Kasteelmoord - Dag 2

  Als gevolg van zijn bekentenis op het einde van de eerste procesdag zal dokter André Gyselbrecht binnenkort opnieuw verhoord door de politie. Daarna worden ook de andere beklaagden aan een herverhoor onderworpen. Indien nodig moeten ze ook met elkaar geconfronteerd worden.
   
  Eerder werd al beslist dat de verhoren van de beklaagden zouden uitgesteld worden naar de zitting van 12 juni. Het is niet duidelijk of die timing nog haalbaar is.
  Na een woelige eerste procesdag, eergisteren, gaat het proces van de Kasteelmoord vandaag verder. De wapenexpert en de wetsdokter worden vandaag verhoord in de Brugse correctionele rechtbank. Zij zullen meer duidelijkheid moeten verschaffen over hoe Stijn Saelens precies om het leven kwam. Opvallend: in de zaal zitten beduidend minder supporters dan eergisteren.
  Ook vandaag begint het proces met vertraging. De meeste advocaten zijn op post, en de getuigen zitten op hun plaats. Nu is het wachten op de rechtbank.
  Dokter André Gyselbrecht nog niet op post
   
  9.40 uur, maar de zitting kan nog altijd niet starten. Volgens een van de advocaten is dokter André Gyselbrecht nog niet aangekomen in de Brugse rechtbank. Wachten dus.
  Verdachten nog onderweg
  We zijn intussen 45 minuten later dan voorzien. Twee van de vier beklaagden zijn nog niet aangekomen in de Brugse rechtbank. Naast dokter André Gyselbrecht is ook Roy Larmit nog niet aangekomen. "De verdachten zijn nog onderweg vanuit de gevangenis van Antwerpen en Beveren", klinkt het bij de politiediensten.
  10.13 uur: we beginnen eraan
  Met meer dan een uur vertraging gaat de tweede échte procesdag van start. De rechters zitten intussen op hun plaats, en de verdachten worden binnen enkele minuten de zaal binnengeleid. Wapendeskundige Erik De Durpel en wetsdokter Geert Van Parys zullen vandaag getuigen en meer details vrijgeven over de precieze doodsoorzaak van Stijn Saelens.
  Opnieuw veel volk in de zaal
  Ook de publieksbanken achteraan in de zaal zitten intussen goed vol. Van bij de start van het proces kon dokter André Gyselbrecht rekenen op heel wat steun, en dat is ook nu niet anders.
  Wetsdokter Geert Van Parys neemt het woord
  "Mijn opdracht was op basis van de analyse van de gevonden bloedvlekken en bloedsporen mogelijke verwondingen van het slachtoffer aan te geven."
  Bloedspatten in verschillende zones
  1. De bloedvlek: "Het gaat om een zeer dikke bloedvlek, met aan de randen fijnere bloedspatten. Dat wijst erop dat het bloed vanop een zekere hoogte op de grond gevallen is."
  2. Het sleepspoor: "Ook rond het sleepspoor zijn bloedspatten te zien, wat er ook op wijst dat het bloed vanop een zekere hoogte op de grond kwam."
  Wapendeskundige Erik De Durpel:
  "Vlak naast de bloedvlek zagen we een kogelinslag in de tegels van de inkomhal van het kasteel. Rond de inslag lagen een aantal kleine kogelfragmeten. Dat duidt erop dat het projectiel gefragmenteerd was. Dicht bij de radiator van de inkomhal werd ook een kogelhuls type 9mm aangetroffen. Ook op de treden buiten het kasteel werden fragmenten van de kogel aangetroffen."
  "Uit onderzoek van de kogelfragementen konden we concluderen dat er één enkel schot gelost werd, aangezien er maar fragmenten van één kogel gevonden werden. Uit de inslag kunnen we opmaken dat de kogel vrij loodrecht afgevuurd is, en vrij loodrecht ingeslagen is op de tegelvloer."
  "Er werd één schot afgevuurd, met een halfautomatisch pistool van het type 9 mm."
  Wetsdokter Geert Van Parys: "Zand gram per gram van rond het lichaam verwijderd"
  "Toen het lichaam van Stijn Saelens gevonden werd, kwam ik net ter plaatse in het Blekkerbos. Bij mijn aankomst zijn de mensen van het DVI-team en ik samen op een zeer nauwkeurige manier verdergegaan met de ontgraving van het lichaam. We hebben quasi gram per gram het zand van rond het lichaam verwijderd."
  Op het lichaam werd ook een sleutelbos gevonden. "Dat was een eerste zekerheid dat het ging om het lichaam van Stijn Saelens. De gevonden sleutels bleken van zijn BMW te zijn."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "Bij het onderzoek in het mortuarium vonden we in de achterzak van het lichaam ook de persoonlijke portefeuille van Stijn Saelens, met zijn identiteitskaart en alle persoonlijke documenten er nog in."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "Uit de scan van het lichaam konden we heel wat informatie halen. Op de botopnames zien we duidelijk een 'botdefect' is, dat aan de kogelinslag kan gelinkt worden. Ook in de scans van het spier- en huidweefsel konden we een kogelbaan zien."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "Uit de verdere analyse van de scans wisten we, voor we aan de autopsie begonnen, dat er zeker een kogeltraject in het lichaam te zien was."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "De kledij van het slachtoffer was op zeer onregelmatige wijze gescheurd. De kledij was op verscheidene plaatsen opengescheurd. Ook de rits van de broek van Stijn Saelens was losgekomen van het textiel. De rits was, bij wijze van spreken, van de broek getrokken."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "Ook in de kledij zien we ook zeer duidelijk twee schotgaten. Één vooraan en één achteraan. Het gezicht van het slachtoffer was niet meer identificeerbaar."
  Een groep studenten verlaat intussen de zaal. De zeer gruwelijke beelden van het lichaam van Stijn Saelens kwamen waarschijnlijk onverwacht.
  Dokter André Gyselbrecht en Pierre Serry volgen de presentatie aandachtig en wenden hun blik maar af en toe af. De Nederlandse verdachten kijken minder vaak naar de foto's van het lichaam.
  Wapendeskundige Erik De Durpel:
  "De kogel ging het lichaam binnen langs de rug, en kwam vooraan iets lager opnieuw uit het lichaam."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "Het lichaam werd nauwkeurig gewassen, en wat ons meteen opviel was de ontbinding van het lichaam. Die was niet zoals we normaal gezien kennen. De huid van het lichaam was zeer verbleekt en op bepaalde plaatsen zeer hard. Er waren ook diepe verwondingen in het weefsel, waardoor het vetweefsel naar buiten kwam. Ook rond het oor zagen we een opvallende verbleking van het haar van het slachtoffer." 
  "Op basis van die sporen hadden we het idee dat er een bepaalde stof op het lichaam gegoten was. Welke stof dat was, wisten we op dat moment nog niet."
   
  Letsels
   
  "Aan de rechterzijde van het aangezicht waren zware letsels te zien. Ter hoogte van de wenkbrauw was er een scheurwonde tot op het bot. Ook rond het oor waren scheurwonden, en de rechterkant van het gezicht vertoond heel wat bloedingen. De verwondingen werden zeker toegebracht toen het slachtoffer nog in leven was."
  Wetsdokter Geert Van Parys: "Saelens leefde nog toen de kogel zijn lichaam binnendrong"
  "Ook aan de linkerzijde van het aangezicht werden verwondingen en bloedingen aangetroffen. Ook die verwondingen waren toegebracht toen Stijn Saelens nog in leven was. Op de armen werden ook, kleinere, verwondingen aangetroffen. Op de rest van het lichaam werden geen verdere verwondingen gevonden. Ook op het moment van de kogelinslag was Stijn Saelens nog in leven."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "Uit de rechterlong werd een halve liter vers bloed gerecupereerd, en ook in de maag werd vers bloed aangetroffen. Dat wijst erop dat het slachtoffer op de laatste ogenblikken van zijn leven bloed ingeademd en ingeslikt heeft."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "In de luchtpijp werd ook bloed en schuim aangetroffen, hetzelfde bloed en schuim dat ook aangetroffen werd op de vloer van de inkomhal van het kasteel."
  Wapendeskundige Erik De Durpel:
  "Uit de schotwonden konden we concluderen dat het wapen niet tegen het lichaam of de kledij van het slachtoffer stond op het moment van het schot. De precieze schotsafstand konden we niet bepalen, omdat ook het wapen niet teruggevonden werd."
  Wetsdokter Geert Van Parys: "Saelens stierf door zwaar bloedverlies en inademen van bloed"
  "Stijn Saelens stierf aan acute en zware interne bloedingen én door het inademen van een grote hoeveelheid bloed. Hij stierf dus door het zware bloedverlies en het tekort aan bloed in zijn lichaam."
  Wapendeskundige Erik De Durpel:
  "Op het moment van het schot lag het slachtoffer met de buik tegen de grond. Uit de impact en de fragmentatie van de kogel kunnen we stellen dat Saelens tegen de grond gedrukt werd toen de kogel zijn lichaam binnendrong."
  Wetsdokter Geert Van Parys: "Lichaam werd overgoten na het overlijden van Saelens"
  "Het lichaam van Saelens werd overgoten met een vloeistof die in de landbouw veel gebruikt wordt om grote oppervlakten te ontsmetten. De stof veroorzaakt roodheid en brandwonden op de huid. De luchtwegen waren niet geïrriteerd door de vloeistof, wat erop wijst dat de vloeistof pas na het overlijden van Saelens over het lichaam gegoten werd."
   Wetsdokter Geert Van Parys:
  "De vloeistof was een oplossing van 49 procent waterstofperoxide, waar een kleine hoeveelheid zilver aan toegevoegd wordt om het product langer bruikbaar te houden. Op het lichaam van Stijn Saelens werden sporen van dat zilver aangetroffen."
  Wetsdokter Geert Van Parys:
  "We kunnen met zekerheid zeggen dat het lichaam na het overlijden overgoten werd met de vloeistof, maar over het precieze tijdstip kunnen we niets zeggen."
  Op 31 maart 2014 keerden de speurders terug naar de inkomhal van het kasteel om de 'technische wedersamenstelling' te doen. Vier mogelijke posities van schutter en slachtoffer werden dan gesimuleerd door de speurders ter plaatsen. Twee posities konden tijdens de reconstructie uitgesloten worden op basis van waar de kogel huls gevonden werd. Het is echter niet uitgesloten dat de kogelhuls achteraf nog verplaatst werd.
  Reconstructie: geen duidelijkheid
  Op 29 februari 2016 werden de feiten nogmaals overgedaan in aanwezigheid van de speurders en verdachte Roy Larmit. Larmit verklaarde dat hij pas na het horen van een woordenwisseling, geschreeuw én een schot uit de wagen gestapt is de inkomhal van het kasteel is binnengekomen.
   
  De plaats die Larmit aanduidde tijdens de reconstructie, kwam niet overeen met de plaats waar de kogel in de vloer geslagen is. De verklaringen van Larmit over de plaats van het lichaam en het schot, brachten geen duidelijkheid. Tijdens de reconstructie werden ook twee schoten afgevuurd om de verspreiding van het geluid in de inkomhal en buiten het kasteel te kunnen meten.
   
  Lichaam verplaatst
   
  Het lichaam van Stijn Saelens kwam tijdens het verplaatsen niet in aanraking met de de trappen van het kasteel. Larmit kon daar geen duidelijkheid over verschaffen.
  Letsels in het aangezicht te wijten aan "bruut stompgeweld"
  "De letsels in het aangezicht werden veroorzaakt door bruut stompgeweld", zegt wetsdokter Geert Van Parys. Dat de wonden veroorzaakt zouden zijn door een val tegen de radiator, is volgens de wetsdokter eerder niet mogelijk. "Dat er geslagen is op het lichaam toen Stijn Saelens nog in leven was, is zeker. Maar met wat of op welke manier, is niet mogelijk."
   
  Na het schot was Stijn Saelens nog 'handelsbekwaam' volgens de wetsdokter. Dat wil zeggen dat hij niet meteen overleed op het moment van het schot. De experts zijn er 100% zeker van dat Saelens op de grond lag op het moment van het schot. "Stijn Saelens is waarschijnlijk op de grond neergekomen na het voorafgaande 'bruut stompgeweld'", zegt wetsdokter Geert Van Parys. "De letsels op de arm zijn mogelijke afweerletsels, maar dat is niet zeker. De letsels zijn wel veroorzaakt toen Saelens nog in leven was."
   
  De wetsdokter is er ook van overtuigd dat Saelens "niet met zijn handen geslaan heeft". 
  Wetsdokter Geert Van Parys: "Saelens leefde nog maximaal tien minuten na het schot"
  "Ik denk dat Saelens nog tussen de drie en tien minuten geleefd heeft na het schot. Was hij nog te redden? Ik denk het niet. Het zou kunnen dat hij nog in leven was op het moment dat hij naar buiten werd gesleept. Zijn hart kon nog kloppen, maar hij was met zekerheid buiten bewustzijn. Mocht hij nog bij bewustzijn geweest zijn, dan zou het sleepspoor veel breder geweest zijn."
  Procureur Celine D'Have vraagt zich af of het dekzeil waarin het lichaam gewikkeld werd nog geopend werd om de vloeistof over het lichaam te gieten. "Het dekzeil was niet als een cadeau rond het lichaam gewikkeld. Volgens mij is het product over het lichaam in het dekzeil gegoten, en heeft het dan zijn weg gevonden tussen de spleten van het dekzeil. Het is niet zeker of het dekzeil geopend werd om het product over het lichaam te gieten."
   
  "Persoonlijk denk ik dat het product gebruikt is om sporen te wissen", zegt wetsdokter Geert Van Parys. "Het product versnelt alleszins de ontbinding van het lichaam niet, want het dood alle bacteriën op de plaats waar het product het lichaam raakt."
  De advocaat van Elisabeth Gyselbrecht vraagt of de verwondingen konden toegebracht worden door te slaan met een pistool. Wapendeskundige Erik De Durpel zegt dat dat "een mogelijkheid is, maar dat het niet zeker is". 
   
  Wetsdokter Geert Van Parys is er zeker van dat er "meerdere slagen werden toegediend aan Stijn Saelens". 
  Einde getuigenverhoor
  De advocaten van de betrokken partijen hebben hun vragen kunnen stellen en hebben geen verdere vragen meer. De wetsdokter en wapendeskundige mogen beschikken.
  De tweede procesdag zit erop
  Op 22 mei volgt er nog een zitting voor een stand zaken. Na lang overleg tussen de voorzitter van de rechtbank en alle aanwezige partijen, is besloten dat iedereen zal pleiten in de week van 16 tot 20 oktober. 
   
  Vast staat nu al dat het zeer lange zittingsdagen zullen worden. De meeste advocaten plannen pleidooien "die al snel twee tot drie uur zullen duren". De duur van de pleidooien kan uiteraard nog veranderen afhankelijk van de nieuwe verklaringen die de verdachten de komende dagen en weken zullen afleggen. 
   
  De zitting voor vandaag is afgelopen. Op 22 mei om 14 uur kan u hier opnieuw live de vorderingen van het proces volgen.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen