Proces Kasteelmoord dag 2

  Psychologe Ann Verstuyf:
   
  "Mogelijke gevolgen van seksueel misbruik bij jonge kinderen:
  - Het kind kan op later leeftijd een aversie krijgen van seksualiteit
  - Op latere leeftijd kan het kind extreem gaan experimenteren op dat vlak
  - De persoon kan zichzelf ook totaal gaan verloochenen
  - Er kan ook op latere leeftijd een post-traumatische stressstoornis optreden"
   
  "Maar ik benadruk dat dat slechts mogelijkheden zijn. Niet elk slachtoffer van kindermisbruik is daarom getraumatiseerd, en elk geval moet afzonderlijk bekeken worden. Dat zijn louter wetenschappelijke mogelijkheden."
  Psychologe Ann Verstuyf:
   
  "Dr. André Gyselbrecht kwam als een bezorgde grootvader over. Hij kwam met een hulpvraag naar mij, vanuit zijn bezorgdheid over de kleinkinderen. Hij was ook op zoek naar oplossingen, hij wilde de situatie oplossen. André was ontredderd en heel emotioneel."
   
  Platteau: Kwam hij over als een wraakzuchtige grootvader?
   
  Psychologe Ann Verstuyf: "Neen, was ontredderd en op zoek naar hulp bij de eerste aanmelding. Er was wel een groot verschil met het gedrag van dr. André Gyselbrecht bij de vierde en laatste sessie."
   
  Middagpauze
   
  De zitting ligt stil tot 15 uur voor de middagpauze.
  Zitting hernomen
  Met een kwartiertje vertraging wordt de zitting hernomen.
  Nu staat de getuigenis van Maria Schellekens, de moeder van Roy Larmit op het programma.
  De vierde beklaagde, Roy Larmit, zit er zeer nerveus bij tijdens de getuigenis van zijn moeder.
  Voorzitter D'Hooghe vraagt naar de familieband tussen Roy Larmit en Ronnie Van Bommel. Van Bommel blijkt de halfbroer van de moeder van Roy te zijn, en het was Ronnie Van Bommel die contact zocht met Roy.
  Wat duidelijk is: Maria Schellekens kon het absoluut niet vinden met haar halfbroer Van Bommel: "Ik zei altijd tegen mijn zoon (Roy Larmit, nvdr.) dat hij moest wegblijven van Van Bommel. Die man was een grote leugen."
   
  Roy Larmit is volgens zijn moeder "heel goed gelovig" en "stond hij altijd klaar om iedereen te helpen". 
  "Van Bommel bracht altijd heel zielige verhalen naar voor, over hoe hij opgroeide in een heel gewelddadig gezin en belandde al heel vroeg in de criminaliteit."
  Ronnie Van Bommel (foto) groeide volgens zijn halfzus op in een heel gewelddadig gezin en belandde hij op jonge leeftijd in het criminele milieu.
   
  "Ik heb voor het eerst over de Kasteelmoord gehoord toen Roy in februari 2012 opgepakt werd", zegt zijn moeder. "Toen ik hoorde dat Roy opgepakt was, voelde ik een dolksteek in mijn hart. Toen ik de naam Van Bommel hoorde wist ik meteen 'onze Roy is er ingeluisd. Onze Roy is helemaal zo niet'.
   
  Roy Larmit zit tijdens de getuigenis zichtbaar geëmotioneerd, met de armen gekruist, naar de grond te staren. 
  "Van eventuele financiële problemen van Roy was ik niet op de hoogte. Roy is heel zwijgzaam, en over dergelijke zaken praten we niet", zegt zijn moeder.
  Voorzitster D'Hooghe: "Heeft u in de gevangenis veel contact met uw zoon?"
  "Neen, eigenlijk niet. Onze Roy wilde dat eigenlijk niet echt, en ik heb dat gerespecteerd. Ik denk dat het emotioneel is voor ons allemaal."
  Openbaar aanklager D'Have: "De bestelwagen die gebruikt werd bij de moord, was geleend van uw halfzus (en dus de zus van Van Bommel). Weet ik wat er met die bestelwagen gebeurd is?"
   
  "Volgens Ronnie Van Bommel was de bestelwagen gestolen op de parking van het ziekenhuis toen hij op controle was, maar ik geloofde dat niet. Ik dacht meteen 'Ronnie moest van die auto af'. Van Bommel reed trouwens zelf met de bestelwagen. Er wordt gezegd dat hij niets meer kon, maar dat is niet zo. Hij reed zelf met die bestelwagen."
  "Ronnie Van Bommel is het gevaar van de Kempen." Zo omschreef zijn zus haar halfbroer in haar verklaringen. Nog volgens zijn halfzus had Van Bommel ook altijd een wapen bij zich. "Hij sliep zelfs met dat wapen."
  Meester Scheerlinck, advocaat van Roy Larmit: "Klopt het dat u uw zoon nooit hebt bezocht in de gevangenis omdat Roy dat niet wilde? Kan u dat uitleggen waarom hij dat wilde?"
   
  "Zijn vriendin Eva bezocht hem regelmatig, maar zij zei dat hij me niet wilde zien. Er zijn eens plannen geweest om Roy samen met de kinderen en Eva te gaan bezoeken, maar een week later zei Eva dat Roy dat absoluut niet wilde dat ik hem mee kwam bezoeken."
  Roy werd volgens zijn moeder bedreigd in de gevangenis. "Roy wilde niet dat ik op bezoek kwam, omdat hij schrik had dat ik ook bedreigd zou worden of aangevallen zou worden."
   
  "Bij die bedreigingen dacht ik meteen aan Evert De Clercq, een grote vriend van Van Bommel. Het zijn zware jongens die, overal connecties hebben."
  "Van Bommel heeft me zelf gezegd dat Evert De Clercq een vriend van hem was, en dat 'die pas echt gek is in zijn kop'." 
  De Clercq is duidelijk niet tevreden met die uitleg van de moeder van Roy Larmit, en is regelmatig in gesprek met zijn advocaten.
  "Ik heb nog altijd geen contact met Eva en mijn kleinkinderen", zegt de moeder van Larmit.
  Frank Scheerlinck: "Waarom is dat? Uit schrik?"
  "Ja. Voor Van Bommel en zijn omgeving is tijd van geen belang. Als ze wraak willen nemen, dan doen ze dat."
  "Ronnie Van Bommel trekt zich van niets of niemand iets aan, het is een meedogenloze man."
  "De urne van Van Bommel heeft 15 maanden in het crematorium gestaan", zegt de halfzus van Van Bommel. "Omdat de familie in ruzie lag met elkaar. Ik heb dan uiteindelijk bemiddeld om de urne van Ronnie te laten bijzetten in het graf van zijn broer."
  Pas vijftien maanden na zijn crematie is de urne van Ronnie Van Bommel bijgeplaatst in het graf van zijn broer, Benny Van Bommel.
   
  Het verhoor van de moeder van Roy Larmit is afgelopen.
  Deel vier van de getuigenis van onderzoeksrechter Wittouck en hoofdinspecteur Roelant gaat van start.
  "André Gyselbrecht zou in mei 2011 voor het eerst gehoord hebben van zijn dochter Elisabeth dat er grensoverschrijdend gedrag was van Stijn Saelens naar zijn kinderen toe. Pierre Serry verklaarde altijd dat hij in de periode juni/juli 2011 al de opdracht kreeg Stijn Saelens uit de weg te ruimen."
  "Na de inval van Stijn Saelens in het dokterskabinet op 5 oktober 2011, heeft Gyselbrecht contact gehad met meester Jef Vermassen. De dag erna, op 6 oktober, gaf Gyselbrecht ook naar eigen zeggen de eerste keer de opdracht Stijn Saelens effectief te vermoorden."
  "De dag nadat de familie Gyselbrecht dus stappen neemt om een klacht voor de bereiden en in te dienen, geeft hij ook effectief de opdracht Stijn te vermoorden", zegt hoofdinspecteur Roelant.
  "In de periode dat Stijn Saelens alleen in Australië zat, werden de anonieme nummers en gsm's al aangeschaft door Serry. Uit onze bevindingen kunnen we opmaken dat er op 24 november al iets moest gebeuren met Stijn Saelens."
  Zoals aangekondigd razen hoofdinspecteur Roelant en onderzoeksrechter als een sneltrein door de bezwarenlast die ze tegen André Gyselbrecht hebben. Beide heren overlopen nu het volledige verloop van de rol van André Gyselbrecht in het moorddossier. Alles wat ze vertellen, kwam eigenlijk al aan bod gisteren of tijdens de zitting vorige maand.
  "Tijdens het eerste verhoor op de dag van de verdwijning hebben wij na meer dan twee uur aan André Gyselbrecht gevraagd waarom hij nog geen enkele keer gevraagd heeft naar wat er met Stijn Saelens gebeurd is", zegt Roelant. "Toen al werd aan Gyselbrecht gevraagd of hij iets met de verdwijning van Saelens te maken had, wat de dokter ontkende."
  "Dr. André Gyselbrecht heeft bij de eerste verhoren altijd in alle talen ontkend dat hij iets te maken had met de verdwijning van Stijn Saelens", zegt Roelant. Pas eind februari 2012, een kleine maand na de moord, 'dat het nooit de bedoeling was dat het zo zou lopen', maar ook op 22 februari blijft hij bij zijn eerdere verklaring."
  Na een discussie tussen de advocaten onderling, het openbaar ministerie en de rechtbank, is besloten dat de focus op André Gyselbrecht en Pierre Serry nu toch niet nodig blijkt te zien. De hoofdinspecteur en de onderzoeksrechter gaan meteen over naar Evert De Clercq en Roy Larmit.
  Op basis van info die de Belgische speurders kregen van hun Nederlandse collega's, en op basis van telefonieonderzoek dat ze zelf uitvoerden, kunnen ze Evert De Clercq linken aan Pierre Serry en Ronnie Van Bommel.
  Begin november 2015 werd Larmit bedreigd in de gevangenis, volgens de speurders onder meer door Evert De Clercq. Larmit weigert nog opnieuw verhoord te worden, omdat de bedreigingen in de gevangenis minder subtiel en concreter werden.
  Volgens Pierre Serry heeft hij op vraag van André Gyselbrecht zowel Evert De Clercq als de Tsjetsjenen gecontacteerd. Die laatsten lieten het afweten na een toevallige politiecontrole, maar via Evert De Clercq bij Ronnie Van Bommel uitkwam.
  Op 12 oktober 2016 verklaarde André Gyselbrecht nog dat hij nooit de opdracht gegeven heeft Stijn Saelens te doden. De afgesproken 150.000 euro waarvan sprake, is volgens Gyselbrecht waanzin. Dr. André Gyselbrecht verklaart dan ook dat hij Evert De Clercq nog nooit gezien of gesproken had. De speurders kregen van de Nederlandse politie wel informatie dat Evert De Clercq in het verleden wel afgesproken had met dr. Gyselbrecht.
  Verklaringen Larmit zaaien onduidelijkheid:
   
  Larmit verklaarde dat de verpakking van het dekzeil waarin het lichaam van Stijn Saelens gewikkeld werd, pas aan het kasteel geopend werd. Nochtans, werd die verpakking van dat dekzeil in de vuilnisbak van de chalet van Pierre Serry terug gevonden. Larmit houdt echter vol dat hij van het kasteel meteen naar de put in het bos gereden, en nadien meteen doorgereden is haar Nederland.
  Op 24 november is er voor 5 uur 's ochtends al contact geweest tussen Serry en Van Bommel, en nog voor 8 uur was Van Bommel al in Wingene. Er waren ook contacten tussen Serry en Gyselbrecht die dag. Elisabeth Gyselbrecht had eerder al verklaard aan de politie dat haar man op 25 november opnieuw zou vertrekken naar India voor zijn werk. Ze vertelde dat waarschijnlijk ook aan andere mensen, waaronder haar vader. "Het is dus niet uitgesloten dat Van Bommel die 24e november in Wingene was met een bepaalde bedoeling", zegt hoofdinspecteur Roelant.
  In januari is er zeer veel telefonisch contact tussen Serry en Van Bommel en tussen Larmit en Van Bommel. De dag dat er voor de tweede keer opdracht gegeven tot de moord, 26 januari, was er sms-contact tussen Van Bommel en Serry én contact tussen Van Bommel en Serry.
  Ook op 28, 29 en 30 januari is er veel contact tussen de drie heren. Op zeven dagen in januari is er zeer veel telefonisch contact tussen de drie mannen, en is er aan de hand van telefonieonderzoek te zien dat er meer dan 2200 kilometer afgelegd werd door het herhaaldelijk heen en weer rijden tussen Nederland en België.
   
  De speurders verklaarden ook dat er DNA van Larmit gevonden werd op een flesje water en een fles chocomelk die in de chalet van Serry stonden.
  "Na de feiten heb ik mij nonkel achtergelaten en ben ik kwaad weggereden", zegt Larmit. Ook op 1, 2 en 3 januari was er telefoonverkeer tussen Larmit en Van Bommel.
   
  Ook in februari, na de feiten dus, is er nog telefonisch contact tussen Larmit en Van Bommel. Op 17 februari werd het lichaam van Stijn Saelens gevonden in het Blekkerbos. Ook die dag was er contact tussen Larmit en Van Bommel. Ook in de dagen nadien is er veel contact tussen beide mannen: 19, 21 22, 23, 27 en 29 februari werd er ge-sms't en/of gebeld tussen Larmit en Van Bommel.
  Larmit kreeg na de feiten 4.500 euro van Ronnie Van Bommel.. Voor Larmit was het duidelijk dat het geld was voor de gepleegde feiten. Na de feiten kocht Van Bommel ook een autootje voor zijn vriendin. Van Bommel moet dus al een som geld gekregen hebben kort na de feiten.
  De dagen na de feiten was Larmit kwaad op zijn oom Van Bommel. Van Bommel zei echter dat hij zich geen zorgen hoefde te maken, want dat 'het toch maar om een vuile pedofiel ging'. 
   
  Ook van Evert De Clercq heeft Larmit nog eens 10.000 euro gekregen. Larmit blijft volhouden dat hij enkel op het ogenblik van de feiten in de buurt van het kasteel geweest is, en dan hij zelf niet binnen in het kasteel was op het moment van het schot.
  Hoofdinspecteur Roelant sneert naar "iedereen die het onderzoek tegenwerkte"
  "Dit onderzoek heeft meer dan vijf jaar geduurd. Wij hadden met onze uiteenzetting maar één doel: zo veel mogelijk elementen ter beschikking stellen van de magistraten die moeten oordelen over deze zaak.
  Ook naar de familie toe voelden wij ons verplicht de waarheid bekend te maken over wat er met hun echtgenoot, zoon of vriend gebeurd is.
   
  Ik moet toegeven dat ik in dit dossier dingen meegemaakt heb die ik nooit voor mogelijk achtte. We zijn van alle mogelijke kanten heel zwaar tegengewerkt omdat we in eer en geweten de antwoorden hebben willen brengen. Er zijn speurders van het onderzoek gehaald, er zijn speurders geschorst.. ik en mijn directe omgeving hebben zelfs bescherming moeten ondergaan omdat we de waarheid probeerden aan het licht te brengen.
   
  Sommige advocaten hebben er alles aan gedaan het onderzoek tegen te werken en te boycotten, en meestal via de pers. Ik hoop dat deze zaak, en het gedrag van bepaalde advocaten, de beroepsgroep ertoe aanzet eens grondig na te denken over waar ze naartoe willen met hun deontologie en de reputatie van hun beroepsgroep."
   
  Meester Gillis maakt even duidelijk dat hij zich niet aangesproken voelt, net als de Nederlandse meester Smeets. Meester Johan Platteau reageert dat "als hoofdinspecteur Roelant mij viseert, hij het moet zeggen". Roelant noemt echter geen namen, en besluit dat "iedereen voor zichzelf in de spiegel moet kijken".
  Betalingen voor de opdracht
   
   
  André Gyselbrecht geeft nu toe dat hij een keer 5.000 euro betaald heeft, een paar maanden later nog eens 5.000 betaald heeft. Op 13 februari (na de feiten dus) is er nog eens 15.000 euro gevraagd, maar die zou hij nooit betaald hebben. In totaal zou dokter André Gyselbrecht dus 10.000 euro betaald hebben aan Serry.
   

   
  Pierre Serry zegt van zijn kant dat er 150.000 afgesproken met Evert De Clercg, en dat André Gyselbrecht daar akkoord mee was. Volgens Serry heeft hij eens 7.000 euro en eens 10.000 euro van Gyselbrecht gekregen. Hij spreekt dus van 17.000 euro.

   
  Roy Larmit van zijn kant, zegt hij eens 4.500 euro gekregen heeft van Van Bommel, en later nog eens 10.000 euro van Evert De Clercq. Dat komt op 14.500 euro.

   
  Familie van Van Bommel en Larmit verklaren dat er tussen de 30.000 en 40.000 euro bij de oma van Van Bommel lag.
   
  Hoe kwam Van Bommel in contact met Pierre Serry?
   
  Daar lopen de verklaringen nog steeds uiteen. Serry zegt dat hij hem nog nooit gezien had, en dat hij hem via Evert De Clercq leerde kennen.
   
  De Clercq zet dat Serry en Van Bommel elkaar al langer kenden van vroeger, dat hij er helemaal niet tussen moest zitten. Evert De Clercq zegt dat hij er niets mee te maken heeft. "Ik sta hier als slachtoffer", zegt Evert De Clercq. "Ik word er ingeluisd door Serry en Larmit."
  Larmit: "Ik heb alle medewerking geweigerd uit angst voor de medebeklaagden. Het gaat tenslotte om een moordzaak.."
  Larmit: "Ik had wel door dat mijn nonkel (Van Bommel, de uiteindelijke schutter) in het criminele milieu vertoefde en dat we iets kwamen doen om geld te verdienen. Maar ik had nooit gedacht dat er een moord zou gepleegd worden. 31 januari was de eerste keer dat ik aan de chalet geweest ben."

   
  "Ik ben enkele keren naar België gereden met mijn nonkel, maar nooit naar het bos. Mijn nonkel had altijd afgesproken in de buurt van het rondpunt van Aalter."
  "Uw arrogantie is in strijd met uw vermoeidheid, meneer Larmit"
   
  Meester Luc Arnou, advocaat van Elisabeth Gyselbrecht in intussen al een tijd detailvragen aan het stellen aan Roy Larmit. Die laatste krijgt het op zijn heupen, en zegt dat hij moe is. Wanneer de advocaat Larmit rechtstreeks aanspreekt, antwoordt Larmit 'dat u de vragen via de voorzitter zou stellen'. "Uw arrogantie is in strijd met uw vermoeidheid, meneer Larmit."

  Vast staat dat de advocaten de beklaagden al anderhalf uur details vragen, details van zaken die al meer dan vijf jaar geleden zijn. De beklaagden krijgen er minder en minder zin in, wat onder meer blijkt uit de lichaamshouding van Larmit.
  De voorzitter vraagt of de zaak voor vandaag afgerond mag worden, maar meester Gillis wil nog weten wat er precies geacteerd is op het zittingsblad.
  Larmit is zichtbaar doodmoe, en heeft geen zin meer om vragen te beantwoorden. "Ik blijf bij mijn verklaringen die ik tijdens het onderzoek afgelegd heb."
  Einde zitting
   
  Na lang palaveren en discussiëren, wordt de zitdag afgesloten.
  Larmit's moeder gaat haar zon nog even groeten aan de beklaagdenbank, en neemt afscheid van haar zoon.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen