NB - Assisenproces moord op Ilse Uyttersprot

  • NB

  Voorzitter dringt meermaals aan bij zonen van Ilse Uyttersprot om zaal te verlaten bij “meest confronterende” foto’s die hij ooit zag

  Zelfs de ervaren assisenvoorzitter Bart Meganck had nog “nooit zulke confronterende foto’s” gezien. Hij drong meermaals aan bij de zonen van Ilse Uyttersprot om de zaal te verlaten toen hun vermoorde moeder op een groot scherm werd getoond. Zij bleven toch zitten, maar keken wijselijk naar de grond.

  Lees hier meer. 

 • Zitting van start

  De zitting in het assisenhof van Gent is dinsdagochtend van start gegaan. Als eerste zal de bloedspatpatroonanalyse toegelicht worden. Daarna volgen de onderzoeksrechter en de gerechtsartsen. In de namiddag komt het toxicologisch onderzoek aan bod en eindigen doen we vandaag met het psychiatrisch-psychologisch onderzoek. 
 • Overal in de kamer bloedspatten

  De technische assisent van de federale gerechtelijke politie legt uit dat er in de slaapkamer in het appartement van beschuldigde Jurgen Demesmaeker verschillende bloedspatpatronen te vinden zijn. Zo zijn die te zien op het schilderij boven het bed, op het plafond, op de muur, 
  op de kasten, op de vloer naast het bed,... 
 • Waar stond de dader? 

  De hoofdinspecteur van de federale gerechtelijke politie legt uit dat zij meerdere mogelijke locaties van de dader tijdens de feiten getest hebben om na te gaan of die overeenkomen met de bloedspatten. Het is, legt hij uit, altijd de bedoeling om zo'n scenario te ontkrachten, nooit te bevestigen.

  In een eerste scenario zit de dader links van het slachtoffer op het bed. Dat scenario is volgens de onderzoekers plausibel, aangezien de bloedspatpatronen overeenkomen. 

  In een tweede scenario staat de dader links naast het bed en moet die de afstand van het bed overbruggen. In dit scenario zou de dader verder moeten reiken om opnieuw te kunnen slaan. Daarbij zou hij de hamer verder naar achter moeten zwaaien en dat zou moeten zorgen voor een groter bloedspatpatroon op het plafond, en dat hebben de onderzoekers niet teruggevonden.  

  In een derde scenario staat de dader rechts van het slachtoffer. Maar in die houding is het voor de dader moeilijk om het hoofd te bereiken en dat scenario komt niet overeen met de bloedspatten, zeggen de onderzoekers. Ook een vierde scenario, waarbij de dader iets dichterbij wordt geplaatst dan in scenario drie, komt niet overeen met de bloedspatten.

  In een vijfde scenario staat de dader aan het voeteinde van het bed. Maar dat is volgens de onderzoekers fysiek onmogelijk en dat scenario werd dan ook niet verder onderzocht. 

  De conclusie van de onderzoekers is dat het eerste scenario het meest aannemelijk is. Zij benadrukken dat er in dat scenario ook bloedspatten op de dader moeten gevonden zijn, maar die konden erg klein zijn. "Het is niet dat hij volledig onder het bloed zat", klinkt het. 

  De voorzitter vraagt aan de hoofdinspecteur om de handelingen van de dader uit te beelden. Hij krijgt de hamer in de hand en toont in de rechtszaal hoe de dader vermoedelijk geslagen heeft. 

  De beschuldigde Demesmaeker heeft verklaard, en getoond tijdens de wedersamenstelling, dat hij links naast het bed stond. Volgens hem zat hij zeker niet op het bed. 
 • "Kan het dat er geen bloedspatten op zijn naakte lichaam zaten?", vraagt meester Vermassen

  Meester Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot, wil de bloedspat-onderzoekers nog een vraag stellen over de bloedspatten op het lichaam van Jurgen Demesmaeker. Eerder werd al verklaard dat hij naakt was op het moment van de feiten en dat hij enkel zijn gezicht heeft gewassen 's morgens. "Is het in dat meest aannemelijke scenario mogelijk dat er dan niets, maar dan ook niets van bloedspatten op zijn naakte lichaam werden gevonden?", vraagt de advocaat. 

  "In onze overtuiging is dat zeer onwaarschijnlijk", zegt de hoofdinspecteur. "Maar het is niet dat hij volledig onder bloed zou zitten."

   
 • Kon hij ook naast het bed staan?, vraagt meester Platteau

  Meester Platteau, advocaat van de beschuldigde, wil van de onderzoekers weten of het mogelijk is dat zijn cliënt naast het bed aan de linkerkant stond, en dus niet op het bed zat. Hij begrijpt dat de onderzoekers het meer aannemelijk vinden dat hij op het bed zat, maar hij wil van de onderzoekers weten of zijn scenario wél mogelijk is. De onderzoekers bevestigen dat ze het niet volledig kunnen uitsluiten. 
 • Toxicologisch onderzoek

  Een kleine verandering in de planning. De toxicoloog zal eerst aan bod komen. De onderzoeksrechter zal daarna gehoord worden. 
 • Sporen van amfetamine en cocaïne

  De professor toxicologie legt uit dat er zowel bij Ilse Uyttersprot, als bij Jurgen Demesmaeker bloed- en urinestalen werden genomen om onderzoek op te doen. Bij Uyttersprot werd niets gevonden. Bij Demesmaeker werd een stof teruggevonden die in het antidepressivum Wellbutrin voorkomt. De beschuldigde had eerder ook al verklaard dat hij dat pilletje had genomen de avond voor de feiten. 

  Er werd ook een haaranalyse uitgevoerd bij Demesmaeker. Daaruit bleek dat er een kleine hoeveelheid amfetamine en cocaïne gevonden werd. "Het zal eerder occasioneel gebruik zijn", zegt de professor over de gevonden hoeveelheid cocaïne. Van alcohol is volgens de expert geen sprake. "Helemaal niets kan ik niet zeggen, maar maximaal één of twee glazen op een maand tijd." 
 • Geen sporen van cannabis gevonden

  Beschuldigde Jurgen Demesmaeker wil nog een vraag stellen aan de toxicoloog. Hij zegt dat hij tot en met juni cannabis gebruikt heeft. Hij wil weten hoe lang de restanten daarvan nog terug te vinden zijn. "Dat kan lang duren, maar het hangt af van de intensiteit." 

  De professor bevestigt dat er geen sporen van cannabis gevonden zijn in de stalen van Demesmaeker. 
 • Zitting opnieuw van start

  De onderzoeksrechter komt nu aan bod. 
 • "Als onderzoeksrechter ben je veel gewoon, maar dit zie ik ook niet dagelijks"

  De onderzoeksrechter geeft in de rechtszaal een tijdlijn weer van de opdrachten die hij gegeven heeft. Hij begint door te vertellen dat hij het telefoontje kreeg over de feiten. "Als onderzoeksrechter ben je wel wat gewoon, maar zulke telefoons krijg ik ook niet dagelijks." 
 • "Eerste bloedspatpatroonanalyse die ik aanvraag"

  De onderzoeksrechter verduidelijkt dat hij een bloedspatpatroonanalyse gevraagd heeft en dat dat eingelijk uitzonderlijk is. "Ik ben nu zes jaar onderzoeksrechter en dit is de eerste bloedspatpatroonanalyse die ik gevraagd heb", zegt hij. De onderzoeksrechter legt uit dat de politiediensten hem hadden aangegeven dat er iets niet leek te kloppen uit de eerste verklaringen van Demesmaeker over zijn positie in de slaapkamer op het moment van de feiten. Daarom leek een bloedspatpatroonanalyse hem nuttig.
 • Ook op wedersamenstelling gaf Demesmaeker geen motief

  De onderzoeksrechter vertelt hoe de wedersamenstelling verliep. "Ik heb hem daar ook gevraagd naar zijn motief. Dat doen we normaal niet tijdens een wedersamenstelling. Maar tot op dat ogenblik had hij nog geen motief bekendgemaakt. Dat is zeer opmerkelijk. Ik had de ijdele hoop dat er onder druk van de situatie toch iets zinning zou uitkomen", zegt hij. "Maar dat heeft niets opgeleverd."  
 • "Ik heb opgedragen dezelfde matras te gaan kopen in de Ikea"

  De onderzoeksrechter had in een vroeg stadium van het onderzoek een bloedspatpatroonanalyse gevraagd omdat er onduidelijkheid was over de positie van de dader op het moment van de feiten. Maar die bloedspatpatroonanalyse werd sterk in twijfel getrokken door de verdediging aangezien de topmatras destijds al om hygiënische redenen vernietigd werd. "Ik heb de politiediensten dan opgedragen om dezelfde (of toch een soortgelijke) matras te gaan kopen in de Ikea", zegt de onderzoeksrechter. Daarna werd ook een bloedspatpatroonanalyse uitgevoerd door Nederlandse experten, maar dat leverde geen nieuwe resultaten op. 
 • Tegenstrijdigheden, wekker, gereedschapskoffer en positie van dader

  De onderzoeksrechter haalt verschillende elementen aan die door andere getuigen ook al werden verteld. Zo zegt hij dat er lange tijd onduidelijkheid was over het precieze tijdstip van de wekker. Zo is er ook onduidelijkheid over de positie van Demesmaeker op het moment van de feiten en stelt hij zich ook vragen over de locatie van de gereedschapskoffer. Daarnaast spreekt de onderzoeksrechter ook over tegenstrijdigheden in zijn verklaringen, iets dat de verschillende politiediensten maandag ook al kwamen toelichten. 
 • Meester Mallego vraagt verduidelijkingen

  Meester Mallego, advocaat van de twee zonen van Uyttersprot, vraagt nog enkele verduidelijkingen aan de onderzoeksrechter over onder meer de aanhouding, de verhoren en het strafblad van Demesmaeker. 
 • Moraliteitsgetuigen willen niet getuigen uit vrees voor represailles

  Bij een assisenproces worden er altijd moraliteitsgetuigen verhoord om een beeld te schetsen van het slachtoffer en de dader. Meester Vermassen vroeg eerder al of er in dat moraliteitsonderzoek iets negatief te vinden is over Ilse Uyttersprot. De onderzoeksrechter deelt mee dat dat niet terug te vinden is. 

  Meester Mallego vraagt aan de onderzoeksrechter waarom er een groot aantal moraliteitsgetuigen voor Jurgen Demesmaeker niet wilden deelnemen aan het proces. "Verschillenden van hen hebben de vrees geuit dat hij achter hen zou aankomen", reageert de onderzoeksrechter. 
 • "Niet zo opmerkelijk dat hij zich ging aangeven bij de politie"

  Meester Platteau vraagt aan de onderzoeksrechter of het vaak gebeurt dat een dader zich gaat aangeven na een moord. "Het gebeurt nog dat mensen zich gaan aangeven of de politie bellen. Op zich vind ik het niet zo opmerkelijk", reageert hij. 
 • Korte schorsing

  De voorzitter wil nu een kwartier schorsen en nadien nog de wetsartsen aan bod laten komen. Daarna zal hij pas een middagpauze inlassen. 
 • Beelden nu nog confronterender, familie verlaat de zaal

  De wetsartsen komen nu aan bod. De voorzitter waarschuwt de jury en de zaal ervoor dat we de beelden van Ilse Uyttersprot al gezien hebben, maar dat deze nog confronterender zullen zijn. De familie heeft de zaal ook al verlaten. 
 • Autopsiebeelden in de rechtszaal

  In de rechtszaal worden beelden getoond van de autopsie van Ilse Uyttersprot. De wetarts legt uit dat de wonden op het hoofd een ovaal of ronde vorm hebben en wel doen denken aan een hamer. Hij vertelt daar ook bij dat er zes duidelijke impacten te merken zijn. 

  "Het gaat om letsels die compatibel zijn met zeer zwaar stomp geweld. Dat gaat gepaard met, niet onverwacht, diepe schade aan de hersenen", zegt de arts. Volgens de arts kunnen de verwondingen volledig verklaard worden door slagen met een hamer. 

  De wetsarts die aanwezig was op de wedersamenstelling bevestigt dat de uitleg die de beschuldigde gaf over hoe hij haar sloeg, overeen kan komen met de verwondingen. 
 • "Was ze nog bij het bewustzijn?"

  Meester Vermassen wil één vraag stellen in naam van zijn cliënt, de moeder van Ilse Uyttersprot. Zij wil weten of haar dochter nog bij het bewustzijn is geweest en pijn zou hebben geleden. "Er zijn een aantal redenen om aan te nemen dat het slachtoffer zeer snel het bewustzijn moet verloren hebben. Argumenten daarvoor zijn de aard van het trauma, dat gecentreerd is op de hersenen", zegt de wetsarts. "Ook de manier waarop ze aangetroffen is in bed geeft aan dat ze amper nog bewogen zou hebben." 
 • "Hamer kwam recht op de schedel terecht"

  Het openbaar ministerie wil weten of de verwondingen aantonen wat de kracht van de hamerslagen was. "Een aantal impacten zijn toch mooi ovaal. Dat toont aan dat het slaagvlak van de hamer recht op de schedel gekomen is. Op andere plaatsen is dat minder uitgesproken", zegt de wetsarts. "Op zich zegt dat niets over de kracht van de slag, maar het geeft wel aan dat de volledige kracht die in de slag van de hamer zat volledig is overgezet op de schedel."
 • Jury wil weten wat tijdstip van overlijden was

  Een jurylid merkt op dat het lichaam van Ilse Uyttersprot nog warm was toen de politiediensten haar aantroffen. Hij wil weten of de wetsarts aan de hand daarvan het tijdstip van overlijden kan bepalen. "Ik heb haar temperatuur gemeten rond 13 uur en toen was die nog 36,2 graden Celsius. Dat is quasi lichaamstemperatuur. Het moet heel kort daarvoor gebeurd zijn. De temperatuur blijft na het overlijden nog even stabiel. Zeker ook als zij onder een donsdeken ligt. Het duurt wel even voor het begint te dalen. Het overlijden kan enkele uren voordien gebeurd zijn, maar niet de avond ervoor."

  De professor vult aan dat er wel een foutenmarge op het bepalen van het tijdstip van overlijden zit. "Dat is drie uur naar boven en drie uur naar onder. Zuiver wetenschappelijk kan men aan de hand van temperatuurmeting niet nauwkeuriger worden."  
 • Middagpauze tot 15.00 uur

  • NB

  Onze vrouw op het proces over de dood van Ilse Uyttersprot: Tienduizend alarmbellen had het lijstje moeten doen afgaan

  Onze vrouw werd geraakt door het pro-en-contra-lijstje dat Ilse Uyttersprot maakte over haar moordenaar.

  Lees hier meer. 

 • Zitting herneemt

  De voorzitter geeft het woord aan drie psychiaters en een psycholoog die beschuldigde Jurgen Demesmaeker in het kader van het onderzoek onderzocht hebben. 
 • Normaal bewustzijn, vlot in de omgang

  Het college van gerechtspsychiaters heeft Jurgen Demesmaeker op verschillende momenten individueel onderzocht. Later hebben de heren dat samen besproken en zijn ze tot een gezamelijke conclusie gekomen.  
  De psychiaters beschrijven Demesmaeker als een man die lichamelijk goed verzorgd is. Hij heeft een normaal bewustzijn, is vlot en normaal in de omgang en werkt ook goed mee aan het onderzoek.

  Verder meldt het college dat er geen echte depressieve klachten weerhouden worden. Op het moment van de feiten was hij wel prikkelbaarder, mee moe en wat vermagerd. Maar van een echte doodswens of het verlies van realiteitsbeleving beschrijft Demesmaeker niet, klinkt het. Verder is er ook geen sprake van psychotische psychopathologie. Hij omschrijft zichzelf wel als een controlefreak, maar volgens de psychiaters is er geen sprake van een echte dwangstoornis. 
 • "Hij is coöperatief, maar toont weinig emoties"

  De gerechtspsychiaters melden dat Demesmaeker heel coöperatief is, maar dat hij relatief weinig emoties toont. "We zien minder emoties dan we zouden verwachten bij een doorsnee persoon." Ook is er niet altijd evenveel slachtofferempathie. "Hij werkt mee, maar beschrijft eerder. Er zijn vooral narcistische en theatrale kenmerken. In de praktijk zorgt dat ervoor dat hij tijdens de eerste ontmoeting overeenkomt als een aangenaam en charmant persoon. Maar hij heeft een hoog zelfbeeld, dat maakt dat hij krenkingsgevoelig is", klinkt het. 

  Het college is tot de conclusie gekomen dat Jurgen Demesmaeker niet aan een geestesstoornis lijdt. 
 • "Gebrek aan authentieke contactvorming"

  Naast het psychiatrisch onderzoek werden bij Jurgen Demesmaeker ook psychologische testen afgenomen. De psycholoog bevestigt de theatrale en narcistische kenmerken en de verhoogde krenkbaarheid, die de psychiaters ook al vaststelden. Hij noemt Demesmaeker ook charmant en noemt zijn stijl "verleidend". 

  Maar, merkt de psycholoog op, er is ook sprake van een emotionele vervreemding en kilte. Op een oppervlakkig niveau is Demesmaeker volgens de psycholoog in staat om relaties aan te gaan, maar duurzame relaties liggen moeilijker. Er is volgens de psycholoog een gepsychopatiseerd kantje. "In essentie is er toch een gebrek aan authentieke contactvorming." 

  Die theatrale en narcistische kenmerken zorgen ook voor een kort lontje. "Hij is iemand die zichzelf doorgaans goed kan beheersen, behalve als hij gekrenkt wordt." 

  Volgens de psycholoog is er ook zeker sprake van normbesef, maar kan dat normbesef onder druk komen te staan door de egocentrische eigenschappen. "Dat normbesef zal daarom niet altijd een bescherming zijn."

  De risicotaxatie, het risico op herval, is volgens de psycholoog "matig", maar binnen de relationele sfeer is de kans op agressie hoger. 
 • "Schrijnend voorbeeld van wie centraal wordt gezet"

  Meester Vermassen, advocaat van de moeder van Ilse Uyttersprot, wil de psychiaters een vraag stellen over het verloop van de feiten op de ochtend van 4 augustus. Demesmaeker verklaarde eerder al dat het donker was op het moment dat hij toesloeg. Hij zou daarna zichzelf gaan opfrissen zijn, zijn tanden zijn gaan poetsen en deed gel in zijn haar. Daarna keerde hij pas terug naar de slaapkamer waar Ilse Uyttersprot lag en deed hij het licht aan. "Hoe leggen we dat uit?", vraagt de advocaat. Het antwoord van de psychiater: "Dat is een heel schrijnend voorbeeld van wie er centraal gezet wordt", verwijzend naar de egocentrische en narcistische eigenschappen van de beschuldigde. 
 • Exact zes slagen: "Geen kenmerk van razernij"

  Meester Anthony Mallego, advocaat van de twee zonen van Uyttersprot, vraagt de psychiater die aanwezig was op de wedersamenstelling naar het moment waarop Demesmaeker toonde hoe hij geslagen heeft met de hamer. De psychiater vertelt dat hij wat verbaasd was van het moment waarop Demesmaeker duidelijk zei dat hij exact zes keer geslagen heeft op het hoofd van Uyttersprot. "Die zes slagen lijken dan ook nog te kloppen met het onderzoek. Dat zien wij niet zo gauw. Dat is een markante vaststelling. Eén slag is vrij gemakkelijk te tellen. Maar in blinde razernij tel je het aantal slagen niet. Dat die impact dan ook nog eens allemaal op dezelfde plek is, is ook opvallend. Dat zijn geen gedragskenmerken van een impulscontroledoorbraak of razernij." 
 • "Het was een beslissing", zegt de psychiater

  "Waarom is hij tot die agressie gekomen? Kan men dat uitleggen vanuit zijn persoonlijkheid? Kan u dat vanuit psychiatrisch oogpunt?", vraagt meester Platteau, de advocaat van de beschuldigde, aan de psychiaters. 

  "Ik denk dat er wel medische argumenten zijn die aantonen dat de man beslissingen kan nemen. Op een gegeven moment wordt er een beslissing genomen. Er zijn argumenten dat dit om een beslissingsproces gaat, niet over een impulscontroledoorbraak." 

  Platteau vraagt naar die argumenten. 

  "Mijnheer lijdt niet aan geestesstoornissen en zijn realiteitsbeeld is niet verstoord. Hij is een persoon met een duidelijk intacte impulscontrole. Hij kan zich inhouden", antwoordt de psychiater. "En hij was niet onder invloed van alcohol of andere middelen. Dan rest er maar één ding: een beslissing die iemand neemt. In een context, dat wel. Maar het is een beslissing." 
 • Zitting ten einde

  De voorzitter eindigt de zitting voor vandaag. Morgen, woensdag, komen de eerste moraliteitsgetuigen aan het woord. 
  • NB

  “Narcistisch, theatraal, zéér krenkbaar. Maar geen psychopaat”: deskundigen geven inkijk in geest van Jurgen Demesmaeker

  Prototype narcist. Theatraal. Zéér krenkbaar. Maar geen psychopaat. Zo wordt Jurgen Demesmaeker door de psychiaters en psycholoog omschreven. “Ilse was een trofee. Elke afbreuk van dat ideaalbeeld kan frustratie hebben opgewekt.”

  Lees hier meer. 

  • NB

  Onze reporter is diep geraakt door de wens van mama van Ilse Uyttersprot: “Ik hoop dat ze kracht vond in de woorden van de wetsdokter”

  Onze reporter Annelies Rutten werd geraakt door de diepe wens van de mama van Ilse Uyttersprot om te weten of haar dochter pijn geleden heeft.

  Lees hier meer. 
 • Zitting van start

  Woensdag komen in de assisenzaal in Gent de moraliteitsgetuigen voor het slachtoffer Ilse Uyttersprot aan het woord. In de namiddag zouden ook al enkele moraliteitsgetuigen voor beschuldigde Jurgen Demesmaeker aan bod komen. 
   

 • Zonen, moeder en ex-partner van Ilse Uyttersprot aan het woord

  Als eerste komen de burgelijke partijen getuigen. Dat zijn de twee zonen van Ilse Uyttersprot, Janik en Alec, de moeder, Suzanna Moortgat, en de ex-partner van Uyttersprot. Zij worden door de voorzitter allemaal samen naar voren geroepen. 

 • "Dat strafblad was toch iets dat bij ons speelde"

  De voorzitter stelt eerst een vraag aan Janik, de zoon van Ilse Uyttersprot, over zijn verhoor. Janik zou vrij snel aan de politiediensten gevraagd hebben of de beschuldigde een strafblad had. "Dat was toch een vraag die bij ons speelde", zegt hij. "Mama kennende zou ze daar niet mee gediend zou, moest ze dat geweten hebben." 

  De voorzitter geeft aan dat de informatie over het strafblad van Demesmaeker waarschijnlijk toch druppelgewijs tot bij Uyttersprot geraakte. "Verrast het u dat ze niet onmiddellijk met hem brak (toen ze dat te weten kwam, red.)?", vraagt de voorzitter. "Dat verwondert me wel", zegt hij. "Maar ik vraag me af in hoeverre ze de feiten echt wist. Hij kan er nog altijd een andere uitleg aan gegeven hebben. Het was een prille relatie. Misschien keek ze er doorheen door de verliefdheid." 
  Voorzitter geeft aan dat Janik in zijn verhoren niet over 'Jurgen' spreekt, maar over 'dienen mens'. "Ik voelde me niet meer zo comfortabel met zijn naam", zegt hij. Voor de feiten stond hij niet weigerachtig tegenover Demesmaeker, geeft hij aan. "Hij noemde mij 'bro' en 'maat'. Hij had me nog maar twee keer gezien. Maar hij deed wel zijn best om contact te zoeken." 

  De voorzitter vraagt Janik ook naar het gedrag van Demesmaeker en of hij hem kon observeren toen hij bij hen op bezoek kwam. "Op dat moment denk je daar zo niet over na. Nu komt dat wel allemaal anders binnen", zegt Janik. 

  Er wordt aan Janik ook nog gevraagd om kort iets te zeggen over zijn moeder. "Mama was fantastische vrouw die heel heel erg behulpzaam was voor iedereen. Voor mij was dat vooral op het vlak van school. Ik was niet altijd de beste student. Ze heeft er mee voor gezorgd dat ik een diploma gehaald heb. Ze heeft me met allerlei dingen geholpen. Zoals ze dat voor velen deed."

 • "Weinig slechte woorden te vinden over Ilse"

  Frank Van Impe, de ex-partner van Uyttersprot en de vader van haar twee zonen, vertelt dat er "weinig slechte woorden" kunnen gezegd worden over Ilse. "Ik denk niet dat er veel getuigen zullen passeren die iets slecht kunnen zeggen." 

  De voorzitter geeft aan dat er soms gezegd wordt dat Ilse Uyttersprot "naïef" en "goed gelovig". "Ja", zegt Van Impe. "Maar in de goede zin. Ze wou iedereen helpen. Maar zoals gebleken is, zitten daar dus ook slechte mensen tussen." Van Impe geeft aan dat hij Demesmaeker niet kende. 

   
 • Mama van Uyttersprot: "Heel triest moment. Dit verwacht je niet"

  De mama van Ilse Uyttersprot, Suzanna Moortgat, is vandaag voor het eerst in de rechtszaal. "Een heel triest moment", zegt de vrouw. "Dat verwacht je niet." 

  "Ik heb hem (Jurgen Demesmaeker, red.) een paar keer gezien bij haar thuis. In het begin was hij in de weer. Hij ging bijvoorbeeld haar plantjes watergeven", vertelt ze. "Ik zei nog tegen haar: 'Amai, sjiek.' Een tijdje nadien was het toch anders. Dan veranderde hij." 

  Mevrouw Moortgat beschrijft Demesmaeker als een beleefde, charmante persoon. 
 • Bericht over scampi's de avond ervoor: "Geen normaal berichtje"

  In een van de verhoren zou Janik verteld hebben dat in de dagen voordien de elektrische poort thuis kapot was. Janik wist niet hoe hij die manueel moest openen. Zijn moeder Ilse toonde hem toen hoe dat wel moest. "Als ik er niet meer ben, dan kan je tenminste nog de poort opendoen", zei ze tegen hem. 

  "Zijn dat woorden die in je hoofd blijven spelen?", vraagt de voorzitter. "Ja, maar zulke dingen zei ze wel vaker." 

  De avond voor de feiten maakte Janik scampi's klaar. "Ik wist niet of ze nog terug naar huis zou komen, dus ik had haar ene bericht gestuurd. Dat was ook mijn laatste bericht naar haar. De vraag of ze de scampi's nog zou opeten", vertelt hij. "Ze heeft geantwoord dat ik het mooi moest opruimen en dat ze het morgen wel gingen opeten."

  De voorzitter vraagt waarom Janik in het verleden aangaf dat hij dat geen normaal berichtje vond. "Ik denk dat mijn mama iets meer nieuwsgierigheid zou getoond hebben over mijn kookkunsten. Het was een redelijk droog bericht. Ik had de indruk dat ze met iets anders bezig was." 

  Vond je dat een verdacht bericht?, vraagt de voorzitter. "Er zijn nu veel dingen die ik verdacht vind. Dus ik kan daar niet veel over zeggen." 
 • "Het was ne rare"

  Alec, de zoon van Uyttersprot, geeft aan dat hij Demesmaeker ne rare vond. "Soms deed hij rare handelingen. Het was corona, dus wij waren vaak allemaal thuis. Mama had dan online vergaderingen. Hij kwam dan toe als zij vergaderingen had. Hij was aan het wachten. Als hij doorhad dat ze geen tijd voor hem had, dan vertrok hij na tien minuten terug naar huis. Ik stelde me de vraag: wat is die hier eigenlijk komen doen?"
 • Moeder leest brief voor: "Wij hebben levenslang gekregen door jouw handeling"

  Suzanna Moortgat, de moeder van Ilse Uyttersprot, leest nog een brief voor in de zaal.

  "Een onmenselijke daad, met als gevolg een menselijk drama. Een dochter, enig kind wordt vermoord. Mijn dochter. Mijn hulp. Gezien mijn ouderdom en alleenstaande ouder. Een gezin met twee jonge studenten. Een zorgzaam kind voor haar moeder, een zorgzame moeder voor haar kinderen, een zorgzame vriendin voor velen."

  "Op 50-jarige leeftijd nog zoveel hulp bieden aan iedereen. De onmenselijke moord op een slapende vriendin, mijn dochter, die trouwens nog aan het slapen was en hierdoor geen levenskans had. Wij hebben levenslang gekregen door jouw handeling. Maar zij komt niet terug. Hij heeft het mooiste en het beste wat we als moeder en dochter hadden, weggehaald. Waarom moest zij dood? En waarom op zo'n onmenselijke wijze?"

  "Helaas, het karakter is verschillend. Van zogezegde liefde naar haat. Het onmenselijke, het wreedaardige, het moordachtige is gebeurd. En u koeieneren? Dat heb je omgezet in daden. De vreselijke levenslange daad: moord. Ik hoop voor de kinderen dat ik nog lang mag blijven leven, in goede herinneringen aan ons Ilse. Daar ga ik mee slapen en daar sta ik mee op. Alle dagen." 
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen