Kopstukkendebat Antwerpen

Herlees hier de liveverslaggeving van het debat. De meest recente opmerkingen staan bovenaan.

Janssens: 'We moeten de bestaande plannen verder uitvoeren. Wat veiligheid betreft. Dat zijn allemaal dingen die we al doen, of die onwettig zijn (Janssens kijkt naar Dewinter).' Janssens wil ook een aantal stadwijken ontwikkelen.

De Wever: 'We moeten de stedelijke diensten (bijvoorbeeld onderwijs) aanpassen aan de groei en de aard van de stadsbevolking.' De Wever schuift ook het mobiliteitsprobleem opnieuw naar voren. 'De verschillende vervoersmodi - auto, fiets, voetgangers, tram - moeten beter op elkaar worden afgestemd.'

Turtelboom: 'Er zijn 32 vergunningen nodig om een zaak te beginnen in de stad. Dat zou één vergunning moeten worden. Ook mobiliteit is belangrijk, zeker als economisch hart van Vlaanderen. Via mobiliteit en een eenvoudiger vergunningsbeleid moet het ondernemerschap meer kansen krijgen.'

Almaci: 'Men moet het referendum over de Oosterweelverbinding respecteren. Het Bam-tracé is verworpen. Er is een échte oplossing nodig voor het mobiliteitsprobleem, met in het achterhoofd de wil van de Antwerpenaar in plaats van de wil van de Vlaamse regering.'

Dewinter: 'Mijn voorstel zou over de veiligheid van de Antwerpenaren gaan. Meer blauw op straat, door de oprichting van een brigade voor trein-tram-bus, een mobiele brigade en een vreemdelingenpolitie die de illegalen actief opspoort. Kortom, 200 politiemensen extra.'

Een concrete vraag om af te sluiten. Wat is uw prioritair voorstel voor de gemeenteraad als u het voor het zeggen zou hebben?

'Voor Dewinter is de stad echt niet van iedereen', reageert Almaci.

Dewinter: 'Onze stad dreigt een derdewereldstad te worden. Waar wijken sociale dumpingplaatsen worden. Kijk naar Antwerpen Noord of Borgerhout. Willen we samen op multiculsafari gaan? De problemen van het eigen volk schuift men altijd op de tweede plaats.'

Almaci vraagt Dewinter of hij mensen uit sociale woningen wil gooien.

Janssens: 'Er werd daarnet gezegd dat mensen die werken geen voorrang krijgen in de kinderopvang. Dat klopt niet. 75 procent van de kinderen in stedelijke dagverblijven heeft ouders die werken.' Hij vindt het jammer dat andere partijen altijd naar een ander niveau wijzen als schuldigen.

Turtelboom: 'We moeten samen een vuist maken om in Brussel te wegen. Het zal onderwijs, onderwijs, onderwijs zijn. Niet de afkomst telt, maar de toekomst.

Turtelboom wijst erop dat er te weinig geld vanuit Vlaanderen naar het onderwijs in Antwerpen gaat.

De Wever: 'Het begint in Antwerpen, maar eindigt daar niet. In 2014 komt er een nieuw hoofdstuk.'

De Wever: 'Janssens kaart dit ook aan, maar luistert er wel iemand naar hem in Brussel? We moeten een sterker 'voor wat hoort wat'-beleid voeren. Eigenlijk moeten we sociale woningen voorbehouden aan mensen die al hebben bijgedragen tot de sociale zekerheid. Ook voor plaats in de kinderopvang zou het beter zijn dat de stad geen voorrang meer geeft aan mensen zonder werk. Mensen met werk hebben vooral kinderopvang nodig.'

De Wever: 'Wij leggen andere klemtonen. De kloof urbaan-suburbaan laat zich voelen. Aartselaar heeft bijvoorbeeld maar drie sociale woningen. Antwerpen enkele tienduizenden. Veel mensen met een sterk sociaal profiel verlaten intussen de stad. Dit wordt onhoudbaar.'

Dewinter: 'Wij kijken ook naar de instroom. 77 procent van de steuntrekkers in Antwerpen zijn vreemdelingen. Zestig procent van de kinderen in het onderwijs spreken thuis geen Nederlands. We blijven een migratie-invasie bekostigen. Het enige wat ze doen, is zeggen dat er meer sociale woningen nodig zijn. Vol is vol. Er is een immigratiestop nodig in Antwerpen.'

Vlaams Belang legt de nadruk op sociale problemen, maar is de oplossing die de partij voorstelt niet te eenzijdig?

'We moeten een tandje bijsteken in de armoedebestrijding. Dat mag uiteraard iets kosten. Er staan 22.000 mensen op de wachtlijst voor sociale woningen. Elke gemeente kan eigen voorrangsregels maken. Onze 22.000 gaan niet zo gemakkelijk in andere gemeenten een sociale woning vinden.'

Almaci: 'Kijk ook eens naar de verborgen armoede. Er is natuurlijk ook een crisis. 22 procent van de kinderen in Antwerpen leeft in armoede. Janssens' boek loopt achterop op wat het OCMW doet. Het sociaal beleid wordt met de handrem op gevoerd.'

Waar zou Groen accenten leggen in het sociaal beleid?

Janssens: 'Mensen moeten een opleiding volgen om het recht op een leefloon te behouden. Andere mensen vragen we om in een sociaal economieproject te stappen, bijvoorbeeld de Witte Tornado's. Die mensen krijgen een supplement op hun leefloon. De laatste groep krijgen we niet naar de reguliere arbeidsmarkt. Van die mensen vragen we enige sociale activiteiten, bijvoorbeeld poetsen in een buurthuis. Zodat ze ook sociaal contact hebben. Voor die laatste categorie hebben we het leefloon verhoogd. Dat is een goed evenwicht en een goed sociaal beleid.'

In Antwerpen zijn de wachtlijsten voor sociale woningen lang en staat het onderwijs onder grote druk. Geeft 'voor wat hoort wat' niet de indruk dat wie problemen heeft, dat zelf gezocht heeft?

Janssens: 'Het klopt dat op een aantal plekken betalend parkeren nu duurt tot negen uur 's avonds, om de bewoners meer kans te geven op een parking.'

Almaci wil absoluut voor een autoluwe historische binnenstad gaan.

De Wever: 'Ik ben in Firenze geweest. Het is enkel de historische binnenstad die autovrij is. Hier kun je ook niet voorbij de kathedraal scheuren.' Hij beklemtoont het belang van doorstroming, ook voor de auto.

Turtelboom: 'Helemaal bannen is geen oplossing.'

Dewinter: '
De stad moet concurreren met winkelcentra buiten de stad, waarbij de bezoeker kan parkeren voor de deur.'

Dewinter: 'Wij zijn koele minnaars van een autoluwe stad, want het lijkt er nu vooral op dat men de auto wil wegpesten. Veel mensen zijn bang om 's avonds het openbaar vervoer te nemen, omdat het onveilig is. Het is telkens de automobilist die geviseerd wordt, bijvoorbeeld met duurdere parkingtarieven.'

Dewinter zegt niet veel over dat probleem, merkt Reynebeau op.

Almaci wijst ook op de besparingen bij De Lijn. Ze wijst ook op Merksem, waar iedereen volgens haar een fietspad wil, behalve de N-VA.

'Je moet ook je fietsen kunnen stallen. Autodelen is in deze stad nog niet genoeg verspreid. Dat zijn ook belangrijke elementen. Jammer genoeg is het aantal fietsslachtoffers niet gedaald.'

Almaci: 'Heel de binnenstad van Firenze is autoluw. Daar rijden alleen elektrische taxi's. Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is Freiburg. Daar dromen veel Vlamingen van. Dat is niet antipersonenwagens. Zorg voor stadsrandparkings en een hoge frequentie van trams.'

Turtelboom: 'Verkeer binnen de stad hangt nauw samen met verkeer buiten de stad. Je moet wachten op Vlaanderen om beslissingen te nemen. Zorg ervoor dat dertig procent van het verkeer in de stad en daar niets te zoeken heeft, buiten de stad blijft. Zorg ervoor dat wie in de stad wil winkelen dat ook kan doen. Gebruik daarvoor ook slimme technologieën, zoals parkeerbegeleiding en camera's.'

Janssens wijst erop dat er veel minder verkeersslachtoffers zijn gevallen in Antwerpen de voorbije jaren.

Janssens: 'Het is flauw dat De Wever zegt dat hij niet kan wegen op het mobiliteitsdebat, terwijl mijnheer Van Campenhout nu al een tijdje van zijn partij is. We blijven ons verzetten met het verplaatsen van het mobiliteitsprobleem. We moeten de moed hebben om de binnenstad van Antwerpen en de centra van de districten aan te leggen in functie van de leefbaarheid van wie daar woont.'

De Wever: 'Een autoluwe binnenstad is de toekomst, maar de binnenstad moet bereikbaar zijn. Wij hebben 50.000 bewonerskaarten om te parkeren uitgereikt, maar er zijn maar 35.000 plaatsen. Het accent zal met een dominantere N-VA-bestuur verschuiven. Mensen moeten parkeermogelijkheden krijgen. De stad versmalt en verknipt te veel doorgangen.'

Hoe zit het met de mobiliteit in de stad zelf?

Dewinter: 'De vraag is niet wie de burgemeester wordt, maar welke coalitie er komt.' Dewinter zegt dat een coalitie met Janssens of met De Wever als burgemeester geen verschil maakt. Hij vraagt zich af of De Wever wel een coalitie wil zonder de socialisten.

Zit Dewinter in een tweederangsrol nu?

De Wever: 'Ik heb nooit in mijn politieke carrière een ambt geambieerd. Ik heb wel heel duidelijk de ambitie om zes jaar burgemeester te blijven. Maar je weet nooit. Ik zal mijn rol spelen bij de verkiezingen van 2014. Antwerpen moet wegen in Brussel. Het urbane Vlaanderen weegt te weinig in Brussel.'

Aan De Wever komt de vraag over het engagement: voorzitter en burgemeester? Kunnen we over twee jaar wakker worden met mevrouw Homans als burgemeester?

Janssens: 'De beeldvorming is wel verbeterd, want de realiteit is ook verbeterd'

De eerste vraag is voor Patrick Janssens. Neemt u de beeldvorming van Antwerpen op u?

Moderator Marc Reynebeau verwelkomt de sprekers.

Het publiek is er, de kopstukken zijn er, het debat zal weldra beginnen.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen