Politieke hoogspanning

  Coens legt bal in het Franstalige kamp

  CD&V-voorzitter Joachim Coens (CD&V) vindt de focus op een mogelijke koerswijziging van zijn partij in de stokkende federale formatie "sterk overdreven". Dat zei hij maandag in De Ochtend op Radio 1. "Dat niemand de Franstalige zijde bevraagt, maar alle ogen op ons gericht zijn, begrijp ik niet goed."

  De christendemocraten stuurden de leden afgelopen weekend een enquête op. De partij wilde onder meer weten welke richting ze uit moet in de stokkende federale onderhandelingen: Moet CD&V blijven hameren op een regering met Vlaamse meerderheid en dus vasthouden aan de N-VA? En als dat niet lukt, moet de partij dan meewerken aan een Vivaldi-coalitie met socialisten, liberalen en groenen, kiezen voor de oppositie of pleiten voor nieuwe verkiezingen?

  Over de resultaten van de enquête wilde voorzitter Joachim Coens in De Ochtend nog niets kwijt. Die houdt hij voor het partijbureau straks om 11.30 uur. Maar Coens wil de sleutelpositie van zijn partij in de onderhandelingen wel nuanceren. "Sinds de verkiezingen is het voor gelijk welke informateur moeilijk geweest om partijen rond de tafel te krijgen. Dat heeft vooral te maken met weigeringen aan Franstalige kant, onder meer bij Ecolo", zei hij. "De focus op ons om koers te wijzigen lijkt mij dus sterk overdreven. Dat niemand de Franstalige zijde daarover bevraagt maar alles op ons gericht is, dat begrijp ik niet goed."

  Eerder op de ochtend bracht Coens die boodschap ook al op de RTBF. Dat de regering-Michel geen meerderheid aan Franstalige kant had, heeft "een slecht gevoel bezorgd aan de Franstaligen", zei hij daar. "Ik voel dat dat niet goed gelopen is voor hen. We moeten vermijden dat dat zich herhaalt", klonk het.


  Intussen blijft Coens pleiten voor een afspiegelingscoalitie, waarin de gewestelijke regeringen het voortouw nemen om samen een federale ploeg op poten te zetten. Zondag brak N-VA-voorzitter Bart De Wever daar al een lans voor. "Wij zoeken uitwegen, het lijkt me belangrijk die te poneren en suggesties te doen. Maar het is aan de informateurs om te kijken welke stappen gezet kunnen worden en hoe ze rapporteren aan het staatshoofd", dixit Coens. "Ik heb daar alle vertrouwen in."

  Koninklijk opdrachthouders Sabine Laruelle en Patrick Dewael trekken straks om 16 uur naar het Paleis. De voorzitters van Kamer en Senaat hebben de voorbije weken geprobeerd om de paars-groene partijen, aangevuld met de christendemocraten, rond de tafel te krijgen om formatiegesprekken op te starten.

  De voorkeur, plan B en het horrorscenario: iedereen kijkt naar CD&V, en deze mogelijkheden liggen nog op tafel

  De hele Wetstraat kijkt maandagmorgen naar het partijbureau bij CD&V. Zet de partij de bocht in richting Vivaldi, al dan niet via een noodregering? Of blijft de wil van de partijtop wet en doet CD&V alleen mee als N-VA erbij komt? Een online bevraging bij 27.000 leden moet het partijbestuur nog wat extra input geven. Lees meer.

  Eric Van Rompuy (CD&V): "Meerderheid aan Vlaamse kant is nodig"

  Stilte voor de storm, Eric Van Rompuy (CD&V) aan het partijbureau

  "We hebben een stabiele regering nodig die begroting en klimaat aanpakken. Ik hoop dat de leden de keuze bestendigen die de partijtop heeft gemaakt. Moeten wij dat duizend keer zeggen? Waarom moeten wij verantwoordelijkheid tonen en de grote partijen niet? Sérieux moet je vinden bij de grote partijen. Wij hebben die al getoond."
  "Senioren zijn 60 procent van onze leden. Ik heb ze veel gehoord. zij willen een stabiele regering."

  Ook de N-Va moet verantwoordelijk zijn, vind Van Rompuy.
  "Bart De Wever die interviews geeft om te zeggen dat hij premier wil worden om het land te ontbinden, dat geeft ook niets."

  Hendrik Bogaert (CD&V) blijft ook hameren op een Vlaamse meerderheid:

  "Vlaanderen en Wallonië worden nu best een soort lidstaat van België"

  Mark Eyskens (CD&V): "Wij wensen dat PS en N-VA zich verstaan. Di Rupo klonk veel gematigder dan Magnette"

  "We willen een Vlaamse meerderheid van democratische partijen. We moeten een poging doen om de zaak zo constructief mogelijk op te lossen. Als dat niet lukt, dan komt er een populistische vloedgolf."

  Vincent Van Peteghem  (CD&V): "We moeten een stabiele regering vormen"

  En net als de rest zegt van Peteghem dat dat beter is met een meerderheid aan Vlaamse kant. "Vooral een stabiele".

  Servais Verherstraeten  (CD&V) snel weer weg

  "Een Vlaamse meerderheid is altijd beter." 

  Kris Peeters (CD&V): "Christendemocraten spreken altijd. Maar we hebben een probleem met veto-partijen, PS en Ecolo"

  "De situatie is ernstig genoeg. Waarom niet eens alle partijen uitnodigen?" De oloiprijzen en het coronavirus betekenen dat een veto stellen een slechte zaak is, voegt hij eraantoe. "We hechten dus veel belang aan een Vlaamse meerderheid. Die zou heilzaam kunnen zijn om deelstaten aan zet te brengen. Maar dat is, uit persoonlijke ervaring, niet evident."

  CD&V geeft om 11.30 uur persconferentie

  Robrecht Bothuyne (CD&V): "We hebben een sterke onderhandelingspositie."

  En die is belangrijk om een Vlaamse meerderheid te hebben, klinkt het.

  Joke Schauvliege (CD&V) wil eerst zien wat de bevraging van de CD&V-leden oplevert

  "Ik heb veel contact met de leden, maar ik heb geen indicatie dat we van onze lijn moeten afwijken. Soms is het goed om het been stijf te houden. Geloofwaardigheid is van tel."

  CD&V-top blijft achter regering met N-VA staan

  De partijtop van CD&V blijft erbij dat er best een federale regering komt met een meerderheid aan Vlaamse zijde en gelooft dat ook de leden dat standpunt delen. Dat bleek maandagmorgen uit tal van verklaringen voorafgaand aan het partijbureau. De christendemocraten leggen de bal in het kamp van PS en Ecolo, ook wel de "vetopartijen" genoemd.

  Het partijbureau buigt zich maandag over de ledenbevraging, waarin bij de achterban werd gepolst of ook zij vinden dat er een regering moet komen met een meerderheid aan Vlaamse kant, dus met N-VA. Dat is het standpunt dat de partij al maanden huldigt, maar waardoor het ook onmogelijk is een zogenaamde Vivaldi-coalitie uit de grond te stampen. Een regering mét N-VA lijkt dan weer van de baan sinds het schijnbaar definitieve njet van de PS enkele weken geleden.

  Voor aanvang van het partijbureau bevestigden alle aanwezigen de nood aan een "sterke" of "stabiele" regering, dus met een meerderheid aan Vlaamse kant. Ze gaan ervan uit dat dit ook het standpunt is van de leden. "De senioren maken 60 procent uit van onze partij. Naar wat ik gehoord heb, vinden ook zij dat er een stabiele regering nodig is", weet Eric Van Rompuy, sinds kort voorzitter van de CD&V-senioren.

  Ook oud-minister Joke Schauvliege zegt geen enkele indicatie te hebben dat de leden nu plots zouden willen dat de partij van haar lijn zou afwijken. "Het is belangrijk dat we onze geloofwaardigheid kunnen behouden", luidde het. En voormalig vicepremier Kris Peeters gelooft ook dat de leden "heel veel belang hechten" aan de piste van de Vlaamse meerderheid.

  CD&V wil ook duidelijk niet verantwoordelijk genoemd worden voor de blokkering. Peeters kijkt bijvoorbeeld naar PS en Ecolo, die hij de "vetopartijen" noemt. "Dat moet eerst uitgepraat worden. Ik denk dat we best alle democratische partijen uitnodigen om een oplossing te vinden en dat de vetopartijen best eens goed nadenken", aldus het Europees parlementslid.

  "Als het regent in België, is dat ook de fout van CD&V", stelde Van Rompuy. "Leg de zwartepiet bij PS, leg die bij N-VA, leg die bij Ecolo-Groen. "Wil de PS België in stand houden, dan zullen ze met N-VA moeten praten. En N-VA zal moeten tonen dat ze wil besturen. Er moet een serieuze regering komen en dan moet je geen interviews geven waarin je zegt premier te willen worden om het land te ontbinden."

  En als het van Hendrik Bogaert afhangt, moet CD&V zo snel mogelijk opnieuw de stem van Vlaanderen worden. De beste manier daarvoor is dat Vlaanderen en Wallonië "een soort lidstaat worden van België".

  63 procent van de CD&V-leden wil Vlaamse meerderheid, zegt Joachim Coens

  Joachim Coens: "Tweede keer dat ik de leden erbij betrek"

  "We hebben een ledenbevraging georganiseerd. Die is zaterdagochtend begonnen. Als kandidaat-voorzitter heb ik me voorgenomen om meer leden te betrekken. En dit is de tweede keer."

  Naar 25.000 leden werd een vragenlijst gemaild. De resultaten werden gemonitord. 4.200 reacties kregen we zaterdag, 2.900 zondag.

  Coens: "Het is een teken van durf om dat te doen. Ik hoop dat de bevraging bijdraagt aan het gevoel van de bevolking. het ging over de inhoud.

  Wat heeft de CD&V daaruit geleerd? "Dat o.a. de belangrijkste thema's zijn: koopkracht, een rechtvaardige fiscaliteit, nabije en toegankelijke zorg." 
   

  Coens: "Onze koers wordt bevestigd. 63 procent van de CD&V-leden wil Vlaamse meerderheid"

  Coens: "Wij willen een stabiele regering, over alle beleidsniveaus heen"

  De CD&V wil ook geen verkiezingen. "We hebben de opdracht om rekening te houden met inhoud en toch het streefdoel met Vlaamse meerderheid. Het is onbegrijpelijk dat niet elke democratische partij mag deelnemen aan de regeringsvorming. We roepen dan ook op dat dat wel het geval zou zijn."

  De N-VA moet een kans krijgen om te participeren, zegt Coens.  "We willen maar samenzitten als elke democratische partij de kans krijgt om deel te nemen."

  "N-VA moet kans krijgen volwaardig te participeren", zegt CD&V

  "N-VA moet de kans krijgen volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering." Die boodschap stuurt CD&V-voorzitter Joachim Coens naar informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle, nadat 63 procent van de leden van de partij tijdens een interne bevraging heeft gezegd dat een meerderheid aan Vlaamse zijde binnen een regering absoluut noodzakelijk is.

  In totaal namen 7.100 leden deel aan die bevraging: 4.200 op zaterdag en 2.900 op zondag. Intussen rezen er vragen over de betrouwbaarheid van de peiling. De resultaten van zondag lagen in lijn van wat er daags voordien binnenliep. De peiling werd maandagmorgen stopgezet om mogelijke manipulaties te voorkomen, maar Coens is ervan overtuigd dat er zich geen enkel probleem stelt.

  Uit zeven omschrijvingen kozen de leden er twee als prioriteit: koopkracht en rechtvaardige fiscaliteit enerzijds en betaalbare, toegankelijke en nabije zorg anderzijds. Het resultaat waar het meest naar werd uitgekeken, was het standpunt van de achterban over de vraag of er een meerderheid aan Vlaamse kant moet zijn binnen de federale regering. Die stelling bleek voor 63 procent van de leden absoluut noodzakelijk. Voor 37 procent van de leden is het belangrijk dat er sowieso een regering komt, desnoods met een Vlaamse minderheid.

  De partijleiding wordt daarmee gesterkt in de koers die ze al maanden vaart. "Het is onze opdracht rekening te houden met de inhoudelijke thema's én met het streefdoel om een Vlaamse meerderheid te ambiëren", concludeerde Coens.

  Hij gaf aan dat CD&V altijd zal ingaan op uitnodigingen om gesprekken te voeren, "maar we zouden het onbegrijpelijk vinden als niet elke democratische partij de kans zou krijgen voluit te participeren aan de vorming van een regering". Even later expliciteerde Coens dat hij daarmee op N-VA doelde.
  Het was meteen een duidelijke boodschap richting informateurs Dewael en Laruelle. Coens gaf aan dat de uitnodigingen die CD&V van hen ontving, zich steevast situeerden richting een Vivaldi-coalitie, dus met socialisten, liberalen, groenen en christendemocraten. En voor CD&V moet het dus de andere richting uitgaan, met N-VA aan boord. Om 16 uur brengen de informateurs verslag uit op het Paleis. Het ziet er dus naar uit dat zij het geweer van schouder moeten veranderen.

  Di Rupo: "Laat koning en informateurs hun werk doen"

  Waals minister-president Elio Di Rupo reageert niet op de houding van CD&V of op de (vernieuwde) oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om de deelstaten aan zet te brengen in de federale formatie. "Laat de informateurs (Sabine Laruelle en Patrick Dewael, red.) en de koning hun werk doen", zo zei Di Rupo maandag. CD&V herhaalde maandag dat de federale regering een meerderheid moet hebben langs Vlaamse kant en dat N-VA de kans moet krijgen "volwaardig te participeren aan de vorming van een federale regering". Di Rupo wil zich voorlopig niet uitspreken over die piste of over de houding bij CD&V.

  Jambon: "CD&V'ers zijn doorgaans verstandige mensen"

  Vlaams minister-president Jan Jambon toonde zich wel tevreden over de houding van CD&V. "Ik had dat wel verwacht van de CD&V-leden, dat zijn doorgaans verstandige mensen", klonk het.

  Koning verlengt opdracht van Dewael en Laruelle

  Koning Filip heeft de koninklijke opdrachthouders Patrick Dewael en Sabine Laruelle maandagnamiddag anderhalf uur in audiëntie ontvangen. "Zij hebben aan de Koning een tussentijds verslag uitgebracht", aldus het paleis. "De Koning heeft de heer Dewael en mevrouw Laruelle belast om verder de nodige initiatieven te nemen om snel een regering te vormen. Deze zal de dringende problemen waaraan ons land het hoofd moet bieden prioritair aanpakken. Zij zullen een eindverslag uitbrengen uiterlijk op 16 maart."

  Koning vraagt informateurs om “snel een regering te vormen”

  Koning Filip heeft de opdracht van informateurs Patrick Dewael en Sabine Laruelle verlengd tot uiterlijk 16 maart. Dan brengt het duo zijn eindverslag uit op het Paleis. De informateurs moeten verder de nodige initiatieven nemen om snel een regering te vormen, die de dringende problemen waarmee ons land wordt geconfronteerd moet aanpakken. Lees meer.

  Ze krijgen nog een week van de koning: de opdracht van Dewael en Laruelle uitgelegd

  Nog een week extra hebben koninklijk opdrachthouders Patrick Dewael (Open VLD) en Sabine Laruelle (MR) gekregen. Maar het moet wel vooruit gaan. “Snel een regering vormen” vraagt de koning. “Die de dringende zaken die op ons land afkomen prioritair moet aanpakken.” We ontleden de boodschap van de koning (+).
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen