NB - Assisenproces moord op Ilse Uyttersprot

 • Proces rond moord op oud-burgemeester Ilse Uyttersprot vrijdag van start 

  In het assisenhof in Gent start vrijdagochtend het proces over de moord op Ilse Uyttersprot, de oud-burgemeester van Aalst, ten gronde. Dinsdag werd de jury al samengesteld en behalve om zijn identititeit te bevestigen, kwam de beschuldigde, Jurgen Demesmaeker, niet aan het woord. Vrijdag zal hij, na het voorlezen van de akte van beschuldiging, ondervraagd worden door de voorzitter. 

  Volgende week zullen 79 getuigen verhoord worden. “Als er geen onverwachte omstandigheden opduiken, zal de uitspraak de maandag daarop of eventueel de dinsdag vallen”, gaf de voorzitter de kandidaat-juryleden dinsdag mee. 
  • NB

  “Ik was bang dat ze opnieuw zou beginnen te ratelen”: proces rond moord Ilse Uyttersprot (53) vrijdag van start

  Voor het assisenhof in Gent start vrijdag het proces tegen Jurgen Demesmaeker (52) die drie jaar geleden de Aalsterse oud-burgemeester Ilse Uyttersprot (53) in haar slaap met een hamer doodsloeg. Het verhaal van hoe ze hem wou helpen, maar er zelf aan kapotging.

  Lees hier meer. 

  • NB

  Jef Vermassen klaar voor proces over moord op Ilse Uyttersprot: “Bijna nooit komt er een assisenzaak voor waarbij ik het slachtoffer kende”

  Zelf heeft hij Ilse Uyttersprot (53), de vermoorde Aalsterse oud-burgemeester, goed gekend. Op het assisenproces staat advocaat Jef Vermassen nu haar moeder bij. “De enige troost in dit dossier is dat Ilse wellicht al bewusteloos was nog voor ze kon beseffen wat er gebeurde.”

  Lees hier meer. 

  • NB

  Mannen die hun vrouw vermoorden, volgen bijna altijd dezelfde 8 fases: “Te weinig mensen kennen de risicofactoren”

  Bijna elke twee weken wordt in ons land een vrouw vermoord door haar (ex-)partner. Nochtans is feminicide de meest voorspelbare vorm van moord. Criminologe Anne Groenen (49) doet al jarenlang onderzoek naar de patronen achter die gewelddadige relaties. “Bijna allemaal verlopen ze volgens een vast stramien. Maar te weinig mensen kennen de risicofactoren.”

  Lees hier meer. 

 • "Dit is zuivere moord", zegt advocaat Anthony Mallego 

  De verdediging stelde eerder al dat de psychologische toestand van Demesmaeker "cruciaal" is in de zaak, maar advocaat van de beschuldigde, Johan Platteau, zal ook de voorbedachtheid betwisten. "Op basis van wat ik gelezen heb is er absoluut geen sprake van voorbedachtheid", zei de advocaat vrijdagochtend voor de zitting aan Belga. Volgens de burgerlijke partijen handelde Demesmaeker wel met voorbedachten rade. "Voor ons is dit zo klaar als een klontje. Dit is zuivere moord", zei Anthony Mallego vrijdagochtend. 
 • Proces van start

  De zitting is begonnen in de assisenzaal in Gent. De twee zonen van Ilse Uyttersprot zijn aanwezig en luisteren zo meteen mee naar het voorlezen van de akte van beschuldiging.
  door Nieuwsblad.be edited by sofie.geusens 6/2/2023 7:11:06 AM
 • "Ik heb daarjuist mijn vriendin vermoord"

  Het voorlezen van de akte van beschuldiging begint vrijdag met de aangifte van de feiten en de eerste vaststellingen. Substituut-procureur-generaal Karine Van Hecke leest voor: "Op 4 augustus 2020 rond 8.29 uur biedt een man zich aan op het onthaal van het politiecommissariaat van de politiezone Aalst. De man deelt mee dat 'hij net zijn vriendin op gewelddadige wijze om het leven heeft gebracht.' 

  De man, Jurgen Demesmaeker, zegt daarna: "Ik heb daarjuist mijn vriendin vermoord". 

  De politiediensten gaan ter plaatse en treffen Ilse Uyttersprot aan op het bed. Op de muren en het plafond zijn bloedspatten, staat er in de akte van beschuldiging. "In de badkamer ligt in het bad een klauwhamer", klinkt het. 

 • "Het gaat toch niet opnieuw beginnen?"

  Er wordt verder voorgelezen uit de akte van beschuldiging. 

  De avond voor de feiten kwam Uyttersprot naar het appartement van Demesmaeker. Volgens Demesmaeker hadden ze seks en gingen ze daarna slapen. "Tussen 8.00 en 8.15 uur ging de zoemer van llses gsm af", stelde de aanklager over de versie van de beschuldigde in het eerste videoverhoor. "Ze nam haar gsm, legde die bij haar, zuchtte even en sliep verder. Hij had een bibbergevoel en maakte zich de bedenking: 'het gaat toch niet weer beginnen?' Hij stond op, ging naar de berging."

  "Het ging supersnel, vermoedelijk 10 a 15 seconden", gaat de akte verder. "Op automatische piloot ging hij naar de berging, 3 stappen van de slaapkamer, nam zijn materiaalkoffer, opende de koffer, voelde ....  Het eerste was een klauwhamer. Hij nam de hamer, keerde terug naar de kamer en begon met de hamer op het hoofd van Ilse te slaan. Hij sloeg ter hoogte van de slaap."
 • "Een echt antwoord op de vraag naar het waarom is er niet"

  Demesmaeker verklaarde dat hij zes keer sloeg. "Hij stopte zonder reden. Hij hoorde geen pijnkreten, enkel een geluid van lucht afkomstig van Ilse", zei aanklager Karine Van Hecke tijdens het voorlezen van de akte. "Hij was het 'gekoeieneer' echt beu. Het was altijd hetzelfde. Er was niets positief. (..) Waarom een hamer, daar dacht hij niet over na. Het kwam gewoon in zijn hoofd op. Een echt antwoord op de vraag naar het waarom is er niet. Haar woorden had hij opgeslagen. Ja, dat moet de trigger geweest zijn. Hij was bang dat ze terug ging beginnen ratelen."

  Ook in zijn volgende verklaringen opperde Demesmaeker dat alles in een opwelling gebeurde. "Hij nam die hamer om te kloppen, een andere reden was er niet. Hij klopte op haar hoofd, op haar slaap. Waar precies kon hij niet zien. Nadat hij de hamer in de berging in de hand nam, ging hij onmiddellijk terug naar de slaapkamer. Het was een kwestie van seconden. Hetgeen hij deed vloeide voort uit zijn impulsiviteit. Eenmaal de hamer in de hand, wist hij dat hij ging kloppen op llses hoofd."
 • "De hamer was het eerste dat in hem opkwam"

  In zijn laatste verhoren en in zijn eindverhoor verwees hij wel naar een moordzaak waarover hij had gelezen. "De hamer was het eerste dat in hem opkwam. De week ervoor had hij een artikel gelezen over een oude dame die haar man had vermoord met messteken en een - naar hij zich herinnerde - achttal hamerslagen. De man had die vrouw haar hele leven psychisch mishandeld. Het kwam tot een assisenzaak en die kwam er goed van af. Hij vermoedt dat ze die zaak gewonnen had. 'Er kan dus een link geweest zijn in mijn gedachten om een hamer te nemen'", citeerde de aanklager uit de verklaring van Demesmaeker.

  Het ging om een vrouw die in 2008 vrijgesproken werd door het Gentse hof van assisen. Haar advocaat Jef Vermassen, die nu optreedt voor nabestaanden van Uyttersprot, had de jury toen kunnen overtuigen dat de vrouw gedwongen werd door een macht die ze niet heeft kunnen weerstaan, het omstreden artikel 71 van het Strafwetboek.
 • Hamer vooraan te zien in de zaal 

  In het hof van assisen in Gent ligt vooraan in de zaal bewijsmateriaal. Daaronder ook de hamer waarmee Jurgen Demesmaeker de feiten zou gepleegd hebben. 

 • Akte van beschuldiging wordt voorgelezen

  Substituut-procureur-generaal Karine Van Hecke leest momenteel de 37-pagina tellende akte van beschuldiging voor. Daarin worden onder meer de eerste vaststellingen, de arrestatie van Jurgen Demesmaeker, de technische vaststellingen op de plaats delict, de autopsie, het buurtonderzoek, de verhoren van Demesmaeker, de moraliteitsonderzoeken van zowel Uyttersprot als Demesmaeker, het psychiatrisch onderzoek van Demesmaeker en de wedersamenstelling van de feiten beschreven. 
 • Beschuldigde wil niet herkenbaar in beeld

  Beschuldigde Jurgen Demesmaeker is vrijdag aanwezig in de zaal en zal later op de dag door de voorzitter verhoord worden. De voorzitter maakte aan het begin van de zitting duidelijk dat Demesmaeker niet herkenbaar in beeld mag worden gebracht. 

   
 • Akte volledig voorgelezen

  Substituut-procureur-generaal Karine Van Hecke heeft zojuist het voorlezen van de akte van beschuldiging beëindigd met het lezen over het psychiatrisch onderzoek van Jurgen Demesmaeker.
 • Meester Platteau: "U moet rechtspreken. Los van wie hij is, los van de fouten die hij in zijn leven gemaakt heeft"

  De voorzitter geeft kort het woord aan Johan Platteau, de advocaat van Jurgen Demesmaeker. "Het is goed om een paar punten duidelijk te stellen", zegt Platteau. "Het is belangrijk dat u weet dat de verdediging de feiten erg vindt. Die feiten zijn erg en zullen niet worden betwist. Ilse Uyttersprot was een fantastische moeder. Haar twee zonen moeten verder leven zonder hun moeder. Het is ook verschrikkelijk voor haar moeder. Het is een drama. WIj weten dat. Ik wil dat duidelijk melden." 

  "Ook hebben we duidelijk vastgesteld dat ze een zeer geliefde vrouw was en veel te vroeg, door zijn schuld, aan een gewelddadige dood gestorven is." Platteau vindt het belangrijk te benadrukken dat hij medeleven heeft. "De feiten worden door ons niet geminimaliseerd. Onze cliënt heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij is zich gaan aanbieden bij de politie en heeft alle vragen beantwoord. En hij heeft herhaaldelijk zijn spijt geuit. We zijn overtuigd dat hij dit meent." 

  Hij zegt dat er momenteel verschillen in mening zijn over de voorbedachtheid. Platteau vraagt aan de jury om tijdens het proces een open geest te behouden en niet uit te gaan van 'hij is een slechte en zal het dus wel gedaan hebben.' "U moet rechtspreken. Los van de persoon die hij is. Los van de fouten die hij in zijn leven gemaakt heeft." 
 • Meester Mallego: "Ondanks de gruwel, emoties en verdriet sereniteit bewaren"

  Ook Anthony Mallego, advocaat van de twee zonen van Ilse Uyttersprot, stelt zich voor aan de jury. Hij vraagt ten eerste om een sereen proces. Zijn cliënten hebben het dossier ook altijd met waardigheid en de nodige sereniteit behandeld, zegt hij. "Ondanks de gruwel, de emoties, het verdriet." 

  Ook Mallego zegt dat er over de voorbedachtheid een meningsverschil is. Volgens hem is het een vaststaand gegeven dat het hier over moord gaat en benadrukt dat moraliteit en persoonlijkheid "uiteraard wel" een rol spelen. 
 • Meester Vermassen: "De moeder is gekraakt"

  Ten slotte neemt ook meester Jef Vermassen het woord. Hij vertegenwoordigt de moeder van Ilse Uyttersprot. "De moeder is gekraakt", zegt hij. Hij verduidelijkt dat zijn cliënt geboren is in 1938 en dus een hoge leeftijd heeft. Zij zal daarom niet altijd naar de rechtszaal komen. 

  Vermassen benadrukt dat zijn cliënt vooral wil weten waarom hij (Demesmaeker) het gedaan heeft. "Daar zitten wij op te wachten. Dat wil zij horen uit zijn mond." Daarnaast wil ze ook weten of haar dochter geleden heeft. "Of mogen wij aannemen dat zij van de eerste slag dood was of toch minsten bewusteloos? Dan kan ze verder leven met het idee dat ze niet geleden heeft." 
 • Middagpauze tot 14 uur 

  De voorzitter schorst de zitting tot 14 uur. Daarna zal er gestart worden met het verhoor van de beschuldigde. 
 • Zitting opnieuw van start

  De voorzitter zal van start gaan met het verhoor van de beschuldigde. 
 • "Het moment om te spreken is aangebroken"

  "Uw moment om te spreken (of te zwijgen) is aangebroken", zegt de voorzitter. Hij waarschuwt Demesmaeker daarbij dat hij maar één eerste indruk kan maken.
  De voorzitter zal de beschuldigde verschillende vragen stellen. Demesmaeker mag kiezen of hij daarop antwoordt of niet. 

  De voorzitter richt zich ook kort tot de nabestaanden. Hij zegt dat er veel zaken zullen aangehaald worden die niemand ooit had moeten horen. "U zelfs ook niet", zegt hij tegen de zonen van Ilse Uyttersprot. "Het seksuele zal aan bod komen, ik kan er niet om heen. Voor de kinderen zal dat vreemd en zeer confronterend zijn. Maar het maakt deel uit van het geheel."

  Hij waarschuwt de nabestaanden ook voor de foto's die tijdens het proces zullen getoond worden. "Ik heb al veel assisenzaken meegemaakt, maar ik heb nog nooit zulke confronterende foto's gezien. U mag de zaal verlaten wanneer u dat wil, niemand zal u dat kwalijk nemen", zegt de voorzitter. 
 • "Mijn losbandige levensstijl heeft me geleid tot de gevangenispoort"

  Demesmaeker neemt voor het eerst het woord. Hij krijgt van de voorzitter de kans om zijn leven samen te vatten. 

  Hij begint door te zeggen dat hij altijd een losbandige levensstijl heeft gehad. "Die heeft me geleid tot de gevangenispoort", zegt hij. "Ik leefde in een waan van drank en drugs. Ik heb geleerd dat het moest stoppen. Het kon zo niet verder." 

  Over zijn vele relaties zegt hij dat hij veel verkeerde keuzes gemaakt. "Ik nam nooit eens een rustpauze voor mezelf. Ik fladderde van de ene naar de andere. Na een breuk nam ik geen pauze. Ik was altijd op zoek naar nieuwe prikkels om ergens erkenning te krijgen." 

  Die erkenning is volgens hem een belangrijk punt in zijn leven. Hij zegt niet voldoende aandacht, erkenning en bevestiging te hebben gekregen in zijn jeugd. Daar is een bepaalde basis ontstaan voor zijn leven, zegt hij. 
 • "Ik heb geen behoefte aan bezoekers in de gevangenis"

  In de gevangenis krijgt hij geen bezoek, zegt Demesmaeker. "Ik heb daar ook geen behoefte aan. Ik heb de leefwereld rond mij erg klein willen houden sindsdien. Die drang naar afzondering is heel groot geworden. Ik moet eerst zorgen voor mezelf." Daar zit zijn redding, zegt hij. 

 • "Veel relaties snel verknoeid"

  De voorzitter vraagt Demesmaeker ook nog naar gewelddadige feiten in zijn eerdere relaties. "Ik heb heel veel van mijn relaties snel verknoeid",reageert hij. "Dat is enerzijds door ontrouw, anderzijds door mijn (drug)gebruik. Dat uitte zich in discussies en gewelddadige zaken in bepaalde relaties, spijtig genoeg." 
 • "Ik heb het dossier totaal niet gelezen"

  De voorzitter zoekt naar iets in het dossier en vraagt Demesmaeker daarbij of de beschuldigde het dossier gelezen heeft. "Totaal niet", antwoordt de beschuldigde. "Dat is uw recht", zegt de voorzitter, maar hij wil wel weten waarom. "Dat is mijn persoonlijke mening." 
 • "Dit is één van de meest verschrikkelijke dingen die ik ooit heb meegemaakt"

  De voorzitter haalt een eerdere zelfreflectie van Demesmaeker boven en wil weten of de man zich daar nog altijd in herkend. Hij haalt eigenschappen aan die Demesmaeker destijds aan zichzelf toeschreef. 

  Agressief?, vraagt de voorzitter. "Veel minder dan vroeger. Ik heb op drie jaar nog geen incident gehad in de gevangenis", antwoordt Demesmaeker. Het kwetsen van een geliefde? "Klopt." Geen tegenspraak dulden? "Dat is moeilijk, ja." 

  Weinig geduld hebben? "Klopt". Jaloers? "Gezond jaloers", zegt de beschuldigde. "Zoland het niet obessief is." Nooit tevreden zijn? "Beroepshalve moest ik altijd meer en meer verkopen. Dat is ook een gezonde drijfveer, denk ik." 

  Niet kunnen relativeren? "Dat is heel moeilijk voor mij", antwoordt hij. De voorzitter vraagt of hij deze feiten kan relativeren? "Ik vind dit één van de meest verschrikkelijke dingen die ik ooit al heb meegemaakt, eerlijk gezegd."

  Zenuwachtig? Paniekerig? Verlatingsangst? Faalangst? Altijd nummer één willen zijn? "Ja." 
  Moeilijk kunnen genieten van het leven? "Moeilijk ja." 
  Een kick zoeken in verkeerde dingen? Drugs? "Dat is een rode draad in mijn leven." 
 • "Ben jij een goede gast?"

  Hoe is uw oog gevallen op Ilse Uyttersprot?, vraagt de voorzitter. 
  Demesmaeker legt uit dat hij Uyttersprot ontmoette tijdens carnaval 2016. Ze maakten toen samen een foto. "Vier jaar later kreeg ik op Facebook een herinneringsfoto", legt hij uit in de assisenzaal in Gent. Dat is volgens hem de aanleiding geweest om via Facebook contact met haar op te nemen. 

  De beschuldigde legt uit dat een vriendin aan Uyttersprot zou gezegd hebben dat hij "een goede gast" zou zijn en dat ze daarom besloot om te reageren op zijn berichtjes. "Ben je een goede gast?", vraagt de voorzitter. "Ik ben niet altijd een goede gast geweest, maar ik denk dat ik het in sommige relaties wel goed gedaan heb."

  Bij Uyttersprot, zegt hij, had hij zichzelf voorgenomen om zijn tijd te nemen. "Je gaat niet halsoverkop aan iets nieuws beginnen. Eerst veel optrekken met haar en dan een beslissing nemen", zegt hij. 

  Uyttersprot en hij gingen destijds veel wandelen en zouden tijdens die wandelingen dichter naar elkaar toegegroeid zijn.  
 • "Ik voelde me onzeker over wie zij was"

  De voorzitter vraagt hem naar de eerste weken waarin hij Uyttersprot leerde kennen. Ze gingen toen veel wandelen en fietsen. Demesmaeker zegt dat hij heel wat dates moest wachten voordat de twee seks hadden. "Ik nam geen initiatief. Ik voelde me te onzeker omwille van wie zij was. Daar hebben we ook over gesproken."  

  De voorzitter wil terugkomen op verschillende berichtjes die Demesmaeker stuurde naar anderen over zijn relatie met Uyttersprot. De voorzitter spreekt van 'puberaal taalgebruik.' Hij vraagt wat de beschuldigde daar nu van vindt? "Belachelijk", zegt hij. 
 • "Ik mailde haar mijn strafblad", zegt Demesmaeker, maar de voorzitter heeft zijn twijfels

  Demesmaeker vertelt dat hij Uyttersprot in het begin van hun relatie een uittreksel van zijn strafblad doorstuurde omdat hij niet wou dat hij afgerekend zou worden op zijn verleden. Maar de voorzitter twijfelt eraan dat Demesmaeker dat strafblad inderdaad aan Uyttersprot bezorgde. "Ze is dat (de veroordelingen op zijn strafblad, red.) maar mondjesmaat te weten gekomen", zegt hij. In het dossier zitten volgens hem geen aanwijzigingen dat hij haar dat uittreksel via mail bezorgde. 

  Als Demesmaeker inderdaad zijn strafblad zou doorgestuurd hebben, dan moest Uyttersprot op de hoogte zijn geweest van zijn veroordeling voor slagen en verwondingen. De voorzitter wijst erop dat Uyttersprot een pro- en contralijstje maakte over hem en dus twijfels had over hun relatie. Op dat lijstje stond 'verleden' inderdaad als een negatief kenmerk. Maar dat hij agressief zou zijn of een strafregister had, staat niet op dat lijstje, merkt de voorzitter op. "Als je al je kansen wil vergooien in je prille relatie, dan moet je inderdaad je strafregister doormailen", zegt de voorzitter. 

  De voorzitter zegt het niet letterlijk, maar laat duidelijk merken dat hij de uitspraken van Demesmaeker over het inlichten van Uyttersprot over zijn strafblad niet helemaal gelooft. 
 • Voorzitter: "De man die aan de drugs zit, vindt het niet leuk dat zijn vriendin wat tipsy is?"

  De voorzitter vraagt aan de beschuldigde de vier dagen voor de feiten te beschijven. 

  "Ilse had me gevraagd om haar wat tijd en ruimte te geven. Ik wist dat ze dat nodig had", zegt Demesmaeker. Maar hij is die dagen toch te aanhankelijk geweest en daardoor zijn er die dagen "wat problemen" geweest, legt hij uit. Zo verwijst hij naar een petanque-avondje waar hij misnoegd was dat hij niet met Uyttersprot mocht samenspelen. Maar ook dat hij een discussie had met Uyttersprot dat weekend, nadat ze met haar moeder naar de mis was geweest en daarna iets was gaan drinken. Dat ze wat 'tipsy' thuis kwam, vond hij niet leuk. "De man die aan de drank en drugs zit, vindt het niet leuk dat zijn vriendin wat tipsy is?", vraagt de voorzitter streng. 
 • "Romantisch is dat niet?"

  Dat weekend stuurde Demesmaeker een hele reeks berichten naar Uyttersprot, maar veel reactie kreeg hij van haar niet. De voorzitter merkt op dat het bijna eenrichtingsverkeer was. "Romantisch is dat niet?", zegt hij. Demesmaeker reageert dat hij een piekeraar is, er waren veel prikkels en daarom is hij berichten beginnen schrijven.

  Demesmaeker geeft aan dat hij het in die periode erg moeilijk had en hij erg diep zat. Hij lag dagenlang in bed en stuurde haar klagende berichten. De voorzitter leest enkele expliciete berichten voor die hij bijna simultaan naar een andere vrouw stuurde. "Ik zal straks mijn mond moeten spoelen", voegt de voorzitter daar nog aan toe na het voorlezen van de berichtjes.

  "Hoe verklaar je dat? Je zegt tegen je geliefde dat je je zo slecht voelt, maar tegelijkertijd stuur je zulke vulgaire praat naar een andere vrouw?", vraagt de voorzitter. "Beeldspraak", is het antwoord. 
 • "Op een bepaald moment was de maat vol"

  Over de avond voor de feiten vertelt Demesmaeker dat Uyttersprot bij hem is toegekomen en dat ze "nors binnenstormde". "Ik kreeg mijn waslijst aan instructies. Ik moest mijn pillen nemen, mij herpakken, naar de psycholoog,..." 

  "We hebben die avond nog een film gekeken, maar ik vond hem niet goed en ben beginnen piekeren. Het was een rare avond. Ze deed anders. Ik voelde dat het niet juist was", zegt hij. Volgens de voorzitter verklaarde hij dat eerder ook al. Ze hadden die avond seks op het initiatief van Uyttersprot, zegt de beschuldigde. Iets dat hij vreemd vond, want meestal was hij degene die daar aangestalte voor maakte. 

  Volgens Demesmaeker had Uyttersprot hem die avond de "eis" gesteld dat hij naar de huisarts moest bellen om ambulante psychologische hulp op te starten, anders zou ze niet langskomen. "Daar heb ik aan voldaan. Anders was het ruzie en discussie en daar had ik geen zin in. Het was genoeg geweest. Het ging er telkens over als wij samen waren. Telkens die negatieve dynamiek. Op een bepaald moment was de maat vol. Hoe hard ik mijn best ook deed om beter te worden, het was nooit genoeg." 

  "De enige getuige van die avond die we nog hebben, ben jij", merkt de voorzitter op.  
 • "Ik ben impulsief naar de berging gestapt"

  Over de ochtend van de feiten, zegt Demesmaeker dat hij vroeg wakker geworden is door licht dat de slaapkamer binnenviel. Hij zegt dat hij zich omdraaide en opnieuw in slaap viel. Iets later ging het alarm op de gsm van Uyttersprot af. "Ze heeft het alarm van haar gsm stopgezet en de gsm naast haar op het hoofdkussen gelegd. Ze is vrij onmiddellijk terug ingedommeld. En dan ben ik heel impulsief naar de berging gegaan. Toen ze een zucht liet, dacht ik dat het weer helemaal van voren ging beginnen. Het ging allemaal opgerakeld worden", legt hij uit. 

  Impulsief?, vraagt de voorzitter. "Je denkt daar niet over na. Het heeft 10 tot 15 seconden geduurd." 
 • De voorzitter schorst de zitting kort

 • "Ze heeft nog diep gezucht. Dat is voor mij de trigger geweest"

  De voorzitter wil opnieuw ingaan op het moment van de  dodelijke feiten de ochtend van 4 augustus 2020. Hij probeert het tijdskader te checken bij Demesmaeker en stelt hem vragen over wanneer hij is wakker geworden, hoe laat het was, of hij opnieuw ingedommeld is,... 

  "Ik was niet nerveus, ik was op mijn gemak", verklaart Demesmaeker. Waarom ben je dan opgestaan?, vraagt de voorzitter. "Omdat de wekker op haar gsm is afgegaan. Daardoor ben ik wakker geworden."

  Uyttersprot stapte uit het bed, zette het alarm op haar gsm uit en kroop opnieuw in bed, zegt hij. "Ze is onmiddelijk terug in slaap gevallen", zegt Demesmaeker. "Ze heeft wel nog diep gezucht. Dat is voor mij de trigger geweest." 
   
 • "Ik had geen motief"

  De voorzitter probeert de gemoedstoestand van Demesmaeker de avond voor en de ochtend van de feiten te achterhalen. De man geeft aan dat hij eigenlijk heel rustig was. Maar hij vond wel dat de avond ervoor vreemd verliep. Hij vond het vreemd dat Uyttersprot niets meer zei over het weekend ervoor. Toen was hij naar eigen zeggen te aanhankelijk geweest en waren er discussies geweest. "Ik dacht dat er nog iets ging komen. Ik dacht dat ik nog een uitbrander zou krijgen", zegt hij. "Ik was aan het malen."

  "Wat was je aan het denken toen je naar je bak (waar de hamer in zat, red.) liep?", vraagt de voorzitter. "Ik heb aan niets gedacht. Totaal niets", antwoordt Demesmaeker. "Ik heb mezelf geen enkele vraag gesteld. Ik had geen drugs genomen. Ik was niet aan het slaapwandelen." 

  "Dus je wist wat je aan het doen was?", vraagt de voorzitter. "Je wist dat je aan het stappen was naar de berging om een hamer te nemen?" Demesmaeker bevestigt. "Je was aan het stappen naar de berging om een hamer te nemen om wat mee te doen?", vraagt de voorzitter. "Om toe te slaan", zegt Demesmaeker. "Toe te slaan op wat? "Op Ilse, op haar hoofd."

  Toen je haar sloeg met die hamer, wat dacht je toen?, vraagt de voorzitter. "Ik denk dat ik niet goed besefte wat ik toen bezig was. Ik ben gestopt toen ze dat geluid (een zucht, red.) gemaakt heeft. Toen ben ik beginnen panikeren."

  "Je was in staat om te rijden? Je hebt geen accident gehad. Toen je bij de politie aankwam, heb je verklaard: 'Ik heb mijn vriendin vermoord'", zegt de voorzitter. "Wat moest ik anders zeggen?", reageert Demesmaeker. Toen hij in het politiekantoor gevraagd werd waarom hij het gedaan had, antwoordde hij: "Ze is me al drie maanden aan het koeioneren." 

  De voorzitter vraagt nog wat zijn motief was. "Ik had geen echt motief. Anders had ik dat zeker in mijn verklaringen meegedeeld." 
 • Vermassen: "Bekent u nu eindelijk dat zij van plan was u te verlaten?"

  Meester Jef Vermassen krijgt het woord en mag enkele vragen stellen. 

  De advocaat verwijst naar een berichtje dat Demesmaeker verstuurde maandagvoormiddag rond 11.30 uur. "Wil jou echt niet kwijt. Ben in paniek nu je zegt dat je me gaat verlaten", staat in dat berichtje dat meester Vermassen voorleest. "Bekent u nu eindelijk dat zij van plan was u te verlaten? Mag ik vragen: u wist dus dat ze u zou verlaten?", vraagt de advocaat. 

  "Nee, totaal niet. Ik heb die zaken geschreven in de context waarin ik dacht dat het zou verlopen. Maar ze heeft me nooit gezegd dat de relatie zou gedaan zijn. Enkel als ik me niet zou herpakken", antwoordt Demesmaeker. Toch twijfelt de advocaat daaraan. "U schrijft dat u in paniek bent omdat ze u gaat verlaten", zegt hij. Vermassen verwijst ook nog naar een ander berichtje van Uyttersprot aan Demesmaeker: "Van dumpen is geen sprake, maar zo kan het niet verder." 

  Vermassen haalt nog een berichtje aan: "Als jij met mij verder wil, met veel plezier", stuurde Demesmaeker naar Uyttersprot. 

  "Dat is het verhaal dat ik er in mijn hoofd van gemaakt heb", reageert Demesmaeker. "Ik heb gepiekerd in het weekend. Maar ze heeft dat (het verlaten, red.) nooit persoonlijk gezegd." 
   
 • Vermassen: "U wist dat u op haar hoofd zou slaan?"

  Vermassen wil ook ingaan op het motief. "Ik heb nooit geweten dat er geen motief is. En ik heb me daar goed in verdiept. Blijft u erbij dat er geen motief is?"
  "Had ik een motief, dan had ik het zeker meegedeeld. Ik wil me op dat gebied nergens achter verbergen", antwoordt Demesmaeker. "Maar u wist dat u op haar hoofd zou slaan?", gaat Vermassen verder. "Klopt", bevestigt de beschuldigde. 

  "Dat gaan we onthouden", zegt Vermassen tegen de jury. 
 • Vermassen: "U poetst uw tanden en doet gel in uw haar, daarna gaat u naar de politie"

  Meester Vermassen haalt kort de gebeurtenissen net na de feiten aan. 

  Meester Vermassen: "U gaat uw gezicht verfrissen, u gaat uw tanden poetsen, u doet gel in uw haar. En dan gaat u naar de politie. Ik heb in mijn leven heel wat mensen bijgestaan die mensen hebben gedood. Maar meestal zijn die in paniek. Hoe komt het dat u zo op uw gemak bent?"

  Demesmaeker: "Ik doe al dertig jaar gel in mijn haar. Ik poets al dertig jaar 's morgens mijn tanden."

  Voorzitter: "Maar het is geen ochtend zoals een andere?"

  Demesmaeker: "Nee, dat klopt. Maar ik doe dat in de gevangenis ook. Ik denk daar niet over na." 
 • Vermassen: "Doet het u eigenlijk iets dat die vrouw dood is?"

  Meester Vermassen wil het ook nog even hebben over de wedersamenstelling. Hij zegt dat volgens de aanwezigen Demesmaeker verveeld overkwam. "Er was geen woord over Ilse. Ik zie ook nu geen emotie als het over Ilse gaat. Doet het u eigenlijk iets dat die vrouw dood is?"

  "Er is weldegelijk emotie geweest op het moment dat de politie mij naar Ilse vroeg", reageert hij. "Dat ik kalm was in mijn appartement, is omdat ik afscheid aan het nemen was van mijn appartement. Ik wist dat ik daar nooit meer zou zijn. Ik heb ook gevraagd om een short mee te nemen omdat ik geen short had in de gevangenis." 

  "Ik denk dat je nooit uiterlijk kan zien hoe iemand lijdt onder gebeurtenissen. Ik sta er elke ochtend mee op en ga er elke avond mee slapen. Dat stopt nooit", zegt hij.  
 • Waarom een hamer? 

  Een belangrijk punt dat zowel de voorzitter, als meester Mallego en meester Vermassen aanhalen is een verwijzing naar een oude assisenzaak. Tijdens een politieverhoor zou Demesmaeker verwezen hebben naar een artikel dat hij een week voor de feiten had gelezen over een oud vrouwtje dat haar man na mishandeling doodde met messteken én een achttal hamerslagen. De vrouw kwam voor assisen, zo stelde Demesmaeker, maar "kwam er goed van af." 

  Marie-Louise - Wiske - Van Der Meersche, werd in 2008 vrijgesproken op assisen en werd verdedigd door Jef Vermassen. “Ik begreep hoe die vrouw zich voelde. Ilse kon mij ook kleineren als we alleen waren", verklaarde hij destijds. 

  De burgerlijke partijen en de voorzitter vragen meermaals of Demesmaeker inderdaad een link ziet tussen zichzelf en Wiske. Ook is er in de rechtszaal een meningsverschil tussen de partijen over wie de eerdere assisenzaak ter sprake bracht. 

  Vermoedelijk zal dit element volgende week nog aan bod komen, wanneer de leden van de politie het onderzoek uit de doeken komen doen. 
   
 • Zitting ten einde

  De voorzitter beslist om het hier bij te laten voor vandaag. Maandag wordt de zaak verdergezet. Dan zullen de leden van de politie aan bod komen over het onderzoek. 
  • NB

  Proces Ilse Uyttersprot: welbespraakt en goed voorbereid, maar een woord van spijt kwam er niet

  Jurgen Demesmaeker ontkent de voorbedachtheid en blijkt een praatvaar, maar had op zijn eerste procesdag géén antwoord waarom Ilse Uyttersprot dan precies dood moest. Haar twee zonen in de zaal kregen ook geen enkel woord van spijt van hem te horen.

  Lees hier meer. 
   
  • NB

  Onze reporter zag hoe de familie van Ilse Uyttersprot met grote waardigheid de lange, lastige eerste procesdag uitzat

  Twee grote blonde kerels. Schouder aan schouder. Op een plek waar ze niet thuishoren. Het raakt. Het raakt misschien nog meer omdat ik thuis ook twee zulke exemplaren rondlopen heb. Verse volwassenen. Met de blik op de toekomst en alle wegen die zich wagenwijd openen.

  Lees hier meer. 
   
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen