De begroting - Deadline day

Federale regering moet vandaag begrotingsakkoord op tafel leggen

  • BREAKING

  Geknipt in voordelen profvoetballers

  Over de fiscale en sociale voordelen die profvoetballers en profclubs krijgen, zijn de onderhandelaars het vannacht wel eens geraakt. Bedoeling is dat er 43 miljoen euro wordt geknipt in de voordelen die (vooral) profvoetballers krijgen. Aan de lagere bedrijfsvoorheffing voor de clubs zou er niet worden geraakt, maar sommige spelers moeten straks wel meer RSZ betalen. Het gaat volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez om de grootste verdieners, die progressief meer sociale bijdragen moeten ophoesten. In zijn oorspronkelijke voorstel had premier Alexander De Croo (Open VLD) maar 30 miljoen euro voorzien. Dat bedrag is dus nog opgetrokken.

  Begrotingstekort afgebouwd

  Volgens de grote lijnen van het akkoord zou het begrotingstekort worden afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er zou ook sprake zijn van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.

  250 miljoen extra voor het spoor

  Het kernkabinet heeft ook beslist om 250 miljoen euro extra te investeren in het spoor. Het gaat om een kwart van het miljard euro dat de regering wil investeren in milieu, klimaat, digitalisering en duurzaamheid. Die 250 miljoen euro komt bovenop de 365 miljoen die eerder al was voorzien in het regeerakkoord en moet zorgen voor meer treinen, toegankelijkere stations, een verdubbeling van het goederenvervoer en een betere lijn tussen Brussel en Luxemburg. Ook de ontwikkeling van nachttreinen krijgt door het extra geld een duwtje in de rug.

  Taks op alle vluchten van minder dan 500 kilometer

  Een akkoord binnen het kernkabinet is er ook over de invoering van een vliegtaks, een soort van CO2-compensatie op alle vluchten van minder dan 500 kilometer. Reizen naar Parijs of Amsterdam gebeurt nu al vaak met de trein, maar de taks moet dat nog verder stimuleren. Die taks moet 20 miljoen euro in het laatje brengen.

  Er komt klimaatwaakhond

  De regering is het ook eens geraakt over de oprichting van een orgaan dat het klimaat in de gaten moet houden. Een beetje zoals de CREG de energiewaakhond is en het OCAD de terreurdreiging monitort. Het nieuwe instituut - het kind moet nog een naam krijgen - zal dus analyses maken over het klimaat en de regering daarover adviseren.

  Bijzondere bijdrage sociale zekerheid (deels) afgeschaft

  Het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid af te schaffen, wordt deels uitgevoerd. Dat zal de schatkist 300 miljoen euro kosten. Volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez is dat het antwoord van de regering op de kritiek dat ze niets doet voor de middenklasse. De lastenverlaging voor mensen die rond de 2.000 euro netto verdienen, zal tussen de 100 en 150 euro per jaar bedragen.
  • BREAKING

  Er is een begrotingsakkoord

  De federale regering heeft dinsdagochtend een akkoord bereikt over de hele begroting, zo werd zopas door premier Alexander De Croo (Open VLD) aan onze redactie bevestigd. In de loop van maandag en dinsdag waren er al een heel aantal dossiers uit die begroting bekendgeraakt, zo krijgt iedereen onder meer 30 euro korting op zijn of haar energiefactuur, wordt er gesnoeid in het fiscaal gunstregime voor profvoetballers en wordt er 250 miljoen euro extra geïnvesteerd in het spoor.
  • BREAKING

  Om 11 uur persconferentie over begroting

  Om 11 uur geeft premier Alexander De Croo (Open VLD) een persconferentie om de federale begroting officieel voor te stellen. Volg alles hier live.
  • BREAKING

  Er komt ook een werkbonus

  Naast de gedeeltelijke afschaffing van de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid zorgt de regering ook nog voor een werkbonus. Dat gebeurt door de sociale bijdragen op de laagste brutolonen te verminderen, waardoor de betrokkenen dus meer nettoloon overhouden en het aantrekkelijker wordt om te werken. Deze maatregel zit in de 300 miljoen euro waarover eerder al sprake.

  Ook voetbalmakelaars getroffen door begroting

  Zoals al vermeld, bespaart de regering 43 miljoen euro bij de profvoetballers. 30 miljoen daarvan komt van hogere RSZ-bijdragen die vooral de veelverdieners zullen moeten ophoesten. Het resterende bedrag (13 miljoen euro) komt van de makelaars. Zij mogen voortaan niet meer dan 3 procent van het spelersloon inbrengen als beroepskosten.

  "Kmo's vrijgesteld van afschaffing ziektebriefje voor 1 dag afwezigheid"

  Kleine en middelgrote ondernemingen worden vrijgesteld van de nieuwe maatregel waarbij werknemers geen ziektebriefje meer nodig hebben voor één dag afwezigheid, en dat tot driemaal per jaar. Dat heeft vicepremier Petra De Sutter (Groen) dinsdag gezegd in 'De ochtend' op Radio 1.
  Volgens De Sutter is de maatregel een compromis en zijn met name de partijen die het briefje helemaal niet wilden afschaffen, tegemoetgekomen. "We hebben de reacties in de media gelezen en daar is ook rekening mee gehouden. De kmo's zijn dan ook uitgesloten van de regeling", zei ze. Zo liet Unizo dinsdagochtend nog weten bang te zijn voor de 'maandagochtendziekte', waarbij werknemers vooral na het weekend niet op de werkvloer zouden verschijnen.

  Naast besparingen ook investeringen

  Naast 2 miljard euro aan besparingen investeert de regering ook een flink bedrag. Het gaat om 1 miljard euro, volgens PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne en staatssecretaris voor Relance Thomas Dermine (PS) een historische ommekeer op het vlak van investeringen. Dat geld komt bovenop de 1,25 miljard euro die al voorzien was, naar aanleiding van het Europees relancegeld.

  Extra investeringen in zorg en cybersecurity

  Dat miljard euro aan investeringen gaat zoals eerder al gezegd voor een kwart naar het spoor. Daarnaast is er 384 miljoen euro voor veiligheid en digitalisering. Het gaat dan concreet om extra investeringen voor cybersecurity en de digitalisering van de politie, douane en de sociale zekerheid. Voor de renovatie en het energievriendelijk maken van overheidsgebouwen is er dan weer in 184 miljoen euro voorzien. En ook de zorg krijgt nog eens 144 miljoen euro extra. Voor innovatie tot slot is er 39 miljoen euro vrijgemaakt. Samen goed voor 1.001 miljoen euro.

  Oprichting virusbank

  De groeinorm in de gezondheidszorg blijft 2,5 procent. Dat betekent dat er 730 miljoen euro meer kan worden uitgegeven dan het vorige jaar, onder meer voor de invoering van het derdebetalersysteem en een betere terugbetaling van tandheelkunde. Daarnaast is er dus nog eens 144 miljoen euro aan investeringen voorzien. Onder meer voor de oprichting van een virusbank die de uitbraak van pandemieën moet vermijden en monitoren, de beveiliging van ziekenhuizen tegen cyberaanvallen en de volledige digitalisering van de gezondheidszorg.

  "Openbare infrastructuur kan nu niet tippen aan die van buurlanden"

  "Ons investeringsbeleid is te lang geleid door kortetermijndenken. Het resultaat is dat onze openbare infrastructuur vandaag niet meer kan tippen aan die van de buurlanden", aldus staatssecretaris voor Relance Thomas Demine (PS). "Met deze nieuwe investeringsimpuls keren we die trend om. Dit zal het concurrentievermogen van onze economie en de levenskwaliteit van iedereen ten goede komen. Het maakt een antwoord mogelijk op de belangrijkste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, waarvan de ecologische transitie de belangrijkste is."
  • BREAKING

  Energienorm moet voorkomen dat prijzen sneller stijgen dan die in onze buurlanden

  In de reeks energiemaatregelen die de regering gaat nemen, zit ook de invoering van een energienorm. Die moet ervoor zorgen dat de energieprijzen in ons land niet sneller stijgen dan die in onze buurlanden. Dat gebeurt door alle federale heffingen in de energiefactuur te vervangen door accijnzen, die makkelijker verhoogd en verlaagd kunnen worden. Kostprijs: 156 miljoen euro.

  Mobiliteitsminister Gilkinet (Ecolo) verheugd over extra spoorinvesteringen

  Vicepremier en minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) is blij met de extra investeringen in het spoor. "Deze klimaatregering investeert in duurzame mobiliteit en fiscale en sociale gerechtigheid. Seizoen 2 van de Vivaldi-regering is een keerpunt voor de toekomst van ons land en een duidelijk engagement voor de transitie", luidt het.

  Besparing van 2,4 miljard euro

  De regering zou 2,4 miljard euro besparen. Een klein half miljard daarvan is afkomstig van de effectentaks. Maar ook de evergreens van het begrotingswerk spelen een prominente rol in het geheel, zoals de strijd tegen de fiscale en sociale fraude, oorspronkelijk goed voor 400 miljoen, maar dat cijfer zou zelfs nog hoger kunnen liggen. Er komen ook hogere accijnzen en btw op tabak, goed voor 120 miljoen euro. De activering van langdurig zieken moet 123 miljoen euro opleveren. De volledige cijfers worden straks bekendgemaakt.
  • BREAKING

  Zo meteen persconferentie over begroting

  Om 11 uur geeft premier Alexander De Croo (Open VLD) vanuit de 'Bunker' - de perszaal in Wetstraat 16 - een persconferentie over de federale begroting. Volg alles hier via een livestream.

  Internationale klimaatactie

  De regering trekt ook 12,5 miljoen euro extra uit voor de internationale klimaatactie. Dat bedrag wordt in het klimaatfonds gestort, waar ondertussen al 112,5 miljoen euro in zit, volgens minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir (Vooruit) een verhoging met 70 procent tegenover de vorige regeerperiode. Het extra geld zal vooral worden ingezet om verwoestijning tegen te gaan in Burkina Faso en Senegal.

  Hogere lonen voor soldaten

  De federale regering heeft tijdens het begrotingsconclaaf het licht op groen gezet voor een "aanzienlijke verhoging" van de salarissen van de soldaten. Dat meldt PS-vicepremier Pierre-Yves Dermagne. "Een sergeant-majoor met twaalf jaar dienst zal zijn of haar salaris tegen het einde van de legislatuur zien stijgen met 338 euro bruto of ongeveer 203 euro netto. Een onderofficier met 25 dienstjaren zal zijn of haar salaris zien stijgen met 520 euro bruto of ongeveer 312 euro netto. Zo krijgen de duizenden mannen en vrouwen die dag en nacht de veiligheid verzekeren van alle Belgen en onze internationale partners, eindelijk de erkenning die ze verdienen", licht Dermagne toe.

  • BREAKING

  De persconferentie over de federale begroting is begonnen

  "Meer dan 100 beslissingen genomen"

  "Deze begroting omvat een zeer breed pakket aan maatregelen, waarvoor we in totaal meer dan 100 beslissingen hebben genomen. Een deel kleinere, maar ook grotere." Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) dinsdagvoormiddag gezegd tijdens de persconferentie over de federale begroting. "Het werk dat we gedaan hebben is fundamenteel, we zitten dan ook op een scharniermoment. We zijn uit een pandemie en een economische crisis aan het komen. En we doen dat beter dan verwacht. De vraag die zich dus opdringt: hoe krijgen we opnieuw groei. En nieuwe groei gaat over economie, maar ook over mensen. Over mensen kansen geven."
   

  "Vier elementen in begroting"

  "Binnen de begroting doen we een inspanning van 2,4 miljard of 0,5 procent van het BBP, en een netto-inspanning van 2 miljard", aldus De Croo. "We moeten ten eerste aanknopen met het begrotingsherstel: je moet het economisch herstel en begrotingsherstel in evenwicht houden. Tweede deel is een zeer breed pakket aan sociale hervormingen. Derde element is een zeer ambitieus investeringsplan, gefocust op digitalisering en duurzaamheid. Het laatste element gaat over maatregelen en hervormingen in verband met de stijgende energieprijzen."
  • BREAKING

  Knelpuntberoepen

  "Een van de nieuwe elementen in de begroting: wie langdurig werkloos was en een knelpuntberoep oppikt, kan een deel van zijn werkloosheidsuitkering combineren met de job. Dat is een sterke beloning voor iedereen die een knelpuntberoep oppikt", aldus De Croo. "We verlonen de knelpuntberoepen ook heel goed."
  Langdurig werklozen die aan de slag gaan in een knelpuntberoep zullen een deel van hun werkloosheidsuitkering een tijdlang kunnen combineren met hun nieuwe job. Er is sprake van 25 procent en dat gedurende een periode van drie maanden. Het gaat om een systeem dat ook al in het buitenland bestaat.
  • BREAKING

  "Gedaan met promotieval"

  De federale regering voorziet in een lastenverlaging van 300 miljoen euro voor de werkende middenklasse, die zal worden betaald via een hervorming van de bijzondere bijdrage in de sociale zekerheid. "Zo willen we ervoor zorgen dat mensen die vooruitgaan, die promotie krijgen, niet meer of toch veel minder geconfronteerd worden met een promotieval", aldus De Croo. Er komt ook een focus op dat deel van de lonen waar het effect op de jobcreatie het grootst is.

  Energieprijzen: sociaal tarief uitgebreid

  "Veel mensen maken zich zorgen over energie, en ik begrijp dat", zegt De Croo. "Voor de kwetsbare groep bestaat nu een sociaal tarief, dat is een bijzonder groot voordeel, gemiddeld 650 euro op de totale factuur. Die meest kwetsbare mensen krijgen een extra hulp van 80 euro. We hervormen ook structureel de heffingen op energie en komen met een hele reeks aan maatregelen voor consumentenbescherming. De factuur moet transparanter worden."

  "30 euro korting op factuur"

  Vicepremier Pierre-Yves Dermagne (PS) neemt het woord over van premier Alexander De Croo (Open VLD). "Voor zij die niet kunnen genieten van het sociaal tarief, maar wel geconfronteerd worden met de stijgende energieprijzen voorzien we in een korting op de energiefactuur van 30 euro."

  Unizo geeft begrotingsakkoord "voordeel van de twijfel"

  Het akkoord dat het kernkabinet dinsdagochtend heeft bereikt over de begroting, krijgt van werkgeversorganisatie Unizo "het voordeel van de twijfel". Dat zei topman Danny Van Assche in een eerste reactie, nog voor de regering de maatregelen had toegelicht op een persconferentie. "Er zijn toch een aantal antwoorden op belangrijke punten en we zijn opgelucht dat men toch naar ons geluisterd heeft."

  Recht op opleiding

  Vicepremier en minister van Economie Dermagne gaf eerst nog aan dat er een individueel recht op opleiding komt, waarbij elke werknemer het recht heeft op minstens één vormingsdag per jaar. Vervolgens liet hij het woord aan minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR).

  Balans werk-privé

  Minister Wilmès had het onder meer over een verbetering van de balans tussen werk en privé. "We moeten naar meer flexibiliteit in de ondernemingen, werknemers zijn geen robots."
  • BREAKING

  "Elke euro geïnvesteerd in het spoor, brengt 3 euro op"

  Na Wilmès is het aan Georges Gilkinet, minister van Mobiliteit voor Ecolo. "De Vivaldi-regering is een regering die investeert. Een klimaatregering. Deze regering heeft in dat verband heldere keuzes gemaakt en voorzien voor 1 miljard aan investeringen om van ons land een duurzaam land te maken. Een kwart van dat miljard gaat naar het spoor. Elke euro die we in het spoor investeren, brengt 3 euro op: door gecreëerde jobs, maar ook indirect door steun aan bedrijven."
  "Als we spreken over groei, denk ik aan groei van het aantal reizigers en van de goederen die we via het spoor vervoeren. Dat betekent ook minder vrachtwagens op de weg: minder vervuiling, minder files, en meer verkeersveiligheid."
  • NB

  "Eerlijker maken van bijdrage beroepssporters"

  Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) kwam terug op de hervorming van het fiscale gunstregime voor beroepssporters en makelaars. "We moeten de excessen eruithalen en de bijdrage eerlijker maken", verklaarde hij. "De sterke schouders van profvoetballers en andere grootverdieners zullen meer lasten moeten dragen. Kleinere clubs worden gespaard, zodat we de jeugdwerking kunnen ondersteunen en versterken."
  "Er ligt een geloofwaardige begroting op tafel", aldus nog Van Peteghem. "Waarbij we bedachtzaam omspringen met de middelen en het belastinggeld van de mensen. De noodzakelijke inkomsten worden gecombineerd met gerichte investeringen en hervormingen met impact."

  "Belangrijke hervormingen in zorg mogelijk"

  Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit): "Het is hoog tijd om te investeren, in het klimaat, in mensen, in hun welzijn en hun gezondheid. Deze begroting maakt het mogelijk dat we in onze gezondheidszorg belangrijke hervormingen en verbeteringen kunnen teweegbrengen. Dat gaat onder meer over verbeteringen in de psychiatrie, een probleem waar we vorige week nog mee geconfronteerd werden."
  • BREAKING

  "Werkgevers moeten voorkomen dat mensen uitvallen"

  Voor werkgevers met meer dan 50 werknemers is er ook een sanctie wanneer ze bovenmatig veel zieken hebben. De sanctie bedraagt 2,5 procent van de loonmassa gedurende een kwartaal. "We vragen een duidelijke verantwoordelijkheid van de werkgevers", aldus Vandenbroucke. "Ze moeten voorkomen dat mensen uitvallen. Ze kunnen dat. Daarom gaan we een knipperlicht installeren waarbij ze kunnen vergelijken hoe zij het doen in vergelijking met andere werkgevers. Als ze het slecht doen, gaan ze meer moeten bijdragen."

  Pro League reageert nog niet op hervorming gunstregime beroepsvoetballers

  "De Pro League neemt nota van de communicatie en beslissingen van de regering", zo luidt het in een persbericht. "De beslissingen dienen nog verder te worden uitgewerkt, dus is het te vroeg om ten gronde te reageren. De Pro League heeft de voorbije maanden steeds constructief contact gehad met het beleid en alle stakeholders en wenst dit verder te zetten voor de verdere uitwerking, met bijzondere aandacht voor de datum van inwerkingtreding, de overgangsmaatregelen, mogelijke impact op de jeugdwerking en opleiding en zeker ook de andere professionele sporten, die niet in moeilijkheden gebracht mogen worden."
   
  • BREAKING

  "Fiscale aftrek kinderopvang verhoogd van 13 naar 14 euro"

  "De coronacrisis heeft meer dan ooit aangetoond dat werk en gezin niet altijd makkelijk te combineren zijn. Om de gezinnen te ondersteunen gaan we ook de fiscale aftrek van de kinderopvang voor de tweede keer in een jaar tijd verhogen van 13 naar 14 euro per dag per kind", zo verklaarde minister Van Peteghem nog.
   

  "Onze arbeidsmarkt werkt niet"

  "Het waren bijzondere dagen, we hebben geen druppel alcohol aangeraakt en Petra (De Sutter, red.) heeft haar voet omgeslagen", zo begon Vincent Van Quickenborne (Open VLD) zijn betoog op de persconferentie. "Maar het resultaat mag er zijn. We pakken heel wat problemen aan met deze begroting, Zoals onze arbeidsmarkt. Die werkt niet goed. Te veel vacatures ten noorden van de taalgrens, te veel werklozen ten zuiden ervan. Al jaren slagen we er niet in om die vele werklozen in te zetten in Vlaanderen. Waalse werklozen worden vandaag niet geholpen door de VDAB, door Forem. We leven op eilanden. Daar moeten we van af."
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen