NBO - terreurproces Live

  Ook advocaat Abdeslam neemt woord

  Ook de advocate van Salah Abdeslam, Delphine Paci, nam nog het woord over de naaktfouilles. Ze kwam terug op een interview van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne afgelopen weekend in Le Soir. Die verklaarde daarin dat een beschuldigde, zonder Abdeslam bij naam te noemen, een politieagent zou aangevallen hebben. Dat is in tegenspraak met de verklaringen van Abdeslam vorige woensdag, die het omgekeerde beweerde. "Ik las het proces-verbaal van de politie en lees daar niets in dat de verwondingen van Abdeslam aan zijn lippen kan verklaren," zei Paci. Ze noemde de versie van Abdeslam daarom "geloofwaardiger". Volgens haar is het "een gewoonte" dat de politie een pv opstelt wegens rebellie als ze geweld gebruikt zou hebben.

  Advocaat beklaagt zich over tekortkomingen voor individuele motiveringen voor naaktfouilles

  Vincent Lurquin, advocaat van beschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa, heeft zich maandagochtend beklaagd over de individuele motiveringen voor de naaktfouilles. Volgens Lurquin houden die steeds minder steek. De zitting maandag ging gewoontegetrouw van start met de kwestie van de naaktfouilles waarbij de beschuldigden door de knieën moeten gaan. Vóór voorzitster Laurence Massart bij alle beschuldigden zoals steeds navroeg of ze naakt gefouilleerd werden, nam Lurquin het woord.

  Lurquin bracht in herinnering dat in de eerste motiveringen, vlak nadat de Brusselse kortgedingrechter die had verplicht, nog stond dat zijn cliënt veroordeeld was tot 20 jaar door het assisenhof in Parijs, voor de aanslagen van 13 november 2015, en als dusdanig als "recidivist" geboekstaafd stond. In werkelijkheid is de beschuldigde nog nooit veroordeeld, zo bevestigden gerechtelijke bronnen. "Hij is de enige in de glazen box die geen recidivist is. Hij is nooit veroordeeld. Maar goed, dat zijn copy-paste-fouten", aldus Lurquin.

  Waarna de advocaat inging op de motiveringen, of tenminste in zijn ogen het gebrek daaraan, die de politie maandag opgaf om zijn cliënt naakt te fouilleren. Zo verwijst ze naar OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, dat het dreigingsniveau inschat op drie (op een schaal van vier) voor zijn cliënt, en aanmaant tot waakzaamheid vanwege propaganda om de beschuldigden te bevrijden. Lurquin stelde daar vragen bij, omdat zijn cliënt in de gevangenis van Haren slechts contact mag hebben met twee beschuldigden die mee in de glazen box zitten. Een andere motivering is dat Bayingana Muhirwa "gedeprimeerd" lijkt. "Ik weet niet waar dat vandaan komt, hij heeft nooit een psycholoog gezien", zei Lurquin. "Met wie lachen ze hier? Ze lachen met justitie", zei de advocaat ook, die besloot dat de motiveringen wettelijk gezien steeds minder steek houden.

  Voorzitster Massart herhaalde eens te meer dat de omstandigheden van het gevangenentransport niet tot haar bevoegdheden behoren. Het is aan u om de zaak aanhangig te maken bij de bevoegde instanties, zei ze.

  Smail Farisi wordt uit zaal gezet nadat hij begint te roepen

  Beschuldigde Smail Farisi is donderdagochtend na de pauze uit de zaal gezet waar het assisenproces van de aanslagen van 22 maart 2016 plaatsvindt, nadat hij commentaren wilde geven op de getuigenis van eerder op de dag. "Ik ben homoseksueel, ik kan geen terrorist zijn", riep hij onder meer.
  Het gaat donderdagochtend over het appartement in de Kazernenlaan, dat hij onderverhuurde aan kamikaze Ibrahim El Bakraoui. Inspecteur bij de terrorisme-eenheid van de federale politie, Célia T., legde donderdag uit hoe het camerasysteem in de ingang van het gebouw de speurders van een enorme bron aan informatie, over een periode van meer dan 6 maanden. Zo konden zij een overzicht maken van wie wanneer in het appartement arriveerde. 

  Smail Farisi onderbrak de getuigenis om een vraag te stellen, maar kreeg de toestemming niet van de voorzitter. Toch nam hij het woord om te zeggen dat "de transseksuelen die gepasseerd zijn ontbreken in de presentatie". Voorzitter Laurence Massart raadde Farisi aan om zijn vraag te onthouden voor later, waarna de beschuldigde - die als vrije man verschijnt - de zaal verliet. 

  Tijdens de pauze keerde Smail Farisi terug naar de zaal met zijn advocaat. Die vroeg bij de hervatting van de zititing het woord, maar de voorzitter herhaalde dat vragen en opmerkingen pas na de getuigenissen volgen. "Ik ben homoseksueel, ik kan geen terrorist zijn", riep Smail Farisi daarop. "Ik ga hier doodvallen", riep hij ook. Er volgden nog meer uitlatingen, waarna Massart aan de politie vroeg om hem "op een vriendelijke manier" de zaal uit te zetten. "Als hij gekalmeerd is, kan hij terugkeren", zei ze nog. Dat gebeurde kort na de pauze, opnieuw in het bijzijn van zijn advocaten.

  "Het ging deze ochtend over feiten waarvoor mijn cliënt eerder al is vrijgesproken. Dat heeft hem gedestabiliseerd", aldus zijn advocaat Michel Degrève. Massart wees de jury er daarop op dat er al twee rechtszaken zijn geweest, die over de aanslagen in Parijs en 'Parijs bis' - het Belgische luik van het onderzoek naar die aanslagen.

  Ook Ibrahim Farisi, de broer van Smail die hielp bij het leegmaken van het appartement, lijkt zenuwachtig donderdag. Hij geeft regelmatig commentaar op wat gezegd wordt en laakte dat hij "er enkel is als toeschouwer".

  Abdeslam: "Ik blijf in cel tot uitspraak"

  Beschuldigde Salah Abdeslam heeft donderdag bij de start van de zitting van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 gezegd dat hij in zijn cel blijft tot de uitspraak valt. Abdeslam had woensdag aangegeven dat een politieman hem geslagen had.

  De voorzitster van het hof ging op vraag van de verdediging gewoontegetrouw bij alle beschuldigden na of ze naakt gefouilleerd werden en daarbij door hun knieën moesten gaan. Abdeslam antwoordde de voorzitster dat hij al sinds het begin van het proces aankaart dat de politie hem bij zijn overbrenging slecht behandelt en "spijtig genoeg niet wordt gehoord". "Ik wil het proces wel bijwonen, maar in deze omstandigheden is dat niet mogelijk. Ik blijf in de cel en dat tot de uitspraak", zei Abdeslam.

  Woensdag had Abdeslam aangegeven dat een politieman hem een vuistslag had gegeven. Verwondingen waren niet zichtbaar, maar Abdeslam en zijn advocate gaven aan dat hij wel een wonde aan zijn lippen binnensmonds had. Ook klaagde Abdeslam over pijn in zijn bovenlichaam. Een wetsgeneesheer kwam de verwondingen 's middags vaststellen, maar over de conclusies is er voorlopig niets bekend. Het rapport wordt overgemaakt aan het parket van Brussel.

  Federaal procureur Paule Somers vroeg nog of er donderdag een nieuw incident was geweest, maar dat bleek niet het geval. Samen met Abdeslam verlieten Mohamed Abrini en Sofien Ayari de glazen box. Ook Osama Krayem, die sinds het begin van de proces niet wil mewerken, verliet de zaal.

  Schorsing vermeden


  Er is een oplossing. Er komt over de middag een wetsgeneesheer onderzoeken hoe zwaar Abdeslam geblesseerd is. Daardoor kan het proces ondertussen voortgaan. Abdeslam is immers niet zo zwaar gewond dat hij niet even kan wachten en ondertussen zijn proces bijwonen.

  Abdeslam "mishandeld" tijdens naaktfouille


  De advocate van Salah Abdeslam klaagt aan dat haar cliënt tijdens het transport van de gevangenis naar de assisenzaal werd mishandeld door de politie. Ze wil dat de voorzitter van het assisenhof dat ook laat neerschrijven op het zittingsblad. En ze wil dat een wetsgeneesheer de verwondingen - aan de lip en de schouder - officieel vaststelt. Dat zou een schorsing van het assisenproces betekenen.
  Voorzitter Massart is terughoudend. Ze wil haar proces niet weer stil laten vallen voor iets dat eigenlijk niets met het assisenproces te maken heeft. Ook het Openbaar Ministerie en de slachtoffers willen liever voortgaan.
  Abdeslam neemt op vraag van de voorzitter zelf het woord. "Ik had laten weten dat ik wilde verschijnen. In de fouillekamer waren er andere politiemensen dan de voorbije dagen. De voorbije dagen verliep het zo respectvol mogelijk. Er zijn agenten die het respectvol doen. En er zijn er die genieten van de macht. Ik was vandaag heel kalm. Maar de procedure was anders vandaag. Ik vroeg om de chef erbij te halen, omdat ik niet begreep waarom het anders was. Ze hebben me dan met drie proberen te overmeesteren. Ik heb mij verzet. Een van hen heeft mij een klap tegen de lip gegeven. De chef is er dan bijgekomen, en die heeft gezegd dat ze mij los moesten laten. Ik draag de sporen, al zie je dat niet goed."
  De voorzitter laat haar griffier noteren wat Abdeslam heeft verklaard.
  Salah Abdeslam
   

  Voorstelling onderzoek focust vanaf woensdag op Maalbeek

  De voorstelling van het onderzoek naar de aanslagen van 22 maart gaat woensdag een nieuwe fase in, met een focus op het onderzoek na de aanslag in Maalbeek.
  De onderzoeksrechters boren het tweede deel aan van de tweede fase van de voorstelling van het onderzoek, dat over het onderzoek na de aanslag in metrostation Maalbeek. Voor die uiteenzetting is volgens de planning anderhalve dag uitgetrokken. Onder meer de analyse van de videobeelden van de MIVB, de identificatie van de dader en de zoektocht naar de tweede voortvluchtige verdachte komen aan bod. Ook leggen de speurders uit hoe ze het appartement in de Kazernenlaan in Etterbeek op het spoor kwamen, vanwaar de kamikaze van Maalbeek vertrok met zijn bom.

  Speurders konden afkomst honderden liters producten gebruikt voor bommen niet bepalen

  De speurders die onderzoek deden na de aanslagen van 22 maart 2016 konden de afkomst niet bepalen van honderden liters chemische producten die gebruikt werden voor de vervaardiging van TATP. Dat zei Gregory Moitroux, de coördinator van de presentatie van het onderzoek, dinsdag.
  Uit het onderzoek naar de aanslagen was gebleken dat in de Max Roosstraat alle bommen gemaakt werden die gebruikt werden bij de aanslagen van Zaventem en Maalbeek. Uit het verhoor van Mohamed Abrini is gebleken dat in totaal 130 kilogram TATP werd geproduceerd en het onderzoek toonde uiteindelijk aan dat de cel voor de vervaardiging van de explosieven aceton, waterstofperoxide en zwavelzuur gebruikt heeft.
  Zwavelzuur
  De speurders troffen bij de huiszoeking in het appartement een bidon aan van 30 liter waterstofperoxide in een keukenkast, en ook bidons met zwavelzuur zonder etiket en bidons met aceton mét etiket. "Op dat moment dachten we dus dat alle bidons zwavelzuur waren", aldus Moitroux.
  Het onderzoek naar de afkomst van de bidons begon in de buurt van de Max Roosstraat, waar twee mogelijke winkels geïdentificeerd werden. Het antwoord op de vraag of er bidons van 5 liter aceton verkocht werden was twee keer negatief, maar een van de verkopers had op 5 maart wel een man gezien met een bril en een pruik die 10 bidons van een liter aceton en 10 bidons van een liter zwavelzuur kocht. Wie de aankoop deed kon niet bevestigd worden.
  Bidons
  Een andere piste was een bedrijf in Luik, waar bidons verkocht worden zoals die van 30 liter waterstofperoxide gevonden in de keuken van het appartement in de Max Roosstraat. Enkel twee verkopen over de toonbank, zonder contract, kunnen eventueel gelinkt worden aan de terreurcel, maar daarover is opnieuw geen zekerheid.
  Nog een piste was de MOBIB-kaart aangetroffen bij het lichaam van Ibrahim El Bakraoui in Zaventem. Door de trajecten afgelegd met de kaart te linken aan videobeelden en winkels in de buurt van de metrostations waarnaar gereisd werd, botsten de speurders op een winkel in de Stalingradlaan. Een eerste gesprek met de eigenaar leverde niets op, maar uit een verhoor met Osama Krayem in oktober 2017 - die op de beelden van de MIVB te zien was samen met Ibrahim El Bakraoui terwijl ze boodschappentrolleys met bidons vervoerden - bleek wel dat de winkel in kwestie de juiste winkel was. Uiteindelijk bleek uit een verhoor van de eigenaar, die een tijdlang werd aangehouden, dat Ibrahim El Bakraoui wel degelijk een grote hoeveelheid literflessen zwavelzuur kocht en ook een vijftiental bidons van 5 liter die in een opslagruimte stonden en die op de reguliere markt niet verkocht mochten worden. De man verklaarde Ibrahim El Bakraoui te hebben herkend na de aanslagen en schrik te hebben gehad om met de politie te spreken.
  508 liter aceton
  Ondanks het onderzoek naar de afkomst van de producten, slaagden de speurders er niet in om de plaats van aankoop van honderden liters chemische producten te achterhalen, aldus Moitroux. Zo schat DOVO dat voor 130 kilogram TATP 430 liter aceton nodig is. In de Max Roosstraat werd 78,7 liter gevonden, wat betekent dat de terroristen ruimt 508 liter aceton kochten. Daarvan kon slechts de aankoop van 10 liter opgespoord worden. Daarnaast is volgens DOVO eveneens 430 liter waterstofperoxide nodig voor 130 kilogram TATP. Er werd een bidon van 30 liter aangetroffen in het appartement, wat het totaal op 460 liter brengt. Mogelijk werden twee bidons gekocht in de winkel in Luik, al is daar geen zekerheid over. Meer dan 400 kon dus niet opgespoord worden.
  Wel konden de speurders al het zwavelzuur opsporen. Voor 130 kilogram TATP is volgens DOVO 43 liter aceton nodig en in de Max Roosstraat werd nog eens 53 liter aangetroffen. Via het onderzoek kon de aankoop van 100 liter zwavelzuur geïdentificeerd worden.

  Toch spoor naar verdwenen wapens van terreurcel?

  Onderzoeksrechter Olivier Leroux heeft dinsdag op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 een spoor ter sprake gebracht naar de verdwenen wapens van de terreurcel, dat niet noodzakelijk vals was. Zo was er een match tussen DNA dat aangetroffen werd in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek, en op een karabijn op een lading wapens die in 2019 in een garagebox in Luik gevonden werd.
  Tijdens een presentatie over het onderzoek naar het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek had een politiecommissaris, die ten tijde van de aanslagen onderzoeker was bij de federale gerechtelijke politie in Brussel, het over de wapens die in het appartement waren opgeslagen. Verschillende aanvalswapens die op foto's te zien waren die de leden van de terreurcel hadden genomen, zijn nog steeds spoorloos, zei hij.
  Onderzoeksrechter Olivier Leroux pikte daarop in en zei dat er nochtans "veel gezocht" is naar de wapens en hij stond erop om toch een spoor ter sprake te brengen dat volgens hem niet noodzakelijk vals was. Zo kregen de speurders in februari 2019 informatie over een match tussen DNA dat aangetroffen werd op een handgreep van een trolley die gevonden werd in de Max Roosstraat in Schaarbeek, en een karabijn die deel uitmaakte van een lading wapens die in Luik gevonden werd in een garagebox. 
  Valse identiteit
  Er volgde uitgebreid onderzoek, maar zonder resultaat. Volgens Leroux had de eigenaar de box verhuurd en had de huurder hem een jaar vooruitbetaald. De huurder had een valse identiteit opgegeven, op basis van een identiteitskaart die gestolen was in mei 2016. Telefonie-onderzoek leverde evenmin iets op. Uiteindelijk kwamen de onderzoekers uit bij de hypothese dat de lading wapens afkomstig was van verschillende overvallen. 
  De DNA-match bleef beperkt tot één van de verdwenen wapens, waarvan enkel de modellen maar niet de serienummers konden geïdentificeerd worden. Een link tussen de terreurcel en de wapens kon zo nooit formeel bevestigd worden, ook al vertoonden verschillende wapens gelijkenissen met degene die verdwenen zijn.

  Max Roosstraat was 'samenzweringsplaats', maar diende ook om wapens op te slaan

  Het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek is een 'samenzweringsplaats' geweest, waar de terreurcel toewerkte naar de aanslagen. Maar het diende ook verschillende andere doeleinden, zoals de opslag van wapens, waarvan de meeste overigens nog steeds spoorloos zijn. Dat zei politiecommissaris Thibault B., die onderzoeker was ten tijde van de aanslagen van 22 maart 2016 bij de federale gerechtelijke politie van Brussel, dinsdagmiddag.
  De onderzoeker presenteerde dinsdag op het assisenproces naar de aanslagen het onderzoek dat gevoerd werd naar het appartement in de Max Roosstraat. Hij concludeerde dinsdagnamiddag dat het appartement verschillende doeleinden diende. 
  Uitvalsbasis van IS
  Het was de plaats waar verschillende verdachten woonden of passeerden, waar bommen werden gemaakt en het was een uitvalsbasis van terreurgroep IS. Maar het was ook een plaats waar wapens opgeslagen werden. De speurder verwees onder meer naar foto's die genomen werden in het appartement en waarop te zien is hoe Mohamed Abrini, Najim Laachraoui en Ibrahim El Bakraoui poseren met wapens. Andere foto's tonen de wapens apart. 
  Twee handwapens werden teruggevonden in de buurt van de lichamen van de twee zelfmoordterroristen in Zaventem. Ook een granaat werd in Brussels Airport gevonden. Andere, zwaardere aanvalswapens konden nooit gevonden werden in het onderzoek, zei de politiecommissaris. Onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez verduidelijkte dat er hard gezocht is naar de wapens. Ze herinnerde aan audiobestanden die gevonden werden en waarin te horen is dat de wapens nog konden dienen voor nieuwe aanslagen. 
  "Bewust gekozen"
  Maar bovenal diende het appartement in de Max Roosstraat als 'samenzweringsplaats', de centrale plaats waar de leden van de terreurcel verbleven, en waar de cel zich organiseerde en zijn activiteiten ontwikkelde, met het oog op hun hoofddoel, het plegen van aanslagen. Politiecommissaris Thibault B. argumenteerde dat het appartement "bewust gekozen" was voor de voorbereiding van de aanslagen. Verschillende leden van de cel verbleven er of passeerden er, klonk het. De onderzoeker voerde daarnaast aan dat "niet iedereen noodzakelijk ervan op de hoogte was". Ook de productie van explosieven en de opslag van wapens is volgens hem nog een reden om te spreken van een 'samenzweringsplaats'.
  "Vanuit het appartement communiceerde de cel bovendien met terreurgroep IS. Tot slot is het de plaats van waar de verdachten van de aanslagen van 22 maart 2016 vertrokken naar Zaventem", besloot de politieman, die het appartement daarom een "bijzonder belang" toedichtte voor de terreurcel. Uit het onderzoek bleek dat kamikazes Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui in het safehouse verbleven, samen met beschuldigden Osama Krayem en Mohamed Abrini. Van zelfmoordterrorist Khalid El Bakraoui is geweten dat hij er passeerde, net als van beschuldigden Ali El Haddad Asufi en Bilal El Makhoukhi. Volgens het onderzoek waren ook beschuldigden Hervé Bayingana Muhirwa en Sofien Ayari mogelijk in het safehouse, maar dat is niet zeker.

  Zuhal Demir verbolgen dat assisenvoorzitterjustitieassistenten wou vervangen door fluisterhond

  Tijdens de commissie Justitie in het Vlaams Parlement heeft Vlaams minister van Justitie en Handhaving Zuhal Demir de beslissingen van de voorzitter van het Hof van Assisen gehekeld tijdens het lopende terrorismeproces. Vlak voor de kerstvakantie besliste de voorzitter dat de fluisterhond van de Brusselse politie de ondersteuning van de justitieassistenten moest vervangen tijdens de getuigenis van slachtoffers omdat “een fluisterhond de getuigenis niet kan beïnvloeden”.
  Demir, haar agentschap en de Franstalige collega’s eisten dat de voorzitter zou terugkomen op die beslissing, wat ook gebeurde. “Dat de voorzitter van het Hof van Assisen niet alleen de kerntaak van een justitieassistent slachtofferonthaal in twijfel trekt, ondanks dat de dienst slachtofferonthaal slachtoffers al jaren bijstaat op assisenprocessen, daarenboven beweert dat een justitieassistent niet neutraal is, en om er nog een lap bovenop te geven, eigenlijk ook zegt dat een getuigenis van een slachtoffer neutraal moet zijn, is te gek voor woorden. Dat op de beslissing is teruggekomen is dan ook terecht”, zegt Demir. De minister laat nu nagaan of een verdere wettelijke verankering, al dan niet via federale regelgeving, van de opdrachten van de diensten slachtofferonthaal ervoor kan zorgen dat voorzitters de kans niet meer krijgen om zulke beslissingen te nemen.
   

  Abrini zegt dat Krayem verbrand raakte bij productie TATP, Krayem ontkent

  Beschuldigde Osama Krayem zou zich verbrand hebben bij het vervaardigen van TATP in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Dat zei medebeschuldigde Mohamed Abrini tijdens een verhoor en er zijn ook elementen in het onderzoek die wijzen op een dergelijk incident. Krayem heeft zijn betrokkenheid bij de vervaardiging van de bommen steeds ontkend.
  Politiecommissaris Thibault B. verklaarde dinsdag dat uit het onderzoek geconcludeerd kon worden dat zowel de bommen van Zaventem als die van Maalbeek gemaakt werden in het safehouse in de Max Roosstraat. Daar werd vanaf 14 maart de productie van TATP opgevoerd, om in totaal 130 kilogram springstof te maken, zei Mohamed Abrini in een verhoor.
  Op die dag kocht Ibrahim El Bakraoui in de late namiddag vier plastic bakken met een volume van 70 liter, bleek uit het onderzoek. Om 22.39 uur kocht hij ook pleisters en een tube Flamigel. Dat deed de speurders vermoeden dat er die dag iets speciaals was gebeurd.
  Bewakingsbeelden
  In zijn verhoren zei Mohamed Abrini dat hij die dag getuige was geweest van een incident waarbij Krayem, die volgens Abrini af en toe hielp bij de vervaardiging van TATP, verbrand raakte aan het gezicht en Ibrahim El Bakraoui zijn haar verbrandde. Het mengsel zou vuur gevat hebben. "DOVO heeft bevestigd dat er een ontbranding of ontploffing kan ontstaan bij de productie van TATP, die brandwonden kan veroorzaken", aldus de speurder. Op 16 maart is Krayem bovendien te zien op de bewakingsbeelden van de Kazernenlaan met een pleister op zijn gezicht.
  Op 15 maart trok de conciërge van het gebouw bovendien naar het safehouse na een melding van een waterlek in het appartement op de vierde verdieping. Ter plaatse trof hij geen waterlek aan, maar vermoed wordt dat er water gebruikt werd om het brandje te blussen. De conciërge maakte later melding van een "verdachte stank" in het appartement.
  De onderzoeksrechter benadrukte na het betoog nog dat Mohamed Abrini de verklaringen over het incident deed tijdens zijn verhoor, maar dat Osama Krayem zijn betrokkenheid bij de vervaardiging van TATP en bij een incident steeds ontkend heeft.

  130 kilogram springstof voor bommen Zaventem én Maalbeek gemaakt in appartement Max Roosstraat

  De bommen gebruikt bij de aanslagen in de luchthaven van Zaventem en in het metrostation Maalbeek zijn allemaal gemaakt in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Dat heeft Thibault W., die als politiecommissaris betrokken was bij het onderzoek naar de aanslagen, dinsdag verklaard op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016.
  De speurders vermoeden dat de TATP vanaf 5 maart vervaardigd werd, toen de eerste chemische producten werden gekocht. Uit een verhoor van Mohamed Abrini is gebleken dat op 7 maart, "ongeveer twee weken voor de aanslagen", de slaapkamer werd omgevormd tot een TATP-laboratorium. Sindsdien sliepen de bewoners in de woonkamer, waar bij de huiszoeking op 22 maart vier matrassen gevonden werden. "In het begin werden de bommen in de keuken gemaakt, maar dat werd onhoudbaar door de geur", zei Abrini. Het poeder werd gedroogd op de grond met verwarmers, wat zo'n sterke geur veroorzaakte dat Abrini met een T-shirt op zijn gezicht sliep, zei hij ook. 
  12 tot 14 kilogram TATP per dag
  De eerste dagen werd er 12 tot 14 kilogram TATP per dag gemaakt, later werd de productie verdubbeld. In totaal werd volgens Abrini 130 kilogram springstof gemaakt. Uit het onderzoek is gebleken dat de productie opgevoerd werd op 14 maart. Op die dag ging Ibrahim El Bakraoui vier plastic bakken van 70 liter kopen in de Blokker. 
  Osama Krayem zal uiteindelijk op 21 maart met twee lege rugzakken aankomen in de Max Roosstraat, die hij eerder die dag gekocht had. Hij bracht de rugzakken later, een per een, naar de Kazernenlaan in Etterbeek, vanwaar Khalid El Bakraoui vertrokken is naar Maalbeek.
  "Daaruit kunnen we afleiden dat de bommen vervaardigd en afgewerkt werden in het appartement en daar in de rugzakken werd gestoken", aldus Thibault W. "We concluderen dan ook dat de bommen van de twee sites gemaakt werden in de Max Roosstraat."  De speurders vermoeden ook dat het plan voor het maken van TATP al bestond voor de ondertekening van het huurcontract van het appartement in de Max Roosstraat op 21 januari, aldus Thibault W. nog. Zo zei Mohamed Abrini in een verhoor dat Najim Laachraoui verklaard had dat het nodig was om een appartement op de bovenste verdieping te vinden, zodat de geur naar boven kon ontsnappen.

  Ibrahim El Bakraoui en Krayem kochten in weken voor aanslagen zwavelzuur, fitnessmateriaal en vissershoedje

  In de drie weken voor de aanslagen van 22 maart 2016 hebben Ibrahim en El Bakraoui en Osama Krayem in verschillende Brusselse winkels plastic bakken, vuilbakken en precursoren voor TATP, zoals zwavelzuur en aceton, gekocht. Dat heeft een politiecommissaris die mee het onderzoek voerde naar de aanslag, maandag verklaard.
  Bij verschillende van die aankopen worden El Bakraoui en Krayem gefilmd en tijdens de huiszoeking op 22 maart 2016 op het appartement in de Max Roosstraat zijn meerdere artikels, verpakkingen en kastickets teruggevonden. Na de aanslagen in Zaventem en Maalbeek zijn ook meerdere links naar de aankopen aangetroffen.
  Plastic bak
  Zo koopt El Bakraoui op 1 maart een plastic bak in Blokker. Hij wordt na de aankoop gefilmd in metrostation Rogier met de bak in zijn hand. Hij heeft ook een boodschappentrolley bij zich die bij de huiszoeking in de Max Roosstraat wordt teruggevonden. 
  Op 3 maart worden El Bakraoui en Krayem gefilmd in een Blokker, waar ze een Pyrex-maatbeker en een plastic bak van 4 liter kopen. Krayem draagt daarbij een muts, die later tijdens de huiszoeking in de Max Roosstraat wordt aangetroffen. Ook het kasticket werd teruggevonden.
  Zwavelzuur en aceton
  Op 5 maart koopt El Bakroui in de Brico in Schaarbeek tien bidons van 1 liter zwavelzuur en tien bidons van 1 liter aceton. Dat zijn allebei precursoren, die gebruikt worden om TATP te maken. Twee dagen later koopt hij volgens de speurders 35 liter zwavelzuur in de Midi Brico in de Stalingradlaan in Brussel. Dat bevestigde de zaakvoerder aan de speurders.
  Tijdens zijn verhoor zegt de bewoner van het gelijkvloers dat hij vijftien dagen voor de aanslagen op 22 maart vier personen zag onder wie "Miguel Dos Santos" (schuilnaam van Ibrahim el Bakraoui) met een rode steekkar met daarop meerdere bidons. 
  Hometrainers en fitnessmateriaal
  Op 12 maart kopen El Bakraoui en Krayem twee eliptische hometrainers en fitnessmateriaal en -kledij. Een van de hometrainers werd teruggevonden in het appartament in de Max Roosstraat, de andere in de Driesstraat. Zo leggen de speurders de link tussen beide adressen.
  Twee dagen later is er een nieuwe aankoop: El Bakraoui en Krayem kopen dan zwavelzuur. Ze worden gespot op bewakingsbeelden in metrostation Lemonnier, waarbij ook de Mobib-kaart te zien is die ze gebruiken. Die kaart wordt op de dag van de aanslagen teruggevonden nadat El Bakraoui zijn bom heeft laten ontploffen in de luchthaven van Zaventem. Bij de huiszoeking in de Max Roosstraat vinden de speurders het bonnetje van de oplading van de Mobib-kaart.
  Elektronica
  Op 17 maart is het aan Najim Laachraoui. Hij koopt elektrisch materiaal, waaronder vijftien drukknoppen, tien connectors en tape bij elektronicawinkel Capitani in Schaarbeek. Hij wordt daarbij gefilmd in een zwarte vest, die later wordt teruggevonden in de Max Roosstraat. Ook enkele drukknoppen en connectors liggen nog in het appartement. Na de ontploffing in metrostation Maalbeek wordt hetzelfde materiaal aangetroffen.
  Op 19 maart koopt El Bakraoui vijf vuilbakken van 30 liter, twee witte en drie rode in Blokker City 2 in Elsene. Bij de huiszoeking in de Max Roosstraat wordt een rode en een witte vuilbak teruggevonden. Op Zaventem wordt duidelijk waar de drie andere vuilbakken zijn: één voor elke bom in elke tas van de drie terroristen op de luchthaven. 
  Vissershoedje
  Opvallend: diezelfde 19 maart koopt El Bakraoui in Sports Direct City 2 een Dunlop-koffer, een witte pet en een vissershoedje. Dat laatste wordt gedragen door "de man met het hoedje", zoals Mohamed Abrini wordt genoemd voor zijn identificatie.
  Op 21 maart ten slotte koopt Osama Krayem in Sports Direct City 2 twee wandelrugzakken van het merk Karrimor. Die rugzakken zijn te zien op de beelden voor de aanslag in Maalbeek. De speurders merken nog op dat alle aankopen contant betaald werden, zodat ze niet getraceerd konden worden.

  El Haddad Asufi kwam naar eigen zeggen één keer in safehouse, Bayingana Muhirwa "nooit"

  Beschuldigde Ali El Haddad Asufi is naar eigen zeggen één keer in het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek - en dat was niet in de dagen voor de aanslagen van 22 maart 2016. Hervé Bayingana Muhirwa van zijn kant zegt dat hij er "nooit" is geweest en hij ontkent ook dat hij er ooit iemand is gaan oppikken met zijn auto.
  Op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 gaat het dinsdag nog steeds over de huiszoeking in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Nadat eerder al de tussenkomst van ontmijningsdienst DOVO en van het gerechtelijk lab aan bod waren gekomen, ging politiecommissaris Thibault B. in de voormiddag in op het onderzoek van de federale gerechtelijke politie van Brussel. Hij overliep daarbij onder meer de verschillende bewoners van het safehouse, en zij die er al dan niet aanwezig zijn geweest. 
  Vingerafdrukken
  Het onderzoek toonde aan dat in het safehouse de zelfmoordterroristen Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui woonden, samen met beschuldigden Mohamed Abrini en Osama Krayem. Maar ook van Bilal El Makhoukhi werden er vingerafdrukken gevonden, op een beker en dadel. De politieman bracht een audioboodschap in herinnering die gevonden werd in de computer die bij het safehouse werd gevonden. Daarin zegt Laachraoui dat een 'broer' zich bij de groep heeft gevoegd en dat die toegang kreeg tot het wapenarsenaal. Vermoed wordt dat het daarbij om El Makhoukhi gaat. 
  Vast staat dat Makhoukhi meermaals in het safehouse langskwam. Tijdens de zitting bevestigde El Makhoukhi dat hij in het appartement was op 16 en 21 maart. De speurders vermoeden ook dat hij er was op de avond van 15 maart, omdat zijn gsm toen verbinding maakte met een zendmast in de buurt, maar El Makhoukhi zei dat dat niet kon, omdat hij toen nog een elektronische enkelband had. 
  DNA
  Ali El Haddad Asufi van zijn kant bevestigde op de zitting dat hij één keer in het safehouse was, wellicht al op 18 februari, samen met Ibrahim El Bakraoui, toen ook zijn gsm verbinding maakte met een zendmast in de buurt. Het DNA van El Haddad Asufi werd gevonden op een bekertje, dat gevonden werd bij kartonnen verpakkingen van vuilbakken die op de vooravond van de aanslagen op de stoep geplaatst werden in de Max Roosstraat. Die dozen waren gekocht kort voor 22 maart, reden waarom de speurders denken dat hij kort voor de aanslagen toch nog in het appartement was. El Haddad Asufi ontkent dat. 
  Op vraag van de voorzitster zei Hervé Bayingana Muhirwa dat hij "nooit" in het appartement is geweest, en er zelfs nooit iemand is gaan oppikken of afzetten. Nochtans maakte zijn gsm tussen 15 en 22 maart meermaals verbinding met de bewuste zendmast dichtbij de Max Roosstraat. Volgens Bayingana Muhirwa moet zijn woonplaats, in de Tivolistraat in Laken, door dezelfde mast bediend worden. Hij zei daarbij dat beide woningen "300 à 500 meter" van elkaar gescheiden zijn, hoewel dat in werkelijkheid beduidend meer is. Het DNA van Bayingana Muhirwa werd, samen met dat van Mohamed Abrini, aangetroffen op een oorstokje in de Max Roosstraat. Abrini, maar ook Krayem, verbleven kort in de woning van Bayingana Muhirwa in Laken.
  Tot slot werd het DNA van Khalid El Bakraoui nog gevonden in de Max Roosstraat. De jongste El Bakraoui verbleef al die tijd in het safehouse in de Kazernenlaan in Etterbeek, maar kwam tot en met 16 maart geregeld langs in de Max Roosstraat. Ook het DNA van beschuldigde Sofien Ayari werd gevonden in het safehouse in de Max Roosstraat, maar enkel op de rits van een rugzak. Zelf zegt Ayari, die zich schuilhield in de Driesstraat in Vorst, nooit in het safehouse geweest te zijn, en zelfs het adres niet te kennen. Ook Salah Abdeslam zei aan de voorzitster dat hij het adres niet kende, en dat hij "evenmin op de hoogte was van het bestaan van de plannen voor de aanslagen". Van Abdeslam werden er geen sporen gevonden in de Max Roosstraat.

  Speurders: Abrini was op hoogte dat TATP vervaardigd werd in appartement

  Mohamed Abrini ontkende niet dat hij wist dat er TATP gemaakt werd in het appartement in de Max Roosstraat in Schaarbeek, waar hij verbleef voor de aanslagen van 22 maart 2016. Dat blijkt uit de voorstelling van het onderzoek na de aanslagen.

  Abrini bracht de speurders ook op de hoogte van een incident op 14 maart 2016. Die avond koopt Ibrahim El Bakraoui pleisters en Flamigel bij de apotheker. "We kunnen vermoeden dat er die dag een incident heeft plaatsgevonden", aldus de speurder. In de akte van beschuldiging werd ook al melding gemaakt van een brandje dat ontstaan zou zijn tijdens het vervaardigen van TATP.

  Tot slot is Abrini te zien op een foto op de pc gevonden in de Max Roosstraat, poserend met wapens en een IS-vlag. Abrini heeft dus gewoond in een appartement waar er bommen gemaakt zijn, besluiten de speurders.

  De voorzitter vroeg dinsdag aan alle beschuldigden of ze in het appartement in de Max Roosstraat waren geweest. Abrini bevestigde dat hij er heeft gewoond, een maand tot anderhalve maand. Zijn DNA en vingerafdrukken werden dan ook op verschillende voorwerpen in het appartement gevonden.

  In een verhoor zei hij ook dat hij twee nachten verbleven heeft in de Tivolistraat, in het appartement van Hervé Bayingana Muhirwa. Volgens de speurders verbleef hij daar tussen 15 en 17 maart, Abrini zelf heeft het over de twee nachten net voor de aanslagen.

  Krayem: "Aanwezig waar bommen werden geproduceerd"

  Osama Krayem was "aanwezig in het appartement" in de Max Roosstraat in Schaarbeek, "woonde op de plaats waar de bommen werden gemaakt".  Op die manier vatte de politiecommissaris die mee het onderzoek voerde naar de aanslagen de rol samen die Krayem speelde binnen de groep die in het safehouse woonde.

  Op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 overliep de politiecommissaris dinsdag de bewoners van het safehouse en anderen die er al dan niet waren geweest. De politieman zei eerst dat vingerafdrukken van Krayem gevonden werden op verschillende voorwerpen in het appartement. Vaak was dat op resten van de vuilbakken die werden gebruikt voor de vervaardiging van bommen. Ook zaten zijn vingerafdrukken op lege dozen van bouten en moeren die aangetroffen werden op de stoep van de Max Roosstraat. 

  De politiecommissaris zei dat het onderzoek aantoonde dat Krayem betrokken was bij de aankoop van de plastic bakken waarmee de explosieve stof TATP werden vervaardigd, van vuilbakken, rugzakken, maar ook van zwavelzuur. De politieman vatte de rol van Krayem vervolgens samen als "aanwezig in het appartement, woonde op de plaats waar de bommen werden gemaakt".  

  Net als de andere drie bewoners van het safehouse in Schaarbeek kwam Krayem rond 1 maart aan in het appartement. Op 15 maart, de dag van de ontdekking van het safehouse in de Driesstraat in Vorst, bracht hij een nacht door bij medebeschuldigde Hervé Bayingana Muhirwa. Daarna verhuisde Krayem naar het safehouse in de Kazernenlaan in Etterbeek. Hij werd meegenomen door Khalid El Bakraoui van Schaarbeek naar Etterbeek.

  Op 21 maart tot slot bracht Krayem nog twee lege rugzakken die hij aangekocht had in winkelcentrum City2. Diezelfde dag bracht hij ook twee rugzakken, in twee keer, naar Etterbeek.

  Speurders: Najim Laachraoui pyrotechnicus van 'cel Zaventem'

  Najim Laachraoui, die zichzelf opblies op de luchthaven van Zaventem, was de pyrotechnicus van de 'cel Zaventem'. Dat heeft de politiecommissaris die mee het onderzoek naar de aanslagen voerde dinsdag gezegd op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016.

  In het appartement in de Max Roosstraat werden verschillende vingerafdrukken en objecten met DNA van Laachraoui erop gevonden. Volgens de politiecommissaris die mee het onderzoek voerde naar de aanslagen leek hij goed te weten hoe hij TATP moest maken en was hij dus de "pyrotechnicus van de groep", wat ook zou blijken uit de audiobestanden op de laptop gevonden in de Max Roosstraat. Laachraoui deed ook aankopen gelinkt aan de fabricatie van bommen.

  Zijn DNA en vingerafdrukken werden op meerdere objecten gevonden in het appartement in de Max Roosstraat, waar hij hoogstwaarschijnlijk vanaf 29 februari woonde. Op 22 maart vertrok Laachraoui samen met Mohamed Abrini en Ibrahim El Bakraoui vanuit het appartement naar de luchthaven van Zaventem.

  Ibrahim Farisi verlaat zaal na "opmerking over eten van broodje"

  Beschuldigde Ibrahim Farisi heeft dinsdag de assisenzaal verlaten nadat hij zich had opgewonden omdat hij een opmerking kreeg omdat hij een broodje at. "Wat ik ook doe, ik word in het oog gehouden", zei hij.
  Farisi vroeg na de pauze het woord. "Ik word geprovoceerd. Ze komen mij hier zeggen dat ik een broodje zou gegeten hebben", riep hij. "Ik ben zes jaar vrij, ik kan naar Spanje, Marokko, Frankrijk, Nederland gaan, men behandelt me nergens zo." 
  Farisi stelde ook al dat hij sinds 2016 honderd dagen "in het cachot" gezeten heeft. "Ik ben het beu. Ze doen het opzettelijk, ze zeggen dat ik een broodje gegeten heb. Ik kan hier nergens eten, ik heb geen kredietkaart, ze hebben me alles afgepakt. Ik wil al zittend kunnen eten, niet rechtopstaand zoals een hond."
  Wanneer zijn advocaat het woord nam, liep Farisi de zaal uit. "Hij heeft het gevoel dat hij in het oog wordt gehouden, wat hij ook doet", aldus de advocaat.
  De voorzitter liet weten een oplossing te zoeken voor de lunchpauzes van Ibrahim en zijn broer Smail Farisi, die allebei als vrije mannen verschijnen en dus kunnen gaan en staan waar ze willen. In de assisenzaal was trouwens wel te zien dat Farisi tijdens de zitting even een zakje chips aan het eten was.

  Ibrahim El Bakraoui: "De leider van de groep"

  De onderzoekers concluderen dat Ibrahim El Bakraoui de leider was van de groep die verbleef in het safehouse in de Max Roossttraat in Schaarbeek. Dat zei de politiecommissaris die bij de federale gerechtelijke politie van Brussel mee het onderzoek voerde dinsdag op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.
  Op basis van zijn attitude en betrokkenheid beschouwen we Ibrahim El Bakraoui als de leider van de groep, zei de politiecommissaris. De voorzitter wees hem er vervolgens op dat het de jury toekomt om te bepalen of hij de leider was. "Onze conclusie, op het niveau van het onderzoek, is dat Ibrahim El Bakraoui de leider van de groep is", zo stelde de commissaris vervolgens zijn woorden enigzins bij. 
  Eerder had de politieman erop gewezen dat er een groot aantal vingerafdrukken en DNA-materiaal van El Bakraoui was gevonden in het safehouse in Schaarbeek. Vervolgens wees de commissaris op de belangrijke rol die El Bakraoui speelde bij de huur van het appartement. Ook was hij het die de verhuis regelde. Hij trof de voorbereidingen voor de productie van de explosieve stof TATP en de gelieerde aankopen. Bovendien stond hij in voor andere aankopen en gaf hij Osama Krayem richtlijnen om reistassen te kopen, volgens Krayem zelf. Het is op basis van die elementen dat de politie hem als leider beschouwt. 
  Sleutelmomenten in het parcours van Ibrahim El Bakraoui zijn de ondertekening van het huurcontract op 21 januari, dat inging op 1 februari. Vervolgens reisde Ibrahim El Bakraoui meermaals heen en weer tussen de Kazernenlaan in Etterbeek en Schaarbeek. Van 29 februari tot 22 maart verbleef El Bakraoui vervolgens in het safehouse in Schaarbeek.

  Leden van 'cel Zaventem' verhuisden op zelfde dag naar appartement Max Roosstraat

  Mohamed Abrini, Ibrahim El Bakraoui en Najim Laachraoui, de drie leden van de 'cel van Zaventem', zijn hoogstwaarschijnlijk op dezelfde dag verhuisd naar het appartement in de Max Roosstraat. Dat heeft een politiecommissaris die mee het onderzoek voerde naar de aanslagen, dinsdag verklaard. Waarschijnlijk verhuisden ze op 29 februari, drie weken voor de aanslagen.

  Ter herinnering: de speurders ontdekten het appartement in de Max Roosstraat nadat een taxichauffeur die vermoedde dat hij de drie terroristen naar Zaventem had gebracht, naar de politie stapte. Al op 22 maart 2016 werd een huiszoeking uitgevoerd in het appartement, die leidde tot een bron van informatie over de activiteiten in het appartement.

  Uit het onderzoek is gebleken dat er op 19 januari 2016 een eerste contact was tussen Miguel Dos Santos (de valse naam van Ibrahim El Bakraoui) en de eigenaar van het appartement. Op 21 januari wordt dan een contract ondertekend, waarna El Bakraoui via een technische rekening van de post de huurwaarborg en twee maanden huur overschrijft. Via die weg moet de opdrachtgever geen rekeningnummer doorgeven, "een typische manier van werken in het crimineel milieu", klinkt het. Dos Santos legde voor de huur van het appartement drie valse loonfiches voor - onder de naam Miguel Do Sontos, "waarschijnlijk een fout door nalatigheid". De eigenaar liet weten dat El Bakraoui zijn enige contact was in verband met het appartement en de speurders concludeerden daarom dat El Bakraoui instond voor de praktische formaliteiten rond het appartement.

  Het huurcontract voor de periode van een jaar start op 1 februari, maar pas rond 13 februari verhuist Dos Santos of El Bakraoui volgens de eigenaar. Vanaf 19 februari begint El Bakraoui valiezen over te brengen van de Kazernenlaan in Etterbeek naar de Max Roosstraat. Dat duurt verschillende dagen en volgens de speurders vindt de eigenlijke verhuis plaats op 29 februari. Nochtans gaf Mohamed Abrini tijdens een verhoor aan dat ze mogelijk al samen verhuisden op 13 februari, al zei hij ook zich de datum niet meer te herinneren.

  De speurders concluderen echter dat de verhuis van de drie leden van de cel, die tot dan verbleven in de Driesstraat in Vorst (Abrini en Laachraoui) en in de Kazernenlaan in Etterbeek (El Bakraoui) samen verhuisden op 29 februari. "Ibrahim El Bakraoui verblijft er vanaf 29 februari en we beschouwen hem als de leider van de groep. Het is weinig waarschijnlijk dat de andere leden van de cel zonder hem zouden verdwijnen", aldus de speurder. "Bovendien zien we pas vanaf 1 maart belangrijke aankopen gelinkt aan de vervaardiging van TATP."

  Uiteenzetting Max Roos gaat verder na korte, onderbroken procesdag

  De uiteenzetting over het onderzoek naar het safehouse in de Max Roosstraat in Schaarbeek gaat dinsdag voort na een korte, onderbroken procesdag maandag. Op de planning staat onder meer de huiszoeking in het appartement.

  Volgens de planning ging de uiteenzetting over de Max Roosstraat, vanwaar de terroristen van Zaventem vertrokken zijn met hun bommen, maandag afgerond zijn. Maandagvoormiddag werd de zitting echter urenlang geschorst nadat de verdediging van Smail Farisi conclusies had neergelegd. Zij wil meteen vragen kunnen stellen aan de getuigen en niet pas na 46 dagen en spreekt van een schending van het recht op verdediging. In een arrest verklaarde het hof zich onbevoegd voor de kwestie, waardoor er niets verandert aan de procedure. 

  Dinsdag komt een politiecommissaris die mee het onderzoek voerde naar de aanslagen tekst en uitleg geven over de huiszoeking in de Max Roosstraat. Die uiteenzetting duurt meerdere uren. Daarna zal het gaan over de aankopen van materiaal voor de aanmaak van de TATP.

  Woensdag wordt vervolgens het onderzoek naar de aanslag in Maalbeek ingeleid, met daarna uitleg over onder meer de analyse van de videobeelden van de MIVB, de identificatie van de dader en de zoektocht naar de tweede voortvluchtige verdachte.

  Lange zittingsdagen

  Voorzitter Laurence Massart zei maandag nog dat ze planning voor de getuigenissen van de slachtoffers van Zaventem niet nog eens wilde omgooien. Daarom hoopte ze maandag nog een uur voort te doen, maar de onderzoeksrechters vonden het geen goed idee om de uiteenzetting op te splitsen. Mogelijk volgen er daarom de komende twee weken lange zittingsdagen, om zeker op 2 februari klaar te zijn met de voorstelling van het onderzoek, waarna een week van vragen volgt.

  Er verandert niets

  De voorzitter heeft na een schorsing een tussenarrest klaar waarin ze beslist dat er niets verandert. Het is aan de voorzitter om te bepalen wanneer en hoe het stellen van vragen wordt geregeld. De verdediging zal op tijd en stond de ruimte krijgen om alle vragen te stellen. Maar eerst moet de hele getuigenis door onderzoeksrechters en speurders afgerond worden.
  De discussie heeft wel een halve dag tijdverlies opgeleverd.
  Voorzitter Massart wil graag nog een uurtje voortwerken, maar de getuigen zelf vinden dat niet zo'n goed idee. 
  door Nieuwsblad.be edited by Nieuwsblad.be 1/16/2023 3:55:32 PM
  De zitting herneemt

  Abdeslam: "Ik heb niets te maken met de aanslagen van 22 maart"

  Beschuldigde Salah Abdeslam heeft maandag benadrukt dat hij niets te maken heeft met de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussels Airport en metrostation Maalbeek. Hij zei dat toen hij het woord kreeg vanwege de conclusies die de verdediging van Smail Farisi neerlegt met de vraag om sneller vragen te kunnen stellen aan getuigen.
  Sébastien Courtoy en Michel Degrève, de advocaten van Smail Farisi, legden na de eerste getuigenis van de dag conclusies neer. Zij vinden dat het recht van de verdediging geschonden wordt omdat de advocaten pas 46 dagen na de eerste getuigenissen hun vragen mogen stellen. De procedure bepaalt dat de beschuldigden als laatste partij het woord krijgen over de zaak. Salah Abdeslam zei zich niet te willen uitspreken over de kwestie van de vragen, maar maakte wel van het moment gebruik om te benadrukken dat hij niets te maken heeft met de aanslagen van 22 maart. 
  "Ik heb een voorgeschiedenis van terrorisme, ik ben veroordeeld voor de aanslagen van 13 november 2015, maar dat wil niet zeggen dat ik verantwoordelijk ben voor alle aanslagen die nog volgen", zei hij. "In Frankrijk heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen, maar met deze aanslagen heb ik niets te maken." Abdeslam zat op het moment van de aanslagen in Zaventem en Brussel in de gevangenis, nadat hij op 18 maart werd opgepakt. 
  De advocaten van Abdeslam hadden in hun akte van verdediging in december ook al aangehaald dat "het erop aan zal komen om Parijs en Brussel niet met elkaar te verwarren". "De inzet is groot voor hem en voor justitie: dat hij niet veroordeeld wordt voor wat hij niet heeft gedaan", klonk het.

  Verdediging Smail Farisi wil getuigen meteen ondervragen en legt conclusies neer

  De verdediging van beschuldigde Smail Farisi op het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 heeft maandag conclusies neergelegd. De advocaten, Sebastien Courtoy en Michel Degrève, willen de getuigen onmiddellijk kunnen ondervragen en niet aan het einde van alle getuigenissen, begin februari zoals gepland.
  Courtoy en Degrève hadden de kwestie al twee weken geleden aangekaart. Maandag legden ze uitendelijk hun conclusies neer. De voorzitster van het hof, Laurence Massart, en haar twee bijzitters moeten daar nu een uitspraak over doen. Ze schorste maandagmiddag de zitting, nadat alle partijen het woord hadden gekregen over de kwestie. Rond 15 uur zou de zitting hervatten.
  Volgens Degrève laat de huidige planning geen tegenspraak toe en schendt ze zo het recht op verdediging. Er kunnen geen vragen worden gesteld of fouten verbeterd. De jury vormt niettemin nu al zijn mening, zei hij, "soms over cruciale zaken". Degrève overliep de agenda van het proces, dat van start ging met de voorlezing van de akte van beschuldiging door het federaal parket, van 6 tot 19 december. Sinds 21 december wordt het onderzoek voorgesteld, met het horen van getuigen. Vanaf 6 februari zou het vervolgens de bedoeling zijn om hen vragen te stellen.
  "We kunnen pas 46 dagen na het begin van de getuigenissen - 39 getuigen later - vragen stellen", zei Degrève. De advocaat zei dat dat zowel voor jury, getuigen, verdediging als de beschuldigden zelf problematisch is. Hij voerde nog aan dat het parket, aangevuld met de voorstelling van het onderzoek door de onderzoeksrechters, al twee maanden de tijd kreeg om zijn zienswijze uiteen te zetten. De verdediging van zijn kant moest het stellen "met dertig minuten", toen ze hun aktes van verdediging konden presenteren.

  De debatten zijn gesloten

  De debatten zijn gesloten. Het Hof trekt zich terug om te antwoorden op de conclusies rond het stellen van vragen. 
  door Nieuwsblad.be edited by Nieuwsblad.be 1/16/2023 11:54:12 AM

  Meerdere beschuldigden duiken op in DNA- en vingerafdrukkenanalyse van Max Roosstraat

  Op het proces van de aanslagen van 22 maart 2016 heeft een verantwoordelijke van het labo van de federale en gerechtelijke politie maandag uitgelegd hoe het onderzoek naar DNA en vingerafdrukken in de Max Roosstraat is verlopen. Naast die van de leden van de "cel van Zaventem", werden ook het DNA en de vingerafdrukken van de andere aangehouden beschuldigden geïdentificeerd, behalve die van Salah Abdeslam.
  Het labo van de wetenschappelijke en juridische politie kon op 22 maart pas na 23 uur beginnen aan zijn onderzoek van het appartement in de Max Roosstraat, nadat de Directie speciale eenheden (DSU) van de federale politie en DOVO al waren gepasseerd. Het labo onderzocht de verschillende bewijsstukken op DNA-profielen en vingerafdrukken. Ook bewijsstukken die al eerder op de dag werden aangetroffen, zoals een identiteitskaart van Miguel Dos Santos, een Nokia-gsm en verschillende gsm-dozen werden onderworpen aan een analyse. Ook vond een agent dozen van Brabantia-vuilzakken met daarin legen dozen van bouten en gebruikte zakdoeken.
  Het labo vond op de bewijsstukken vooral het DNA terug van Ibrahim El Bakraoui, Najim Laachraoui en Mohamed Abrini, de drie leden van de cel van Zaventem. Maar ook het DNA van andere beschuldigden duikt op. 
  Zo werd het DNA van Ali El Haddad Asufi aangetroffen op een beker in een kartonnen doos van een vuilbak die werd aangetroffen voor nummer 8 van de Max Roosstraat en dat van Hervé Bayingana Muhirwa op een oorstokje in een vuilzak in de hal van het appartement. Op de trekker van een karabijn die werd aangetroffen in een zak vond het labo ook het DNA van een van de kamikazes van Parijs. "Die is gestorven op 13 november, nog voor het huurcontract voor de Max Roosstraat werd afgesloten en heeft waarschijnlijk nooit een voet in het appartement gezet", aldus de speurder. 
  Ook Osama Krayem komt regelmatig terug in de analyses, met zowel zijn DNA als zijn vingerafdrukken, bijvoorbeeld op het scherm van de televisie, een theedoos en een lege doos bouten in een doos gevonden op straat. In een vuilzak in de keuken werd ook een dadelpit gevonden met het DNA van beschuldigde Bilal El Makhoukhi en in de keuken werd ook een rugzak aangetroffen met het DNA van beschuldigde Sofien Ayari.
  In totaal werden 489 bewijsstukken in beslag genomen, waarvan er op 299 een analyse voor DNA en vingerafdrukken werd gedaan, en op 174 enkel een DNA-analyse. Ter plaatse werden 22 vingerafdrukken vastgesteld, in het labo werden er nog 81 andere ontdekt. 23 vingerafdrukken konden worden geïdentificeerd.

  Verdediging is verdeeld

  Volgens het openbaar ministerie is het normaal dat de vragen pas worden gesteld als een getuigenis voorbij is. "En de getuigenis van de speurders en onderzoeksrechters wordt als één getuigenis aangezien." 

  Het OM sluit zich ook aan bij de advocaten van de slachtoffers die al zegden dat het perfect wettelijk is om te wachten met de vragen. Ook bij de advocaten van de beschuldigden zit niet iedereen op dezelfde lijn. De advocaten van Krayem vinden de vraag van hun collega's te laat, en hebben er geen probleem mee te wachten.

  Delphine Paci, de advocate van Abdeslam, zou af en toe wel meteen vragen kunnen stellen. Maar ze vertrouwt op de wijsheid van het Hof. "De jury zou vaker moeten horen dat wat speurders en magistraten zeggen niet noodzakelijk de waarheid is."
  De advocaten van Sofien Ayari sluiten zich echt aan bij de vraag om korter op de bal te kunnen spelen. Net als de advocaten van Ali El Haddad Asufi, "Alleen al deze ochtend waren er twee belangrijke elementen voor ons. Problemen met al dan niet gevonden DNA. Daarover hadden we vragen moeten kunnen stellen." En de advocaten van Mohamed Abrini en Hervé Bayingana. 
  De verdediging is dus verdeeld.
    
  door Nieuwsblad.be edited by Nieuwsblad.be 1/16/2023 11:40:06 AM

  "Geen eerlijke kans op verdediging"

  Advocaat Michel Degrève, een van de advocaten van Smail Farisi, zegt dat er te veel info verloren zal gaan als er een veertigtal dagen verlopen tussen een getuigenis en de vragen erover. Bovendien vindt hij het opmerkelijk dat de voorzitter en de bijzitters wel telkens vragen mogen stellen. "Dat toont aan dat het nodig is om meteen vragen te kunnen stellen." Volgens Degrève wordt de verdediging zo gehinderd. "De getuigenissen worden als 'de waarheid' voorgesteld. Maar we hebben er al fouten in ontdekt. Op die manier riskeren de juryleden een mening en een overtuiging te vormen op basis van foute info."
  Hij ziet de huidige manier van werken als "een inbreuk om de tegensprekelijkheid van het debat." Dat laatste betekent dat alle partijen een gelijke kans krijgen om zich uit te spreken. Op dit moment heeft de verdediging nog maar 30 minuten tijd gekregen om hun mening te geven, terwijl het openbaar ministerie al een 500 pagina's dikke akte van beschuldiging mocht voorlezen en de politiemensen al dagenlang kwamen getuigen. "Dertig minuten en dertig seconden, als je die keer meetelt waarop Smail Farisi het woord nam om te zeggen dat hij biseksueel en alcoholicus is en de zaal zou willen verlaten."
  Sébastien Courtoy, de medepleiter van Degrève, zegt de jury dat hij ervan uitgaat dat ze geen gelijk zullen krijgen. In een emotioneel betoog zegt hij dat zijn cliënt zonder reden twee jaar "in een hol" is gegooid omdat hij niet had gezien dat een van de kamikazes radicaliseerde. "Wel, een onderzoeksrechter had dat ook niet gezien. Maar zij werd daarvoor niet gestraft. Hoe gênant het ook is."  

  De advocaten van de slachtoffers willen niet dat er iets verandert. "Deze manier van werken ligt al lang vast. Bovendien krijgen de beschuldigden wel degelijk elke dag het woord." En over de uitval van Courtoy pleiten ze dat die compleet van de pot gerukt en ongepast is.

   
  door Nieuwsblad.be edited by Nieuwsblad.be 1/16/2023 11:18:53 AM

  Advocaten willen vragen stellen en starten "incident"

  De advocaten van Smail Farisi dienen conclusies in om te verkrijgen dat ze ook tussentijds vragen mogen stellen. Nu is voorzien dat ze hun vragen pas mogen stellen na de volledige getuigenis van de speurders en de onderzoeksrechters. Zo heeft de voorzitter het beslist, om het verloop van het proces niet eindeloos te rekken. Maar dat betekent dat er pas ergens begin februari vragen kunnen worden gesteld. 

  De advocaten klagen daar al langer over. Ze zijn ervan overtuigd dat er veen verwarring zal ontstaan, dat getuigen zichzelf zullen tegenspreken,... Daarom willen ze de kans krijgen om na elke getuigenis vragen te stellen. 
  Door dit "incident" zal het Hof zich na een debat met de verschillende partijen moeten terugtrekken en een tussenarrest vellen. De voorziene getuigen zullen moeten wachten.

  Gepraat tussen Abdeslam en Abrini

  Bij de start van de zitting vroeg federaal procureur Paule Somers aan de voorzitster om het gepraat te doen stoppen tussen Salah Abdeslam en Mohamed Abrini. De twee, die normaal gescheiden zijn door de lege stoel van Krayem, waren vrijdag naast elkaar gaan zitten. Volgens Somers stoort hun gepraat in die mate dat ze moeilijk nog de debatten kunnen volgen. De advocate van Abrini repliceerde dat ze vlak voor de twee zit en niets kan horen. 

  Ook de voorzitster van het hof, die iets verder zit dan het OM, zei dat ze de gesprekken niet kon horen. Ze dacht er wel het hare van dat Abdeslam in zijn handen had geklapt vrijdag, toen een onderzoeksrechter concludeerde dat Sofien Ayari wellicht de "Hamza" is naar wie gebeld werd en een sms werd verstuurd via een gsm die aan de Max Roosstraat in Schaarbeek werd gevonden. De voorzitster zei nog dat ze in het oog zou houden hoe het verder verloopt, maar Abrini besliste alvast om maandag niet meer naast Abdeslam te gaan zitten.

  "Tegen de muur geduwd"

  De advocaten van de verdediging vroegen gewoontegetrouw ook om te laten acteren dat hun cliënten naaktfouilles moesten ondergaan waarbij ze door de knieën moesten. Beschuldigde Ali El Haddad Asufi zei dat er ook geweld tegen hem werd gebruikt: zijn arm zou verdraaid zijn en hij zou tegen een muur zijn geduwd. De voorzitster van het hof, Laurence Massart, noteerde zijn verklaringen.

  Full house in de rechtszaal

  De nieuwe procesweek begint met een full house in de rechtszaal. Ook deze week is er geen enkel jurylid afgevallen. En ook in de glazen box is iedereen aanwezig. Voorlopig nog, want Krayem wil al snel weer weg. 

  De zitting begint met de klassieke vraag aan alle beschuldigden of ze ook vandaag weer een naaktfouille hebben ondergaan. Dat blijkt het geval. Al willen Abrini en Krayem daar niet op antwoorden. Asufi wil dan weer toevoegen dat hij vandaag "gebrutaliseerd" werd door de politie. 

  Abrini wil, na het vertrek van Krayem, weer een plaatsje opschuiven, om dichter bij Abdeslam te zitten. Hij vraagt of dat mag. Maar het openbaar ministerie verzet zich. "Abrini en Abdeslam zitten dan heel de tijd te praten en dat stoort ons bij het volgen van het proces." Zijn advocate, die dichter zit, heeft daar geen last van, en ze begrijpt de bemerking van het OM niet. Voor Abrini is het al lang goed: hij blijft wel op zijn eigen plek zitten. .
  door Nieuwsblad.be edited by Nieuwsblad.be 1/16/2023 8:45:57 AM

  Procesdag in het teken van safehouse Max Roosstraat

  De zitting maandag van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 zal volledig in het teken staan van de huiszoekingen in de Max Roosstraat in Schaarbeek. Zo zal het gaan over het afstappen van het labo van de technische en wetenschappelijke politie in het appartement waar explosieven bereid werd. Ook zal de huiszoeking zelf in het appartement toegelicht worden, waarbij ook een video zal te zien zijn.
  Donderdag zoomde de voorstelling van het onderzoek al een eerste keer in op de safehouse in de Max Roosstraat. Het ging onder meer over de dozen van vuilnisbakken die gevonden werden op straat, de vuilophalers die informaticamateriaal vonden in het huisvuil in de Max Roosstraat en de TATP en ander materiaal om explosieven te maken die werden aangetroffen in het appartement.
  Vorige week leek de discussie over de naaktfouilles wat op de achtergrond verdwenen. Donderdag liet de voorzitter opnieuw acteren hoe vijf van de zeven aangehouden beschuldigden - Mohamed Abrini en Osama Krayem wilden niet antwoorden - opnieuw een fouille met kniebuiging hebben moeten ondergaan. Bij de verdediging was donderdag nog te horen dat ze nog geen verzoekschrift met argumenten ontvangen heeft voor het beroep dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) aantekende tegen de beschikking van de kortgedingrechter over de fouilles. Het is dan ook nog niet duidelijk wanneer het beroep behandeld zal worden.
  • NB

  Daar kwam die stank dus vandaan: vlak boven hun hoofd waren ze in ijltempo onstabiele bommen aan het maken

  De bewoners van het flatgebouw in Schaarbeek waar de terreurcel die de aanslag op Zaventem pleegde zich schuilhield, hadden al een tijdje last van een vreemde stank. Maar de geur was niet hun grootste probleem, zo bleek tijdens het terreurproces. Op de bovenste verdieping van het flatgebouw leefden de terroristen in een levensgevaarlijke bommenfabriek. Lees hier meer (+).

  De bommenfabriek van de terreurcel: op de vijfde verdieping van een flatgebouw in Schaarbeek.

  Tassen met explosieven konden ontploft zijn in taxi op weg naar luchthaven, zegt ontmijner

  De TATP, de springstof die gebruikt werd bij de aanslag op de luchthaven van Zaventem en teruggevonden werd in het schuiladres op de Max Roosstraat 4 in Schaarbeek, was zeer gevoelig voor schokken en wrijving. Dat blijkt donderdagmiddag uit de chronologische uiteenzetting van Terence F. die de interventie van DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, in het gebouw op 22 maart 2016 leidde. De TATP had zelfs al tot een ontploffing kunnen leiden in de taxi op weg naar de luchthaven.
   
  Op de dag van de aanslagen, om 15.15 uur, verzocht de politie DOVO om haar teams bij te staan bij een huiszoeking op de Max Roosstraat 4 in het kader van de aanslagen. Omstreeks 18.30 uur ging het team van DOVO het appartement binnen, waar het bakken met verdachte poeders opmerkte. Uit testen bleek dat het om TATP-poeder ging. DOVO testte het poeder en daaruit bleek dat het zeer gevoelig was voor schokken en wrijving. Het was niet gevoelig voor vlammen, omdat het mogelijk nog een beetje vochtig was.

  Donderdagmiddag vroeg een jurylid of het poeder dan zo gevoelig was voor schokken en wrijving, dat de tassen in de taxi op weg naar de luchthaven ontploft zouden kunnen zijn. "Absoluut", antwoordde Terence F. stellig.

  Smail Farisi: "Ik was nooit een terrorist. Ik ben biseksueel, dus dat is onmogelijk"

  Smail Farisi heeft weer het woord gekregen. Hij gaf aan vast te zitten tussen zijn verlangen om aan te tonen dat hij geen terrorist is, dat hij geen mensen heeft gedood enerzijds, en zijn angsten om zijn veilige omgeving te verlaten anderzijds. "Ik heb de keuze tussen de pest en de cholera", zei Farisi. "De misverstanden zullen opgeheven worden, op welke manier dan ook. Ik was nooit een terrorist. Ik ben biseksueel, dus dat is onmogelijk", vervolgde Farisi zijn warrige betoog. "Ik ga vertrekken, mevrouw. Ik wil het niet meer", zei hij uiteindelijk.

  Voorzitter Massart trachtte duidelijk te maken dat het voor een beschuldigde verplicht is om aanwezig te zijn op zijn assisenproces, en dat het ook in zijn voordeel is om zich te kunnen verantwoorden, ook al is Farisi op vrije voeten. "U heeft geen keuze, het proces gaat door, meneer", probeerde de voorzitter.  "Ik ben nooit terrorist geweest, nooit van mijn leven. Ik heb nooit iemand willen doden", benadrukte Farisi nogmaals. Massart riep de hulp van het Rode Kruis in om Farisi bijstand te bieden, maar dat mocht niet baten. 

  "Het is geen goed idee om bier te drinken voor u naar hier komt", zei Massart toen Farisi aanstalten maakte om te vertrekken. "Denkt u dat ik keuze heb om tot hier te komen om beschuldigd te worden dat ik mensen heb vermoord?", vroeg hij. "Het is niet mijn proces, ik heb nooit mensen vermoord", herhaalde Farisi. "Maar ik wil u niet langer storen. Bedankt. Sorry." Toen de zitting na een korte pauze om 10.45 uur weer hervat werd, dook hij weer op en nam hij opnieuw plaats.

  Speurders reconstrueren parcours van 'man met het hoedje' via camerabeelden

  De politie heeft het parcours van Mohamed Abrini, eerst alleen bekend als de 'man met het hoedje', na de aanslag in de luchthaven van Zaventem kunnen reconstrueren via een analyse van camerabeelden. Dat was een enorm werk, dat dagen heeft geduurd, legt hoofdonderzoeker Kris Meert uit.

  Op de camerabeelden van de luchthaven was te zien hoe de 'man met het hoedje' na de tweede ontploffing om 7.59 uur de luchthaven verliet, hoe hij vervolgens langs het Sheraton-hotel wandelt naar de parking, om om 8.04 uur, zes minuten na de ontploffingen, het terrein van de luchthaven te verlaten. Om 8.11 uur ging hij via een rondpunt richting het centrum van Zaventem, waar hij om 8.13 uur voor het laatst op de camera's gezien werd.

  Later kregen de speurders de man weer in het vizier door een getuige die hem had gezien bij een bandencentrale op de Leuvensesteenweg in Zaventem. Die had geen camera, maar de Land Rover-garage aan de overkant wel, waardoor te zien is hoe hij om 8.49 uur richting Brussel wandelt. Zijn parcours kan dan verder gevolgd worden via camera's van onder meer Quick en BNP Paribas Fortis. Zo is te zien hoe hij het Meiserplein oversteekt, waarna hij om 9.50 uur voor het laatst gezien wordt aan het kruispunt van de Brabançonnelaan en de Notelaarsstraat.

  Het duurde tot 28 maart voor de politie het parcours kon vastleggen, waarna een zone werd afgebakend waarin de beelden van alle camera's bekeken werden. Een buurtonderzoek bij het kruispunt waar de 'man met het hoedje' het laatst gezien werd, leverde niets op. Op 7 april werd een nieuw opsporingsbericht verspreid via de media, met de vraag om informatie over het traject van de man en de locatie van zijn witte jas, die hij in het centrum van Zaventem had uitgedaan. Dat leverde niets op, maar via de analyse van de videobeelden in de buurt konden de speurders de man dan toch lokaliseren in Sint-Joost-ten-Node om 10.01 uur. Het allerlaatste beeld is er een op de Kruidtuinlaan richting het Rogierplein, om 10.15 uur.

  De speurders gingen ondertussen ook op zoek naar de witte jas. Op 24 en 29 maart doorzochten ze de buurt rond de Leuvensesteenweg en op 2 april volgde nog een buurtonderzoek. Al die zoektochten leverden niets op en de witte jas werd nooit gevonden. In een verhoor zei Abrini dat hij de vest in de vuilnisbak had gegooid. Op 29 maart werden ook twee hoeden gevonden, maar omdat op beelden te zien is hoe Abrini tot in Brussel zijn hoed afwisselend draagt en afgenomen heeft, konden die niet de hoed in kwestie zijn. 

  Zoals woensdag al werd uitgelegd door onderzoeksrechter Patrick De Coster, was op de beelden te zien hoe de man aan het telefoneren was. Op basis van die beelden werd een telefonieonderzoek uitgevoerd. Abrini zei later tijdens een verhoor dat hij maar alsof deed dat hij aan het bellen was, waardoor uit het telefonieonderzoek van hem geen nummer kon ontdekt worden. Abrini werd uiteindelijk op 29 maart geïdentificeerd als de 'man met het hoedje' en op 8 april opgepakt.

  De vluchtweg van Abrini

  De jury krijgt vanochtend eerst een reconstructie te zien van de vluchtweg van Mohamed Abrini, nadat hij op 22 maart 2016 om 7.59 uur wegliep uit de luchthaven.  Daarna volgt er een lang rapport over het uitgebreide telefonisch onderzoek na de aanslagen. Dat belooft een uitdaging te worden voor de jury. 
  door Nieuwsblad.be edited by Jef Van Hoofstat 1/12/2023 9:03:04 AM

  Het protest van Ayari

  Er werd verwacht dat er vanochtend een rel zou zijn rond Sofien Ayari. Die kondigde gisteren aan dat hij zich vandaag zou verzetten tegen de naaktfouille, omdat hij wel eens wilde zien hoeveel "dwang" de politie dan zou uitvoeren. Deze ochtend wordt daar echter met geen woord over gerept. De naaktfouilles verliepen net als de voorbije dagen.

  De glazen box zit wel voller dan de voorbije dagen. Zelfs de zieke Salah Abdeslam is terug, en hij blijft in de zaal. Alleen Osama Krayem verlaat de zaal. De voorzitter vraagt hem nog even waarom hij liever in de betonnen cel beneden zit. Maar zelfs daar wil hij niet op antwoorden.
  door Nieuwsblad.be edited by Jef Van Hoofstat 1/12/2023 8:57:33 AM

  Agorafobie

  De zitting van donderdag begint met een interventie van Smail Farisi. Hij vertelt de voorzitter dat hij het niet langer kan uithouden op het proces. "Ik heb agorafobie. Het kost mij grote moeite om hier elke dag te geraken. Ik moet elke morgen twee pinten drinken om mijzelf tot hier te kunnen slepen. Maar ik lijd in deze zaal, en in de metro naar hier. Ik wil dit niet meer. Ik ben geen terrorist. Ik wil hier weg. Ik moet hier weg. Ik ben nooit terrorist geweest. Ik heb nooit iemand willen doden."

  De voorzitter dringt erop aan dat hij toch zou volhouden en blijven. "Het is uw proces. Het is de bedoeling dat u hier bent. Of toch minstens dat u vertegenwoordigd bent. Misschien kan het Rode Kruis u helpen en u wat raad geven, zodat u het proces toch kan blijven bijwonen." "Dat van dat bier voor de zitting is trouwens geen goed idee", geeft ze hem nog mee.

  Smail Farisi heeft de voorbije weken de zittingen trouw bijgevoegd. In stilte, maar duidelijk met moeite. Nu verlaat hij de zaal, samen met iemand van het Rode Kruis. Zijn broer Ibrahim vertrekt ook, want hij heeft een afspraak bij het OCMW. "Als ik tijd heb, kom ik nog terug." De voorzitter dringt erop aan dat hij dat zeker zou doen. "Dit proces is toch prioritair in uw leven, zou ik denken."

  De twee broers Farisi verschijnen als vrije mannen voor het assisenhof. 
  door Nieuwsblad.be edited by Jef Van Hoofstat 1/12/2023 8:51:48 AM

  Van Quickenborne: "Politie handelt professioneel en met gradatie, stelde AIG vast"

  De Algemene Inspectie (AIG), het controleorgaan van de federale en lokale politie, heeft de voorbije dagen toegezien op de omzetting van de ministeriële richtlijn bij het gevangenentransport voor het assisenproces over de aanslagen. De AIG stelde daarbij vast dat de "politie professioneel en met zin voor gradatie handelt, conform de richtlijn". Dat blijkt uit een antwoord van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne in de Kamer. Van Quickenborne weigerde wel in te gaan op de redenen voor het beroep in de zaak van de naaktfouilles van de gedetineerde beschuldigden. "We zullen onze argumenten uit de doeken doen voor het hof van beroep. Ik onthoud me van alle andere commentaar", klonk het.

  Eind december verbood een Brusselse kortgedingrechter systematische, niet individueel gemotiveerde naaktfouilles, omdat die een inbreuk vormen op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Afgelopen weekend gaf de minister de FOD Justitie opdracht om in beroep te gaan. "Het is net om het vervolg van het proces niet in het gedrang te brengen dat ik me op de achtergrond moet houden en voorzichtig moet zijn in mijn commentaar", zei de minister. Van Quickenborne wierp nog op dat het proces maanden zal duren en dat sommige veiligheidsmaatregelen dan "snel systematisch lijken".

  Maar in zijn antwoord zei de minister ook dat de Algemene Inspectie vrijdag, maandag, dinsdag, en woensdag heeft toegezien op de correcte toepassing door de politie van de ministeriële richtlijn die hij had uitgevaardigd na de beslissing van de kortgedingrechter. Bij de verdediging op het terreurproces klonk het dat zijn richtlijn wel goed was, maar dat de politie weigerde om die correct uit te voeren. "Ik heb het verslag van de AIG van haar toezicht van vrijdag en maandag al ontvangen. Daaruit blijkt dat de politie professioneel en met zin voor gradatie handelt, conform de richtlijn.

  De AIG vraagt wel dat de communicatie tussen de politie en de assisenvoorzitster rechtstreeks gebeurt en dat politie en gevangeniswezen goed samenwerken en informatie uitwisselen. Voor dat laatste hebben we maandagnamiddag al samengezeten", aldus Van Quickenborne.

  door sofie.geusens edited by Jef Van Hoofstat 1/11/2023 9:08:50 PM
  • NB

  Eerst nog een koffietje en dan sloegen ze toe: het halfuur vóór de aanslag op Zaventem

  Een enorme vuurbol, die alles in de onmiddellijk nabijheid vernietigt. Daarmee eindigde gisteren het relaas van de onderzoekers, die aan hand van de bewakingscamera’s minutieus hadden gereconstrueerd wat er kort voor de aanslag in de luchthaven gebeurde. Een half uur lang liepen de drie terroristen er rond. Toeristen tussen de toeristen. Ze leken niets opmerkelijks te doen, behalve voor wie wist wat er te gebeuren stond. Overzicht van een bevreemdend half uur. Lees hier meer (+).

  Een half uur lang koesterde niemand enige verdenking tegen de drie terroristen.
  De zitting is nu toch geschorst.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen