LIVE. Optima-commissie Gent

 • De media-aandacht voor de Optima-commissie is groot. De televisiecamera's van zowel VTM als VRT zijn opgesteld in het Gentse stadhuis.

 • KAA Gent-voorzitter Ivan De Witte en ex-Optima-topman Philip De Hulsters zijn aangekomen in het stadhuis. Daniël Termont riep hen zelf op als getuigen.
 • Negentien schepenen en gemeenteraadsleden zitten in de commissie, verdeeld volgens de politieke verhoudingen in de gemeenteraad. Dit zijn de leden

  Voor sp.a: Tom Balthazar, Annelies Storms, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Anne Schiettekatte en Astrid De Bruycker
  Voor Groen: Elke Decruynaere, Bram Van Braeckevelt, Sara Matthieu en Dirk Holemans
  Voor Open Vld: Sami Souguir, Stephanie D'Hose en Sas van Rouveroij
  Voor N-VA: Siegfried Bracke, Isabelle De Clercq, Sandra Van Renterghem en Karlijn Deene
  Voor CD&V: Filip Van Laecke
  Voor Vlaams Belang: Johan Deckmyn

 • De commissie sui generis is officieel geopend door voorzitter Filip Van Laecke, CD&V-gemeenteraadslid. De persbelangstelling is groot, die op de publieksbanken wat minder. Er zijn nog veel lege stoelen te zien. Van Laecke herinnert de commissie eraan dat er overeen gekomen is om "geen politieke spelletjes te spelen".
  "Er zijn documenten bij de pers terechtgekomen, dat valt te betreuren. Ik roep op om deze werkzaamheden op een serene en correcte manier te doen, terwijl we er over waken dat deze commissie zijn werk kan doen. Het zou pijnlijk zijn dat deze commissie zou vervallen in geruzie en discussies rond procedure. Het zou een slecht signaal zijn naar de Gentenaars. Ik roep op het gezond verstand te laten primeren."
 • Johan Deckmyn (Vlaams Belang) krijgt het woord en verwijt Termont dat hij zich laat bijstaan door een advocaat. Hij stelt zich vragen over de betrokkenheid van zijn advocaat, Patrick Devers. "Is hij niet te veel betrokken bij de constructies rond de Ghelamco Arena om hier als raadsman op te treden?" Deckmyn neemt ook de brief die de advocaat van Termont stuurde op de korrel. Daarin eiste hij "fair play" van de commissie en benadrukte hij dat de commissie weinig bevoegdheden heeft.
 • Patrick Devers neemt het woord en richt zich tot Deckmyn. "Moet ik begrijpen dat de vrije keuze van advocaat door mijnheer Deckmyn niet als een recht wordt aanvaard?" "Neen, maar men kan vraagtekens stellen bij uw optreden. Dat is het enige dat ik vaststel."
 • Eerste punt. Voorzitter Van Laecke legt nog eens de spelregels uit. Voorzitter Filip Van Laecke zegt dat hij gevraagd heeft aan de procureur-generaal om iemand af te vaardigen om de commissie juridisch bij te staan. "Maar hij heeft gezegd dat ze daar niet bevoegd voor zijn."
 • Siegfried Bracke neemt het woord. "Het is belangrijk dat we heel precies bepalen waarover deze commissie gaat. Ik steun ook de oproep voor sereniteit en om geen politieke spelletjes te spelen. Ik hoop tegelijk dat we met zijn allen ook geen juridische spelletjes spelen. Wat staat hier aan de orde: is dit een proces van iemand die zichzelf heeft aangeklaagd? Wat ons betreft niet. Wel aan de orde: een analyse van wat er gebeurd is, om daar voor de toekomst lessen uit te trekken. Daar worden we allemaal beter: of er niet meer flitspalen moeten komen op het kruispunt van bedrijfswereld en politiek."
 • Bracke: "Maar men moet weten wat men wil. Een proces maken van één man zou onrechtvaardig zijn. Het gaat hier vermoedelijk om een breder probleem. Maar daarom betreur ik de brief die de advocaat van de burgemeester heeft gestuurd: die geeft de indruk dat het wel gaat om het voeren van een proces. Daarin lees je dat op vlak van de wettigheid er vragen gezet kunnen worden bij de bevoegdheid van de commissie? We gaan toch geen truken spelen? Ook dat is een juridisch spel: zeggen, we doen mee. Maar als het slecht loopt, zeggen dat de commissie onwettig is. En die indruk wordt minstens gewekt met deze brief."
 • Bracke: "De vraag is: waarover zijn wij hier bezig? In de brief van de advocaat van Termont staat bijvoorbeeld dat hij geen ontvangstbevestiging kreeg van documenten die hij instuurde. Dat een advocaat dat in een proces belangrijk vindt, daar kan ik inkomen. Maar dat is hier niet op zijn plaats. Dat hij nog niet officieel wist wanneer hij gehoord zou worden. Dat de fair play gevat moet worden. Is dat soort opmerkingen hier gepast? Om maar te zeggen; dit is toch niet de bedoeling, om een proces te voeren met tot de tanden gewapende advocaten. De essentie is om contacten tussen bedrijfsleven en politiek te laten verlopen in transparantie. En wat we kunnen doen om in de toekomst te voorkomen dat eventuele fouten opnieuw gemaakt worden. Niet om te beginnen kommaneuken, maar in een constructieve sfeer. Ik hoop dat we het daar over eens zijn: dit is geen proces, maar een onderzoek om de toekomst te verbeteren."
 • CD&V-fractieleider Veli Yüksel krijgt het woord en neemt ook de brief die Termont liet sturen om "fair play" te eisen op de korrel. "Zo'n vingerwijzing door de raadsman, nog voor we begonnen waren. Ik denk dat dat ongepast is. Ik heb ook ernstige vragen over de rol van Patrick Devers, die betrokken is in verschillende dossiers die wij hier willen bespreken."
 • Patrick Devers, de advocaat van Termont, repliceert. "De essentie van de brief was dat er tegensprakelijkheid gegarandeerd was. Ik schets de context: tussen eind juni en 8 augustus is er naar Termont geen enkel bericht gestuurd. Niet over de manier waarop getuigen moesten gebeuren. Er was geen enkel contact, enkel commentaren die we in de pers moesten lezen. Wij willen enkel een normaal tegensprekelijk debat, waarin we ons standpunt kunnen horen. Daar gaat het over, meer niet. Die toezegging is gedaan; kort daarna. De brief had dus wel zin."
 • Patrick Devers, de advocaat van Termont: "Dat men mijn integriteit bekritiseert, betreur ik. Het is ook mijn bedoeling en die van Daniël Termont lopen samen. Het is de bedoeling klaarheid te scheppen, waar duistere punten zijn. En dat zullen we ook doen."
 • De oppositie wil dat Termont en Devers bevestigen dat ze de wettigheid van de commissie erkennen. In de brief van Termont en Devers begin augustus werd de juridische grond van de commissie in twijfel getrokken. Devers bevestigt daarop dat ze de commissie respecteren. Daniël Termont is ondertussen nog maar kort aan het woord geweest. Hij laat vooral zijn advocaat het woord voeren.
   
  Voorzitter Van Laecke meent dat het tijd is om met de inhoud te starten, na veertig minuten discussie.
 • Termont bevestigt kort: "Ik erken de wettigheid van deze commissie en verleen mijn volledige medewerking."
 • De commissie stemt in met de mensen die zullen opgeroepen om te komen getuigen in de commissie, onder wie Jeroen Piqueur, Ruben Piqueur, Luc Van den Bossche, een aantal leden van het toenmalige schepencollege. Dat laatste wordt op de korrel genomen door Siegfried Bracke (N-VA). "Een aantal van die mensen uit het schepencollege zitten hier in de commissie. Die worden gevraagd om te oordelen over zichzelf. Dat is fundamenteel ongezond. Dat klopt niet." Tom Balthazar (sp.a) en Karin Temmerman (sp.a), over wie Bracke het heeft, zwijgen.
 • Het horen van Daniël Termont begint. Voorzitter van Laecke vraagt hem bij de start uit te liggen wat hij eind juni bedoelde toen hij zei een deontologische inschattingsfout had gemaakt. Termont krijgt het woord.
 • Termont leest een voorbereide tekst voor. "Ik heb allerlei insinuaties, verdachtmakingen en beschuldigingen gekregen, zonder dat er een feit werd aangebracht. Of ik niet goed gecommuniceerd heb, laat ik in het midden. Tijdens deze commissie zal blijken dat ik noch de Stad Gent banden had met Optima-bank." Termont begint met een reconstructie van de media-heisa waarin hij terecht kwam na de val van de Optima bank.
 • Termont reconstrueert een gesprek met een journalist, dat aan de basis zou liggen van de media-storm. "Toen ik zei dat ik niet op een boot zat met Piqueur, legde ik niet de link met de boot die gehuurd werd via de Stad. Dat is totaal iets anders dan op zijn privéboot te zitten. Toen men mij vroeg ik een appartement had gekregen van Piqueur, was het voor mij duidelijk dat men mij als verdacht beschouwde. Alles wat ik daarna zei is gewikt en gewogen. Of ik nu goed of slecht heb gecommuniceerd, doet niet ter zake. Na de perslawine die ik daarna over me kreeg, had ik niet het gevoel dat ik mij kon verdedigen. Ik heb daarom eerst contact genomen met de procureur over een strafklacht voor eerroof. Ik heb dat niet gedaan, gezien het om een drukpersmisdrijf ging. De zaak zou nooit voor de rechter zijn gekomen. Het hof van assisen is daarvoor bevoegd."
 • Termont: "In maart 2005 ben ik als schepen van de Stad Gent naar Cannes gereisd, om daar met collega's naar de vastgoedbeurs Mipim te gaan. Ik ben meegevlogen met een door de heer Piqueur afgehuurde chartervlucht. In 2006 ben ik in een door de heer Piqueur gecharterde vlucht naar Londen gevlogen voor een beurs over nieuwe voetbalstadia. Dat zijn twee feiten waarvan ik mogelijk dacht dat ik een deontologische inschattingsfout zou gemaakt kunnen hebben. Mijn melding over eventueel onvoorzichtig gedrag gaat dus over deze feiten."
 • Termont benadrukt nog eens "geen enkele, maar geen enkele" financiële relatie te hebben met Piqueur of Optima-bank. "Met het faillissement van Optima Bank heb ik ook niets te maken, noch met het bekomen van een banklicentie door Optima." Termont zet een uitleg in over de lange totstandkoming van het Arteveldestadion, vandaag de Ghelamco Arena. "Ik geef u een overzicht van mijn zakelijke contacten van 2002 tot 2006... Het eerste contact dateert van 2002, via een medewerker van mij. De bouw van een voetbalstadion zou toen een louter privaat initiatief zijn. De Stad zou enkel de gronden kopen en investeren in het dossier..."
 • Termont geeft uitleg over de twee vliegtrips die hij maakte met een door Jeroen Piqueur gecharterd privévliegtuig. "Het gaat om twee verplaatsingen in 2004 en in 2005, naar de vastgoedbeurs Mipim in Cannes. Het vliegtuig vloog van Cannes naar Antwerpen en terug, onder mijn vraag dat de kosten zouden aangerekend worden aan de Stad. In 2006 nam ik deel aan een beurs in Londen over de exploitatie van nieuwe voetbalstadia. Dit gebeurde ten koste van de stad, met een door Optima gecharterd vliegtuig. Ik ben dus - ik herhaal het nog eens - nooit aan boord geweest van een boot of vliegtuig, eigendom van de Optima Bank."
 • Over zijn persoonlijke contacten met Piqueur zegt Termont: "Ik ben inderdaad in 2003 op de begrafenis van zijn eerste echtgenote geweest. In 2008 was ik op het huwelijk van zijn zoon, kort. En in 2011 was ik op het huwelijk van Piqueur zelf, voor maximaal een half uurtje. Daar heb ik een korte speech met gelukwensen gehouden. Mag ik er op wijzen dat Optima pas na 2010 als vennoot uit het dossier van het voetbalstadion is verdwenen?"
 • Termont: "Ik heb nooit gezegd dat ik Piqueur niet ken. Waarom zou ik dat zeggen? Iedereen weet dat ik jarenlang met hem heb onderhandeld. Ik ben niet altijd vriendelijk geweest tegen Optima. Ik heb altijd de belangen van de stad en de Gentenaars gedeeld. Tuurlijk heb ik bemiddeld, maar ik was degene die beslist heeft de stekker eruit te trekken toen Optima de financiering niet rondkreeg. Verder is het logisch dat men elkaar beter kent, als men jaren samenwerkt aan een dossier. Logisch dat ik kort aanwezig was op zijn huwelijk, dat ik soms met hem naar de voetbal ging."
 • Termont: "Ik zag geen enkele andere optie dan de deontologische commissie zelf in te schakelen. Ik was in de overtuiging dat ik een fout had gemaakt, omdat ik geen facturen terugvond over de twee gecharterde vliegtuigen. Persoonlijk gewin is daarbij nooit mijn drijfveer geweest. U begrijpt dat de insinuaties dan ook persoonlijk pijnlijk waren. Ik stel mij ter beschikking en zal op al uw vragen een antwoord geven."
 • Een fragment van de lijst met contacten tussen Termont en Piqueur: een vliegtrip met een gecharterd vliegtuig. De kostprijs werd gefactureerd aan de Stad Gent, voor 594 euro.

 • De commissie is opgeschort om nieuw aangebracht documenten te kopiëren en te verspreiden.
 • De commissie herneemt. Ivan De Witte en ex-Optima-topman Philip De Hulsters nemen plaats naast Termont. Hij heeft ze opgeroepen als zijn getuigen.
 • Ivan De Witte, KAA Gent-voorzitter sinds 1999. "Ik ben hier omdat ik zeer erkentelijk ben voor de fantastische realisatie van het nieuwe stadion en omdat transparantie belangrijk is." De Witte schetst de lange geschiedenis van het Arteveldestadion, later de Ghelamco Arena.
 • De Witte vertelt over een "behoorlijk" incident met Piqueur, tijdens een discussie over financiën tijdens een vegadering in Frankrijk tussen AA Gent en Optima over het Arteveldestadion. "Als AA Gent niet wil meegaan, zullen we naar een andere club gaan, werd gezegd. Dan heb ik mij nogal kwaad gemaakt. Dan ben ik hier weg. Termont heeft dan 'gezegd ga niet weg, ik ga u steunen voor uw standpunt.' Dat druiste behoorlijk in tegen de belangen van de Optima-groep. Ik heb dat altijd ervaren als heel sterke steun van Daniël Termont. We hebben daarna toch nog doorgedaan. Er zijn ook veel goede dingen gebeurd vanuit Optima. Dat moet ook gezegd worden."
 • De Witte benadrukt: "Daniël Termont heeft altijd de kant gekozen van onze club en van de stad, tegen de belangen in van Optima, en tegen de belangen in van Piqueur. Tijdens dat incident in Frankrijk en ook toen Optima een deel shoppingcenter wou zetten in het stadion. Toen in 2010 bleek dat de financiering van Optima niet rond raakte, is de samenwerking beëindigd door het schepencollege en Termont zelf. Gelukkig hebben we kort daarna een nieuwe bouwheer gevonden, in de figuur van Ghelamco."
 • Philippe De Hulsters, ex-topman van de Ethiasbank en van Optima Bank, neemt het woord. "Daniël Termont zou mij opgeroepen heb als getuige. Dat klopt niet. Ik heb een bericht gestuurd na berichten die ik las in de pers, waarvan ik dacht 'dat klopt niet'. Ik wou reageren. Daniël Termont heeft mij niets gevraagd."
 • De Hulsters geeft een overzicht van zijn contacten met Termont. "En die stroken niet met de perceptie waaruit blijkt dat Termont uit eigen belang of uit belang van Optima zou gehandeld hebben."
 • Het woord is opnieuw aan de oppositieleden, die een nieuwe ronde vragen mogen stellen aan Termont, De Witte en De Hulsters. Johan Deckmyn (Vlaams Belang) haalt een "indianenverhaal" boven over een speech van Termont op een Optima-receptie in de Gentse opera. "Als het niet klopt, hebt u het recht dat hier recht te zetten."
 • Termont antwoordt op Johan Deckmyn (Vl. Belang): "Als ik eerlijk ben, ik had veel beter kunnen communiceren in dat dossier. Termont heeft nooit gezegd dat hij Jeroen Piqueur niet kent. Waarom zou ik dat zeggen tegen een journalist? De vraag was 'is Jeroen Piqueur een goede vriend van u'. Neen, dat was hij niet. Goede vrienden die gaan bij elkaar thuis of samen op vakantie. Alle contacten die ik had, zijn zakelijke contacten. Dat probeer ik uitgelegd te krijgen."
 • Termont: "Alle CEO's in deze stad ken ik. Voor de ene heb ik een warmer gevoel dan een andere. Dat is menselijk. Maar één journalist schrijft dat Termont zegt dat hij Piqueur niet kent en de andere schrijven hem over. De journalist aan wie ik gezegd heb dat ik Piqueur niet kent, die mag nu rechtstaan. Je raakt in die perceptie en raakt daar niet meer uit."
 • Termont leest een omstreden mail voor die hij stuurde aan de procureur des Konings. "Een mail met een vraag die elke burger kan stellen. Dat was het enige contact met de procureur. Ik heb er echt op aangedrongen om klacht in te dienen. Maar mijn advocaat heeft mij dat afgeraden. Dat zou geen enkele zin gehad hebben. Een persmisdrijf komt bijna nooit voor de rechtbank, dat moet behandeld worden door het hof van assisen."
 • Termont: "Ik zeg aan de commissie: ik ben met Jeroen Piqueur meegevlogen naar Londen in 2006. En daar is geen factuur van te vinden. Daar heb ik mogelijk een fout begaan. Van de vlucht in 2004 is een factuur gevonden. De vlucht van 2005 zal vermoedelijk opgenomen zijn in een grotere aanrekening van 23.000 euro van Optima aan de Stad Gent."
 • Siegfried Bracke (N-VA) legt Termont allerlei "feitelijke vragen" voor. "Ik lees dat Piqueur zegt dat het hele schepencollege is gaan eten bij Piqueur. Hij spreekt over mondaine feestjes op een boot in de buurt van Cannes. Die vzw Flanders Ghent Development Group, waarbij veertig bedrijven betrokken zouden zijn: wie zijn dat allemaal? Wat is de rol van de Stad binnen die vzw? Hoe zit dat? De burgemeester spreekt over een boot Alter Ego. Ik hoor nog verhalen over een boot Secret Life. En hoe is het stadionproject in Cannes tot stand gekomen? Hoe gaat dat? Piqueur zegt dat hij wel eens mensen van de Stad heeft uitgenodigd op zijn boot: hoe zit dat?"
 • Bracke: "U bent onlangs met een VOKA-missie naar Silicon Valley gegaan. Toen is dat voorgelegd aan alle fractieleiders, ook van de oppositie, en unaniem goedgekeurd. Waarom is dat toen bij die andere vluchten niet gebeurd?" Bracke "daagt" de krant De Morgen uit. "Termont zegt dat hij nooit heeft verklaard dat hij Jeroen Piqueur niet kende. Wel, volgens mij is dat alleen in De Morgen verschenen. De journaliste is bij deze uitgedaagd: misschien heeft ze het gesprek wel opgenomen?"
 • Termont antwoordt Bracke: "Ja, wij zijn met het schepencollege uitgenodigd bij Optima en hebben daar een maaltijd genuttigd. Dat is niet ongewoon. Over die 'mondaine' feestjes waar u het over hebt, er zijn daar in Cannes onwaarschijnlijk veel presentaties, cocktails, besprekingen... Wij hebben daar enorm succes mee gehad. Nu is er een volledige Belgische stand, mede door het succes van Gent, waar wij onze recepties kunnen houden. U kan dat een mondain feestje noemen, ik weet enkel dat daar veel gewerkt wordt en veel contacten gelegd worden. Ik heb daar bijna om het half uur een afspraak. Ik moet met de fiets rondrijden om overal te geraken. De boot Secret Life, dat zegt mij niets. De Alter Ego hebben wij jaren gehuurd inderdaad."
 • Termont: "Ik ben uitgenodigd op de boot van Piqueur, maar ik ben daar nooit op ingegaan. Ik weet niet wie daar wel op ingegaan is. Met wat ik nu weet zou ik in 2006 de fractieleiders op voorhand gecontacteerd met de vraag of het oke was dat ik met Piqueur meevlieg naar Cannes, zodat ik niet via een lijnvliegtuig over Nice moest vliegen. Dat had ik toen beter gedaan. Dat is volgens mij de fout die indertijd gemaakt is, dat ik denk dat ik daar een fout gemaakt heb en niet de facturen laten controleren. Maar daar heeft nooit iets tegenover gestaan."
 • Veli Yüksel (CD&V) leest een Facebook-post voor van een medewerker van oud-burgemeester Frank Beke, waarin beschreven wordt hoe mensen van Optima hem kwamen "bedreigen". "Mijnheer Termont: had u niet voorzichtiger moeten zijn in uw contacten met Optima toen? Wat bezielde het Gentse stadsbestuur om te werken met een omstreden figuur zoals Jeroen Piqueur. Als u hem goed kende als zakenman, dan verwacht ik toch dat u in uw zakelijke relaties met de stad een zekere terughoudendheid aan de dag legt. In uw privé doet u wat u wil."
 • Yuksel: "Waarom hebt u zo geheimzinnig gedaan over uw contacten, over wat u in Cannes allemaal wel of niet gedaan hebt. Waarom zo geheimzinnig? De vraag nu is: die drie verplaatsingen waar u het over hebt, waar u een factuur niet van vindt. Hebt u op basis van één factuur al die tijd paniekvoetbal gespeeld? Waarom zoveel heisa maken over één verplaatsing naar Londen, met een gecharterde vlucht door Piqueur?"
 • Termont vraagt zich luidop af of Jeroen Piqueur "een omstreden figuur" is. "Toen wij ermee samenwerkten was hij helemaal niet in opspraak. Een omstreden figuur? Dat zal nog moeten blijken. En waarom zo geheimzinnig? Als ik eind juni in de pers al gezegd wat ik nu zeg, dan was het kot hier te klein. Ik zal geen verklaringen afleggen in de pers, tot deze commissie afgelopen is. Ik was in de overtuiging dat ik onvoorzichtig was door voor die drie vluchten niet te laten betalen. Ondertussen heb ik voor één vlucht een factuur gevonden, voor de andere niet. Is dit een verkeerde inschatting of niet: dat wil ik voorleggen aan deze commissie."
 • Termont reageert op een verhaal over een feestje in restaurant en club Baoli, in Cannes. "Dat zegt mij niets. Maar ik krijg daar in Cannes tot drie uitnodigingen per avonden. Honderden mensen komen daar samen, voor maaltijden. Ik ben daar in de meeste zalen wel al geweest, voor maaltijden waar er gewerkt worden en er contacten zijn. Maar het zegt mij niet meteen iets."
 • De Witte wil iets kwijt over Jeroen Piqueur. "Zonder zijn werk had het stadion er waarschijnlijk niet gestaan. Laat ons voorzichtig zijn in onze bewoordingen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in het voortraject. En wat we vandaag bereikt hebben, is alleen mogelijk geweest door onze geweldige burgemeester."
 • De commissie is afgelopen. Daniël Termont heeft het vragenvuur van de Optima-commissie getrotseerd, onder het oog van de verzamelde pers. En dat lukte voorlopig zonder kleerscheuren, voor de burgemeester zelf en voor de Optima-commissie, die correct verliep.
  De volgende zitting is op 5 september.
Powered by ScribbleLive Content Marketing Software Platform

Meest Gelezen