NB - Assisenproces moord op Ilse Uyttersprot

 • "Mijn kind is dood. Incasseer dat maar eens"

  Meester Emeline Vanhooren, advocaat van de moeder van Uyttersprot, zegt tegen Suzanna Moortgat dat de grote waarom-vraag nog steeds niet beantwoord is. "Ik heb niet het gevoel dat we daar al een antwoord op gekregen hebben. Misschien komt dat nog, maar ik vrees ervoor. Heeft dat uw rouwproces bemoeilijkt?", vraagt ze. 

  "Ik heb mijn gedacht over hem. De bewijzen zijn er van wat hij uitgestoken heeft. Daar word je ziek van. Ik lees in de gazet dat hij zegt dat hij denkt dat hij binnen 7 jaar vrij is. Mijn kind is dood. Incasseer dat maar eens", antwoordt ze. 

 • "Hadden mijn zonen geweten wie de dader was, hadden ze hun mama zeker gewaarschuwd" 

  Meester Jef Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot, stelt nog enkele vragen aan Frank Van Impe, de voormalige echtgenoot. Hij wil weten hoe het nu gaat, hoe het contact met de moeder van Ilse verloopt, hoe het gaat met de ouderlijke taken,...  

  "Hadden zij geweten wie de dader was, dan hadden ze hun mama zeker gewaarschuwd", zegt hij. Volgens hem had Ilse Uyttersprot dan zeker een punt achter de relatie gezet, want "de kinderen kwamen altijd op de eerste plaats."

  "Nieuwjaar 2021 was de eerste nieuwjaar zonder Ilse. Daar keek niemand naar uit. Ik vond het mijn plicht om moeke (de moeder van Uyttersprot, red.), in samenspraak met Janik en Alec, uit te nodigen voor Kerstmis en nieuwjaar. Dat leek me niet meer dan normaal." 
 • Zonder antwoord op de waarom-vraag, "is het proces dan voor niets geweest?"

  "Het feit dat je geen antwoord krijgt op het motief is toch hard om te dragen?", vraagt meester Vermassen. "Als je het proces moet verlaten met de overtuiging dat je het niet mag weten, dat het je niet gezegd wordt, dan is eigenlijk het proces voor niets geweest?", vraagt meester Vermassen aan de nabestaanden. 

  "Klopt", klinkt het. 

  "Daar moeten jullie mee verder leven. Tenzij hij zijn verantwoordelijkheid pakt en naar boven komt met de waarheid. Zijn jullie het daar mee eens?", vraagt hij.

  "Ja", klinkt het. 

 • Meester Platteau: "Ze heeft deze feiten niet verdiend"

  Meester Platteau, advocaat van de beschuldigde, neemt kort het woord. 

  "Zoals jullie weten staan wij hier als advocaten om de man te verdedigen die uw dochter en uw moeder gedood heeft. Een man die verantwoordelijk is voor een ontzettend verdriet. Ondanks onze taak, leven wij ook met u mee en hebben wij respect voor uw lijden en uw verdriet. Daarom heben wij hem (Demesmaeker, red.) gevraagd om u niet rechtstreeks toe te spreken. Ook niet met spijt of medeleven. Wij willen u niet verplichten om naar hem te luisteren of hem aan te kijken als u dat niet wil."

  "Ik zal geen enkel slecht woord zeggen over haar", zegt Platteau. "Zij heeft hem niets misdaan. Ze heeft deze feiten echt niet verdiend. 
  Ik wil u alleen uit de grond van mijn hart sterkte toewensen." 
 • Voorzitter: "Antwoord op waarom-vraag kan onmogelijk troost bieden"

  De voorzitter wil de nabestaanden nog kort even toespreken. 
  Hij zegt hen misschien niet te veel te focussen op het 'waarom'. "Het kan onmogelijk een goed antwoord zijn. Het kan onmogelijk een antwoord zijn dat u troost zal bieden. Het kan onmogelijk een goed antwoord zijn." 
 • Vriendin van Ilse Uyttersprot: "Ze heeft zich niet kunnen verdedigen"

  Annelies, een goede vriendin van Ilse Uyttersprot, is de volgende getuige in de assisenzaal in Gent. 

  "Ik heb het nog altijd heel moeilijk met het verlies van Ilse", zegt de vrouw geëmotioneerd. "Ze was een heel sterke, mooie vrouw. Die het goede in iedereen zag. Ze wou ook het beste voor iedereen. Iemand die ook mensen wou helpen om verder te komen in het leven. Als er iets was en ze kon iemand helpen, dan zou ze dat altijd gedaan hebben. Ze was een fantastische vriendin, een fantastische mama en een fantastische dochter." 

  "Voor mij maakt de manier waarop het gebeurd is het heel moeilijk om het te plaatsen. Ik kan niet begrijpen dat je tot zo iets in staat bent. Iemand waar je een relatie mee wou, dat je zo iemand op zo'n gruwelijke, barbaarse manier kan afmaken. En dat op een moment waarvan je weet dat ze geen enkele overlevingskans had. Dat maakt het moeilijk voor mij. Ze heeft zich niet kunnen verdedigen." 

 • Vriendin van Ilse Uyttersprot: "Ilse zei me dat ze de relatie zou beëindigen"

  "We hebben nog gebeld op maandag 3 augustus 2020 (de dag voor de feiten, red.). Ilse had me verteld dat ze een einde zou maken aan de relatie", vertelt vriendin Annelies in de rechtszaal. 

  Zij vroeg aan Ilse of ze er zeker van was dat Demesmaeker zijn depressie niet gebruikte als een excuus om zijn ware aard te verbergen. "Ze schrok daar van. Ilse was echt wel overtuigd dat hij goede kwaliteiten had. Maar het werd erger en erger. Zijn jaloezie werd erger. Ik heb haar gevraagd: welk advies zou jij me geven als ik in zo'n relatie zat? Ze zei me dat ze een einde zou maken aan de relatie."

  "Ze zei me dat ze maandag naar hem zou gaan om een einde te maken aan de relatie. Ze zei dat dat niet gemakkelijk zou zijn", vertelt Annelies. 

  "Ik heb het gevoel dat hij het gedaan heeft omdat wanneer ze dinsdagochtend zou vertrekken de relatie gedaan zou zijn. Volgens mij had hij iets van: 'Jij gaat hier niet zomaar weg'. Dat is een gevoel dat ik heb." 
 • Waarom had ze haar loopschoenen mee en bleef ze slapen, als ze de relatie zou beëindigen?

  Een jurylid vraagt aan de vriendin van hoe het te rijmen valt dat Ilse haar loopschoenen op zak had en bleef slapen, terwijl ze volgens haar van plan was om de relatie te beëindigen. Annelies antwoordt daarop dat Ilse in het verleden al had aangegeven dat ze schrik had dat Demesmaeker zichzelf iets zou aandoen na de relatiebreuk. "Dat zou ze zich altijd beklagen", zegt ze. Volgens haar wilde Uyttersprot de beschuldigde niet helemaal uit haar leven bannen, maar wilde ze geen koppel meer zijn. "Ze wilde hem wel nog zien op een vriendschappelijke manier." 
 • Als ouder je kind op deze manier verliezen, dat kom je niet meer te boven"

  Meester Jef Vermassen vraagt vriendin Annelies naar de moeder van Ilse Uyttersprot.

  "Sinds Ilse er rniet meer is, probeer ik mee zorg te dragen voor haar moeke. Omdat ik weet dat zij dat ook voor mijn mama zou doen als het omgekeerd was. Het maakt wel dat je het verlies, het gemis en de pijn van heel dichtbij ziet. Als ouder je kind verliezen is het ergste wat je kan overkomen. Maar als ouder je kind op deze manier verliezen, dat kom je niet meer te boven. Haar moeke houdt zich zo sterk. Maar hij heeft haar hart in tienduizend stukken gebroken en dat kan niet meer geheeld worden." 
 • Opnieuw woordenwisseling tussen meester Platteau en voorzitter

  "Ik geloof dat u haar ongelooflijk mist. Maar ik wil u een paar vragen stellen, omdat u de enige bent aan wie uw vriendin zou gezegd hebben dat ze die relatie wou verbreken, zegt meester Platteau, advocaat van Demesmaeker. 

  Meester Platteau vraagt eerst enkele verduidelijkingen en gaat dan verder door te zeggen dat hij vindt dat de getuige haar verklaring gewijzigd heeft over de mogelijke relatiebreuk. Hij leest daarbij voor uit de verklaringen. De voorzitter is hier niet mee opgezet. Hij wil niet dat de advocaat alles opnieuw herhaal. "Dat is al gezegd, meester", zegt de voorzitter meermaals.

  Meester Platteau blijft aandringen bij de vriendin en de bewoording die ze gebruikt heeft in haar verklaring. De voorzitter grijpt opnieuw in. Hij wil niet dat de advocaat de getuige woorden in de mond legt met zijn vragen. 

  Daarop volgt een woordenwisseling tussen meester Platteau en de voorzitter. "Ik sta hier in een zeer pijnlijke zaak, waarin ik veel begrip heb voor het leed dat mijn cliënt heeft aangericht. Maar ik sta hier als advocaat en ik hoop dat u mij ook mijn job laat doen. En dat zeg ik met respect. Hij (Demesmaeker, red.) heeft ook het recht op verdediging. Ik hoop dat ik mijn vragen mag stellen", zegt meester Platteau.

  De advocaat mag verdergaan en vraagt opnieuw waarom de getuige haar bewoording gewijzigd heeft in een latere verklaring over die mogelijke relatiebreuk tussen Demesmaeker en Uyttersprot. "Ik was emotioneel. Meester, ik weet niet of u het al meegemaakt heeft dat een van uw beste vriendinnen afgeslacht wordt?" 

  Het is daarna opnieuw rumoerig in de zaal. "Ik denk dat het tijd is dat we even de zitting schorsen", zegt de voorzitter. 

 • Zitting wordt hernomen

 • Middagpauze tot 14.00 uur

  De voorzitter heeft beslist om de zitting te schorsen tot 14.00 uur om zo een middagpauze in te lassen. Na de middag zullen opnieuw enkele getuigen aan het woord komen. 
 • Vriendin Carla: "Een mens was een mens voor haar. Ze zou iedereen helpen"

  De volgende getuige is Carla, vriendin van Ilse Uyttersprot. 

  De voorzitter wil enkele dingen uit haar politieverhoor overlopen om te vragen of dat nog steeds correct is. Carla omschreef Ilse Uyttersprot als iemand die recht door zee was, ze nam geen blad voor de mond, maar ze was toch gereserveerd. Verder omschreef ze de oud-burgemeester van Aalst als lief, goedlachs, niet rancuneus, werkbeest, topmama, topdochter, ... "Ze keek niet naar rang of stand. Een mens was een mens. Ze zou iedereen helpen", zegt ze geëmotioneerd. "Het gemis is zodanig groot en ik krijg het niet geplaatst. Ik ben een deel van mezelf kwijt. Als de telefoon gaat denk ik steeds dat het Ilse is."
 • Vriendin Carla vertelt over petanque-avond voor de feiten

  Vriendin Carla was aanwezig op de petanque-avond enkele dagen voor de feiten. 
  Er werden toen groepjes gemaakt om samen te spelen. "We hebben het lot laten beslissen. Er werden kaarten getrokken. Wie rood had moest samenspelen, wie zwart had ook. Maar dat is niet in goede aarde gevallen omdat hij (Demesmaeker, red.) niet bij Ilse in het groepje zat. Hij was erg competitief en zonder haar zou hij niet kunnen winnen. Dat was de hele avond merkbaar. Als iemand beter speelde dan hij, dan was dat niet oké. Maar voor ons was het amusement. Het is niet belangrijk wie wint", vertelt ze. 

  "Iedereen van ons merkte dat zijn reacties die avond niet juist waren. Ik heb op dat moment gezegd dat het niet oké was. 'Hij is toch geen kind', heb ik gezegd", legt ze uit. "Op dat moment sta je bij die reacties niet verder stil." 
 • Professionele hulp zoeken of de relatie beëindigen

  De voorzitter overloopt enkele verklaringen van Carla over Demesmaeker. Ze leerde hem kennen in april 2020 als de 'fietsvriend' van Uyttersprot. "Het was een sympathiek iemand. Ik zag er niet meteen iets mis mee. Hij was hulpvaardig. Maar dan zag je dat veranderen", zegt ze. 

  Op den duur had Carla het gevoel dat Demesmaeker een dubbele persoonlijkheid had. "Ik vond het wat raar. Op het ene moment was hij erg aanwezig en uitbundig, terwijl hij op een ander moment in een hoekje zat. Als er te veel prikkels waren, dan had hij rust nodig en verdween hij", legt ze uit. 

  Carla denkt dat Ilse Uyttersprot de beschuldigde op de avond voor de feiten voor een keuze zou stellen: professionele hulp zoeken of de relatie beëindigen. "Daar ben ik vrij zeker van, ja." 
 • Vriendin Carla: "Ze was zeker geen zaag"

  Meester Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot, leest voor uit de verklaring van Jurgen Demesmaeker over dat Ilse hem zou koeioneren en zou zagen. "Ilse was zeker geen zaag", zegt Carla. "Ze was hulpvaardig, ze wou ervoor zorgen dat hij in goede handen was, ze zou alles gedaan hebben om hem te helpen. Ze bracht hem zelfs eten omdat hij te zwak was en ging naar de apotheker." 
 • Vriendin Carla: "Mijn leven is niet meer hetzelfde"

  Op vraag van meester Vermassen beschrijft Carla hoe Aalst nog steeds de oud-burgemeester eert. "Voor Aalst is het 'ons Ilse'. Ze wordt op haar verjaardag spontaan herdacht. Iedereen gaat naar haar graf. We moeten dat niet eens vragen aan elkaar", zegt ze. Ook is er op verschillende plaatsen een eerbetoon te vinden voor Uyttersprot. "Er wordt altijd een zitje voor haar vrijgehouden." 

  Vermassen: "Uw leven is ook veranderd?"

  Carla: "Totaal. Het is nooit meer hetzelfde. Het gemis is enorm." 

  Vermassen: "Het is een moeilijk verwerkingsproces?"

  Carla: "Je geraakt dat niet kwijt. Mijn leven is anders." 
 • Meester Platteau: "Zou ze het nog steeds hebben willen gedaan maken als hij de hulp zou aanvaarden?"

  Meester Platteau richt zich tot Carla, de vriendin van Uyttersprot. 

  Platteau: "Heeft ze gezegd dat ze (de avond voor de feiten, red.) naar hem zou gaan om de relatie te beëindigen?" 
  Carla: "Nee, wel om een keuze te maken. Voor mij is dat bijna hetzelfde. Ze heeft gezegd: 'Als hij de hulp niet aanvaard, dan is het gedaan.' Voor mij is dat quasi hetzelfde."

  Platteau vraagt of Carla denkt dat Ilse het nog steeds zou uitmaken als hij hulp zou aanvaard hebben. Carla zegt dat ze denkt dat het voor Ilse moeilijk zou zijn om het gedaan te maken. Daarom zou ze hem hebben willen overtuigen om hulp te aanvaarden, in de hoop dat hij mentaal sterker zou worden om dan later te zeggen dat het gedaan is. "Maar dat is mijn hypothese", zegt Carla. 
 • Korte schorsing

  De voorzitter schorst de zitting kort. Er staan nog negen moraliteitsgetuigen op het programma. De voorzitter geeft aan dat sommigen sneller zullen gaan dan anderen. 
 • Vriendin Katrin gaf het advies om een pro- en contralijstje te maken

  Katrin, een vriendin van Ilse Uyttersprot, is de volgende getuige. Zij gaf Ilse Uyttersprot het advies om het gekende pro- en contralijstje te maken. "Schrijf het op. Dat gaat je misschien helpen vooruit te kijken naar de toekomst, zei ik haar", vertelt Katrin. Zij vond het lijstje later ook samen met de kinderen in het huis van Uyttersprot. "Ik heb het toen even gelezen en ik herinnerde me wel dat dat was wat Ilse me verteld heeft", zegt ze. 

  Katrin kende Jurgen Demesmaeker van vroeger. Zij was bevriend met een mama van vrienden van haar kinderen. Die mama had jarenlang een relatie met de beschuldigde. Ilse Uyttersprot vroeg daarom aan Katrin om advies voor ze inging op het contact met de Demesmaeker. "We waren aan het wandelen en ze zei me dat ze iemand had leren kennen. Jurgen moet gezegd hebben dat hij mij kende. En dan heeft ze me gevraagd of ik hem kende. En ik heb gezegd; 'ja, van vroeger'."

  "Hetgeen dat ik weet van vroeger is dat hij een relatie van negen jaar heeft gehad. Als je negen jaar bij iemand kan blijven, dan zal er toch wel iets positief geweest zijn. Hij had zijn negatieve kantjes, maar de relatie was wel goed verlopen. Meer wist ik ook niet."  

 • Vriendin Katrin: "Serieuze uitbarsting na een mopje"

  De voorzitter vraagt vriendin Katrin naar het alcoholgebruik van Ilse Uyttersprot. "Dronk zij veel?", vraagt hij. "Nee, helemaal niet", is het antwoord.

  Katrin verwijst naar een moment waarop ze bij Ilse was en ze één glas wijn hadden gedronken. "Ilse vroeg aan Jurgen of ze nog een glaasje mocht drinken", zegt ze. "Ik vroeg haar waarom ze dat aan hem vroeg. Ik zei dat ze gewoon nog een glaasje kon drinken." 

  Uit andere verhoren bleek ook al dat Jurgen Demesmaeker negatief reageerde wanneer Ilse een glas wijn dronk. "Hij zei dat vrouwen chagrijnig worden als ze te veel gedronken hebben. Ilse begon op den duur zelf ook te twijfelen en vroeg me of ze te veel dronk." 

  Verder haalt Katrin nog een opvallend moment aan. "Hij ging over intiemere dingen en als therapeut ben ik daar soms wel mee bezig. Op een bepaald moment heb ik aan Jurgen gevraagd, als mopje, of hij wel een condoom gebruikte", zegt ze. "Dat is hem niet in goede aarde gevallen. Hij was woedend. Hij zei: 'Je hebt je niet te moeien. Denk je dat ik een hoerenloper ben? Waarom moei jij je met mijn privéleven?' Dat was een serieuze uitbarsting." Katrin verduidelijkt dat ze zich later bij Demesmaeker verontschuldigde omdat ze het voor Ilse wat gemakkelijker wou maken. "Ik wist dat er nog woorden over zouden vallen." 
 • Vriendin Katrin heeft schuldgevoel: "Ik had het moeten zien aankomen"

  Vriendin Katrin bevestigt dat Ilse Uyttersprot tegen haar niets gezegd heeft over het beëindigen van de relatie. "Ze zag het wel haar plicht om hem te blijven helpen. Relatie of niet. Maar de relatie moest wel positief evolueren." 

  Katrin is psychotherapeute en verklaarde eerder al aan de politie dat ze met een schuldgevoel zit. "Ik had het moeten zien. Uiteindelijk klopte heel het plaatje", klinkt het. Daarom spreekt ze van een schuldgevoel, omdat ze het "niet heel zien aankomen.". 
 • Vriendin Katrin: "Ik denk nog vaak: 'dat moet ik haar nog vragen', maar dat kan niet meer"

  "Je komt op zo veel punten waar je samen was. Carnaval is niet meer hetzelfde, Tomorrowland is niet meer hetzelfde, de wandelingen zijn niet meer hetzelfde. Ik denk nog vaak 'dat moet ik haar nog vragen', maar dat kan niet meer. Dat is levenslang. Niet alleen voor de mama en de kinderen, maar ook voor de vriendinnen", zegt Katrin, de vriendin van Ilse Uyttersprot.  
 • Demesmaeker tegen getuige: "Beetje minder drinken Katrin"

  Opvallend moment in de rechtszaal. De getuige Katrin was in het verleden bevriend met een ex-partner van Jurgen Demesmaeker. Die vriendschap zou door die vrouw verbroken zijn omdat Demesmaeker zei dat Katrin met hem probeerde te flirten, legt ze uit. Meester Mallego, advocaat van de twee zonen van Uyttersprot, vraagt daarop: "Heeft u ooit met hem geflirt?" Katrin antwoordt: "Zeker niet". 

  Op dat moment klinkt vanuit de beschuldigde box: "Beetje minder drinken Katrin."
  Katrin reageert door te zeggen: "Ik kan enkel de waarheid zeggen." De voorzitter grijpt in en zegt dat Demesmaeker mag reageren, maar enkel als hij het woord krijgt. Daarop reageert de beschuldigde: "Het is sterker dan mezelf." 
 • Ex-partner Stijn: "Sterke vrouw"

  Ex-partner Stijn neemt plaats op de getuigenstoel. Hij kan niet veel zeggen over de feiten, want zijn relatie met Ilse Uyttersprot dateert van begin jaren 2000. In zijn politieverhoor omschreef hij Ilse Uyttersprot wel als een "sterke, taaie, pezige vrouw. Ze was sterk in haar hoofd, had een sterke wil, maar was ook fysiek sterk."

 • Planning achter op schema

  De voorzitter wil even het programma bekijken. De planning heeft wat vertraging opgelopen. Er zouden nog zes getuigen de revue moeten passeren vandaag, maar de partijen zien ook in dat het al 18.30 uur is. De voorzitter bekijkt of er enkelen doorgeschoven kunnen worden naar de volgende dagen. 

  Uiteindelijk wordt beslist om één getuige door te schuiven naar vrijdag. Dat betekent dat er vandaag nog vijf mensen moeten komen getuigen. Twee daarvan zijn moraliteitsgetuigen voor het slachtoffer Ilse Uyttersprot. Drie zijn moraliteitsgetuigen voor de beschuldigde Ilse Uyttersprot. 
 • Ex-partner Tom: "Ik ben fier dat ik geen slecht woord kan zeggen over Ilse"

  Ex-partner Tom neemt plaats op de getuigenstoel. Hij kan niets over de feiten vertellen, aangezien hij het slachtoffer al verschillende maanden niet meer had gezien voor de feiten. Hun relatie dateert ook al van jaren geleden. 

  "Ilse was Ilse en ze ging uit van het goede in de mens", zegt hij. "Ze was ook wel naïef en goedgelovig. Wel te zien in de context natuurlijk." 

  "Ik ben trots en fier dat ik geen slecht woord over Ilse kan zeggen. Bij onze breuk heeft ze er ook geen spel van gemaakt." 

  "Ik wist niet van de relatie waarin het fataal geworden is. Ik kende hem (Demesmaeker, red.) niet en wil hem ook niet kennen." 

  Tijdens zijn politieverhoor zei Tom: "Het is cynisch om te zeggen: maar Ilse is te braaf om dood te doen." Bij die verklaring blijft de man nog steeds.  
 • Gekoeioneer? "Moeilijk te geloven"

  Meester Jef Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot, vraagt ex-partner Tom naar de uitspraken van Demesmaeker over het "koeioneren gedurende drie maanden". "Herkent u haar daarin?" 

  "Ik kan dat moeilijk geloven. Echt waar. Nee. Voor mij kan dat zeker en vast niet kloppen. Wij hebben nooit ruzie gemaakt. Een meningsverschil misschien wel, maar ruzie nooit", antwoordt de man.  
 • Vriend Bart had een telefoongesprek met Ilse op de avond van de feiten

  De volgende getuige is een vriend van Ilse Uyttersprot en was vroeger ook erg actief binnen de CD&V in Aalst. Hij belde de avond voor de feiten, op 3 augustus 2020, ongeveer een uur met Ilse. "Het ging over de toekomst van haar politieke carrière. Ze was in woelige wateren terechtgekomen. Ze was eerste schepen en was haar bevoegdheden kwijtgespeeld. Ze zat met het dilemma: voortdoen of niet?", vertelt hij over het telefoongesprek. "Ze was vrolijk. Tegenover de periode ervoor was ze precies wat heropgeleefd. Een herwonnen energie." 

  Bart ontmoette de beschuldigde twee maal. Eén keer op een kaartavond bij Ilse thuis. "Ik herinner me dat we aan het afsluiten waren. Iemand zei: 'Zullen we nog een rondje doen?' Zij is toen rechtgesprongen en zei: 'Dat kan niet.' Een tijdje nadien is haar partner (ongevraagd) binnengekomen. Zonder boe of ba zet die zich neer. Zij was verbouwereerd. Het was een verwarrende situatie. Beleeftijdshalve zijn we allemaal wat blijven zitten, maar daarna zijn we weggegaan."

  "Veertien dagen nadien had Carla (een vriendin van Ilse, red.) een barbecue georganiseerd. Daar was ik op uitgenodigd. Daar heb ik hem gezien, maar ik heb niet met hem gepraat", zegt hij. Hij vertelt ook dat hij toen hij uitgenodigd werd en zich de bedenking maakte dat Demesmaeker daar aanwezig zou zijn. Daar keek hij niet naar uit. 
 • Vriend Bart: "Ze zag in mensen geen kwaad"

  "Rang of stand speelde voor haar geen rol", zegt vriend Bart. "Ik zou bijna zeggen dat iemand die niet uit de 'hogere rang' kwam haar misschien zelfs beter lag. Ze gaf ook heel snel aan iemand het gevoel van empathie en vriendschap."

  "Ze zag in mensen geen kwaad. Dat was echt een kenmerk van haar. Als er eens een akkefietje was, dan was haar devies: niet met ruzie gaan slapen", zegt hij. Dat laatste verklaarde enkele vriendinnen van Ilse Uyttersprot eerder ook al. 

  "What you see is what you get. Dat was bij Ilse ook echt zo. Je wist onmiddellijk wat je eraan had. Ik denk dat dat ook is waarom ze zo populair was." 
 • Vriend Bart: "Ik wil ook geen heilige van haar maken"

  "Ik wil van Ilse ook geen heilige maken", zegt Bart, een vriend van Ilse Uyttersprot. "Ze was dan ook niet altijd de gemakkelijkste. Hoe hard ze ook was, ze was altijd rechtvaardig en eerlijk. Er was altijd een gevoel van redelijkheid voor argumenten. Ik heb altijd het gevoel gehad dat we rechtuit tegen elkaar konden spreken." 
 • Nog drie moraliteitsgetuigen voor Demesmaeker vandaag

  Daarmee hebben we alle moraliteitsgetuigen gehad die komen vertellen over Ilse Uyttersprot. Vandaag komen nog drie moraliteitsgetuigen aan het woord voor Jurgen Demesmaeker. 
 • Moraliteitsgetuige G. nam zelf contact op met de politie

  De volgende getuige is G. Hij nam kort na de feiten zelf contact op met de politie. Ze leerden elkaar kennen via het werk en belden geregeld. Maar vrienden waren ze niet echt, zegt de man. “Om echt te zeggen dat ik hem kende, eigenlijk niet. Ik zag hem op het werk en belde met hem maar verder niet.” Dat Demesmaeker hem als vertrouwenspersoon noemde tegenover de politie kwam als een verrassing. “Ik was ervan geschrokken. U ziet dat ik op de meeste vragen in mijn verhoor ‘ik weet het niet’ heb geantwoord. Ik werd in die telefoons altijd op de hoogte gesteld van wat er zich in die relatie afspeelde. Ik wou dat niet.” 

  Volgens G. is Jurgen Demesmaeker iemand die "een kort lontje" heeft. Hij is "gemakkelijk geirriteerd" en zeer "impulsief". “Ik kon hem dan bellen en dan pief poef paf, smeet hij de telefoon neer”, verklaarde hij aan de politie. De dingen die Jurgen Demesmaeker aan hem vertelde, vond hij niet ok. G. kwam in zijn verhoren ook geregeld terug op de seksuele contacten tussen Demesmaeker en Uyttersprot. Zo zou de beschuldigde op een moment verklaard hebben dat Ilse op een keer geen goesting had, maar dat hij het toch gedaan heeft. “Op seksueel vlak wou hij zijn goesting doen”, zegt hij. Dat kan volgens G. niet door de beugel. Jurgen was een ‘jager’ als het op vrouwen aankwam. Hij omschreef zijn vrouwen als ‘prooien’, zegt hij. “Het was altijd kort, opeens was het gedaan.”

  Of Jurgen Demesmaeker een depressie had, daar kan G.moeilijk op antwoorden. Hij weet niet goed of het gespeeld was of niet.
 • Getuige G.: “Het is verschrikkelijk”

  “Ik heb hem gezegd dat hij haar met rust moest laten. Ze heeft een druk leven en ik heb hem gezegd dat hij haar niet mocht ambeteren als ze op haar werk was of als er bezoek was. Dat heb ik wel tien keer gezegd”, zegt G.  “Wat is uw beeld van die man”, vraagt meester Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot. “Voor mij is dit verschrikkelijk. Sorry Jurgen, het is verschrikkelijk. U moet zich voorstellen, de dag erna zit ik met een collega koffie te drinken en ze melden dat. Dat had ik nooit kunnen denken. Nooit.” G. bevestigt dat hij eigenlijk niet weet wie de “echte Jurgen Demesmaeker” is.
 • Getuige G.: “Ben ik gebruikt?”

  “Ik voelde me een beetje gepakt door Jurgen. Je hebt gesprekken en zegt hem dat hij zulke dingen niet mag doen. De dag erna hoort je zulke dingen. Ben ik nu gebruikt? Het is bij mij lang blijven zinderen. Wat is er nu echt gebeurd? Je gaat toch al die dingen niet in detail vertellen alsof het niets is.”
 • Korte woordenwisseling tussen Vermassen en Platteau

  Meester Vermassen stelt een vraag aan de moraliteitsgetuige, maar wordt onderbroken door gemompel van meester Platteau. “Waarom moet je me nu weer onderbreken? Doen wij dat bij u?” Meester Platteau deinst al lachend naar achteren nadat meester Vermassen hem aanspreekt.

  Meester Vermassen gaat verder, en vraagt: "Voelt u zich gekwetst?" "Het is vooral Ilse. Het is niet dat ik veel contact had met haar. Maar dan gebeurt er zo iets. Ik heb me er lang niet goed bij gevoeld."
 • Getuige Yoeri: "Hij was in tranen. Ik had hem zo nog nooit gezien"

  De volgende getuige is Yoeri. Hij omschrijft zichzelf als een luisterend oor voor Jurgen Demesmaeker, en niet echt als een boezemvriend. De twee gingen verschillende keren wandelen. Tijdens die wandelingen zou Demesmaeker twee maal verklaard hebben dat hij zelfmoordpogingen zou ondernomen hebben. “Hij was in tranen. Ik had hem zo nog nooit gezien”, zegt hij. “Tijdens onze wandelingen heb ik vooral naar zijn verhaal geluisterd.” Ilse Uyttersprot kende hij niet persoonlijk. “Ik ben van Aalst. Geboren en getogen. Ze was in Aalst een fantastische figuur. Ik kende haar voornamelijk van ziens.”

  Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.
  door Jef Van Hoofstat edited by Mediahuis administrator 6/7/2023 7:08:09 PM
 • Getuige Yoeri: "Passioneel drama"

  Yoeri had het gevoel dat er te veel verschillen waren tussen Demesmaeker en Uyttersprot. “Ik heb gezegd: ‘Volgens mij maakt zij u niet gelukkig. Waarom ben je met haar?’ Dan kwam het antwoord: ‘Omdat ik verliefd ben op haar.’ Maar of die relatie gezond was, dat durf ik niet zeggen."

  “Ik zie dit als een passioneel drama. Als u mij vraagt of dit voorbedacht was, dan heb ik dit nooit zo verstaan of tussen de regels gezien”, leest de voorzitter voor uit de politieverklaring van Yoeri.
 • Getuige Yoeri: "Seksuele belevingen met andere partners waren nogal pikant"

  “Hij had nogal de gewoonte te vertellen over bepaalde seksuele belevingen met andere partners. Dat was nogal pikant. Met haar (Uyttersprot, red.) was dat eerder nogal saai. Volgens de situatie waarin zij zat, de politieke affaire, begrijp ik dat. Als je zoveel aan je hoofd hebt", zegt hij. 

  “Hij is inderdaad een vrouwenzot en is nogal vrouwgericht”, verklaarde Yoeri eerder al aan de politie.
 • Getuige Yoeri: "Hij zou de relatie niet beëindigen, maar er zijn altijd twee partijen"

  Een jurylid vraagt de getuige naar zijn mening over een mogelijke relatiebreuk. "Hij was verliefd en zou die relatie nooit beëindigd hebben", antwoordt hij. "Maar er zijn altijd twee partijen. Maar volgens wat ik allemaal hoorde…"
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen