ‘compromis’) tot het einde van het jaar (de dag van de aankoop inbegrepen). Als u gehuwd bent onder het wettelijk stelsel of het huis op uw beider naam ingeschreven staat, moet 50% van het bedrag onder 1106 komen en 50% onder 2106.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:25:44 PM

  Wat heb ik nodig van de Spaanse overheid om aangifte te doen van de aankoop van een appartement in Spanje? (Daniël Couge)

  In principe moet u in uw Belgische aangifte de huurwaarde van het appartement vermelden (Vak III, rubriek B.2, code 1130/2130). Voor het gemak én om discriminatie te vermijden, aanvaardt de fiscus dat u in de plaats daarvan 2% of 1,1% van de Spaanse ‘valor catastral’ aangeeft, verminderd met de in Spanje betaalde vastgoedbelasting (1,1% als de ‘valor catastral’ niet ouder is dan 10 jaar). Die waarde kan u terugvinden op het aanslagbiljet van de Spaanse vastgoedbelasting en de belasting van niet-inwoners.

  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:26:54 PM
  Vervalt het voordeel van enige woning in België als de tweede woning in het buitenland is gelegen of wordt enkel gekeken naar woningen in België? (Olivie Monteyne)
  Dat heeft geen invloed. De woonbonus blijft behouden. Wel verliest u de toeslag van €760 voor 'enige woning'.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:31:22 PM
  Ik een tweedehands motor gekocht. ik wissel af met de auto en de motor om naar het werk te gaan. Wat kan ik nu inbrengen op mijn belastingsformulier (Dimitri Deraeve)
  Het principe blijft gelijk, maar voor een auto zit u vast aan €0,15/km, voor een motor is er geen plafond en kan u méér inbrengen per kilometer (als u de kosten kan bewijzen). Let wel: alleen als u kiest voor aftrek van werkelijke beroepskosten, en dus verzaakt aan de forfaitaire kostenaftrek. Alleen interessant dus als u veel kilometers doet.
  door koen.janssens edited by Nieuwsblad.be 6/15/2017 12:33:57 PM
  We sluiten de chatsessie hier af. Door de grote respons was het helaas niet mogelijk om alle vragen te beantwoorden.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen