Septemberverklaring Vlaamse Regering

Septemberverklaring Vlaamse Regering

 • Agrovoedingssector dringt met actie aan op bijsturing stikstofdecreet

  De landbouwsector en de verwerkingsindustrie dringen maandag met een actie aan het Vlaams Parlement aan op een bijsturing van het stikstofdecreet. Dat decreet, dat in augustus door Open VLD en N-VA is ingediend, verschilt volgens de agrovoedingsketen van het stikstofakkoord van maart en heeft volgens de sector "een enorme impact", een impact die zo groot kan zijn dat "een derde van de banen in de sector zal sneuvelen".

   
  Maandagmiddag legt Vlaams minister-president Jan Jambon zijn Septemberverklaring af in het Vlaams Parlement. Omdat er een stikstofdecreet is ingediend in het parlement en het wachten is op het advies van de Raad van State, zal Jambon in zijn verklaring wellicht niet te diep ingaan op het stikstofdossier. 

   
  Met een ludieke actie in de buurt van het parlement vraagt de agrovoedingsindustrie wél aandacht voor het dossier. De sector biedt de parlementsleden voor de start van de Septemberverklaring een Breughelplank aan. Dat gebeurt voor een groot paneel dat 'Het bruiloftsmaal in de schuur' van Pieter Brueghel de Jonge afbeeldt. De gerechten op het schilderij zijn echter weggelaten maar worden wel aangeboden ter plaatse.

   
  Volgens de landbouworganisaties (zoals Boerenbond en ABS) en de verwerkende industrie (o.a. FEBEV, FEVIA en Fedagrim) gaat het ingediende stikstofdecreet "veel verder dan het akkoord van maart" en is de tekst een bedreiging voor "een derde van de banen in de sector".  "Dit zorgt op veel landbouwbedrijven en binnen de volledige agrovoedingsindustrie voor zeer veel onzekerheid en onrust", luidt het. De sector dringt aan op een "dringende bijsturing" van het decreet en op de uitvoering van een socio-economische impactstudie.
  • NB

  Kinderopvang, jobbonus, dienstencheques en elektrische wagens: details Vlaamse begroting raken bekend

  Kinderopvang, jobbonus, dienstencheques, elektrische wagens, ... De contouren van het Vlaamse begrotingsakkoord raken stilaan bekend. Lees hier meer.

 • Sihame El Kaouakibi keert terug naar Vlaams Parlement, maar haar problemen met het gerecht zijn nog lang niet van de baan

  Niet alleen minister-president Jan Jambon (N-VA) zal maandag (allicht) met zijn Septemberverklaring in de schijnwerpers staan. Hij krijgt alvast felle concurrentie van Sihame El Kaouakibi (37), die zowaar haar terugkeer aankondigt in het Vlaams Parlement. De onderzoeksrechter die vermeende malversaties met haar vzw’s onderzocht, is intussen klaar. Lees hier meer.
 • Meer geld voor kinderopvang, premie voor elektrische wagens en geen duurdere energiefactuur: dit is wat we al weten over de Vlaamse begroting, vlak voor Septemberverklaring

  Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) legt maandagnamiddag in het Vlaams Parlement zijn laatste Septemberverklaring af. Op negen maanden voor de verkiezingen zal hij de kiezer proberen te overtuigen van het Vlaamse beleid en heel wat lekkers rondstrooien, vooral een zak extra geld voor de noodlijdende kinderopvang. Dit is wat we al weten. Lees hier meer.
  De Vlaamse regering op 11 juli.
 • Homans: "Nog niet in verkiezingsmodus gaan"

  Liesbeth Homans, die maandag bij de opening van het nieuwe zittingsjaar van het Vlaams Parlement opnieuw is aangeduid als parlementsvoorzitter, roept de parlementsleden op om "nog niet in verkiezingsmodus te gaan". "Er ligt nog heel wat werk op de plank", aldus Homans, die de parlementsleden ook vraagt om "constructief" en "beleefd" te blijven.

  "Er resten ons minder dan 9 maanden tot de verkiezingen van 9 juni", zo zei Homans in haar openingstoespraak. Die verkiezingen mogen het werk in het parlement niet overschaduwen, lijkt de boodschap. "Laat ons goed parlementair werk blijven leveren, waarvoor de Vlaming ons allen het vertrouwen, maar ook de opdracht heeft gegeven". 

  Homans kondigt ook aan dat ze als voorzitter strenger zal toezien op het respecteren van de tijdslimieten en op de afspraak om vragen niet letterlijk af te lezen van een papiertje. Ze herhaalt ook dat ze de voorzitter zal zijn van "alle parlementsleden" over meerderheid en oppositie heen.
   
 • Zo meteen Septemberverklaring

  Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) begint zo dadelijk aan zijn Septemberverklaring. Volg het hier LIVE.
 • Sihame El Kaouakibi aanwezig

  Opmerkelijk: Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi is na twee jaar afwezigheid wegens ziekte weer aanwezig. "Ik ben heel blij hier eindelijk terug te zijn", zei ze voor de zitting begon. "Vandaag ga ik vooral luisteren."
 • Jambon: "Dit is een sterk politiek signaal"

  Minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt trots te zijn op het akkoord over de begroting. "Ondanks de moeilijke economische omstandigheden, blijft de Vlaamse begroting op koers", klinkt het in zijn Septemberverklaring. "We gaan richting een evenwicht in 2027. Dat is een enorme opsteker. Wat meer is: we nemen ook een hele reeks ingrijpende beleidsmaatregelen. Ik ben blij dat we, ondanks de budgettaire krapte, de nodige financiering voor enkele belangrijke hervormingen hebben gevonden."

  "Dames en heren", zo zegt Jambon. "Dit is een sterk politiek signaal."
 • Jambon: "Regeren zonder cinema, dat verwachten de mensen van ons"

  Aan dat "stevig signaal", zo gaat Jambon verder, is een "stevig engagement" verbonden. "Deze regering werkt onverdroten door tot de verkiezingen van juni volgend jaar. Tot dan telt vooral regeren en besturen, zonder veel cinema. Dat verwachten de mensen van ons."

  "Deze regering bewijst andermaal dat ze in staat is om in grote en moeilijke dossiers knopen door te hakken", zo zegt Jambon. "Gemakkelijk is het nooit. Het geld groeit jammer genoeg niet aan de bomen. Dus moet je openheid van geest tonen. Zaken durven aanpassen, verbeteren, hervormen. Tijdens de begrotingsgesprekken is dat opnieuw gelukt. Door inzichten samen te leggen, zijn we tot betere oplossingen gekomen."
 • Jambon dankt andere partijen

  Jambon spreekt zijn dank uit richting de regeringspartijen waarmee het akkoord afgesloten is. "De gemaakte keuzes weerspiegelen onze hoop op een beter Vlaanderen, niet onze angsten."

  De rode draad is volgens Jambon "ons engagement om alles op alles te zetten voor de bescherming van onze Vlaamse welvaart". "We binden de strijd aan tegen de krapte op de arbeidsmarkt. Hoe krijgen we nog meer mensen aan de slag? Hoe maken we “werken” nog meer “lonend”? Op dit moment piekt onze werkzaamheidsgraad rond de 77 procent. Dat betekent dat 77 op 100 Vlamingen op beroepsactieve leeftijd, effectief aan het werk zijn. Daarmee doen we – ondanks de dip tijdens de Covid-crisis – 2 procentpunt beter dan in het begin van deze regeerperiode. Het is ook 2 procentpunt beter dan het gemiddelde in de Europese Unie. Dat is knap, maar we moeten verder richting de 80 procent. Iedereen een job die bij hem of haar past: dat is het doel. Het is belangrijk voor de mensen zelf, het is ook de beste anti-gifpil tegen armoede, en het is cruciaal om de zorg voor jong en oud te blijven betalen, om wegen aan te leggen en nieuwe scholen te kunnen bouwen en verbouwen. Kortom, de welvaart in Vlaanderen te garanderen."
 • 270 miljoen per jaar voor kinderopvang

  Vanaf volgend jaar wordt "maar liefst 270 miljoen euro extra in de kinderopvang" gepompt, zegt Jambon. "270 miljoen euro extra, ieder jaar opnieuw. Laat me dat cijfer even in perspectief plaatsen. Dit jaar spenderen we ruim 800 miljoen aan de kinderopvang, volgend jaar zal dat 1,1 miljard zijn. In 2019 – bij het begin van deze regeerperiode – was het nog geen half miljard. Met andere woorden: deze Vlaamse Regering heeft de budgetten voor de kinderopvang meer dan verdubbeld."

  Daarmee zullen er volgens Jambon 5.000 nieuwe extra plaatsen komen. "We gaan nu in totaal naar bijna 100.000 plaatsen. We versterken zowel de groeps- als de gezinsopvang. Zowel de voorzieningen in 'Trap 2' als in 'Trap 1'. Zowel de crèches als de onthaalouders. Deze injectie is broodnodig. Er zijn opvangplaatsen tekort, maar ook de kwaliteit moet omhoog. Er kwamen te veel negatieve en soms zeer pijnlijke verhalen naar buiten."

  "Ik weet hoe collega Crevits de voorbije maanden in moeilijke omstandigheden aan het herstel van de sector heeft gewerkt", aldus nog Jambon. "Ik ben blij dat we nu een turbo op haar inspanningen kunnen zetten."
 • Jambon: "Opvang bedoeld voor werkende ouders"

  "Kinderpsychologen hameren op het belang van goede en veilige opvang voor de ontwikkeling van onze allerkleinsten. Ik kan dat alleen maar onderschrijven. In de prilste fase van hun leven verdienen onze kinderen de grootste en warmste zorg. Onze kinderbegeleiders en onthaalouders hebben een zware, maar ook fantastische taak. Respect daarvoor", zegt Jambon. "De last op hun schouders zal verminderen. We zorgen ervoor dat de zogenaamde kindratio globaal met 1 kind per begeleider naar beneden gaat. In groepen met alleen de allerkleinsten zakt de ratio naar 1 op 5. We maken het mogelijk om logistieke medewerkers onze  kinderbegeleiders te laten helpen. Zij kunnen ondersteunende taken van hen overnemen, waardoor de begeleiders zich kunnen focussen op de kindjes."

  Het huidige systeem van de kinderopvang is aan verandering toe, gaat Jambon verder. "Voor ons is het evident dat kinderopvang op de eerste plaats bedoeld is voor werkende ouders.  Want nu moeten te veel vaders of moeders thuis blijven, omdat ze geen plek vinden voor hun kindjes. Werkende ouders krijgen voortaan dus echt voorrang in hun zoektocht naar een geschikte plek."
 • Jobbonus wordt verhoogd

  "We willen mensen die nu geen job hebben, stimuleren om aan de slag te gaan", zegt Jambon. "Dat doen we ook met ons turboplan op inburgering, dat collega Bart Somers in de steigers heeft gezet. Het bevat een reeks activerende maatregelen zoals een verplicht leertraject voor kortgeschoolde inburgeraars, een hoger niveau Nederlands voor midden- en hooggeschoolden, en extra ondersteuning voor bedrijven bij het aanbieden van Nederlands op de werkvloer."

  Om meer mensen aan de slag te krijgen, wordt ook de Vlaamse jobbonus verhoogd. "De laagste lonen krijgen in twee stappen 100 euro bij.  We trekken de jaarlijkse bonus dus op van 600 naar 700 euro voor werknemers met de laagste wedde. De maatregel lost niet alles in één keer op, maar hij doet wel degelijk zijn werk. Het verschil tussen een leefloon of een uitkering enerzijds, en een wedde anderzijds, moet groot en aantrekkelijk genoeg zijn. Anders blijven mensen te gemakkelijk in werkloosheid of inactiviteit hangen. 
  Ik vind de jobbonus echt een voorbeeld van een heel sociale maatregel die ook economisch steek houdt."
 • "We doen alles om mensen te activeren"

  "We doen alles om zoveel mogelijk mensen te activeren, aan het werk te krijgen en te belonen wie effectief werkt", aldus nog Jambon. "Maar daarvoor vragen we ook steun van andere overheden. Vlaanderen kan geen beleid voeren, mág geen beleid voeren op vlak van fiscaliteit, RSZ en pensioenen. Daarom vragen we medewerking van de federale overheid. Laat ons ten minste toe om in sectoren zoals kinderopvang, onderwijs, openbaar en leerlingenvervoer ook gebruik te kunnen maken van flexijobs zodat we die duizenden openstaande vacatures kunnen invullen dankzij mensen die net iets meer willen werken of die tijdens hun pensioen willen werken."
 • "Vooruitgang in strijd tegen lerarentekort"

  "Ik heb ook goed nieuws voor de sector van de dienstencheques", zegt Jambon. "We hebben beslist om nog dit jaar extra budget uit te trekken om deze sector, die het niet gemakkelijk heeft, te versterken. Het is tevens de bedoeling om de arbeidsomstandigheden van de poetsmannen en -vrouwen te verbeteren. Zo maken we de job aantrekkelijker voor nieuwe arbeidskrachten. Voor alle duidelijkheid: voor de gebruiker verandert er niets."

  "Uiteraard blijft het onderwijs onze allerbelangrijkste hefboom om jongeren voor te bereiden op een succesvolle professionele loopbaan. 
  Collega Ben Weyts werkt keihard om de tanker te keren, en dat is aan het lukken. We zullen over enkele jaren de vruchten plukken van al die inspanningen", zegt Jambon. "Er gebeurt in deze bestuursperiode al heel veel op vlak van onderwijs. Denk bijvoorbeeld aan de Vlaamse toetsen die we volgend jaar invoeren, de taalscreening bij kleuters en de hervormingen op vlak van personeelsbeleid. We maken nieuwe keuzes en focussen opnieuw op de essentie (Nederlands en Wiskunde). We gaan vol ambitie voor onderwijskwaliteit. En ja, we zien nu al de eerste lichtpunten. We boeken vooruitgang in de strijd tegen het lerarentekort."
 • "Record na record sneuvelt"

  "We zien record na record sneuvelen in het aantal zij-instromers. Mensen dus die uit een ander beroep komen en nu kiezen voor een job in het onderwijs", gaat Jambon verder over dat lerarentekort. "We zien ook het aantal inschrijvingen voor de lerarenopleidingen toenemen. De waarheid is dat er nog nooit zoveel leerkrachten geweest zijn als vandaag. Maar we hebben er nóg meer nodig."

  Daarom wordt nog een tandje bijgestoken, zegt de minister-president. "We gaan de zij-instroom van nieuwe leerkrachten verder aanwakkeren. Het succes van die zij-instroom is te danken aan de anciënniteitsregeling en de 'lerarenbonus' die in deze regeerperiode ingevoerd zijn. We verruimen nu de mogelijkheden door niet langer 10, maar 15 jaar anciënniteit toe te kennen. En dat voor leraren van álle vakken en voor directies in het basis- en secundair onderwijs. Dus zowel voor de leerkracht wiskunde als die van geschiedenis. Maar we zorgen ook voor een versterking van de klassieke instroom in ons onderwijs door 15 miljoen extra te investeren in onze lerarenopleidingen. De lat moet stevig hoger. Meer ambitie en excellentie."
 • Leerlingenvervoer bijzonder onderwijs

  Ook voor het leerlingenvervoer in het bijzonder onderwijs komt er bijkomende financiering. "Het is onaanvaardbaar dat kinderen die behoren tot de meest kwetsbare groepen, soms urenlang op de bus moeten zitten. Collega Lydia Peeters pakt dit aan en zal ervoor  zorgen dat we dit terugkerende probleem onder controle krijgen. Nog een andere maatregel die ik hier graag meegeef: collega Diependaele heeft budget vrijgemaakt om 3.000 nieuwe koten te bouwen voor studenten die het financieel wat moeilijker hebben. We gaan daarvoor samenwerken met de sociale woonmaatschappijen en verschillende actoren uit het hoger onderwijs."
 • "Besparingen nodig voor extra investeringen"

  Maar tegenover die bijkomende investeringen staan ook besparingen. "We hebben tijdens de begrotingsoefening elke euro niet twee, maar drie keer omgedraaid", zegt Jambon. "Uitgaven die ooit nuttig waren, maar vandaag niet meer effectief zijn, schrappen we. Ik denk bijvoorbeeld aan de doelgroepenkorting voor bedrijven die oudere werknemers in dienst nemen of hebben. Dat is een maatregel die vandaag nog weinig effect heeft, gezien de krapte op de arbeidsmarkt. In plaats van deze subsidies, kunnen we beter een prikkel geven aan de mensen zelf en zorgen voor betere randvoorwaarden, zodat ze effectief aan de slag gaan. We verschuiven daarom een deel van het budget van de doelgroepenkorting richting de kinderopvang en de jobbonus."
 • "Zware schulden gemaakt toen het nodig was"

  "Ik prijs me vandaag gelukkig dat we gedurende de volledige regeerperiode bedachtzaam met de centen zijn omgegaan", zegt Jambon. "We hebben zware schulden gemaakt, toen het nodig was. Dat was vooral tijdens de coronacrisis, toen we duizenden bedrijven, organisaties, verenigingen en gezinnen door de ellende moesten sleuren. En ook nadien, toen we moesten investeren in een krachtige economische én maatschappelijke relance. De energiecrisis hebben we dan weer aangegrepen om massaal te investeren in hernieuwbare energie en energiebesparing, de meest structurele aanpak met het oog op lagere energiefacturen in de toekomst."

  "Maar we hebben op de juiste momenten ook de nodige besparingen doorgevoerd, zowel in 2019 - het begin van deze regeerperiode - als eind 2021 - toen we uit de Covid-crisis kwamen", zegt Jambon. "Die soberheid hebben we tijdens de jongste begrotingsoefening, minder dan 1 jaar voor de verkiezingen, niet losgelaten. Budgettaire uitspattingen kunnen we ons niet permitteren. Een ontsporing van de begroting zou ons jarenlang ellende bezorgen.  Het is zo belangrijk dat onze begroting tegen 2027 opnieuw naar een evenwicht gaat."
 • "Gezonde begroting afleveren"

  "Van mijn voorganger Geert Bourgeois heb ik in 2019 een begroting geërfd die quasi in evenwicht was", zegt Jambon. "U kan zich niet voorstellen hoe essentieel die buffer was tijdens de coronacrisis. We hadden onze samenleving nooit zo kunnen stutten, zonder deze uitgangspositie. Voor mij is het een evidentie – een zaak van eer en politieke moed zelfs – om ook aan de volgende regering een gezonde begroting af te leveren. Wie zegt dat een begroting op orde niet belangrijk is, dwaalt. Hij of zij speelt met de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen."

  "Ik wil collega Matthias Diependaele uitdrukkelijk bedanken om, nu al vier jaar lang, als een goede huisvader over onze begroting te waken.
  Het is trouwens niet omdat je op de centen let, dat je harteloos bent. Integendeel: je let op de centen, omdat het de enige manier is om goed en waardig te leven… om altijd over voldoende middelen te kunnen beschikken om een zorgzaam beleid te voeren. Je let op de centen, omdat het de enige manier is om voor elkaar te kunnen zorgen. 
 • "Problemen gaan niet als sneeuw voor de zon verdwijnen"

  "Gaan nu opeens alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen? Natuurlijk niet", gaat Jambon verder. "Maar we bieden wel een duidelijk perspectief. Een richting, waar diep en goed over nagedacht is. Als je niet weet naar welke haven je vaart, is geen enkele wind gunstig. Ik herhaal het: mijn regering heeft nog een zwaar werkjaar voor de boeg. Er zijn nog flink wat dossiers die de komende maanden hun beslag zullen krijgen."
  Stikstof bijvoorbeeld. "De feiten zijn gekend. Tegen 2030 moeten we in Vlaanderen de stikstofneerslag op kwetsbare natuurgebieden sterk verminderen. We hebben daar een alomvattend plan voor, dat in maart van dit jaar door de regering is goedgekeurd. Daarin zitten maatregelen om de hoeveelheid stikstof te reduceren, maar we geven ook forse steun aan onze landbouwers. Het is nu wachten op het advies van de Raad van State. Op basis daarvan zal het parlement, waar nodig, de decreetteksten kunnen aanpassen. Ik wil erop toezien en heb er vertrouwen in dat de meerderheidsfracties het politieke akkoord van maart integraal en op een correcte manier in teksten zullen vertalen. Maar ik ga nu niet vooruitlopen op dat proces. Rechtszekerheid en betrouwbaarheid is wat alle ondernemers, of het nu landbouwers, KMO’s of internationale bedrijven zijn, van hun overheid mogen verwachten."
 • "Opboksen tegen buurlanden met diepe zakken"

  "Sommigen – ook in dit parlement – doen wel eens smalend over de inspanningen die de Vlaamse regering onderneemt om buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te halen. Ik begrijp dat niet. We moeten juist nog meer inspanningen doen om bedrijven aan te trekken die bij ons investeringen willen doen in het kader van de klimaattransitie. Onze bloeiende havens zijn niet voor niks sterke troefkaarten naar belangrijke industriële partners."
  "Vandaag moet Vlaanderen te vaak opboksen tegen buurlanden met diepe zakken, die deze grote investeringen eveneens willen aantrekken", zegt Jambon. "Ik maak van deze gelegenheid gebruik om een oproep te doen aan de Europese Commissie. Zet zo snel mogelijk de tijdelijke versoepeling van de staatssteunregels stop, want die leiden tot een ongezonde subsidiewedrace binnen Europa."

  "We zullen van het Europees Voorzitterschap (dat in januari van start gaat) gebruik maken om het belang van een competitieve industrie hoog op de Europese agenda te plaatsen. Een krachtig industriebeleid is en blijft topprioriteit voor Vlaanderen. Ik zal me daar samen met collega Jo Brouns heel hard voor blijven inzetten.Ik behoor echt niet tot degenen die denken dat Vlaanderen zonder industrie kan bloeien."
 • Jambon: "Deze regering gaat niet in rust- of verkiezingsmodus"

  "Deze regering gaat niet in rust-, laat staan verkiezingsmodus. Dat zou ontoelaatbaar zijn. De mensen verwachten dat we de problemen aanpakken", zegt Jambon. "Ja, er zijn zaken die in Vlaanderen beter kunnen. Zo blijkt uit recent onderzoek dat de eenzaamheid bij alleenwonende 65-plussers sinds corona ook in Vlaanderen groot blijft. Het aantal zelfdodingen is dan wel wat gedaald, maar ligt hoger in vergelijking met andere Europese landen. Ook voor de mentale gezondheid van onze jongeren moeten we zorg dragen. De coronacrisis heeft ons op dat vlak veel geleerd, en collega Benjamin Dalle heeft die zorg ook terecht naar zich toegetrokken en zal ons jeugdbeleid nog verder versterken."

  "We betreuren ook nog te veel verkeersdoden op de Vlaamse wegen, maar dat cijfer daalt gestaag", aldus Jambon. "Iedereen in dit halfrond zal voorbeelden hebben over waar we nog vooruitgang kunnen boeken om het leven van de Vlamingen beter te maken. Het is onze opdracht om maximaal ons best te blijven doen om het welzijn van zoveel mogelijk Vlamingen te verhogen. De graad van welzijn is verbonden met de graad van welvaart. Als het economisch niet goed gaat met een land, als de mensen een te laag inkomen hebben, dan kan je ook te weinig middelen vrijmaken om het welzijn te verhogen."
 • "Niet alles valt met geld te regelen"

  "Niet alles valt met geld te regelen", zegt Jambon. "Maar een overheid moet wel over genoeg centen beschikken om genoeg helpende handen, professionele zorg- en hulpverleners, voldoende voorzieningen, meer instellingen enzoverder te kunnen betalen. Daarom moeten wij, als beleidsverantwoordelijken, alle voorwaarden blijven creëren en garanderen om economische groei te stimuleren. Investeringen naar en handel vanuit ons kleine land zijn daarbij ontzettend belangrijk."
   
  "Als je weet dat 1 op 3 jobs in Vlaanderen te maken heeft met export, dan is het evident dat we daar moeten blijven op inzetten. Met succes trouwens, want sinds het einde van de pandemie nemen zowel de buitenlandse investeringen in Vlaanderen als de export vanuit Vlaanderen toe. ‘Flanders is international’ prijkt terecht op de cover van onze brochures en is de openingsslide van menige presentatie waarmee we in de wereld uitpakken. Wat ben ik blij te zien en te horen dat we wél op deze sneltrein zitten, bijna zelfs mee in de stuurcabine. Met dank aan de gereputeerde bedrijven en de start-ups, maar ook aan onze sterke universiteiten en hogescholen waar nooit voorheen zoveel studenten zijn ingeschreven. FTI (Flanders Technology International) is een ambitieuze reis waarop we hopen veel mensen te kunnen meenemen. Jongeren en volwassenen, maar in elk geval ook veel senioren. Want technologie kan, zal en moet ons helpen om oplossingen te vinden voor problemen waarmee we worden geconfronteerd."
 • "Ik geloof in de kracht van de Vlamingen"

  "Als je sommige media, vooral ook de zogenaamde sociale media, bekijkt, dan krijg je het gevoel dat het hier vooral kommer en kwel is. Dat ongeveer niks behoorlijk draait, dat alle gezagdragers prutsers zijn, dat het hier allemaal fout loopt", voegt Jambon er nog aan toe. "Dat dit manifest onjuist is, weet zelfs de meest kritische geest in dit halfrond. Ik roep u graag op om in te gaan tegen deze vorm van defaitisme en negativisme. Nooit eerder zijn we met zoveel Vlamingen tegelijk zo welvarend geweest. Herbekijk nog eens de succesvolle reeks Het Verhaal van Vlaanderen en lees De Canon van Vlaanderen, dat eerst verguisde en nu zo geprezen werk dat nog steeds in de top 10 van meest verkochte boeken staat."

  "Er is nog een ander, veel ouder en wijzer geschrift dat ik de verzuurden van vandaag wil aanraden. In zijn Lof der Zotheid schreef de humanist Erasmus, die jarenlang in de Zuidelijke Nederlanden verbleef, de heerlijke wijsheid: Zonder vreugde verdient het leven de naam van leven niet. Samen met de leden van mijn regering kijk ik dus positief naar wat is en wat komen zal, ondanks tijdelijke tegenslagen. Ik geloof in de kracht van de Vlamingen. Ik geloof dat Vlaanderen een fantastische regio is om te wonen, te werken, te ondernemen, te ontspannen, te dromen, te leven.Ik geloof dat we in Vlaanderen beschikken over veel talent, veel creativiteit, veel inventiviteit. Ik geloof ook dat de meeste Vlamingen deugen en het goed voor hebben met hun gemeenschap en hun land."
 • Jambon: "Komende negen maanden beste van onszelf geven"

  "Namens mijn collega’s in de Vlaamse regering", besluit Jambon, "engageer ik me dat we de komende negen maanden het beste van onszelf zullen geven om Vlaanderen vooruit te blijven duwen, hoger en beter. Engageer ik me dat we, binnen onze bevoegdheden en financiële mogelijkheden, verder zullen zoeken naar oplossingen voor de grote en kleine problemen waar Vlamingen mee worstelen. Engageer ik me om goed op de centen te letten, in het belang van onze kinderen en kleinkinderen. Engageer ik me dat we zorg zullen dragen voor dit stukje van de aardbol, door behoedzaam te handelen.Ik nodig u, verkozenen van en voor Vlaanderen, uit om deze engagementen mee te helpen verwezenlijken. Dat zijn wij aan de Vlamingen verschuldigd."
  Daarmee is de Septemberverklaring ten einde.
 • Unizo verontwaardigd over schrappen doelgroepenkorting

  Ondernemingsorganisatie Unizo reageert verontwaardigd op de Septemberverklaring. Unizo is met name niet te spreken over de schrapping van de doelgroepenkorting, terwijl net bij die doelgroepen nog winst te halen valt om meer mensen aan het werk te krijgen. "Dit is een verkiezingsakkoord dat de burger moet bedienen, waarbij men de kosten doorschuift naar de ondernemers die net voor de welvaart moeten zorgen", reageert Unizo-topman Danny Van Assche.

  Volgens Van Assche stegen de loonkosten voor ondernemers de afgelopen twee jaar met 15 procent. Door het schrappen van de doelgroepenkorting zullen oudere werknemers en laaggeschoolden volgens hem nog eens fors duurder worden. Dit terwijl het de ambitie is van de Vlaamse regering om de werkzaamheidsgraad naar 80 procent te brengen. "Daar waar de werkzaamheid het laagst is, gaat men voor de werkgever arbeid duurder maken. Dit is compleet onbegrijpelijk", stelt Van Assche.

  Unizo is wel te spreken over de begrotingsdiscipline en de extra investeringen in de kinderopvang, maar merkt op dat het geld uitsluitend bij de werkgevers wordt gehaald, terwijl bijvoorbeeld de dienstencheques niet duurder worden.

  De topman van Unizo heeft het dan ook over een "verkiezingsakkoord waarin de burger wordt gepaaid". "Wie komt er nog op voor de ondernemers", besluit Van Assche.
   
  • NB

  5.000 euro premie voor wie elektrische auto van minder dan 40.000 euro koopt

  Wie volgend jaar een elektrische wagen koopt die minder dan 40.000 euro kost, krijgt van de Vlaamse regering een premie van 5.000 euro. Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) wil particulieren zo aanzetten om ook elektrisch de baan op te gaan. Lees hier meer.
  • NB

  ANALYSE. Drie redenen waarom euforie rond het begrotingsakkoord misplaatst is

  Een historische investering in de kinderopvang is de kern van de nieuwe Vlaamse begroting. Toch moet het échte werk nog komen, en wel op drie vlakken. Lees hier meer.
 • PVDA: "Goednieuwsshow kan fiasco niet verbergen"

  Oppositiepartij PVDA is niet onder de indruk van de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Jan Jambon. "We horen vandaag een goednieuwsshow in het parlement, maar wat is de erfenis van vier jaar regering Jambon? Afgeschafte bussen, peperdure woonzorgcentra, ellenlange wachtlijsten in de zorg en een crisis op de woonmarkt", reageert fractieleider Jos D'Haese. Hij spreekt van een "fiasco".

  Volgens D'Haese staan de lachende gezichten van de ministers van de Vlaamse regering bij de Septemberverklaring "in schril contrast met de realiteit van het Vlaams beleid". Ook de 270 miljoen euro voor de kinderopvang kan de PVDA niet helemaal overtuigen. "De kinderopvang zit in een crisis waar 270 miljoen haar niet uit zal halen", meent D'Haese. 

  D'Haese wijst op de zaken die volgens hem verkeerd blijven lopen. "De dienstverlening van De Lijn gaat er met rasse schreden op achteruit. Woonzorgcentra zijn onbetaalbaar en het zorgpersoneel voelt zich uitgeperst. De armoedecijfers dalen niet en terwijl mensen in de problemen komen door de stijgende kosten, blijft de Vlaamse regering besparen op het kindergeld", aldus D'Haese. 

  Hij begrijpt de hoera-stemming dan ook niet. "In welke bubbel leven die ministers dat ze victorie kraaien met zo'n akkoord? Wat hebben mensen die hun koopkracht zien dalen en die tegen de muren van het Vlaams beleid botsen aan deze goednieuwsshow?", vraagt D'Haese zich af. "Afgelopen week getuigden twee mensen met een handicap dat ze kozen voor euthanasie omwille van het gebrek aan ondersteuning en een menswaardig leven. Aan kinderen die de schoolfactuur niet kunnen betalen zegt de bevoegd minister dat ze zelf een oplossing moeten zoeken. 'Trek uw plan' is de boodschap van Jambon aan al die mensen na bijna tien jaar N-VA aan het hoofd van de Vlaamse regering", aldus nog D'Haese.
   
 • Groen: "Er zijn slachtoffers moeten vallen voor regering begon te investeren"

  "Er zijn slachtoffers moeten vallen vooraleer de Vlaamse regering aan de noodrem trok en besloot om te gaan investeren in de kinderopvang." Dat zegt Groen-fractieleider Mieke Schauvliege in een reactie op de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon. "We zijn uiteraard blij dat er iets komt voor de kinderopvang, maar het had veel sneller gemoeten", zegt Schauvliege. Daarnaast is de kinderopvang niet de enige sector waar het lang wachten is op een plaatsje, stelt ze. "Ook voor psychiatrische hulp en in de jeugdhulp zijn er lange wachtlijsten. Moet daar ook eerst een onderzoekscommissie voor worden opgericht?"

  Schauvliege merkt daarnaast op dat er geen extra investeringen in de strijd tegen de klimaatverandering in de begroting zitten, uitgenomen de verlenging van de renovatiepremie. "Maar wel een verhoging van de jobbonus. Een instrument waarvan de doeltreffendheid nog nooit wetenschappelijk is aangetoond", hekelt ze. "Elke regeringspartij heeft een trofeetje gekregen, wat vandaag zorgt voor een kumbaya-moment. We zullen zien of dat volgende week nog standhoudt als de Raad van State haar advies over het stikstofdecreet publiceert."
   
 • ACOD Onderwijs mist middelen om job van leraar aantrekkelijker te maken

  Onderwijsvakbond ACOD blijft op zijn honger zitten na de Septemberverklaring, waarin extra middelen voor het onderwijs zijn aangekondigd. "Er is geld nodig om de job van leraar aantrekkelijker te maken, en naast de verhoging van de anciënniteit van zijinstromers, zijn daarvoor geen maatregelen genomen", zegt algemeen secretaris Nancy Libert.

  Minister-president Jan Jambon kondigde in de Septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering het onderwijsbudget jaarlijks verhoogt met 105 miljoen euro extra. Die middelen worden onder meer gebruikt om zijinstromers tot vijftien jaar anciënniteit te laten meenemen, terwijl dat nu maximum tien jaar is. De maatregel geldt voor leraren van alle vakken en voor directiefuncties in het leerplichtonderwijs. Daarnaast is er 10 miljoen euro extra voor het technische en beroepsonderwijs en wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de lerarenopleidingen. "Naast het budget voor de zijinstromers, zijn er geen middelen voorzien om mensen in het onderwijs te houden", reageert Libert. Er is nog steeds een grote uitstroom van leerkrachten. "Er is geld nodig om de job aantrekkelijker te maken", stelt ze nog.

  Daarnaast meent de onderwijsvakbond dat de middelen die uitgetrokken zijn voor het hoger onderwijs niet voldoende zijn. De regering kondigde aan dat er extra recurrente middelen voor de studentenvoorzieningen (6 miljoen euro extra) en voor de hogescholen (8 miljoen euro extra) en universiteiten (20 miljoen euro extra) komen. Ook wordt 10 miljoen euro extra geïnvesteerd in de opleidingen arts en tandarts.

  ACOD Onderwijs voerde maandag tijdens de Septemberverklaring actie voor het Vlaams Parlement om het tekort aan middelen voor het hoger onderwijs aan te kaarten. "De gevolgen zijn dramatisch. Er wordt meer werk verzet met steeds minder collega's. Sommigen werden ontslagen, anderen werden niet vervangen. Wie overbleef, bezwijkt nu", zegt Libert. "Ook de studenten voelen dit, want ze missen waardevolle lessen en begeleiding, ze zitten vaak in verouderde en soms zelfs vervallen lokalen of aula's en ze werken met een gebrekkige uitrusting." De vakbond komt op 11 oktober opnieuw op straat voor meer middelen in het hoger onderwijs.
   
 • Vooruit: "Schuldbekentenis dat regering sector al 20 jaar verwaarloost"

  "De investering van 270 miljoen euro in de kinderopvang is een grote schuldbekentenis dat de regering de sector al twintig jaar lang verwaarloost." Dat zegt Vooruit-fractieleider Hannelore Goeman maandag in een reactie op de Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon.

  Goeman is tevreden dat er een inspanning komt voor de sector, maar die komt te laat, vindt ze. "Bovendien is er ook een probleem met de betaalbaarheid van de opvang voor ouders. Daar heb ik niets over gehoord", zegt Goeman. "Veel Vlamingen hebben in het algemeen het gevoel dat het leven onbetaalbaar wordt. Ook de prijs van het openbaar vervoer is te duur. Ik heb deze regering niets horen zeggen over koopkrachtmaatregelen."

  Vooruit gaat wel akkoord met de besparing op de doelgroepenkortingen. "Uit onderzoek blijkt dat die niet genoeg resultaat boekt", zegt Goeman. Ook de betere voorwaarden voor zij-instromers in het onderwijs kunnen op haar goedkeuring rekenen. "Maar er zijn ook maatregelen nodig om leerkrachten aan boord te houden, die zijn er niet."
   
 • Voka te spreken over investeringen in kinderopvang en uitbreiding jobbonus

  Ondernemerskoepel Voka noemt het na de Septemberverklaring "onbegrijpelijk" dat er gesnoeid wordt in de doelgroepenkorting en dit zonder enig overleg met de sociale partners. Bovendien komt de beslissing er op een moment dat de activering net nog meer wil inzetten op het ontsluiten van deze arbeidsmarktreserve richting de arbeidsmarkt. Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens heeft het dan ook over "een pure besparingsmaatregel".

  Anderzijds is Voka wel te spreken over de extra investeringen in kwalitatieve kinderopvang en de uitbreiding van de jobbonus, twee maatregelen die de Vlaamse arbeidsmarkt ten goede zouden moeten komen. Ook de begrotingsdiscipline wordt positief onthaald. "Gezonde overheidsfinanciën zijn immers essentieel om toekomstige maatschappelijke uitdagingen aan te kunnen", klinkt het.
   
 • OVSG tevreden na Septemberverklaring

  De Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten (OVSG) is tevreden met de focus van de Vlaamse regering op het technische en beroepsonderwijs en de zijinstromers. Dat zegt algemeen directeur Walentina Cools in een reactie op de Septemberverklaring.

  Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde in de Septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering het onderwijsbudget jaarlijks verhoogt met 105 miljoen euro extra. Die middelen worden onder meer gebruikt om zijinstromers tot vijftien jaar anciënniteit te laten meenemen, terwijl dat nu maximum tien jaar is. De maatregel geldt voor leraren van alle vakken en voor directiefuncties in het leerplichtonderwijs. Daarnaast is er 10 miljoen euro extra voor het technische en beroepsonderwijs en wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de lerarenopleidingen.

  "Arbeidsmarktgerichte opleidingen zijn duurder om te organiseren en het is net aan goed opgeleide vakmensen dat de arbeidsmarkt nood heeft. Een goede zaak dus dat hier extra middelen voor komen", vindt Cools.

  Ook met de aanpassing van de anciënniteitsregeling voor zijinstromers is de algemeen directeur tevreden. "Dat zij nu vijftien jaar anciënniteit mogen meenemen, kan hen over de streep trekken om bewust te kiezen voor een job als leraar", zegt ze. "Tot slot vinden we het belangrijk dat de lerarenopleidingen versterkt worden want daar worden de leraren van de toekomst gevormd", klinkt het nog. OVSG vraagt om "als sector erkend te worden, zodat we namens onze scholen en besturen, en op basis van de praktijk, kunnen meegeven wat precies nodig is in de opleiding."
   
 • Agentschap Opgroeien blij met "sterke investering in kinderopvang"

  Het Agentschap Opgroeien reageert positief op de "sterke" investeringen die de Vlaamse regering plant voor de kinderopvang. Die trekt 270 miljoen euro uit, onder meer om het aantal kinderen per begeleider te verlagen. In totaal betekent dat zo'n 1,1 miljard euro voor de sector. "Opgroeien engageert zich om alle investeringen zo snel mogelijk te kunnen toekennen", aldus het Agentschap.

  "Kinderbegeleiders geven het beste van zichzelf. Hun steun en inzet is cruciaal in die eerste duizend dagen in het leven van een kind", reageert het Agentschap Opgroeien. "De verlaging van de kindratio zorgt voor meer aandacht voor elk kind en voor minder stress en druk op de schouders van kinderbegeleiders. Het is goed dat de bestaande kinderopvanginitiatieven versterkt worden en kunnen rekenen op meer middelen. Ook dit geeft zuurstof."
 • Embuild houdt dubbel gevoel over aan Septemberverklaring

  Bouwfederatie Embuild houdt een dubbel gevoel over aan de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Enerzijds is er tevredenheid dat de Vlaamse regering de energierenovaties blijft ondersteunen en het budget daarvoor optrekt, anderzijds wordt het wegvallen van de premie voor zonnepanelen omschreven als "een aderlating voor de sector".

  Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde in zijn Septemberverklaring aan te zullen blijven inzetten op energierenovaties, wegen- en waterwerken, sociale woningen en studentenhuisvesting. Zo zal voor energierenovaties het budget in 2024 worden opgetrokken tot 340 miljoen euro.

  Daartegenover staat wel het wegvallen van de premie voor het installeren van zonnepanelen. "Niettegenstaande energierenovaties een speerpunt vormen voor de Vlaamse regering, dreigen de nieuwbouwactiviteiten steeds verder te verminderen", reageert Marc Dillen, directeur-generaal van Embuild Vlaanderen. "Op dat vlak kan deze Septemberverklaring het vertrouwen bij aannemers niet herstellen."

  Daarvoor kijkt Embuild dan ook vooral in de richting van de federale regering om de verlaagde btw op sloop en heropbouw te verlengen.
   
 • Oudercollectief Crisiskabinet Kinderopvang noemt investeringen "een goede eerste stap"

  "Een goede eerste stap", noemt het Crisiskabinet Kinderopvang de voornemens van de Vlaamse regering over kinderopvang. Die maakte minister-president Jan Jambon maandag bekend bij de Septemberverklaring in het Vlaams Parlement. De ouderbeweging is blij met de investeringen, maar mist nog aandacht voor duurzame plaatsen en leefbaar werk voor zowel pedagogische medewerkers als onthaalouders.

  De regering trekt 270 miljoen euro uit voor de kinderopvang. Met dat budget moet onder meer de kindratio verlaagd worden en moeten 5.000 plaatsen bij worden gecreëerd. Goede en zeer nodige investeringen, klinkt het. "Maar we willen toch dat men blijft hameren op de basisoorzaken van de problemen in de sector en niet zomaar denken dat de crisis zomaar is opgelost", reageert Heleen Struyven van Crisiskabinet Kinderopvang.

  Volgens het collectief zijn enkele belangrijke vragen vanuit de sector nog niet beantwoord in deze Septemberverklaring, bijvoorbeeld op vlak van nieuwe plaatsen. "Waar gaan we die halen? Hoe zorgen we ervoor dat kinderopvang een duurzame job wordt? En wat met de belangrijke vraag van de sector om de opleiding te hervormen en versterken?", vraagt Struyven zich af. "Nu is er sprake van logistieke medewerkers, maar daarmee moeten we oppassen, kijkend naar buurlanden Nederland en Frankrijk. Onder welk statuut gaan die mensen werken?"

  Verder worden ook de voorrangsregels voor werkende ouders verduidelijkt. De opvang is prioritair voor wie quasi voltijds werkt. "Dat was in praktijk al zo", reageert Struyven. "Wij willen dat kinderopvang er voor alle kinderen is, zeker voor gezinnen die het op zich al moeilijk hebben."
   
 • Vlaams Belang: "Balans regering-Jambon is ronduit negatief"

  Volgens het Vlaams Belang klopt de Vlaamse regering zich ten onrechte op de borst, enkel maar omdat er tijdig een Septemberverklaring is. "De balans van deze regering van verliezers van 2019 is ronduit negatief en daar zullen de nieuwe weinig begeesterende voornemens van deze Septemberverklaring geen verandering meer in kunnen brengen", zo reageert fractieleider Chris Janssens.

  De Septemberverklaring van minister-president Jambon krijgt geen applaus van oppositiepartij Vlaams Belang. Ook de 270 miljoen euro voor de kinderopvang kan de partij niet overtuigen. Die investering komt volgens Vlaams Belang "rijkelijk laat". Ook de verhoogde en uitgebreide jobbonus weegt volgens fractieleider Janssens "veel te licht" tegen de achtergrond van de hoge inflatie en hoge belastingen op arbeid. 

  Vlaams Belang maakt in één beweging de globale balans van de regering en die valt volgens Janssens negatief uit. "Op tal van terreinen is onze samenleving er onder de regering van Jambon op achteruitgeboerd en het is duidelijk dat deze regering voor de verkiezingen van 2024 geen trendbreuk meer zal kunnen realiseren", luidt het oordeel van Janssens. De fractieleider heeft het onder meer over "de door de regering zelf gecreëerde stikstofcrisis, de onderwijscrisis, de wooncrisis en het falende integratiebeleid".
   
 • Katholiek onderwijs: "Uitbreiding anciënniteit zijinstromers betekenisvolle tussenstap"

  Katholiek Onderwijs Vlaanderen is tevreden dat de Vlaamse regering in haar Septemberverklaring ook aan het onderwijs heeft gedacht, en middelen voorziet voor verschillende doeleinden. Op dit ogenblik ontbreken echter voldoende details om tot een sluitende evaluatie te komen, klinkt het in een reactie.

  Vlaams minister-president Jan Jambon kondigde in de Septemberverklaring aan dat de Vlaamse regering het onderwijsbudget jaarlijks verhoogt met 105 miljoen euro extra. Die middelen worden onder meer gebruikt om zijinstromers tot vijftien jaar anciënniteit te laten meenemen, terwijl dat nu maximum tien jaar is. De maatregel geldt voor leraren van alle vakken en voor directiefuncties in het leerplichtonderwijs. De maatregel gaat meteen in en geldt voor iedereen die sinds 2020 koos voor de klas. Daarnaast is er 10 miljoen euro extra voor het technische en beroepsonderwijs en wordt 15 miljoen euro geïnvesteerd in de lerarenopleidingen.

  Voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft twintig jaar anciënniteit voor zijinstromers het minimale streefdoel, maar de onderwijskoepel erkent dat de uitbreiding naar vijftien jaar anciënniteit, en dat voor alle vakken en directiefuncties, "een betekenisvolle tussenstap" is. "Vooral het voornemen om diezelfde voorwaarden van toepassing te maken voor alle zijinstromers sinds 2020 wordt geapprecieerd", klinkt het.

  Ook is de koepel tevreden met de versterking van arbeidsmarktgerichte opleidingen. "We hopen uiteraard dat de beslissing over de besteding ervan bij de scholen zelf zal liggen, zonder bijkomende planlast door administratieve drempels", aldus Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
  "De extra middelen voor de lerarenopleiding zijn meer dan welkom, gelet op de toenemende nood aan nieuwe leraren en flexibele opleidingstrajecten", luidt het nog.
 • Dienstenchequesector ontgoocheld

  Federgon, de federatie die onder meer de dienstenchequesector vertegenwoordigt, reageert ontgoocheld op de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. Daarin werd namelijk enkel een tijdelijke tegemoetkoming voor de sector afgesproken. Federgon had gehoopt op een verhoging van de prijs en/of een verlaging van de fiscale aftrek. Dit om te zorgen voor "extra zuurstof" voor de bedrijven. "We vinden het onbegrijpelijk dat hier niet voor gekozen is", stelt directeur Paul Verschueren.

  Vlaams minister-president Jan Jambon lijstte bij zijn Septemberverklaring de beslissingen op die zijn regering had genomen. Daarbij onder meer extra investeringen in de kinderopvang en de schrapping van subsidies op zonnepanelen, maar dus geen verhoging van de kostprijs van dienstencheques.

  Dat dossier lag dit weekend wel degelijk op tafel, maar er werd uiteindelijk enkel beslist tot een tijdelijke tegemoetkoming. Federgon zegt dat die "meer dan welkom" is, maar dat daarmee de problemen op de langere termijn niet van de baan zijn. "Het momentum was er om te kiezen voor een oplossing met een minimale of bijna neutrale impact op de begroting door te opteren voor de verhoging van de prijs en/of een verlaging van de fiscale aftrek", stelt Verschueren.

  Federgon vreest dat een eventuele duurzame oplossing van de volgende Vlaamse regering voor heel wat bedrijven uit de sector wel eens te laat zou kunnen komen.
   
 • Vakbonden dienstenchequesector willen dat extra budget integraal naar huishoudhulpen gaat

  ACV Voeding en Diensten, ABVV Dienstencheques en ACLVB pleiten ervoor dat het bijkomende budget dat de Vlaamse regering uittrekt voor de dienstenchequesector, de huishoudhulpen ten goede komt. Het zijn namelijk niet de bedrijven, maar de huishoudhulpen die de bijkomende middelen het hardst nodig hebben.

  De Vlaamse regering heeft volgens de vakbonden een bijkomende enveloppe van 50 miljoen euro uitgetrokken voor de dienstenchequesector. Ze betwijfelen of de bedrijven wel echt nood hebben aan die extra middelen. Heel wat bedrijven maken namelijk nog steeds miljoenen winst en keren nog altijd dividenden uit, klink het.

  Daarom pleiten de vakbonden ervoor dat de middelen integraal naar de huishoudhulpen doorvloeien. Dit om de job aantrekkelijker te maken en de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het gaat dan onder meer om een betere regeling voor de terugbetaling van onkosten, maar ook om investeringen in preventie en gezondheid.

  ACV, ABVV en ACLVB brengen in herinnering dat het sociaal overleg in de sector sinds januari volledig stil ligt. "Het zou een mes in de rug van de huishoudhulpen betekenen indien de Vlaamse regering de bedrijven bijkomend zou financieren zonder dat er een sectoraal akkoord op tafel ligt. Er mag niet opnieuw een blanco cheque naar de dienstenchequebedrijven gaan", stellen de vakbonden. Ze roepen bevoegd minister Jo Brouns (CD&V) dan ook op zijn verantwoordelijkheid te nemen en naar de grieven van de vakbonden te luisteren.
   
 • BBL: "Vlaanderen financiert files en vergeet openbaar vervoer"

  De Bond Beter Leefmilieu (BBL) reageert niet enthousiast op de premie voor elektrische wagens die de Vlaamse regering opnieuw invoert. "Een gemakkelijkheidsoplossing zonder structurele verandering", klinkt het maandag.

  In 2020 voerde de Vlaamse regering nog een premie voor elektrische wagens af wegens niet efficiënt. Maar vanaf 2024 kunnen particulieren opnieuw ondersteuning krijgen, deze keer van maximaal 5.000 euro voor elektrische privéwagens onder 40.000 euro, nieuw of tweedehands. De premie wordt voor drie jaar ingevoerd, met een jaarlijkse daling. Uit recent onderzoek van BBL blijkt dat aan de huidige trend minder dan de helft van de nieuwe wagens tegen 2029 volledig elektrisch zal zijn, en volgens de organisatie zal het premiebeleid daar weinig aan veranderen. "Een subsidie is een gemakkelijkheidsoplossing om structureel niets te moeten veranderen. Het komt terecht bij mensen die het niet nodig hebben, of bij de autoverkopers zelf, waardoor de gemiddelde prijs van wagens stijgt", zegt Naomi Cambien, beleidsmedewerker mobiliteit bij BBL, in een persbericht.

  Cambien spreekt van een "jojospel", met opeenvolgende invoering en afschaffing, en zegt dat dit voor verwarring zorgt. "Terwijl mensen meer dan ooit nood hebben aan een stabiel kader: een elektriciteitsprijs die lager is dan diesel of benzine, een betrouwbare tweedehandsmarkt voor elektrische wagens, kleinere elektrische modellen en duidelijkheid over de uitfasering tegen 2029. Voor de lage inkomens houdt sociaal leasen meer steek dan een eenmalige premie."

  Als de Vlaamse regering per se met premies wil werken, dan vindt BBL dat ze daar beter strikte voorwaarden aan koppelt, bijvoorbeeld om de privéwagen beschikbaar te stellen voor autodelen. De organisatie is teleurgesteld dat de Vlaamse regering geen intentie toont om onze mobiliteit echt te verduurzamen. "Zonder pardon worden er miljarden voorzien voor de auto-infrastructuur bij de Oosterweelwerken, terwijl de busreiziger al jaren kampt met de opstapelende problemen bij De Lijn. Waar blijven de broodnodige middelen voor het openbaar vervoer? Elke wagen een op een vervangen door een elektrische is beter voor de luchtkwaliteit, maar geen oplossing voor de files, noch voor het tekort aan ruimte. Investeren in deelmobiliteit, dat getuigt pas van toekomstvisie", besluit Cambien.
   
 • Febiac: "Na 3 jaar elektrische wagen terugverdiend"

  Autosectorfederatie Febiac reageert tevreden op de premie die de Vlaamse regering als onderdeel van de Septemberverklaring zal uittrekken voor de aankoop van een nieuwe of tweedehands elektrische wagen. Al had de federatie graag gezien dat de premie nog iets hoger zou liggen om de meerkost van 10.000 euro extra te milderen. Tegelijkertijd benadrukt Febiac dat de meerkost van een elektrische wagen na drie jaar terugverdiend is, aangezien de prijs voor diesel en benzine momenteel dubbel zo hoog ligt als die voor elektriciteit.

  "De particulier laat het wat afweten op de markt van de elektrische wagens", stelt Michel Martens van Febiac. De premie van 5.000 euro voor nieuwe wagens en van 3.000 euro voor tweedehandswagens die de Vlaamse regering afklopte, moet die appetijt wat aanwakkeren, al is de premie alleen onvoldoende om de volledige meerkost te dekken.

  Daarom benadrukt Martin dat de huidige prijzen voor benzine en diesel aan de pomp dubbel zo hoog liggen als die voor elektriciteit. "Dat betekent dat je per gereden kilometer de helft van de kosten bespaart. Als je drie jaar jaarlijks 20.000 kilometer rijdt, ben je na drie jaar beter en goedkoper af met een elektrische wagen."

  Febiac gelooft dan ook dat de particulier met dit perspectief gewonnen zal zijn om te investeren in een elektrische wagen.De premie geldt wel enkel voor elektrische wagens onder de 40.000 euro.
   
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen