De begroting - Deadline day

Federale regering moet vandaag begrotingsakkoord op tafel leggen

  Nieuwe regeling voor e-commerce

  Wat e-commerce betreft, wees Van Quickenborne op de regeling van de vorige regering voor avondwerk die weer geactiveerd wordt: "Als één vakbond akkoord gaat, kan een cao worden afgesloten en wordt het arbeidsreglement automatisch gewijzigd. Ten tweede, en dat is nieuw: mensen die individueel vrijwillig samen willen werken in een e-commercebedrijf, kunnen dat vanaf nu."

  Staatsschuld daalt

  Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleecker (Open VLD) gaf op de persconferentie nog mee dat de staatsschuld daalt. "En dat is cruciaal, want als we dat niet doen, kan dat leiden tot steeds zwaardere rentelasten."
  • BREAKING

  De persconferentie over de begroting is afgelopen.

  • NB

  REACTIES WERKGEVERS. Voka hekelt “half werk”, Unizo geeft begroting “voordeel van de twijfel”

  De arbeidsmarkthervormingen die deel uitmaken van de nieuwe begroting, volstaan volgens werkgeversorganisatie Voka niet om de werkzaamheidsgraad te verhogen. Unizo geeft het akkoord van de federale regering dan weer “het voordeel van de twijfel”. LEES HIER MEER.

  Comeos vreest door begroting voor nog eens duizenden banen in e-commercesector

  Dat de federale regering geen maatregelen heeft genomen om nachtwerk in de e-commerce mogelijk te maken, kan er bij handelsfederatie Comeos niet in. “We verloren de voorbije jaren al 20.000 jobs aan de buurlanden, en daar dreigen er nog eens 20.000 bij te komen”, zegt Comeos in een persbericht.

  • BREAKING

  LIVE. De Croo houdt 'state of the union'

  Premier Alexander De Croo houdt in de Kamer zijn 'state of the union'. U kan zijn toespraak integraal live volgen in de video bovenaan dit artikel.

  N-VA verlaat Kamer vlak voor regeringsverklaring

  De N-VA-fractie heeft de Kamer verlaten, vlak voor de beleidsverklaring van premier De Croo. De grootste oppositiepartij is misnoegd om de persconferentie die De Croo en zijn vicepremiers dinsdagvoormiddag al gaven, nog voor het parlement de details over het begrotingsakkoord te zien kreeg.

  N-VA verlaat halfrond vlak voor ‘State of the Union’ van premier De Croo: “Hypocrisie wordt hier bevorderd tot meerderheidsbeleid”

  De N-VA-fractie heeft de plenaire Kamer verlaten vlak voor de beleidsverklaring van premier Alexander De Croo. De grootste oppositiepartij is misnoegd om de persconferentie die De Croo en zijn vicepremiers al gaven, nog voor het parlement de details over het begrotingsakkoord te zien kreeg. Lees hier meer.

   

  LETTERLIJK. De ‘state of the union’ van premier De Croo

  Premier Alexander De Croo sprak zonet in de Kamer zijn ‘state of the union’ voor het nieuwe begrotingsjaar uit. U kan de integrale tekst van zijn toespraak hier lezen.

   

  Stijn Baert: "Wie werkt, zal écht meer overhouden"

  Stijn Baert (UGent) ziet veel potentieel in de afschaffing van de Bijzondere Bijdrage Sociale Zekerheid. "Wie werkt, zal écht meer overhouden", zegt de arbeidseconoom, die vooral van deze begrotingsmaatregel een activerend effect verwacht. Werkende gezinnen zouden op termijn 700 euro minder belastingen betalen.

  Baert spreekt van "een belasting op arbeid die men over de tijd wil uitdoven." Dat is vooral een goede zaak omdat zo de financiële kloof tussen werkenden en niet-werkenden groter wordt. "Politici rollen al jaren over elkaar om dat te bepleiten", zegt Baert na de begrotingsgesprekken. "Dit is een zichtbare manier om dat te doen. Werkenden zullen meer centen overhouden als ze aan het werk gaan of promotie krijgen".

  De BBSZ zal in vier fases uitdoven: 2022, 2024, 2026 en 2028. De oefening kan vooral een gunstig effect hebben op de werkzaamheidsgraad, gelooft Baert. Die moet in 2030 federaal op 80 procent liggen. "Hiermee doet men wat men al lange tijd zegt", vindt Baert, "namelijk werken meer doen lonen en zorgen dat het verschil met niet-werken vergroot."

  Wegstuivende Wilmès, een premier die al naar huis was en een akkoord dat er geen bleek te zijn: hoe begrotingsgesprekken eindigden in chaos

  Zo dicht tegen de deadline wilde premier Alexander De Croo (Open VLD) wellicht ook niet landen. Het was uiteindelijk 9 uur gepasseerd voor er eindelijk witte rook opsteeg boven de Wetstraat Zestien. De laatste nacht draaide uiteindelijk nog uit op een marathonvergadering. Met een wegstuivende Sophie Wilmès, een akkoord dat er geen bleek te zijn en heel veel over-en-weergetelefoneer. Lees hier meer (+).

   

  BBL: "Begroting zet klimaatstappen vooruit, maar regering laat kansen liggen"

  Hoewel de federale overheid met het nieuwe begrotingsakkoord stappen zet, blijft de grote omwenteling uit. Dat zegt Bond Beter Leefmilieu in een reactie. "De regering laat met dit akkoord kansen liggen om de economie sneller te vergroenen." De BBL ziet in het akkoord enkele positieve klimaatmaatregelen: een vliegtaks voor korteafstandsvluchten, een inperking van de subsidies voor professionele diesel en een hervorming van de federale heffingen op de elektriciteitsfactuur naar accijnzen.

  Toch is de kloof tussen het potentieel en de effectieve maatregelen nog erg groot, zegt BBL. Die wijst onder meer naar de afstandslimiet tot 500 kilometer voor vluchten, en dringt aan om snel werk te maken van een plan om fossiele subsidies in alle sectoren uit te faseren de komende jaren.

  BBL benadrukt ook dat de bijkomende klimaatinvesteringen, niet zullen volstaan om de klimaatdoelstellingen te halen. "Met deze begrotingsoefening is de kous dus niet af. België moet tegen 2023 haar energie- en klimaatplan in lijn brengen met de Europese doelstelling om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55% te reduceren. België zal nog een stevige tand moeten bijsteken om die doelstelling te halen."

  PVDA ziet "koude winter" met Vivaldi

  "De grote verliezers van dit begrotingsakkoord van Vivaldi, dat zijn de overgrote meerderheid van de werkende mensen die hun facturen door het dak zien gaan, en de langdurig zieken die voor de eerste keer sancties riskeren", reageert PVDA-voorzitter Peter Mertens op het akkoord dat de regering-De Croo dinsdagochtend bereikte. Mertens hekelt dat de grote fortuinen, ondanks de Pandora Papers, op beide oren kunnen slapen.

  Voor PVDA volstaat de verlenging van het sociaal tarief niet. "Op welke planeet leven ministers die denken dat prijsstijgingen van meer dan 700 euro enkel voor de laagste inkomens een probleem zijn?", vraagt Peter Mertens zich af. Hij wijst op het pleidooi van zijn partij voor een btw-verlaging van 21 naar 6 procent, die de factuur onmiddellijk met gemiddeld 347 euro zou doen dalen. 

  De PVDA wil ook niet weten van de aangekondigde sancties voor langdurig zieken. Volgens de partij zijn de re-integratietrajecten waar langdurig zieken nu ingeduwd worden, in feite een ontslagmachine die voor zeven op de tien uitdraait op een ontslag wegens medische overmacht.

  "Voor fiscale fraudeurs daarentegen, toont de regering zich een heel stuk milder", stelt Peter Mertens de twee maten twee gewichten van het begrotingsakkoord aan de kaak. "De Pandora Papers onthullen dat de wereldwijde belastingontduiking van grote fortuinen en multinationals op 11,3 biljoen dollar kan worden geschat. Dan is het toch hemeltergend om amper een week later een begrotingsakkoord af te sluiten waarin geen enkele nieuwe maatregel aangekondigd wordt om fiscale fraude aan te pakken?"

  Regering raakt niet aan belastingvoordeel op tweede verblijven

  De federale regering raakt niet aan het belastingvoordeel bij de aankoop van een tweede verblijf. Dat bevestigt het kabinet van Open VLD-vicepremier Vincent Van Quickenborne. De federale regering sloot dinsdagochtend na nachtelijke onderhandelingen een begrotingsakkoord. Dat gaat gepaard met een honderdtal maatregelen, waaronder een heel aantal fiscale. Zo dooft de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid uit en komt er een verhoogde fiscale aftrek voor kinderopvang. 

  Voorafgaand aan de begrotingsbesprekingen was ook sprake van de afschaffing van het fiscaal voordeel bij de aankoop van een tweede woning. Dat is een anomalie in de wetgeving die het gevolg is van de zesde staatshervorming: wie een lening aangaat voor de aankoop van een tweede verblijf heeft recht op een belastingvoordeel, want tweede verblijven zijn een federale materie gebleven. De gezinswoning zit sinds 2014 echter bij de gewesten, waar Vlaanderen en Brussel de woonbonus hebben afgeschaft. 

  Volgens De Standaard pleitten groenen, socialisten en de CD&V van bevoegd minister van Financiën Vincent Van Peteghem ervoor om die anomalie bij deze begrotingsbesprekingen weg te werken. Dat is er niet van gekomen, zei liberaal vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dinsdag op Villa Politica. Zijn kabinet bevestigt dat. "Een aantal partijen ging daar niet mee akkoord", is de uitleg. 

  Regeringspartijen Groen en Ecolo dienden afgelopen voorjaar al een wetsvoorstel in om vanaf volgend jaar komaf te maken met het fiscale voordeel op de tweede woning, zonder daarbij te raken aan de lopende contracten. De maatregel zou op kruissnelheid 100 miljoen euro kunnen opleveren.

  VSOA tevreden over gelijktrekken lonen Defensie en politie

  VSOA Defensie is tevreden dat er in het federale begrotingsakkoord geld wordt vrijgemaakt om de lonen bij Defensie gelijk te trekken met die bij de politie. Dat heeft de liberale vakbond gemeld in een persbericht. De militaire vakbonden hadden daarover in april een akkoord bereikt met minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS). Defensie maakt tot en met 2024 meer dan 280 miljoen euro vrij voor de loonaanpassing. Het gaat om ongeveer 60 miljoen in 2022, 71 miljoen in 2023 en 150 miljoen in 2024. 

  Anders dan oorspronkelijk overeengekomen in april zal de aanpassing uit twee delen bestaan: een aanpassing van de loonschalen (voor twee derde) en een toelage (een derde). "Er is voor die oplossing gekozen om de stijging van de pensioenen enigszins te milderen", zegt voorzitter Dimitry Modaert van VSOA. De details van de overeenkomst moeten na nieuwe onderhandelingen nog in kb's worden gegoten. De lonen bij de politie liggen nu nog hoger dan bij Defensie, wat problemen oplevert bij de rekrutering van militairen.

  Geen ziektebriefje voor één dag afwezigheid, maar dat geldt niet overal: wat is er beslist? En waarom is niet iedereen tevreden?

  Drie dagen per jaar: zo vaak zal u thuis kunnen blijven als u ziek bent zonder daar een ziektebriefje voor nodig te hebben. Hoe zal dat dan precies in zijn werk gaan en waarom is niet iedereen daar even tevreden over? Lees hier meer (+).

  Themabeeld 

  Test Aankoop over energiefactuur: "Nog niet genoeg voor middenklasse"

  Test Aankoop is tevreden dat het sociaal tarief voor de energiefactuur werd uitgebreid, maar is teleurgesteld dat er geen btw-verlaging is gekomen voor een basisverbruik van gas en elektriciteit. De consumentenorganisatie roept nu de gewestregeringen op om stappen te ondernemen, want een groot deel van de energiefactuur bestaat uit regionale heffingen en taksen. Vooral de middenklasse blijft nog in de kou staan.

  De uitbreiding van het sociaal tarief vindt Test Aankoop een positieve maatregel. Het voorkomt dat consumenten met een laag inkomen, die een jaar lang van het sociaal tarief hebben kunnen profiteren, plots gedwongen zouden worden een duur contract op de markt af te sluiten. "We dringen er dan ook op aan dat de noodzaak van een verdere verlenging van deze maatregel opnieuw wordt beoordeeld wanneer hij afloopt, aan het eind van het eerste kwartaal 2022", pleit de consumentenorganisatie. Ook het verstrekken van een energiecheque aan de meest kwetsbare huishoudens, krijgt de steun van Test Aankoop. "Dit is doeltreffender dan een energiecheque voor alle Belgische gezinnen, die ook de rijke gezinnen zou toekomen die geen steun nodig zouden hebben."

  Maar hierdoor ontbreekt het dus wel aan maatregelen om de energiefactuur te verlichten voor de middenklasse, die ook door de stijging van de energieprijzen wordt getroffen, stelt de consumentenorganisatie vast. "Voor deze mensen is immers alleen de bevriezing van de federale bijdrage en de steun aan windenergie op zee voorzien. Concreet wil dit zeggen dat zo'n 30 à 50 euro verhoging vermeden wordt op een rekening die kan oplopen tot 2.700 euro. Peanuts dus." Test Aankoop betreurt dat het voorstel om de btw te verlagen tot 6 procent op een basisverbruik van gas en elektriciteit niet door de regering werd overgenomen, want dit had de gezinnen een besparing van 140 euro kunnen opleveren.

  De invoering van een energienorm is hoopvol, want de Belgische elektriciteitsfactuur is één van de hoogste van Europa, aldus Test Aankoop. Maar omdat er nog maar weinig details bekend zijn over de precieze ontwikkeling en de gevolgen van een eventuele overschrijding, blijft de consumentenorganisatie voorzichtig. Het feit dat de regering de oneerlijke handelspraktijken van energieleveranciers wil aanpakken, zoals het eenzijdig verhogen van de voorschotfactuur, wordt eveneens positief onthaald. "Wij roepen de regering op om het hele consumentenakkoord te verbeteren en bindend te maken voor alle energieleveranciers," klinkt het.

  Test Aankoop roept nu de gewestregeringen op om ook een deel van hun heffingen van de energiefactuur te laten vallen. "Het feit dat alle posten zoals steun voor hernieuwbare energie ... nog steeds in de energierekening zijn opgenomen, is geen eerlijke manier om projecten te financieren die nodig zijn voor de energietransitie en zet hier bovendien een rem op."

  CDH betreurt "verschil tussen beloften en beslissingen"

  De Franstalige oppositiepartij CDH betreurt het verschil tussen de beloften die sinds maanden gemaakt zijn en de realiteit van de beslissingen die premier De Croo aankondigde. "Er is een groot verschil tussen de vele beloften die sinds een jaar gedaan werden en de realiteit. Zo werd ons op het vlak van energie steun aan de volledige bevolking voorgehouden, maar uiteindelijk wordt slechts 20 procent van de bevolking geholpen. Hetzelfde geldt voor het spoor. Het is goed om te investeren maar in plaats van 2 of 3 miljard gaat het om slechts één miljard euro en van gratis treinen die sommigen geëist hadden of twee treinen per uur is geen sprake. Voor het zorgpersoneel zit er geen enkele nieuwe maatregel in, behalve de 1,2 miljard euro die men ons als 2 jaar aankondigt", reageerde kamerfractieleidster Catherine Fonck.

  DéFI-voorzitter François De Smet vond dan weer dat bepaalde beslissingen die de premier aankondigde weinig concreet zijn. Hij miste ook maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude in de beleidsverklaring van Alexander De Croo.   "De premier heeft over alles behalve de begroting gesproken. Hij had een vrijgevig discours over de uitgaven, maar niet over de inkomsten, meer bepaald de fiscale fraude", aldus De Smet die verwees naar de Pandora Papers. "Men geeft ons begrotingsvooruitzichten, maar we weten niet hoe de aangekondigde bedragen gehaald worden", benadrukte de DéFI-voorzitter. Positief voor de partij zijn het individueel recht op opleiding en de overheidsinvesteringen.

  ABVV: "Gemiste kans"

  De socialistische vakbond ABVV spreekt van een gemiste kans voor een eerlijker verdeling van de rijkdom. Het ABVV ziet weliswaar een aantal positieve punten, zoals de maatregelen voor kwetsbare gezinnen om de dure energiefactuur te verlichten, of de bijkomende investeringsenveloppe van 1 miljard euro tegen 2024. Ook een aantal voorstellen inzake arbeidsorganisatie worden positief onthaald, zoals de registratie van arbeidstijd waardoor overuren beter worden bijgehouden, het recht op deconnectie en een individueel opleidingsrecht.

  Maar toch wegen de minpunten voor de socialistische vakbond door. Bijvoorbeeld rond de handhaving van de levenslange vrijstelling van RSZ-bijdragen voor eerste aanwervingen. "Aangezien de sociale partners unaniem hadden ingestemd om dit te wijzigen, is dit een opdoffer. Dit kost de staat ongeveer een half miljard euro per jaar".

  De uitbreiding van nachtarbeid in e-commerce is volgens de vakbond eveneens een slechte zaak, net als de samengeperste werkweek van vier dagen. "Dit is niet het passende antwoord op de gestegen werkdruk", klinkt het. Het ABVV is ook negatief over de sancties voor langdurig zieken en over bijkomende besparingen in de openbare diensten. Het gaat volgens de vakbond om 300 miljoen aan besparingen in 2022, 150 miljoen meer in 2023 en hetzelfde in 2026.

  "Samengevat: de lacunes in de zoektocht naar echte belastinginkomsten en het gebrek aan ambitie om werk te maken van fiscale rechtvaardigheid, zijn gemiste kansen voor een eerlijkere verdeling van de rijkdom. Niet in het minst door onze openbare diensten te draineren. Het ABVV duldt geen enkele achteruitgang voor de werknemers als het op collectieve sociale rechten, inkomen en welzijn aankomt", vat de vakbond zijn kritiek samen samen.

  ACLVB: "Nog veel onduidelijkheden"

  Bij de liberale vakbond spreekt men na de voorstelling van de federale begroting over "een hutsepot" aan arbeidsmarktmaatregelen waarvan de impact voor de werknemer nog niet duidelijk is. Het ACLVB kijkt in de eerste plaats naar de arbeidsmarktmaatregelen die de regering heeft beslist. "Die hebben veel weg van een winterse hutsepot die nu in de herfst aan de sociale partners voorgeschoteld wordt", klinkt het, al geeft de vakbond toe dat er nog veel onduidelijkheid bestaat over de precieze implicaties voor de werknemers. Veel thema's moeten ook verder besproken worden in de Nationale Arbeidsraad.

  Netwerk Armoedebestrijding verwelkomt verlenging uitbreiding sociaal tarief voor energie

  Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding BAPN juicht toe dat de federale regering in de begroting 2022 een prioriteit maakt van de strijd tegen energiearmoede. Het betaalbaar houden van de energiefactuur voor kwetsbare gezinnen door de uitbreiding van het sociaal tarief te verlengen en door de toekenning van de energiecheque, is een goede beslissing in de huidige context van stijgende aardgasprijzen, luidt het.

  Deze maatregelen zijn volgens het netwerk broodnodig om mensen met een laag inkomen de winter menswaardig te laten doorkomen. "Om mensen in armoede na de gezondheids- en sociaal-economische crisis van het voorbije anderhalf jaar opnieuw een perspectief te geven zijn echter meer structurele, maatregelen nodig. We willen dus een lans breken voor het duurzaam verankeren van het sociaal energietarief én de uitbreiding van de groep kwetsbare gezinnen op basis van de inkomensgrens", reageert coördinator Caroline Van der Hoeven. "Het feit dat voorrang wordt gegeven aan het betaalbaar houden van de energiefactuur voor mensen in armoede is een rechtvaardige beslissing", aldus Van der Hoeven.

  Het verlengen van het sociaal tarief en de energiecheque bieden voglens Van der Hoeven echter enkel een oplossing op korte termijn. "We weten dat deze periode te kort zal zijn voor een grote groep kwetsbare gezinnen om een structurele oplossing te vinden om hierna hun energiefactuur te kunnen blijven betalen, zeker met de coronacrisis die nog steeds zwaar op mensen in armoede weegt én de stijgende energieprijzen." Daarom roept BAPN op om de uitbreiding van het sociaal tarief voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming structureel te verankeren.

  Het tegengaan van energiearmoede is bovendien ook maar een deel van het verhaal om mensen in armoede opnieuw een echt perspectief te kunnen geven. "Mensen met een laag inkomen werden het hardst getroffen door de corona-crisis. De grootste oversterfte was volgens het netwerk onder meer bij mensen in armoede en werknemers in precaire jobs waren het minst goed beschermd door de sociale zekerheid.

  Er is volgens het netwerk een pakket aan maatregelen op verschillende vlakken nodig om na deze crisissen mensen in armoede ook een kans op herstel te geven. "Eén cruciale maatregel waar al jarenlang een brede consensus rond is, is het zo snel mogelijk optrekken van de laagste inkomens tot boven de Europese armoedegrens", besluit Van der Hoeven.

  Onderzoeker milieubeleid: "Vergroeningsmaatregelen positief, details nog onduidelijk"

  Er zitten een aantal positieve elementen op vlak van klimaat- en milieubeleid in het federale begrotingsakkoord, maar er zijn ook nog enkele details die niet helemaal duidelijk zijn. Dat zegt Kris Bachus, milieubeleidsonderzoeker bij het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) aan de KU Leuven. Bachus noemt de "duidelijke vergroeningsmaatregelen een aangename verrassing" in de federale begroting. Het gradueel afbouwen van de lagere accijnstarieven voor professionele diesel vindt hij bijvoorbeeld een goede zaak. De investering in het spoorverkeer is eveneens "een stap in de goede richting". "Dit moet nog verder worden uitgebouwd, maar het is een positief signaal dat er een significant extra bedrag naar het openbaar vervoer gaat." 

  Ook over het invoeren van een eerste vliegtaks voor korte vluchten, is Bachus voorzichtig positief, al ziet hij het eerder als een symbolische taks dan als een grote extra inkomst voor de federale regering. De regering hoopt dertig miljoen in het laatje te brengen met de taks. "Dat komt omgerekend neer op 1 à 2 euro per vlucht. Het lijkt eerder onwaarschijnlijk dat mensen daarvoor het vliegtuig zouden laten staan. Het blijft ook nog onduidelijk of de taks er ook komt voor korte overstapvluchten van bijvoorbeeld Brussel naar Parijs of Londen."

  Bachus pleit tot slot voor een klimaattaxshift, waarbij fossiele brandstoffen zwaarder belast worden en elektriciteit minder zwaar. "Nu wordt er slechts een minifractie afgebouwd van de 13 miljard aan subsidies die jaarlijks naar fossiele brandstoffen gaan." Er moet daarom een alomvattende CO2-taks komen, en liefst op nationaal niveau in plaats van enkel gewestelijk. "Uit onderzoek blijkt dat twintig tot dertig procent van een alomvattende CO2-taks zou volstaan om sociale weerslagen te compenseren. De rest van de extra inkomsten zou gebruikt kunnen worden om werkgelegenheid aan te zwengelen, of extra investeringen in klimaatrobuustheid te doen."

  Minder belastingen en ook goed nieuws voor kinderbijslag: dit betekent begrotingsakkoord voor onze portemonnee

  Alle details zijn er nog niet, maar de grote lijnen van het nieuwe begrotingsakkoord hebben we wel al. En die zien er op het eerste gezicht goed uit voor onze portemonnee. Van een afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid tot een fiscale aftrek voor kinderopvang. Dit betekent het begrotingsakkoord voor uw loon (+).

   

  Essenscia tevreden met energienorm

  Essenscia, de Belgische sectorfederatie van de chemie, kunststoffen en life sciences waar een pak energie-intensieve bedrijven werkzaam zijn, is tevreden met de maatregelen die de federale regering heeft aangekondigd om de energiefactuur structureel te hervormen. Vooral de invoering van een energienorm, waardoor de kosten voor energie voor Belgische bedrijven in lijn zouden liggen met die in de buurlanden, wordt positief onthaald.

  "Deze hervorming is meer dan welkom voor de exportgerichte chemie- en farmasector die in een context van sterk stijgende energie- en gasprijzen concurrentieel dient te blijven binnen een uiterst competitieve wereldeconomie", aldus Essenscia. De federatie was zelf al lang vragende partij voor zo'n norm, omdat de energieprijzen in België voor de industrie afhankelijk van het verbruiksprofiel 7 tot 22 procent hoger liggen dan in de buurlanden.

  Dit biedt ook rechtszekerheid voor bedrijven en helpt het investeringsklimaat vooruit, klinkt het. "Door ook de toekomstige kostprijs voor het CRM-mechanisme (vergoeding voor extra productiecapaciteit zoals gascentrales, red.) hierin te integreren, kan de regering immers vermijden dat een politieke beslissing over de kernuitstap leidt tot forse prijsverhogingen voor elektriciteitsgebruikers".

  Confederatie Bouw gematigd tevreden over begrotingsakkoord

  De Confederatie Bouw, die meer dan 16.000 ondernemingen uit de bouwsector vertegenwoordigt, toont zich redelijk tevreden over het begrotingsakkoord, onder meer over de 250 miljoen extra investeringen in infrastructuur en spoorwegen over de komende drie jaar. Ook de afschaffing van het attest voor de 6 procent btw op renovatie vindt de bouwfederatie positief. Het attest wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur, zoals de Confederatie al langer vroeg. Het feit dat er niet geraakt wordt aan het belastingvoordeel voor een tweede verblijf, beschouwt ze als goed nieuws.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen