Hadja Lahbib - Iran

Hadja Lahbib krijgt vragen in plenaire

 • “Lahbib heeft nu de gedroomde verdedigingslinie”: waarom het geen toeval is dat contacten met kabinet De Croo net nu uitlekken

  Het dossier rond de gecontesteerde visa voor een Iraanse delegatie in Brussel, blijft uitdijen. Nu blijkt ook premier Alexander De Croo (Open VLD) mee in het bad te zitten. Want zijn kabinet gaf groen licht aan minister Lahbib om de documenten uit reiken. Lees hier meer.
 • “Ze moest één ding doen en zelfs dat lukte niet”: minister Lahbib verspeelt alle krediet bij rest van meerderheid na uitleg Iran-kwestie

  Minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) blijft alle verantwoordelijkheid in de Iran-kwestie van zich afschuiven in de Kamer. Haar krediet is helemaal verspeeld, vandaag wordt het pompen of verzuipen. Lees hier meer.
 • Groen heeft “geen vertrouwen meer” in minister Hadja Lahbib: “Ik viel van de ene verbazing in de andere”

  “Ik weet niet of ze nog in staat is het vertrouwen te herstellen.” Dat heeft Wouter De Vriendt, fractieleider voor Groen in de federale regering, donderdag verklaard over minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR). Zij kwam in opspraak door de visa die verleend werden aan veertien Iraniërs. Lees hier meer.
 • “Val van de regering is mogelijk”: het einde van Vivaldi is plots geen fictie meer na crisis rond Hadja Lahbib

  Een ware regeringscrisis, dat is de zaak met de Iraanse visa geworden. De Franstalige partijen Ecolo en PS willen dat buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) opstapt. De vraag is nu wat MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez in dat geval gaat doen. Een val van de regering-De Croo is zo plots niet meer heel veraf. Lees hier meer.
 • Geen vragen voor Hadja Lahbib

  Er zijn enkel vragen doorgegeven voor premier De Croo. Ze gaan allemaal over de spanningen binnen de regering. De Croo zal antwoord geven in de Kamer vanaf 14.15 uur.

  Voor minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib zijn er geen vragen. Dat mag in principe ook niet omdat er een motie van wantrouwen werd ingediend. 

  Lahbib en De Croo moesten zich woensdag in de Kamercommissie Buitenlandse Zaken urenlang verdedigen tegen de kritiek op de aflevering van visa voor veertien Iraniërs, die daardoor vorige week een grote stedenconferentie in Brussel konden bijwonen. Zowel tegen de premier als tegen de minister diende de oppositie moties van wantrouwen in. 
 • Vragenuurtje begint met tien minuten vertraging

 • Vier vragen voor premier De Croo over de regering en het vertrouwen

  Er zijn vier vragen voor de premier. De eerste vraag komt van François De Smet (DéFI) en gaat over de Vertrouwensbreuk en onenigheid onder regeringspartners. De voorzitter benadrukt dat er nog niet gestemd is over de moties van wantrouwen. De Smet benadrukt dat dit het moeilijk maakt om vragen te stellen.
  "De meerderheid is in crisis", begint hij. "Ik weet dat de motie niet voor volgende week gestemd zal zijn maar ik wil wel over enkele zaken vragen stellen. Waarom moet het een federale competentie zijn om visa uit te geven? Dat is omdat de minister van Buitenlandse Zaken 'neen' moet kunnen zeggen als er vragen zijn over mensenrechten. De fout is om niet toe te geven en dus vraag ik me af, wat gaat u doen want we kunnen een crisis echt missen".
 • "Ze heeft de deontologische code niet gelezen"

  Barbara Pas (VB) heeft het over de deontologische code waarin staat dat gehandeld moet worden met integeriteit en respect. "Daar hebben we Lahbib amper op kunnen betrappen gisteren", zegt ze. De lijn van de premier was volgens Pas duidelijk: "Naast dweil van de wetstraat ook dweil van Iran", zegt ze. "Maar de verdediging van Lahbib, wat een ramp was dat? Meneer de premier, gaat Vivaldi deze week haar requiem schrijven", klinkt het nog.

  Steven De Vuyst (PVDA-PTB) wil weten wie finaal de beslissing nam in de Iran-kwestie: "Dat weten we nog steeds niet". Hij spreekt ook over een kakafonie gisteren maar mag niet verder spreken omdat hij het heeft over gisteren, terwijl het onderwerp de 'vertrouwensbreuk' is. Hij wordt onderbroken door de voorzitter. "We wisten niet dat er vorige week positief advies was van het OCAD", gaat hij verder. Wanneer de voorzitter hem weer onderbreekt zegt hij: "We weten heel duidelijk waarover de crisis gaat. Dus: wat is uw positie in dit dossier. Heeft minister Lahbib geen rode lijn overschreden?"
 • Twee maten twee gewichten

  Jean-Marie Dedecker (ONAFH) is de vierde persoon die het woord mag nemen. "De Groenen slaan ook groen van colère omdat Schlitz ontslag moetst nemen door haar logo. Twee maten twee gewichten", klinkt het. "En nu gaan we een leugenaar gaan beschermen. Als je de verdediging moet nemen van de minister die een lok afknipt maar daarna een visum verleent aan de beulen en de zwarte piet toeschuift aan haar collega en dan liegt over adviezen. Meneer de minister: hoe zal u dit zooitje ongeregeld nog op één lijn krijgen"?
 • Premier met moeite aan het woord door geroep in de Kamer

  Premier De Croo zou het woord moeten nemen maar er weerklinkt heel wat kritiek in de Kamer waardoor hij het woord niet kan nemen. "Er wordt gescholden. Vrije meningsuiting is belangrijk, maar de manier waarop ook", zegt hij eens het stiller is. Hij verwijst vervolgens naar de discussie van woensdag. En verwijst naar de bredere belangen en de afwegingen die gemaakt zijn.

  "Als het parlement vraagt dat minister duidelijkheid geven, dan moeten ze dat doen. Maar het incident is gesloten. Er waren twee interpellaties..." zegt hij waardoor opnieuw heel wat geroepen wordt in de Kamer. "Als het parlement vragen heeft, kunnen die gesteld worden  en er zal transparantie zijn". 

  De premier verwijst naar de opdracht van de regering: "Blijven zorgen voor ons land, voor de economie en we gaan blijven beslissingen zodat ons land verder vooruit kan gaan".
 • Replieken: "U hebt geen meerderheid meer"

  Premier De Croo is weer gaan zitten en de rust is wat teruggekeerd in de Kamer. François De Smet (DéFI) is de eerste die mag starten met de replieken. "We zien het in alle kranten: u hebt geen meerderheid meer. Tijd voor een duidelijk teken van u."
  Barbara Pas (VB) verwijst naar de nieuwe KB over integriteit: "Meneer de minister ik zou ervoor zorgen dat Lahbib opstapt en haar verantwoordelijkheid neemt."
  Steven De Vuyst (PVDA-PTB) geeft aan dat de minister "goed langs de vraag is gefietst". "Het is incoherent, tegenstrijdig, dit kan niet en wij verdienen beter", zegt hij over de tegenstrijdige visies van minister Lahbib. "Ze leek vorige week meer bezig met het torpederen van minister Pascal Smet", klinkt het nog.
  Jean-Marie Dedecker (ONAFH) is als laatste aan het woord over de vraag rond het vertrouwen. "Vorige week zat mevrouw Lahbib hier. Ze heeft gelogen. En ze moet naar hier komen om zich te verontschuldigen. Maar in principe om haar ontslag te geven aan de bevolking. Want een minister die liegt, die moet opstappen. Het zou beschamend zijn als u dit blijft steunen".


   
 • Tweede onderwerp: Het iInternationaal imago van het land

  Hier ook gaat het over de minister van Buitenlandse Zaken en wat de Iran-kwestie doet met ons imago. Peter De Roover (N-VA) mag als eerste een vraag stellen. Ook hier wordt er opnieuw verwezen naar Schlitz. "Ook Lahbib heeft dat gedaan. Ze heeft de indruk gewekt dat het besloten was na het advies van OCAD. Dat klopt niet. Wiskundig gesproken spreken we van een leugen. En dit schaadt ons aanzien in het buitenland. Dit is een probleem voor u premier als u in het buitenland gaat vertegenwoordigen en verdedigen." Zijn vraag is de volgende: "Wat is het verschil tussen Lahbib en Schlitz".
 • "Hoe kan ze nog credibel zijn?"

  Georges Dallemagne (Les Engagés) spreekt van een groot probleem voor ons imago. "Ik heb met ambassadeurs gesproken gisteren die geschrokken zijn van deze leugens", zegt hij. "Hoe verwacht u dat een minister van Buitenlandse Zaken crediebel is in al die landen?" Ook hij verwijst naar het advies van het OCAD.

  "Hoe kan zijn beslissingen maken over belangrijke dossiers die gaan over veiligheid als ze geen credibiliteit meer heeft? Meneer de premier, herstel het credibiliteitsverlies".
 • Premier De Croo neemt het woord: "Iemand uitnodigen kan perfect zonder het met die persoon eens te zijn"

  Hij zegt verwonderd te zijn geweest toen hij de vraag zag van Peter De Roover. "Als u vraag is wat het imago is van ons land, dan weet u dat we een land zijn waar mensen samenkomen", zegt De Croo. Dat antwoord stuit op heel wat kritiek in de Kamer. Opnieuw moet de voorzitter om stilte vragen.

  "U luistert zelfs niet naar anderen en naar wat er gezegd wordt. Iemand uitnodigen voor een gesprek is geen legitimatie. U kan in internationale relaties perfect iemand uitnodigen zonder het ermee eens zijn. Dat is wat een minister van Buitenlandse Zaken elke dag doet. De enige manier om een invloed te hebben, is door die gesprekken aan te gaan." Opnieuw wordt respect en stilte gevraagd door de voorzitter.

  "U spreekt over het imago van ons land. Maar als een landgenoot in nood is, onschuldig van de gevangenis zit en in de ogen van sommigen daar onschudlig zit maar wel zit omdat hij onvoorzichtig is geweest. In jullie ogen zeg je: die persoon, laat hem aan zijn lot over. Wel, dat is niet ons land. Dat is niet het land dat wij zijn. We doen wat nodig is om die mensen vrij te krijgen en daarbovenop ook nog eens drie mensen vrij te krijgen". Premier De Croo moet zich meermaals naar de voorzitter richten om te kunnen spreken.

  Peter De Roover (N-VA) neemt vervolgens opnieuw het woord en vraagt duidelijkheid op één vraag: waarom wel Schlitz en niet Lahbib?

  Ook Georges Dallemagne (Les Engagés) komt weer aan het woord. "Het verlies en herstel van de credibiliteit hangt enkel van u af".
 • Einde van vragenuurtje met Alexander De Croo

  De vragen over het internationale imago van ons land en over het vertrouwen zijn achter de rug. Er wordt weer overgegaan naar de orde van de dag. 
 • Melissa Depraetere (Vooruit): "Zaak nog niet afgesloten"

  Het parlement kan volgens de premier bijkomende uitleg vragen, maar tegelijkertijd noemde De Croo het "incident van gisteren" "wel gesloten", een zinnetje waarbij menig coalitiepartner de wenkbrauwen fronste. Vooruit-fractieleidster Melissa Depraetere benadrukte naderhand dat het incident voor haar fractie allesbehalve gesloten is. "Minister Lahbib houdt het open, terwijl we enkel vragen om haar rol in het verhaal te erkennen." Voor de socialisten kan de MR-politica beter vandaag nog naar de Kamer afzakken om excuses aan te bieden.
 • Groenen spreken van "gebrek aan schuldinzicht"

  De groenen vragen nu vooral meer tekst en uitleg. Fractieleider Wouter De Vriendt heeft het over een "ernstige diplomatieke uitschuiver" en een "gebrek aan schuldinzicht". Voor De Vriendt moet de kwestie "zo snel mogelijk worden uitgeklaard, ook in het belang van de premier". "Het ontslag van de minister of van de regering is geen doel", maar "de vertrouwensbreuk moet hersteld worden en de minister heeft veel werk op dat vlak".
 • "MR blijft Lahbib vertrouwen en steunen"

  Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft donderdag gereageerd op de Iran-kwestie.Bij LN24 zegt hij dat minister Hadja Lahbib "geen fouten heeft gemaakt"."Als er geen fouten zijn gemaakt, dan wordt er geen ontslag genomen", klinkt het.
  "Ze heeft heel ons vertrouwen en al de steun van de partij. Wij hopen dat we osn snel weer kunnen focussen op de echte dossiers en dat er een einde komt aan deze spelletjes", zegt Bouchez. Hij geeft aan dat de minister "haar werk gedaan heeft, wat gisteren ook bevestigd werd tijdens de commisie".

 • "Wat ons betreft mag ze vandaag nog duidelijkheid brengen"

  De oppositie, die gisteren/woensdag al het ontslag van Lahbib vroeg, drukt intussen nog wat harder op het gaspedaal. Volgens N-VA-kopman Peter De Roover moet De Croo Lahbib vragen om ontslag te nemen om de geloofwaardigheid van de regering te kunnen herstellen, Vlaams Belang-fractieleidster Barbara Pas zei aan Villa Politica dat Lahbib "beter niet te lang meer wacht om duidelijkheid te brengen". "Wat ons betreft, mag dat vandaag." Voor Steven De Vuyst (PVDA) kan de crisis alleen worden bezworen als Lahbib "de eer aan zichzelf houdt".
 • Nieuwe elementen roepen nieuwe vragen op

  Er zijn nieuwe elementen opgedoken in de zaak van de visa voor een Iraanse delegatie op de Brussels Urban Summit. Volgens de krant L'Echo voerden twee Iraanse agenten twee dagen voor de bijeenkomst een veiligheidsverkenning uit in de Belgische hoofdstad. De krant Le Soir schrijft donderdag dat de Dienst Vreemdelingenzaken voorbehoud gemaakt had bij het verlenen van visa aan de delegatie onder leiding van de burgemeester van Teheran.
   
  Le Soir kreeg inzage in het mailverkeer tussen de Belgische ambassade in Teheran en de FOD Buitenlandse Zaken van 8 juni. Daaruit blijkt dat de ambassade voorbehoud toonde voor het uitreiken van een visum aan de burgemeester van Teheran, die deel uitmaakte van de delegatie. "Het lijkt erop dat de DVZ (Dienst Vreemdelingen nvdr) zijn akkoord niet geeft", schreef de ambassade, waarop de FOD antwoordde: "in deze omstandigheden is het niet gepast om een visum af te geven". In een andere mail van de FOD staat dat er op woensdag 6 juni een advies was aangevraagd bij de staatsveiligheid en dat er nog steeds werd gewacht op een schriftelijke bevestiging van een verbindingsofficier. Uiteindelijk werd dezelfde dag nog een visum afgegeven.
   
  De krant L'Echo onthult op haar beurt dat twee leden van de Iraanse delegatie twee dagen voor de rest van de groep naar Brussel reisden om contacten te leggen. Dit gebeurde tegen de achtergrond van spanningen tussen België en Iran na de vrijlating van Assadolah Assadi, een Iraanse diplomaat die in België werd veroordeeld voor terrorisme, in ruil voor de Belgische gijzelaar Olivier Vandecasteele. De twee zouden in België zijn aangekomen voordat het OCAD zijn advies over de delegatie kon geven, aldus L'Echo.
 • "We weten te weinig om te stemmen over vertrouwen"

  "De vraag over het vertrouwen is volgens ons nog prematuur. We kunnen nog niet stemmen", zei volksvertegenwoordiger Malik Ben Achour (PS) aan BX1 donderdagnamiddag. Hij verduidelijkt dat er verwezen wordt naar het vertrouwen van minister Lahbib, niet naar de positie van Alexander De Croo. 

  "We zitten ver van het einde. Sterker nog, het wordt nog moeilijker. En de situatie wordt erger. En in deze context is het veel te vroeg om de vraag te stellen over het vertrouwen. Na deze eerste sessie (het vragenuurtje in de Kamer, nvdr.) en de commissie van woensdag zal er een nieuwe sessie nodig zijn waar nieuwe vragen gesteld kunnen worden", klinkt het nog.

   
 • Theo Francken (N-VA): "Ze heeft gelogen en kan dus geen minister blijven"

  "Ze kan volgens ons geen minister bijven omdat ze gelogen heeft in het Parlement en dat is voor ons niet aanvaardbaar", zegt Theo Francken N-VA aan LN24. Het is zijn partij die een motie van wantrouwens indiende waar volgende week over zal worden gestemd. 

  "We zijn de grootste partij, ze hebben een regering gemaakt zonder ons. Het was hun keuze. Dus als we in de oppositie zitten, dan is het de harde oppositie", antwoordt Francken wanneer hem de vraag gesteld wordt of de partij er alles aan doet om mensen uit de regering te laten vertrekken.

  "Ze mag niet liegen. En Ik weet dat Bouchez veel tweet, ik doe dat ook. Maar hij deed dat ook voor mevrouw Schlitz en zei dat wat ze deed niet tolereerbaar was. En als het geldt voor haar, dan geldt het ook voor mevrouw Lahbib, denk ik."

Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen