NB - Assisenproces moord op Ilse Uyttersprot

 • "Relatie met Uyttersprot gaf een boost aan zelfbeeld"

  "Het is noodlottig dat een man met zo veel miserie botst met zo'n fantastische vrouw. Ze zijn gaan fietsen en gaan wandelen. En hij is fier. Zijn ouders hebben hem altijd gezegd: eigenlijk ben je voor ons een nul. Je gaat in je leven nooit iets hebben. Je bent een nul. Je bent niets. Hij zit in relatie na relatie die tegenslaat, hij zit met een strafblad. Hij heeft waardering nodig."

  "Hij heeft een relatie met de oud-burgemeester van Aalst. Zijn zelfwaarde krijgt een boost. Als ik als man een relatie kan hebben met de burgermeester van Aalst, dan is het teken dat ik toch iets kan en niet de sukkelaar ben die mijn ouders zeggen dat ik ben. Hij stuurt dat naar iedereen rond om aan te tonen dat hij iets kan. Dat verhoogt zijn zelfbeeld. Maar zij is verstandig en wil een beetje voorzichtig zijn. Ik stel vast dat die vrouw toch mooie momenten moet hebben gehad. Ze vindt het vermeldingswaardig om in haar agenda te noteren en hem voor te stellen aan haar vriendinnen."  

  Meester Platteau verwijst naar een boek van psychiater Dirk De Wachter die het leven vergelijkt met een brug ondersteund door pilaren. "De pilaar van de ouders heeft hij niet, zijn zus ook niet. Hij heeft weinig of geen vrienden, Wat heeft hij om zich aan op te trekken in die coronaperiode? De enige reddingsboei die hij heeft, is Ilse Uyttersprot. Hij is liever bij haar, dan dat hij thuis alleen zit. Zij is zijn reddingsboei."

  "Hij is gefrustreerd. Hij heeft bakken frustraties, angsten, onzekerheid, tobben, niet meer kunnen slapen, hij zit verschrikkelijk slecht in zijn vel. Ik stel vast dat Uyttersprot schrijft dat hij angsten heeft, moe is, hoogsensitief is, snel boos is, heel emotoneel is, veel weent, autistisch is en helemaal alleen is. Dat schrijft zij op het pro- en contra-lijstje", zegt Platteau. "Wat doet hij? Hij zit thuis, hij vindt geen mogelijkheid om tot bij haar te komen en dat uit zich in promiscuïteit. Om zich te ontladen. Dan kan hij weer even verder." 
 • "Van voorbedachtheid absoluut geen sprake: dan had hij de hamer toch klaargelegd?"

  Meester Platteau betwist dat Ilse Uyttersprot de relatie zou verbreken. "Eén vriendin verklaart dat in een tweede politieverklaring, maar zei dat in haar eerste verklaring niet. Ook uit de sms'jes valt dat niet op te maken", zegt Platteau. 

  "Waarover gaat het? Het gaat over die voorbedachtheid. Er is van voorbedachtheid geen sprake. Absoluut geen sprake", zegt hij. "Om 19.33 uur rijdt Ilse Uyttersprot naar Jurgen Demesmaeker. Volgens meester Vermassen om de relatie te beëindigden. Ik geloof dat niet. Omdat ze, ten eerste, dat tegen niemand gezegd heeft. Ten tweede: wat heeft ze mee? Haar loopgerief. Ze is dus van plan om bij hem te blijven slapen."

  "Het OM beweert dat hij haar naar zijn thuis gelokt heeft. En volgens meester Vermassen heeft hij al zitten oefenen met de hamer. Nu vraag ik aan u, de jury, om na te denken. Stel dat dat waar zou zijn, dat hij haar lokt naar zijn appartement om haar te doden. Gaat het dan gebeuren zoals het gebeurd is? Als hij van plan is haar te doden met een hamer omdat hij het verhaal van Wiske (zie eerder, red.) gezien heeft. Gaat hij er dan niet voor zorgen dat die hamer klaarligt? Door de hamer onder het bed te steken bijvoorbeeld. Ik snap dat niet."

  Ook het feit dat Demesmaeker en Uyttersprot nog seks hadden de avond voor de feiten, ze zijn strijk nog deed en eten voor hem meebracht, zijn daar bewijzen voor, zegt Platteau. 
 • "Zijn gevoelens waren als buskruit en die hebben hem doen ontploffen" 

  Meester Platteau over het moment van de feiten:

  "Ze zucht 's morgens. En die zucht geeft in zijn ziekelijke kop vol angsten en frustraties een kortsluiting. Hij denkt 'het zal weer miserie zijn'. Hij denkt 'ik ga haar dood doen'. Hij loopt naar zijn werkkoffer, neemt een hamer en neemt een bewuste beslissing haar te doden. Dat is de eerste schuldvraag. Hij voert zijn beslissing om te doden onmiddellijk uit. Maar het grote verschil tussen mij en de andere partijen is dat hij volgens mij die beslissing niet neemt in een stabiele gemoedstoestand. Hij wordt overheerst door slechte gedachten. Hij kan zijn leven niet meer aan. Door een simpele zucht. Al die gevoelens zijn eigenlijk als buskruit. En die doen hem ontploffen. Die doen hem doen wat hij niet wil. Dat laatste is belangrijk. Hij reageert al zijn frustraties op haar af. Door die kortsluiting handelt hij compleet irrationeel", pleit meester Platteau luid en met veel gegesticuleer. 

  "Wat heeft hij te winnen? Niets. Het klopt niet. Die man was overheerst door zotte emoties. Wij hebben zitten zoeken om het te kunnen uitleggen. Maar het is iets banaal dat hem heeft doen ontploffen", zegt Platteau bijna roepend in de assisenzaal in Gent. "Had hij één seconde kunnen nadenken, dan had hij het niet gedaan."

  Daarna verwijst de advocaat naar een wetsvoorstel over de voorbedachtheid. "Daarin staat dat voorbedachtheid gekoppeld zal worden aan enkele voorwaarden. Eén van die voorwaarden is een stabiele gemoedstoestand. Dat was in deze zaak niet het geval." 

 • De zitting wordt hernomen

  Na de schorsing was het normaal de bedoeling dat er replieken zouden volgen. In andere woorden mogen de verschillende partijen dan reageren op elkaars pleidooi. Maar de burgerlijke partijen en het Openbaar Ministerie hebben beslist om niet te repliceren, zegt Jef Vermassen. En dus neemt Platteau voor de verdediging ook niet meer het woord. 
 • Het laatste woord: "Het spijt me oprecht"

  De beschuldigde Jurgen Demesmaeker krijgt het laatste woord. 

  "Ilse was wel degelijk een fantastische vrouw. Het is verschrikkeljk wat er is gebeurd. Elke dag in mijn cel, en dat is echt oprecht, wens ik dat ik het verleden gewoon kon uitwissen. Elke dat zou ik aan die mensen willen zeggen hoe hard het mij spijt. Het had gewoon nooit mogen gebeuren. Het is ook nooit mijn bedoeling geweest om die fantastische famile al die ellende en dat verdriet aan te doen. Nogmaals, het spijt me oprecht." 

 • Voorzitter geeft uitleg

  De voorzitter geeft de jury nog uitleg over wat zij nu moeten doen. Zij gaan zo dadelijk in beraad en moeten dan een antwoord formuleren op de schuldvraag. Daarbij zal de voorbedachtheid een cruciaal element zijn. 

  Daarna zal de jury ook nog moeten beslissen over de strafmaat. Het is nog niet duidelijk of dat vandaag nog behandeld zal worden. 
 • Jury gaat in beraad

  De jury gaat nu in beraad over de schuldvraag. Wanneer zij tot een conclusie gekomen zijn, kan u het proces hier verder volgen. 
  • BREAKING

  Schuldig aan moord

  De jury van het assisenhof in Gent heeft Jurgen Demesmaeker schuldig bevonden aan moord. De voorzitter las maandagavond na een beraadslaging van twee en een halfuur de motivatie voor. 

  Een eerste element binnen die motivatie was het feit dat de wetsartsen getuigden dat Ilse Uyttersprot overleden is aan een zwaar schedel- en hersentrauma, dat veroorzaakt werd door een zwaar voorwerp zoals een hamer. Haar verwondingen stemden volgens de wetsartsen daarmee overeen.  

  "Jurgen Demesmaeker verklaarde uitdrukkelijk dat hij haar zes hamerslagen op het hoofd toebracht. Demesmaeker verklaarde dat hij die nacht aan het piekeren was. Hij overdacht de relatie met Ilse. Hij was het beu. Het afgaan van de wekker was voor hem de aanzet om naar de andere kamer te stappen en de hamer te nemen en op het hoofd van Uyttersprot te slaan. Dat met het oogmerk te doden en er een einde aan te maken", leest de voorzitter voor. 

  "Hij moest eerst het kofferdeksel openen. Een schapje in de koffer wegnemen. Om daaruit dan een klauwhamer te nemen. Vervolgens moest hij met de hamer in de hand teruggaan naar waar Uyttersprot nog steeds lag te slapen, nadat zij in zijn versie terug was ingedommeld. Hij heeft haar met zes slagen op het hoofd gedood."

  "Hij was voor en tijdens het plegen van de feiten in voldoende stabiele gemoedstoestand. Hij handelde op geplande wijze en dus is er sprake van voorbedachtheid", zei de voorzitter. Dat ligt ook in lijn met wat de psychiaters en de psychologen eerder al kwamen getuigen. Hij is dus toerekeningsvatbaar, "zoals hij momenteel ook is." Hij nam wel weldegelijk een beslissing, las de voorzitter voor. 

  door Jef Van Hoofstat edited by sofie.geusens 6/12/2023 7:45:50 PM
 • "Voldoende tijd om terug te treden in zijn plan om het slachtoffer te doden"

  De voorzitter leest verder voor uit de motivatie van de jury. "Ook in zijn versie van de feiten was er voldoende tijdsverloop, dat hij op zijn besluit zou kunnen terugkeren", las de voorzitter. Dat het slachtoffer sliep, is volgens de jury een cruciaal element, wat impulsief handelen van Jurgen Demesmaeker ongeloofwaardig maakt. 

  De beschuldigde gaf ook aan dat hij doelbewust een hamer ging halen, terwijl er ook andere voorwerpen in de kamer stonden. Moest hij in een impuls hebben gehandeld dan had hij een ander voorwerp kunnen nemen, stelde de jury. De eerder korte tijd in de versie van beschuldigde, tussen het afgaan van de wekker op de gsm en het aankomen op het politiekantoor, doet volgens de jury geen afbreuk aan de voorbedachtheid. "Er is voldoende tijdsverloop om terug te treden in zijn plan om het slachtoffer te doden", klinkt het. 

  Het ging om zes hamerslagen die zeer gericht en beheerst op een beperkte oppervlakte rond haar slaap werden toegebracht. Dat ging om planmatig handelen, klonk het in de rechtszaal. "Bovendien weet hij nog heel goed dat hij zes slagen toebracht, dat stemt ook overeen met wat de artsen getuigden."

  "Het hof, na beraadslaging, verklaart de beschuldigde schuldig als dader aan moord, zijnde het opzettelijk doden met het oogmerk te doden en met voorbedachte rade op Ilse Uyttersprot op 4 augustus 2020." 

  Na het horen van die woorden vielen de nabestaanden elkaar in de armen en werden ook hun advocaten omhelsd. 

 • Morgen strafmaat 

  Daarmee is de schuldvraag afgehandeld. Morgen, dinsdag, zal de strafmaat nog aan bod komen. Het Openbaar Ministerie zal dan de straf vorderen en de verdediging krijgt opnieuw de kans om te pleiten. Daarna gaat de jury opnieuw in beraad en zal het later op de dag duidelijk worden hoe lang Jurgen Demesmaeker naar de cel moet voor de moord op Ilse Uyttersprot. 

  Dinsdag zal de zitting om 10 uur beginnen. 
  • NB

  Jury acht Jurgen Demesmaeker schuldig aan moord op Ilse Uyttersprot: “Hij had voldoende tijd om op zijn beslissing terug te komen”

  De assisenjury heeft Jurgen Demesmaeker maandagavond laat schuldig bevonden aan de moord op Ilse Uyttersprot. De verdediging had de voorbedachtheid betwist, maar volgens het arrest had hij voldoende tijd om terug te komen op zijn beslissing om een hamer te nemen.

  Lees hier meer. 
  • NB

  Onze reporter vraagt zich af wat er omgaat in het hoofd van Jurgen Demesmaeker: “Hij weet het. Hij weet alles”

  Onze reporter Annelies Rutten vraagt zich af wat er omgaat in het hoofd van de zwijgende beschuldigde.

  Lees hier meer. 
   
 • Zitting geopend

  In het assisenhof in Gent wordt er vandaag gepleit over de strafmaat. De burgerlijke partij krijgt dit keer geen kans om te spreken. Het Openbaar Ministerie en de verdediging mogen wel pleiten. 
 • "Signaal dat zijn daad maatschappelijk absoluut niet kan"

  De Openbare Aanklager, Karine Van Hecke, neemt het woord. 

  "Welke straf u ook zal opleggen, het zal Ilse niet terugbrengen. De nabestaanden zijn nog steeds in onwetendheid waarom hun moeder, ex-partner of dochter werd vermoord", zegt Van Hecke. 

  Wat willen we bekomen met een straf? "Enerzijds vergelding en boetedoening. De vrijheidsontneming is een periode van reflectie en die moet de beschuldigde inzicht geven. Anderzijds willen we ook komen tot een ontradend signaal: zijn daad kan maatschappelijk absoluut niet." 

  Van Hecke benadrukt dat het niet haar bedoeling is om mensen zo lang mogelijk achter de tralies te houden. "Als ik een straf vorder is dat omdat ik vind dat hij deze straf moet krijgen. Ik vorder niet het dubbele of het maximum van de straf om minstens de helft te krijgen. We staan hier niet op een markt. Ik vorder in naam van de maatschappij en u allen. In eer en geweten, met de wet aan mijn zijde."
 • "Ik zie geen verzachtende omstandigheden"

  Procureur Van Hecke geeft aan dat er vijf elementen zijn waar de jury naar moet kijken bij het bepalen van de straf. Zo is er de wet, de feiten, de houding van de beschuldigde, de persoonlijkheid van de dader en het belang van de slachtoffers en van de maatschappij.  

  Binnen dat eerste element, de wet, is het mogelijk dat de jury verzachtende omstandigheden kan meenemen in haar beraad. Maar de jury is daar niet toe verplicht. Verzachtende omstandigheden kunnen zijn: een blanco strafregister, medewerking aan het onderzoek, gedrag in de gevangenis, arbeidsethiek en spijt. 
  "Een blanco strafregister is hier al niet aan de orde. Hij werd viermaal veroordeeld: voor diefstal, intrafamiliaal geweld, inbreuken op het verkeer en intrafamiliaal geweld en belaging", zegt de procureur. Ook over 'goede medewerking aan het onderzoek' heeft de procureur haar twijfels. "Kan het feit dat hij zichzelf heeft aangegeven bij de politie gelden als goede medewerking? Ik denk het niet. Hij heeft formeel zijn medewerking verleend, maar bij de oprechtheid kunnen we wel veel vragen stellen. Hij heeft bepaald wat hij vertelt. Hij is blijven liegen, minimaliseren en rond de pot draaien. Het is niet omdat men uren praat tegen de politie, dat er sprake is van medewerking."

  Hij zou een modelgevangene zijn, verklaarde de gevangenisdirecteur vorige week. "Maar is zijn gedrag oprecht? Ik betwijfel dit ten stelligsten." 

  Dan is er nog de arbeidsethiek. "Hij is een goede verkoper. Hij wilde een nee steeds ombuigen in een ja", zegt de procureur. Maar die tactiek gebruikte hij ook in zijn relaties en dat leidde uiteindelijk tot geweldpleging en veroordelingen. 

  En wat dan met spijt? "Heeft hij oprecht spijt? Is er sprake van een doorleefd schuldgevoel? "Zo'n doorleefd schuldgevoel moet gedragen worden door berouw, anders is het zelfbeklag", zegt ze. Ook het feit dat er nog steeds geen antwoord gekomen is op de waarom-vraag toont volgens Van Hecke aan dat er geen oprechte spijt is. 

  "Met de beste wil van de wereld kan ik voor Jurgen Demesmaeker geen verzachtende omstandigheden vinden", besluit de procureur. 
 • "Me, myself and I"

  Het volgende element dat de juryleden moet meenemen in hun beraad zijn de feiten. "Hij heeft haar heel bewust om het leven gebracht", zegt procureur Van Hecke. "Hij had tijd om op zijn stappen terug te komen. Wat is erger dan op brutale en laffe wijze iemand het leven te ontnemen? En dan nog iemand die men lief heeft."

  Daarnaast is er de houding van de beschuldigde. "Hij is iemand die zich graag in een slachtofferrol wikkelt. Het is altijd de schuld van een ander. Hij kan wenen en emotie tonen wanneer het hem uitkomt. Maar wanneer er geen reactie komt, dan verdwijnen de tranen even snel", zegt ze. "Over het moment van de feiten, het laatste moment van Ilse, is hij heel zakelijk. Hij toont geen greintje emotie. Als hij oprecht spijt had, dan zou hij toch naar voren komen met de gehele waarheid. Ook hier geldt opnieuw: me, myself and I."

  Dan is er ook nog de persoonlijkheid van de beschuldigde. De procureur haalt opnieuw tal van negatieve eigenschappen van Jurgen Demesmaeker aan die doorheen het proces al aan bod kwamen. "Met wie hebben we hier te maken? Een energievreter, jaloers, bezitterig, dominant, opschepper, manipulatief, alles gaat vlot zolang hij geen tegenspraak krijgt, heeft lange tenen, oppervlakkig empathisch, narcistisch,..." Ze verwijst daarvoor ook naar het psychiatrisch verslag. "Jurgen Demesmaeker heeft een zwaar brokkenparcours achter de rug." 

 • "Hoe gevaarlijk kan iemand zijn die iemand zonder enig motief kan vermoorden?"

  Over de veiligheid van de slachtoffers en de maatschappij is Van Hecke ook streng. Binnen de gevangenis aardt hij goed, maar buiten de gevangenis is er volgens de experts binnen relaties wel een verhoogd risico. Hij zit in een vicieuze cirkel, zegt ze. "Hij moet zich willen laten behandelen. Men moet openstaan voor een behandeling. Hij heeft al tot tweemaal toe een cursus woedebeheersing gevolgd. Mijns inziens heeft hij geen therapeutische discipline."

  "Hij heeft jarenlang mensen bedrogen, belogen en misleid. Doelbewust. Dat onder het motto me, myself and I. Dat egocentrisch kantje gaat niet zomaar veranderen. Van zodra het kan, zal hij opnieuw contact opnemen met vrouwen om te voldoen aan zijn seksuele drang, te voldoen aan zijn verslaving van hen te beliegen, te bedriegen. Het is nu eenmaal zijn verslagving, de vicieuze cirkel begint opnieuw."

  "Wie gaat hem tegenhouden? Hij heeft geen sociaal netwerk. Hij heeft zijn vrienden, zijn psychologen kunnen misleiden. Geen van zijn kennisen en vrienden weten wie hij eigenlijk is. Hij heeft hen kunnen misleiden met een masker dat hij tot op vandaag nog steeds draagt. Ik geloof er niet in. Zou hij zijn aangenomen houding van de afgelopen dertig jaar kunnen veranderen? Ik denk het niet."

  "Ter bescherming van de maatschappij moet hij lang opgesloten worden. Hij is immers levensgevaarlijk. Hij heeft naar eigen zeggen llse vermoord zonder enige reden. Hoe gevaarlijk kan iemand zijn als men iemand zonder enig motief kan vermoorden?" 
   
 • OM vordert levenslange celstraf

  Het Openbaar Ministerie vordert een levenslange celstraf en voegt daarbij nog een bijkomende straf. Ze wil dat Jurgen Demesmaeker ook nog zeven jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank wordt gesteld. 
 • Meester Platteau neemt het woord voor de verdediging

 • "Levenslang is tegen hem zeggen: 'Jij blijft opgesloten tot je sterft'"

  Meester Platteau neemt het woord voor de verdediging. 

  "Levenslang betekent dat je zegt: 'Het is voorbij. Wat je ook doet, jij komt nooit meer vrij. Nooit meer ga jij nog op een bus zitten of op een trein naar de zee, nooit meer ga je nog frieten eten aan het frietkot, nooit meer ga jij een pintje drinken. Jij blijft opgesloten tot je sterft. Word je nu 70, 75 of 90 jaar. Levenslang.'"

  "Er zijn er die het verdienen om levenslang opgesloten te worden", zegt Platteau. "De Dutrouxs van de wereld die in een bestelwagen kinderen van straat halen en de Kim De Gelders die in een crèche binnengaan en kinderen doden. Daar zeiden de psychiaters 'je bent gevaarlijk en blijft gevaarlijk.' Maar in dit dossier zeggen ze dat het risico matig is."  

  "Levenslang is nooit meer. Ziek of gezond. Nooit meer licht aan het einde van de tunnel. En je weet niet hoe lang dat het is", zegt de advocaat. "Ik vind dat verschrikkelijk." 
 • Platteau: "Ik vind een straf tussen 20 tot 25 jaar gepast"

  Platteau vraagt aan de jury om goed na te denken. Hij wil wat Jurgen Demesmaeker gedaan heeft niet goed praten. Maar door hem zo zwaar te straffen, komt Ilse Uyttersprot niet terug. "Als je hem 20 jaar opsluit, dan is hij 69. Als je hem 25 jaar opsluit, dan is hij 74 jaar."

  "Het Openbaar Ministerie zegt dat je de maatschappij moet beschermen. Maar op je 69ste of 74ste ben je niet meer dezelfde als op je 30ste. Je seksuele activiteit zal niet meer hetzelfde zijn. Je agressiviteit zal ook verminderd zijn", zegt Platteau. 

  De advocaat benadrukt hoe moeilijk het is voor een moordenaar om een woning en een job te vinden. "De praktijk leert me hoe ongelooflijk moeilijk het is, voor mensen die niet kunnen terugvallen op ouders of vrienden, om een sociaal reclasseringsplan te krijgen", zegt hij. Daarom, zegt de advocaat, is het niet zo vanzelfsprekend dat Demesmaeker vervroegd zal kunnen vrijkomen. "Jullie nemen vandaag een beslissing en daar kunnen jullie later niet meer op terugkomen. Besef wat je doet als je iemand 20 of 25 jaar geeft bijvoorbeeld."

  Platteau vraagt een straf tussen de 20 en 25 jaar. Hij weegt dat af tegen andere zaken die hij al gedaan heeft. 
 • Platteau ziet wel verzachtende omstandigheden

  Volgens Platteau is er wel sprake van verzachtende omstandigheden.

  Zo heeft Demesmaeker volgens de advocaat wel meegewerkt aan het onderzoek. "Ik vind dat hij zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Zeker in tegenstelling tot iemand die dat niet doet en het onderzoek blokkeert."

  Ook zijn gedrag in de gevangenis is volgens Platteau een verzachtende omstandigheid. "In de gevangenis heeft hij meteen gevraagd om geholpen te worden door psychologen. Zij hebben gezegd dat zijn hulpvraag authentiek was", zegt hij. Er is ook geen sprake van conflicten of druggebruik bij zijn cliënt, benadrukt de advocaat. 

  Platteau zegt ook dat Demesmaeker therapie wil volgen en dat dat ook nodig is. "Die man zit vol frustraties", zegt hij. "Je kunt hem lang in de gevangenis houden, maar duw hem alstublieft niet de afgrond in." 
 • "Ik zal er voor u zijn, mijnheer Demesmaeker"

  "U moet hem zwaar straffen, maar u kan hem nog een beetje hoop geven. Want zonder hoop, dat is verschrikkelijk. Een beetje hoop dat hij ooit nog vrijkomt en dat hij kan tonen dat hij een beter mens is geworden", eindigt Platteau zijn pleidooi. 

  Zijn medewerker Brecht Horsten neemt het woord. "Uren en dagen heb ik met de man achter mij samengezeten. Ik heb met die mens gesproken, stukken van het dossier met hem overlopen. Daarom vond ik het belangrijk om die man nog even toe te spreken."

  "Mijnheer Demesmaeker, Jurgen. Elf dagen lang ben je geconfronteerd met al het falen uit uw leven. Een deksel op de neus. Het doet pijn en terecht. Dat kan ik begrijpen. Nu is het aan u om de komende jaren van uw leven door het winket van de celdeur naar uzelf te kijken."

  "Dat begint met twee elementen. Vertel wat er gebeurd is en de hoop dat Ilse Uyttersprot nooit geleden heeft. Die twee elementen zijn ingevuld. 
  Ik hoop dat dat genoeg is om naar uzelf te kijken."

  "U bent failliet. Financieel, mentaal en fysiek. Vandaag wordt de eerste dag van de rest an uw leven. Maak er iets van. Ik weet dat u oprecht aan uzelf wilt werken. Een authentieke hulpvraag. Daarom gun ik u nog geluk. En hij komt die dag. En ik zal er zijn." 

 • Geen laatste woorden

  De voorzitter geeft Jurgen Demesmaeker de kans om voor een laatste keer te spreken, maar de man heeft niets meer te zeggen. "Ik heb alles al gezegd", klinkt het. 
 • Jury in beraad

  De jury trekt zich nu terug om zich te beraadslagen over de strafmaat. Wanneer de jury tot een conclusie komt, kan u het hier volgen. 
 • Jury is tot besluit gekomen

  De jury zou tot een besluit gekomen zijn over de strafmaat. Het is nu wachten tot ze opnieuw in de zaal verschijnen en het arrest voorgelezen wordt. 
   
  • BREAKING

  30 jaar cel voor Jurgen Demesmaeker 

  Het Oost-Vlaamse assisenhof heeft Jurgen Demesmaeker veroordeeld tot een celstraf van 30 jaar. 
  Daarnaast wordt hij ook vijf jaar ter beschikking van de strafuitvoeringsrechtbank gesteld. 
   
 • "Hij heeft gezorgd voor een onmetelijke ravage"

  De voorzitter leest de motivatie voor de straf voor. 

  "Moord is een van de zwaarste misdrijven. De beschuldigde vermoorde zijn partner op een bijzonder gewelddadige, wreedzame en bloeddige manier toen ze weerloos sliep. Dat heeft gezorgd voor een onmetelijke, menselijke ravage. Hij ontnam een mooie persoon het leven. De moraliteitsgetuigen schetsen haar als levenslustige, enthousiaste, warme moeder, dochter en vriendin. Haar gulle glimlach is dus een getrouwe weergave van wie zij was", leest de voorzitter. "Het slachtoffer ging zorgzaam en bekommerd om met de beschuldigde. Hij heeft haar vertrouwen meermaals geschonden." 

  "De levensloop van de beschuldigde is geaccidenteerd. Er zijn narcistische kenmerken vastgesteld en die hebben in eerdere relaties ook al voor veel schade gezorgd. In relaties was hij ontrouw en zelfs agressief. Hij maakte zich meermaals schuldig aan partnergeweld. In relaties is hij nog steeds potentieel gevaarlijk. Er werd bij hem een gepsychopatiseerd cachet vastgesteld."

  "De beschuldigde geeft niet de troost en antwoord op de waarom-vraag. Zijn woorden van berouw zijn niet authentiek. In de aanloop naar de feiten en de feiten zelf zijn geen verzachtende omstandigheden te vinden. Het slachtoffer treft niet de minste schuld."
   
 • Toch verzachtende omstandigheden, volgens assisenhof

  De voorzitter gaat verder met het voorlezen van de motivatie voor de straf. 

  Ondaks dat alles (zie hieronder, red.) ziet de jury toch enkele verzachtende omstandigheden. "Hij heeft zich spontaan aangegeven bij de politie, hji werkte mee en nam in die zin zijn verantwoordelijkheid", leest hij voor. Ook werkte hij en had hij geen sociaal parasitaire levensstijl.

  "Verschillende getuigen noemden hem sympathiek en vriendelijk. In de gevangenis functioneert hij goed. De gevangenisdirecteur omschreef hem als een modelgevangene."

  "Een eerder kille moeder, zonder het onuitputtelijke mededogen dat moeders normaal tonen, heeft duidelijk zijn karakter negatief beïnvloed. Het gemis aan geborgenheid heeft de sociale normen van de beschuldigde aangetast." Binnen de gevangenismuren zal hij de gepaste begeleiding nodig hebben. "Hij zal zich meer authentiek en betrouwbaar moeten tonen."
   
 • "Deur voor re-integratie blijft nog lang gesloten, maar staat nog op een kier"

  "De straf beantwoordt aan de maatschappelijke verantwoording", leest de voorzitter voor uit de motivatie. "Tegelijk toont het de samenleving hoe zwaar aan deze brutale moord wordt getild. Het geeft ook aan dat de deur voor herstel en re-integratie nog lange tijd gesloten blijft, maar wel op een kier staat. De straf mag niet zonder enige perspectief zijn", leest de voorzitter het einde van de motivatie voor. 
 • Voorzitter: "Het is nooit te laat om die waarom-vraag te beantwoorden"

  Na het voorlezen van het arrest richt de voorzitter zich tot de beschuldigde. 

  "De wet zegt dat ik u moet aansporen tot moed en gelatenheid. Maar ik zeg nog iets meer", zegt voorzitter Meganck. "Ik krijg geen hoogte van u. U weet dat ik goed zicht heb op u. U kijkt me in de ogen. Ik heb u ook bekeken. Het is onmiskenbaar dat u iets sympathiek in uw blik heeft.  Het moet dat zijn dat llse in u gezien heeft, net zoals uw vorige partners. De jury en het hof hebben u nog een bepaald perspectief willen geven. Het is niet voor vandaag, maar het is nooit te laat om die waarom-vraag te beantwoorden. Er is iets gebeurd die avond, maar we weten het niet. En waarom niet? Omdat u het niet zegt. Die zucht, die gsm, dat was het niet."

  "Ik wil u ook nog vragen om uw zelfmedelijden wat te stoppen. Gebruik de talenten die u heeft. Ik denk dat er nog één persoon is waarmee het kan goedkomen. En dat is uw zusje. Daar geloof ik in." 

  Daarmee komt de zitting tot een einde. 
 • Meester Platteau: "Zware, maar verdiende straf"

  Johan Platteau, advocaat van Jurgen Demesmaeker, reageert kort na de uitspraak.

  “Het is een zware straf, maar ook een verdiende straf, die enig perspectief biedt en hoop laat aan mijn cliënt. Maar het is ook een duidelijk signaal aan de nabestaanden dat het leed en verdriet dat ze hebben zeer au serieux wordt genomen. Dat is het mooie aan de rechtspraak, rust en een maatschappelijk evenwicht zoeken. Ook het eindwoord van de voorzitter grijpt mij enorm aan, waarin hij de hoop uitdrukt dat het tussen mijn cliënt en zijn zus ooit nog goed komt.”
 • Vader en zonen: "Belangrijkste: hij heeft nu die stempel van moordenaar"

  De familie van Ilse Uyttersprot reageert kort na de uitspraak. 

  Frank Van Impe, de papa van de zonen van Ilse Uyttersprot:
  “Ik denk niet dat er iemand ontgoocheld is. Wat beslist is, moeten wij aanvaarden. Wij volgen daarin het standpunt van onze raadsman. Levenslang was een gepaste straf geweest. Wat gebeurd is, kunnen we niet goedpraten. Maar voor ons is het belangrijkste: hij is en blijft een moordenaar. Die stempel heeft hij nu.”

  Zoon Janik nam als tweede het woord: “We hebben zware weken achter de rug, zware dingen gezien, dingen gehoord, maar waar we ons aan moeten optrekken is dat we door de vele getuigenissen een heel mooi beeld van onze mama hebben. Dat zij een sterke, lieve en behulpzame vrouw was, een fantastische vrouw en mama. Voilà, zo sluiten wij dit proces af.”

  Zijn broer Alec sluit zich daar bij aan. “Wij hadden al een keipositief beeld van onze moeder en dat is hier bevestigd.”

 • Meester Jef Vermassen: "Niet ontgoocheld"

  Jef Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot, na de uitspraak:

  “Mijn cliënte is niet ontgoocheld. Want in feite is deze straf hoger dan een gewone levenslang. Hij zal extra opgevolgd worden door de strafuitvoeringsrechtbank.”

 • Meester Anthony Mallego: "Hij is gevaarlijk. Dat blijkt uit het arrest"

  Anthony Mallego, advocaat van de twee zonen van Uyttersprot, reageert na de uitspraak: 
  "Ik denk dat we tevreden moeten zijn, eerst en vooral is er het etiket van moordenaar. Bovendien kan hij de eerste 15 jaar zeker niet vrijkomen. Mijn cliënten zijn waardig en sereen en ze aanvaarden die straf", zegt Mallego. "Hij is gevaarlijk, dat blijkt ook uit die extra terbeschikkingsstelling van vijf jaar. Anders legt men die voorwaarde niet op. In het arrest blijkt ook dat hij neigt naar psychopathie." 

  "Mijn cliënten zullen levenslang hun moeder moeten missen. Maar nu staat levenslang gelijk aan dertig jaar. Hij krijgt dertig jaar. Dus is er eigenlijk geen verschil tussen een levenslange celstraf en die dertig jaar. Het belangrijkste is dat hij buitengaat als moordenaar. Het feit dat hij zuiver schuldig is aan moord geeft die mensen opluchting en gevoel van gerechtigheid."
  • NB

  Jurgen Demesmaeker veroordeeld tot 30 jaar cel voor moord op Ilse Uyttersprot: “Hij ontnam een mooie persoon het leven”

  Het Oost-Vlaamse hof van assisen heeft Jurgen Demesmaeker (52) dinsdag veroordeeld tot dertig jaar cel en vijf jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor de moord op Ilse Uyttersprot in 2020 in Aalst.

  Lees hier meer. 

 • Proces ten einde

  Na anderhalve week zit het assisenproces rond de moord op de oud-burgemeester van Aalst Ilse Uyttersprot erop. Zij werd op 4 augustus 2020 vermoord door haar toenmalige partner Jurgen Demesmaeker. Hij "sloeg haar de kop in" met een hamer en ging zichzelf later aangeven bij de politie. 

  Het Oost-Vlaamse assisenhof oordeelde dat de man schuldig is aan moord en veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van dertig jaar en een bijkomende terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank voor een periode van vijf jaar. Concreet betekent dat dat Demesmaeker na 15 jaar cel om een voorwaardelijke vrijlating kan vragen. Hij zit nu al 2 jaar en 10 maanden in voorhechtenis en zal die aanvraag dus voor het eerst in 2035 kunnen indienen. Na die dertigjarige gevangenisstraf zal hij dan nog vijf jaar terbeschikking moeten blijven van de strafuitvoeringsrechtbank.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen