LIVE. Optima-commissie Gent

  KAA Gent-voorzitter Ivan De Witte en ex-Optima-topman Philip De Hulsters zijn aangekomen in het stadhuis. Daniël Termont riep hen zelf op als getuigen.

  Negentien schepenen en gemeenteraadsleden zitten in de commissie, verdeeld volgens de politieke verhoudingen in de gemeenteraad. Dit zijn de leden

  Voor sp.a: Tom Balthazar, Annelies Storms, Rudy Coddens, Karin Temmerman, Anne Schiettekatte en Astrid De Bruycker
  Voor Groen: Elke Decruynaere, Bram Van Braeckevelt, Sara Matthieu en Dirk Holemans
  Voor Open Vld: Sami Souguir, Stephanie D'Hose en Sas van Rouveroij
  Voor N-VA: Siegfried Bracke, Isabelle De Clercq, Sandra Van Renterghem en Karlijn Deene
  Voor CD&V: Filip Van Laecke
  Voor Vlaams Belang: Johan Deckmyn

  Bracke: "Maar men moet weten wat men wil. Een proces maken van één man zou onrechtvaardig zijn. Het gaat hier vermoedelijk om een breder probleem. Maar daarom betreur ik de brief die de advocaat van de burgemeester heeft gestuurd: die geeft de indruk dat het wel gaat om het voeren van een proces. Daarin lees je dat op vlak van de wettigheid er vragen gezet kunnen worden bij de bevoegdheid van de commissie? We gaan toch geen truken spelen? Ook dat is een juridisch spel: zeggen, we doen mee. Maar als het slecht loopt, zeggen dat de commissie onwettig is. En die indruk wordt minstens gewekt met deze brief."
  De Witte benadrukt: "Daniël Termont heeft altijd de kant gekozen van onze club en van de stad, tegen de belangen in van Optima, en tegen de belangen in van Piqueur. Tijdens dat incident in Frankrijk en ook toen Optima een deel shoppingcenter wou zetten in het stadion. Toen in 2010 bleek dat de financiering van Optima niet rond raakte, is de samenwerking beëindigd door het schepencollege en Termont zelf. Gelukkig hebben we kort daarna een nieuwe bouwheer gevonden, in de figuur van Ghelamco."
  Philippe De Hulsters, ex-topman van de Ethiasbank en van Optima Bank, neemt het woord. "Daniël Termont zou mij opgeroepen heb als getuige. Dat klopt niet. Ik heb een bericht gestuurd na berichten die ik las in de pers, waarvan ik dacht 'dat klopt niet'. Ik wou reageren. Daniël Termont heeft mij niets gevraagd."
  Siegfried Bracke (N-VA) legt Termont allerlei "feitelijke vragen" voor. "Ik lees dat Piqueur zegt dat het hele schepencollege is gaan eten bij Piqueur. Hij spreekt over mondaine feestjes op een boot in de buurt van Cannes. Die vzw Flanders Ghent Development Group, waarbij veertig bedrijven betrokken zouden zijn: wie zijn dat allemaal? Wat is de rol van de Stad binnen die vzw? Hoe zit dat? De burgemeester spreekt over een boot Alter Ego. Ik hoor nog verhalen over een boot Secret Life. En hoe is het stadionproject in Cannes tot stand gekomen? Hoe gaat dat? Piqueur zegt dat hij wel eens mensen van de Stad heeft uitgenodigd op zijn boot: hoe zit dat?"
  Bracke: "U bent onlangs met een VOKA-missie naar Silicon Valley gegaan. Toen is dat voorgelegd aan alle fractieleiders, ook van de oppositie, en unaniem goedgekeurd. Waarom is dat toen bij die andere vluchten niet gebeurd?" Bracke "daagt" de krant De Morgen uit. "Termont zegt dat hij nooit heeft verklaard dat hij Jeroen Piqueur niet kende. Wel, volgens mij is dat alleen in De Morgen verschenen. De journaliste is bij deze uitgedaagd: misschien heeft ze het gesprek wel opgenomen?"
  Veli Yüksel (CD&V) leest een Facebook-post voor van een medewerker van oud-burgemeester Frank Beke, waarin beschreven wordt hoe mensen van Optima hem kwamen "bedreigen". "Mijnheer Termont: had u niet voorzichtiger moeten zijn in uw contacten met Optima toen? Wat bezielde het Gentse stadsbestuur om te werken met een omstreden figuur zoals Jeroen Piqueur. Als u hem goed kende als zakenman, dan verwacht ik toch dat u in uw zakelijke relaties met de stad een zekere terughoudendheid aan de dag legt. In uw privé doet u wat u wil."
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen