Coronavirus Live

  • BREAKING

  WHO: "Verschillende Europese landen hebben maatregelen te brutaal opgeheven"

  Verschillende Europese landen hebben hun maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te brutaal opgeheven. Dat zegt Hans Kluge, de Belgische topman van WHO Europa. Hij noemde onder meer Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Kluge zei "waakzaam" te zijn over de huidige toestand van de epidemie in Europa, maar gaf tegelijk wel aan "optimistisch" te blijven. Lees hier meer.

  Hans Kluge 

  Ook in Brussel nemen besmettingen licht toe, maar toestand blijft onder controle

  Ook in het Brussels Gewest neemt het aantal Covid-besmettingen toe, maar de toestand blijft onder controle, verzekerde Inge Neven,  verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 voor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Het aantal besmettingen steeg de voorbije twee weken van 450 naar 556. Door het verminderde aantal tests (3.300 per dag) stijgt de positiviteitgraad naar 18,2 procent. De toename doet zich in alle leeftijdscategorieën voor. De ziekenhuisopnames daalden de laatste twee weken, maar kenden de laatste dagen een lichte toename, "die niet verontrustend is". Op de intensieve zorgen liggen momenteel 25 patiënten, wat neerkomt op 9 procent van de capaciteit, aldus Inge Neven. Er overleden in één week 8 personen, of één persoon per dag.

  De GGC bereidt zich volgens Inge Neven ook voor op de komst van Oekraïense vluchtelingen. Binnen enkele dagen moet een plan van aanpak klaar zijn. Het registratiecentrum op de Heizel is de volledige bevoegdheid van het federale niveau, merkte Neven op. Als de vluchtelingen zich in een Brusselse gemeente inschrijven, verhuist de bevoegdheid naar de gewesten, in Brussel de GGC. Het is bekend dat de vaccinatiegraad van de Oekraïeners lager ligt dan in ons land. Bovendien is vaak het Sputnik-vaccin toegediend, dat niet erkend is in de Europese Unie. 

  "Brussels transitieplan al goed opgeschoten"

  Het transitieplan van de Brusselse Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie is al goed opgeschoten. Dat zegt Inge Neven, verantwoordelijke voor de aanpak van Covid-19 in het Brussels Gewest. Dat plan voorziet in een geleidelijke afbouw van de vaccinatie- en testcentra. In mei zullen enkel nog drie centra actief zijn, in Vorst, Molenbeek en Pacheco. Daarnaast worden nog twee centra achter de hand gehouden voor een eventuele heropflakkering, eventueel met behoud van een beperkte capaciteit. In april blijven daarnaast nog 8 antennes actief, die geleidelijk zullen sluiten. "Met het transitieplan bereiden we ons voor op toekomstige scenario's in de herfst, gaande van het einde van de pandemie tot een mogelijke heropflakkering", aldus Neven. Ze benadrukte dat de GGC blijft inzetten op de woonzorgcentra, de 55-plussers, de armere wijken en de personen die met kwetsbare personen in contact komen. Daarbij spelen de huisartsen, de huizen van gezondheid en de apotheken een belangrijke rol.

  De GGC is ook een pilootproject gestart, waarbij in vijf apotheken in Anderlecht, Oudergem, Ganshoren, Molenbeek en Sint-Gillis vaccins worden toegediend. Apotheken kunnen sinds een wetswijziging van 11 maart vaccineren, wat volgens Neven erg belangrijk is voor Brussel, omdat de apotheker vaak als vertrouwenspersoon optreedt bij gebrek aan een vaste huisarts. Het systeem zal gedurende een maand getest worden en na evaluatie eventueel verder uitgerold worden. Een afspraak kan gemaakt worden via Doctena of Bru-Vax.
  • NB

  Voor het eerst in weken stijgt aantal coronapatiënten op intensieve zorg: moeten we ons zorgen maken?

  Voor het eerst sinds lang liggen er weer meer coronapatiënten op intensieve zorg. En behalve de sterftecijfers gaan ook alle andere coronacijfers opnieuw de hoogte in. Steekt covid weer de kop op? En komen die vervelende maatregelen straks weer terug? Zowel de Wetstraat als de virologen maken zich nog geen al te grote zorgen. Lees hier meer (+).

  Kamercommissie doet geen aanbevelingen over vaccinatieplicht

  De Kamercommissie Gezondheid zal geen aanbevelingen formuleren na de hoorzittingen die ze georganiseerd heeft over de vaccinatieplicht en het Covid Safe Ticket. De meerderheid heeft de vraag van de oppositie verworpen om meer te doen dan enkel het opstellen van een verslag van de hoorzittingen en het parlementaire debat dat erop volgde.

  Volgens de oppositiepartijen maken het belang van het onderwerp en de maatschappelijke discussie dat erover gevoerd werd het noodzakelijk dat er op zijn minst aanbevelingen of een wetsvoorstel worden opgesteld over de activering van zulke instrumenten. De leden van de meerderheid in de commissie deden er het zwijgen toe, behalve Gitta Vanpeborgh (Vooruit), die wees op het belang van het geleverde parlementaire werk en zei dat dat niet zomaar terzijde geschoven zal worden.

  De oppositiepartijen konden hun ontgoocheling niet verbergen. "Ook al zijn we tegen een vaccinatieplicht, hadden we ons de inspanning kunnen getroosten samen te bekijken wat de minimale voorwaarden zijn voor zo"n maatregel", zei Sofie Merckx (PVDA). Volgens DéFI had de commissie een wetsvoorstel moeten opstellen over de vaccinatieplicht. "Ik zou niet willen dat we over enkele maanden moeten improviseren over een juridisch kader voor zo'n belangrijk onderwerp", zei Sophie Rohonyi.
  • BREAKING

  Van Ranst: “Het warme weer zal gunstig effect hebben op stijgende cijfers”

  Volgens viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) zijn de stijgende coronacijfers het resultaat van het lossen van de maatregelen en de stijging van de BA.2-versie van de omikronvariant. De stijging was wel voorspeld, dus de viroloog maakt zich voorlopig nog geen al te grote zorgen. 
  “Het komende warme weer zal een gunstig effect hebben op de cijfers, zoals dat traditioneel het geval is bij coronavirussen. De bezetting op intensieve zorg blijft ook nog ver onder de drempel (van 300, om code geel te houden, red.). We houden de situatie verder in het oog”, aldus Van Ranst.

  De stijgende cijfers tekenen zich af tegen een achtergrond waarbij veel mensen met gewone griep in het ziekenhuis belanden. Van Ranst raadt daarom aan om voorzichtig te blijven, en om de algemene maatregelen te blijven hanteren. Het gaat dan om het voldoende ventileren van binnenruimtes, handen genoeg te wassen en thuis te blijven als je ziek bent. “Allemaal zaken die sowieso goed zijn om te doen, ook los van deze coronapandemie.”

  "Verplichte vaccinatie in de zorg dreigt mensenrechten te schenden"

  Het wetsontwerp voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel tegen Covid-19 dreigt een schending te vormen van de mensenrechten van het niet-gevaccineerde zorgpersoneel. Daarvoor waarschuwt het Federaal Instituut voor de Rechten van de Mens in een nieuw advies. De regering diende het wetsontwerp op 8 maart in de Kamer in, het ligt klaar in de commissie Gezondheid voor behandeling. De tekst stelt een vaccinatieplicht voor het personeel in de zorgsector in het vooruitzicht, die op 1 juli 2022 moet ingaan. Bij koninklijk besluit zou de inwerkingtreding wel nog kunnen worden uitgesteld.

  In zijn advies zegt het FIRM nu niet per definitie tegen een wettelijk kader voor een verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel te zijn, zolang dat maar geactiveerd wordt wanneer kan worden aangetoond dat het noodzakelijk is voor de bescherming van de gezondheid van kwetsbare personen. "Maar aangezien de noodzaak op dit moment niet is aangetoond, gaat het wetsontwerp uit van een omgekeerde logica door van inwerkingtreding de regel en van uitstel de uitzondering te maken", zegt directeur Martien Schotsmans. "Beter zou zijn om de eventuele inwerkingtreding zelf afhankelijk te maken van de aanneming van een KB, wanneer hier op een gegeven moment een noodzaak toe zou zijn."

  Ook zou de vaccinatieplicht pas in werking mogen treden wanneer kan worden nagegaan of de collectieve gezondheidswinst opweegt tegen de impact op de individuele rechten van het zorgpersoneel. Die proportionaliteit zou regelmatig door het parlement geëvalueerd moeten worden, luidt het. Wat het mogelijke ontslag van niet-gevaccineerde zorgmedewerkers betreft, brengt het FIRM in herinnering dat een ontslag enkel als "laatste middel" mag dienen.

  Precies omdat de noodzakelijkheid en proportionaliteit van een vaccinatieplicht op dit ogenblik onvoldoende zijn aangetoond, zo besluit het FIRM, dreigt het wetsontwerp in zijn huidige vorm de mensenrechten van de niet-gevaccineerde zorgmedewerkers te schenden.

  Chinese stad met 9 miljoen inwoners in lockdown

  De Chinese industriestad Shenyang, in het noordoosten van het land, is in lockdown. China krijgt dezer dagen te maken met de ergste uitbraak van het coronavirus sinds de eerste golf begin 2020. Shenyang is de hoofdstad van de provincie Liaoning, die grenst aan de provincie Jilin. Die provincie is momenteel het epicentrum van de omikrongolf in China. Het Chinese ministerie van Gezondheid heeft dinsdag aangekondigd dat in heel het land 4.770 nieuwe gevallen zijn vastgesteld. In vergelijking met andere landen zijn dat heel lage aantallen, maar voor de 'zero Covid'-strategie die China hanteert gaat het om recordaantallen.

  Dankzij de lockdowns en quarantaines konden de Chinezen de voorbije twee jaar een redelijk normaal leven leiden, maar die strategie begint nu te wegen op de Chinese economie. President Xi Jinping riep vorige week nog op tot het "minimaliseren" van de impact van de epidemie op de economie. Tegelijk sloot hij een wezenlijke versoepeling van de Chinese strategie uit.
  • NB

  Corona kostte horecapersoneel 1.500 euro

  De lockdowns en de verminderde economische activiteit als gevolg van de coronacrisis hebben over heel 2020 een bruto inkomensverlies veroorzaakt bij de (totale groep van) loontrekkenden van gemiddeld 2.004 euro, of een daling met 4,9 procent. Na de compenserende overheidsmaatregelen bleef er een verlies over in netto beschikbaar inkomen van 281 euro. Of een daling met amper 1 procent. Dat blijkt uit het jongste verslag van de werkgroep ‘Social Impact Coronacrisis’. Lees hier meer.

  Corona leidt tot minder inbraken maar meer fietsdiefstallen in Gent

  Onder invloed van het coronavirus is het aantal inbraken in Gent vorig jaar opnieuw met bijna 10 procent gedaald, van 843 feiten in 2020 tot 776 vorig jaar. Een voortzetting van de daling die ook in 2020 werd vastgesteld. Toen was het aantal inbraken spectaculair gedaald ten opzichte van 2019, toen er nog 1.213 inbraken werden geregistreerd. Niet onlogisch, omdat inwoners vaker thuis waren tijdens de pandemie.

  Zorg, onderwijs en kinderdagverblijven tellen sinds december meeste besmettingen

  In de zorgsector, het onderwijs en de kinderdagverblijven zijn de voorbije weken het hoogste aantal besmettingen geteld. Dat blijkt maandag uit een nieuw rapport van professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven en IDEWE). De drie sectoren staan al sinds december garant voor de meeste besmettingen.

  Het rapport gaat over de periode van 22 februari tot en met 7 maart. Aan de hand van gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano, gekoppeld aan data van de sociale zekerheid en uit de contacttracing, kunnen verschillende sectoren met elkaar vergeleken worden. De cijfers worden bekeken aan de hand van de veertiendaagse incidentie, dus het aantal besmettingen per 100.000 mensen. 

  De resultaten liggen in de lijn van de verwachtingen, zegt Godderis. Sectoren waarin een nauw contact is met andere mensen, zoals de zorg en de kinderdagverblijven, zijn nog steeds goed voor het hoogste aantal besmettingen. Waar er voor de jaarwisseling meer besmettingen voorkwamen in het basis- en het secundair onderwijs, is dat sinds het einde van de examens het geval voor het hoger onderwijs. "We zien dus een effect van het nieuwe semester en het skiverlof in februari."

  In de totale werkende bevolking bedraagt de incidentie tijdens de gemeten periode 1.051. In de vorige periode, van 8 tot en met 21 februari, lag de incidentie nog op 1.701. De daling van het aantal besmettingen zet zich dus door in de werkende bevolking, maar de snelheid van de daling vertraagt wel. In de algemene bevolking bedraagt de incidentie deze periode 795. Er gaat dus nog steeds meer virus rond in de werkende dan in de algemene bevolking.

  Duitser die geen masker wilde dragen en kassier doodschoot voor rechtbank

  In Duitsland is maandag een 50-jarige man verschenen voor de rechtbank van Bad Kreuznach. Hij wordt ervan beschuldigd een kassier van een tankstation om het leven te hebben gebracht op 18 september 2021. De medewerker vroeg de man om een mondmasker op te zetten, maar hij weigerde dit en schoot het 20-jarige slachtoffer neer.

  De moord veroorzaakte een ware schokgolf in Duitsland, waar sinds het begin van de pandemie heel wat mensen zich keerden tegen mondmaskers en vaccins. De dader, die ook terechtstaat voor illegaal wapenbezit, kwam een eerste keer in aanvaring met de werknemer over het dragen van het mondmasker. Hierna keerde hij terug naar huis, maar anderhalf uur later ging hij terug naar het tankstation en schoot hij de kassier neer.

  Volgens de aanklagers was dader erg boos op het coronabeleid. "Hij wist dat hij de verantwoordelijke politici toch niet zou kunnen bereiken, dus heeft daarom gekozen om de jongeman te doden", zegt procureur Nicole Frohn. Het proces loopt nog tot mei en moet ook bepalen of de dader lid was van online groepen die hem misschien hebben aangezet tot het geweld.

  Volkswagen-fabrieken in noordoosten van China opnieuw stil door corona-uitbraak

  Het Duitse autoconcern Volkswagen moet een productiestop in drie fabrieken in de Chinese metropool Changchun, in het noordoosten van het land, tot dinsdag verlengen wegens een uitbraak van het coronavirus. Dat heeft een woordvoerster maandag in Peking aangekondigd.
   
  De productie in de fabrieken in Shanghai gaat wel voort. In Changchun zijn een fabriek van het merk Volkswagen, een van het luxemerk Audi en een onderdelenfabriek getroffen. Alle drie worden ze uitgebaat samen met Chinese partner FAW. 
   
  De autoriteiten van Changchun hebben ruim een week geleden een lockdown bevolen voor de metropool met negen miljoen inwoners, nadat de coronacijfers er duidelijk gestegen waren. China kampt momenteel met zijn zwaarste coronagolf sinds het begin van de pandemie.
   
  's Werelds meest bevolkte land hanteert een zero-COVID-strategie en reageert op lokale uitbraken met avondklokken, massaal testen, verkeersbeperkingen en quarantaine. Het land heeft zich ook grotendeels afgesloten van andere landen.
  • NB

  Oostenrijk verplicht ze weer, en ook bij ons dragen veel mensen weer mondmasker: “Met deze cijfers geen slecht idee”

  Doordat de coronacijfers weer fors stijgen – zaterdag steeg het aantal besmettingen opnieuw met een kwart – zie je het veelbesproken mondmasker opnieuw weer vaker in het straatbeeld. “Met de huidige besmettingscijfers is het dragen ervan inderdaad zeker geen slecht idee”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Lees hier meer (+).

   

  Disneyland Shanghai sluit deuren

  Disneyland in Shanghai sluit tijdelijk zijn deuren, nu China met de zwaarste coronagolf kampt sinds het begin van de pandemie twee jaar geleden. Het is niet duidelijk hoe lang het pretpark dicht zal blijven. Er werden zondag officieel meer dan 4.300 lokale besmettingen vastgesteld. Voor miljoenen mensen gelden strikte coronamaatregelen, waarbij op sommige plaatsen mensen hun huizen niet meer mogen buitenkomen. Er wordt ook massaal getest op het virus.

  De afgelopen twee jaar hield China de pandemie relatief goed onder controle dankzij een strikt beleid. De besmettelijkere omikronvariant deed de cijfers echter snel stijgen. De autoriteiten passen nu een "dynamische" strategie toe, met gerichte en kortdurende beperkingen om de impact op de economie en het dagelijkse leven te beperken. Maar in Hongkong is het 'zero-Covid'-beleid helemaal mislukt. Daar schat universiteitsprofessor Yuen Kwok-yung dat circa 2,5 miljoen van de 7,5 miljoen mensen in Hongkong het virus al hebben opgelopen. De overheid denkt er wel dat de piek achter de rug is, en kondigde versoepelingen aan.
  • NB

  Massaal meer jonge beleggers op beurs dan voor corona, en ze lijken een blijvende factor

  Bijna 27.500 Belgische twintigers zijn actief op de beurs. Vóór corona waren er dat nog geen 10.000. Een op de zes nieuwe beleggers is ­jonger dan 30. Lees hier meer (+).

   

  Hongkong heft vanaf april verbod op vluchten uit negen landen op

  Hongkong gaat vanaf april weer internationale vluchten toelaten uit onder andere Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, en de Verenigde Staten. Dat heeft Carrie Lam, de leidster van de regering in Hongkong, bekendgemaakt. "Vanaf 1 april zal de regering van Hongkong het verbod op vluchten uit negen landen opheffen", aldus Lam.

  De maatregel was sinds begin januari van kracht. Nadat de besmettelijke omikronvariant in januari in Hongkong opdook, verboden de autoriteiten vluchten uit acht landen, met name Frankrijk, de VS, Canada, het VK, Australië, de Filipijnen, Pakistan, en India. In februari werd ook Nepal aan dat lijstje toegevoegd. De strenge maatregelen konden echter niet verhinderen dat het aantal besmettingen pijlsnel bleef stijgen. Het vliegverbod is nu "niet langer opportuun", aldus Lam. "De epidemische situatie in deze landen is niet erger dan die in Hongkong, en de meeste mensen die toekomen hebben geen ernstige symptomen."
  • NB

  Oostenrijkse president brengt het eerste staatsbezoek aan België sinds corona

  De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen brengt vanaf maandag een drie dagen durend staatsbezoek aan België. Het is het eerste staatsbezoek aan ons land sinds het uitbreken van de coronapandemie twee jaar geleden. Dat meldt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Lees hier meer.

  Alexander Van der Bellen en zijn vrouw Doris Schmidauer 

  Duitsland gaat coronamaatregelen opheffen

  De Duitse Bondsdag heeft ingestemd met de opheffing van de nationale beperkingen die zijn ingevoerd om de coronapandemie in te dammen, ondanks de aanhoudend hoge besmettingscijfers. De wetgeving - die door de premiers van de deelstaten ronduit is bekritiseerd omdat ze de hun ter beschikking staande maatregelen zou beperken - werd gesteund door 388 leden van het parlement, terwijl 277 leden tegen stemden, en twee afgevaardigden zich van stemming onthielden. Even later passeerde het voorstel ook in de Bondsraad, die bestaat uit vertegenwoordigers van de 16 deelstaten.

  Als de wet wordt aangenomen, zullen overal in het land geldende mondmaskervereisten wegvallen, behalve in inrichtingen waar kwetsbare mensen zijn ondergebracht. De beperkingen in verband met het coronavirus, zoals de test- en vaccinatievoorschriften voor de toegang tot verschillende delen van het openbare leven, zouden vanaf zondag in het hele land worden opgeheven, hoewel de staten gebruik maken van een overgangsperiode, wat betekent dat de maatregelen in realiteit tot 2 april van kracht zullen blijven.
  door sofie.geusens edited by Jef Van Hoofstat 3/18/2022 1:49:00 PM
  • NB

  Nederlandse coronascepticus Willem Engel blijft in de cel voor “opruiende berichten”

  De Nederlandse coronascepticus Willem Engel blijft in de cel, zijn voorarrest is met twee weken verlengd. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam beslist. De 45-jarige voorman van Viruswaarheid werd woensdag aangehouden voor opruiing. Lees hier meer.

  Willem Engel 

  Tijdelijke werkloosheid door corona opnieuw gedaald

  De tijdelijke werkloosheid vanwege het coronavirus is in februari opnieuw gedaald. Dat heeft HR-dienstverlener SD Worx bekendgemaakt. De tijdelijke werkloosheid door corona steeg tussen december 2021 en januari 2022 met bijna de helft, maar ze daalde in februari met bijna een vijfde. In januari ging 1,28 procent van de dagen verloren door tijdelijke werkloosheid ten gevolge van Covid, in februari daalde dat opnieuw tot 1,04 procent.

  De piek lijkt daarmee voorbij, al stijgt de tijdelijke werkloosheid in sommige sectoren volgens SD Worx nog. Een jaar geleden, in februari 2021, ging nog 3,94 procent van de dagen verloren. Door het Russisch-Oekraïense conflict zou echter nieuwe druk kunnen ontstaan op de werkgevers, vooral op bedrijven met een tekort aan grondstoffen of exportproblemen, die dan hun toevlucht zouden kunnen nemen tot tijdelijke werkloosheid vanwege overmacht.

  Volgens de analyses van SD Worx zouden Limburg, Luik en Henegouwen in 2022 het hardst worden getroffen door tijdelijke werkloosheid. "Dat verschil kan verklaard worden door het feit dat arbeiders harder getroffen worden dan bedienden door quarantaines en tijdelijke werkloosheid", zegt juridisch adviseur Geert Vermeir. "De provincies met meer arbeiders dan bedienden kennen meer dagen tijdelijke werkloosheid. In Vlaanderen staat hierdoor de provincie Limburg op kop met 1,55 procent van de dagen geregistreerd als tijdelijk werkloos."

  Brussels staatssecretaris Smet moet afhaken voor missie naar Kinshasa wegens Covid

  Brussels staatssecretaris voor Internationale Betrekkingen en Buitenlandse Handel Pascal Smet moet afzeggen voor de Brusselse missie naar Kinshasa, die zaterdag zou starten. Smet meldt namelijk dat hij besmet is met Covid-19, en een week in isolatie gaat. De one.brussels-Vooruit-staatssecretaris zou minister-president Rudi Vervoort vergezellen tijdens de missie van 19 tot 25 maart naar de Democratische Republiek Congo.

  Europees commissaris Timmermans komt eredoctoraat aan UGent niet ophalen na coronabesmetting

  Europees commissaris Frans Timmermans komt zijn institutioneel eredoctoraat aan de UGent vrijdag niet ophalen. De 60-jarige Nederlander is besmet met het coronavirus. De UGent zou Timmermans, die sinds 2019 als Europees Commissaris bevoegd is voor de Europese 'Green Deal', huldigen wegens maatschappelijke verdiensten.

  Geen coronatests en -formulieren meer bij binnenkomst in Verenigd Koninkrijk

  De Britse regering heeft de laatst overgebleven corona-reisregels opgeheven. Dat betekent dat zelfs niet-gevaccineerde reizigers niet langer op het coronavirus hoeven te worden getest voor ze het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Voor gevaccineerde reizigers gold dit al enige tijd niet meer. Bovendien zijn ook de formulieren die alle aankomende reizigers moesten invullen, verleden tijd. "Dit betekent meer vrijheden, net op tijd voor Pasen", zo zei de Britse minister van Vervoer Grant Shapps. De regering behoudt zich het recht voor om in geval van opkomende varianten opnieuw regels in te voeren, maar kondigde aan dit alleen in "extreme omstandigheden" te zullen doen.

  Het aantal coronagevallen in het land neemt echter weer toe, volgens onderzoek van het Office for National Statistics. Ook in Engeland is het aantal ziekenhuisgevallen week op week met meer dan een vijfde toegenomen. Het niveau blijft echter wel onder de pieken van de vorige golven.

  Opnieuw recordaantal nieuwe besmettingen in Duitsland

  Duitsland blijft de records opeenstapelen op het vlak van het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus. Het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van Sciensano, maakt melding van 297.845 infecties op 24 uur tijd. Dat is voor Duitsland het hoogste aantal coronagevallen dat sinds het begin van de pandemie op één dag geregistreerd werd.

  De zevendaagse incidentie, het aantal nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen, is volgens het RKI gestegen naar 1.706,3. Dat is eveneens een nieuw record. Donderdag lag de incidentie nog op 1.651,4, een week geleden was dat 1.439,0. Op 24 uur tijd werden er ook 226 sterfgevallen genoteerd. In Duitsland bezweken al 126.646 mensen aan de gevolgen van Covid-19.

  Lockdown in Chinese miljoenenstad Shenzhen na minder dan week al deels opgeheven

  De Chinese technologiemetropool Shenzhen heeft de lockdown-maatregelen gedeeltelijk opgeheven. De beslissing van de miljoenenstad komt er nadat president Xi Jinping donderdag had opgeroepen om de impact van de coronamaatregelen op de Chinese economie tot een minimum te beperken. Het openbaar vervoer wordt weer opgestart, net als de administratie en economische activiteit in vijf stadsdistricten. Daaronder ook Yantian, waar een van 's werelds grootste havens is gehuisvest.

  Zondag werd in de technologiemetropool een lockdown afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus de kop in te drukken. Dat de maatregelen minder dan een week later alweer deels worden opgeheven, wijst op de bezorgdheid van de autoriteiten voor de economische activiteit. China maakt momenteel de ergste coronaopstoot door sinds het begin van de coronapandemie eind 2019.

  Moderna vraagt markttoelating tweede boosterdosis in VS aan

  Farmabedrijf Moderna heeft bij de Amerikaanse gezondheidsautoriteit FDA een marktvergunning aangevraagd voor een tweede boosterdosis voor volwassenen. Dat heeft het Amerikaanse bedrijf aangekondigd. Eerder deze week diende ook Pfizer/BioNTech al zo'n aanvraag in. De aanvraag van Moderna geldt, in tegenstelling tot die van Pfizer/BioNTech, voor alle volwassenen, de aanvraag van Pfizer/BioNTech beperkte zich tot 65-plussers. Voor zijn dossier heeft het Amerikaanse farmabedrijf zich naar eigen zeggen gebaseerd op recente gegevens uit de Verenigde Staten en Israël. Voor een boosterdosis die specifiek op de omikronvariant gericht is, zijn de klinische studies nog lopende.

  Pfizer en Moderna aangeklaagd om inbreuk patent coronavaccins

  Pfizer en Moderna zijn aangeklaagd door het Amerikaanse biotechbedrijf Alnylam Pharmaceuticals. De twee farmaceuten zouden met hun coronavaccins inbreuk maken op een patent van dat bedrijf. Het zou gaan om een techniek die het kwetsbare werkzame deel van het vaccin in staat stelt zijn werk te doen in het lichaam. Alnylam eist een schadevergoeding, maar het is nog niet bekend hoe hoog die is.
  Pfizer en Moderna hebben miljarden verdiend met hun coronavaccins die overal ter wereld worden gebruikt. Moderna noemt de aanklacht in een verklaring “overduidelijk opportunistisch” en zegt dat het bedrijf geen techniek gebruikt van Alnylam.

  De klacht is ingediend bij een federale rechtbank in de Amerikaanse staat Delaware.
  Alnylam is een beursgenoteerd bedrijf dat bijna 20 miljard dollar (18 miljard euro) waard is. De onderneming stelt niet te zullen eisen dat de productie, distributie of verkoop van de coronavaccins wordt gestopt. Juridische gevechten tussen farmaceuten over intellectueel eigendom komen vaker voor.

  Italië versoepelt, maar behoudt mondmaskers

  De Italiaanse regering zal het merendeel van de coronamaatregelen versoepelen, zo heeft Rome donderdag beslist. Wel blijft de mondmaskerplicht tot 30 april gelden voor gesloten ruimtes.
  "Daarna zal de regering beslissen in functie van de epidemiologische situatie", verklaarde de minister van Gezondheid, Roberto Speranza. 
  In verschillende sectoren zal het gebruik van tests en de gezondheidspassen geleidelijk aan afgebouwd worden, om tegen 1 mei afgeschaft te zijn. 
  Ook de quarantaineverplichting voor wie een hoogrisiscocontact had, wordt geschrapt. Enkel wie positief testte, moet zich isoleren.
  • NB

  “Ik zou geen ‘het is gedaan’-feestje organiseren”: virologen over stijgende cijfers

  Het normale leven lijkt nog maar net herbegonnen, en plots zijn daar weer stijgende coronacijfers. Exact twee jaar nadat de regering de eerste en hardste lockdown afkondigde, zijn er weer meer ziekenhuisopnames en fors meer besmettingen. Virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht blijven waakzaam. Lees hier meer (+).

   

  EMA zet onderzoeksprocedure coronavaccin Sputnik V tijdelijk stop wegens gebrek aan data van Rusland

  Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA heeft het goedkeuringsproces voor het Russisch coronavaccin Sputnik V tijdelijk stopgezet wegens een gebrek aan contact met Russische functionarissen. Dat meldt Fergus Sweeney, hoofd klinische studies bij het EMA donderdag.
  "Momenteel is er geen activiteit en geen contact met de Russische autoriteiten. We verwachten niet dat dat in de nabije toekomst zal veranderen", aldus Sweeney.
  • BREAKING

  Overlegcomité van volgende week uitgesteld

  Het Overlegcomité zou zich volgende week vrijdag opnieuw beraden over de coronamaatregelen, maar die vergadering wordt voorlopig uitgesteld. Dat laat de woordvoerder van de premier weten. Het overleg vindt wellicht pas na de paasvakantie plaats, waardoor er wat extra tijd is om de evolutie van de cijfers beter in te schatten.
  De premier heeft de beslissing in overleg met de ministers-presidenten van de deelstaten genomen, klinkt het. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet gisteren/woensdag in de Kamer al vallen dat het Overlegcomité van volgende week wellicht te vroeg zou komen. 
  Hoewel de situatie volgens Vandenbroucke onder controle is, kampen verschillende ziekenhuizen met de combinatie van corona- en grieppatiënten. Daarbij komt nog dat er nog heel wat door corona uitgestelde zorg moet worden ingehaald, en dat veel zorgpersoneel uitvalt door ziekte of vermoeidheid. 
  Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten besliste begin deze maand om over te schakelen naar code geel, het laatste trapje van de coronabarometer. Daardoor kwam het gros van de maatregelen te vervallen. Tijdens een volgende vergadering was het de bedoeling om te bekijken of de barometer helemaal kan worden opgeborgen. Maar die stap zal nu dus minstens nog even op zich laten wachten.
  door thierry.goeman edited by Nieuwsblad.be 3/17/2022 12:50:43 PM

  Dit zijn de nieuwe testregels: enkel nog coronamaatregelen voor hoogrisicocontact binnen gezin

  De test- en quarantaineregels zijn sinds donderdag aangepast. Er blijven enkel nog maatregelen voor mensen die een hoogrisicocontact hadden binnen het gezin. Wie geen symptomen heeft, moet niet meer getest worden of in quarantaine gaan. Lees hier meer.
   

  Gent start proefproject met 9 luchtreinigers in 3 scholen

  In Gent start donderdag een proefproject met negen luchtreinigers in drie scholen. De stad trekt zowat 30.000 euro uit om de toestellen te plaatsen en de resultaten wetenschappelijk te laten analyseren. Vooral in oudere schoolgebouwen, waar het inbouwen van ventilatie niet zomaar kan, zouden de luchtzuiveraars nuttig kunnen zijn.
  Om dat te onderzoeken, zijn doorgedreven metingen en wetenschappelijke analyses noodzakelijk. Mogelijk zijn de resultaten niet in elke omgeving even goed of komen er ook nadelen kijken bij het gebruik van een luchtreiniger. De stad Gent kocht onlangs meer dan 1.500 CO2-meters aan voor 85 stadsscholen.
  De aankoop van luchtreinigers gebeurt met middelen van de stad en kadert in een wetenschappelijk onderzoek door de KU Leuven en TU Eindhoven. Een eerste luchtreiniger wordt donderdag geplaatst in de Basisschool Désiré Van Monckhoven. Het toestel heeft vier filters waarmee het stofdeeltjes en schadelijke ziektekiemen zes keer per uur uit de lucht haalt.
  Het onderzoek loopt tot het einde van het schooljaar, mogelijk tot eind 2022, en moet uitwijzen in welke mate een goede filtering bij toekomstige coronagolven besmettingen kan terugdringen.

  Recordaantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland

  Het aantal nieuwe coronagevallen in Duitsland heeft een recordhoogte bereikt. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van Sciensano, maakt donderdagmorgen melding van 294.931 besmettingen op 24 uur tijd. Dat is voor Duitsland het hoogste aantal coronagevallen dat sinds het begin van de pandemie op één dag geregistreerd werd.
  De zevendaagse incidentie, het aantal nieuwe coronagevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen zeven dagen, is volgens het RKI gestegen naar 1.651,4. Dat is eveneens een nieuw record. Op 24 uur tijd werden ook 278 sterfgevallen genoteerd.
  De Bundestag in Berlijn debatteert donderdag over een algemene vaccinatieplicht. De verwachting is dat er binnen drie weken over het onderwerp wordt gestemd.

  Ierse premier test positief op corona tijdens gala met Joe Biden

  De Ierse premier Micheal Martin heeft woensdagavond in Washington positief getest op Covid-19, en heeft daardoor een gala-evenement met de Amerikaanse president Joe Biden moeten verlaten. Dat meldt de Ierse ambassadeur in de VS. Martin woonde aan de vooravond van de Ierse feestdag St. Patrick's Day een galadiner bij in het National Building Museum in Washington. Hij nam er plaats naast Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Joe Biden gaf een speech tijdens het evenement. Toen het resultaat van zijn test bekendraakte, verliet Martin het gebouw. De Ierse Ambassadeur Danien Mulhall heeft in zijn plaats een toespraak gehouden.

  Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor Martins bezoek aan de VS. Donderdag stond een ontmoeting tussen de Ierse premier en de Amerikaanse president Joe Biden gepland in het Witte Huis.

  België schonk ruim 12 miljoen vaccins weg via Covax

  België heeft ruim 12 miljoen coronavaccins weggeschonken via Covax, het initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie om de vaccins ook beschikbaar te maken in minder vlot bedeelde landen. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gemeld. Het ging voornamelijk over vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson, elk goed voor ongeveer 4,6 miljoen dosissen.
  door thierry.goeman edited by Jef Van Hoofstat 3/16/2022 2:30:45 PM

  Druk op ziekenhuizen neemt weer toe door corona en toename griepgevallen 

  In verschillende Belgische ziekenhuizen moet opnieuw de niet-dringende zorg worden uitgesteld. De druk op de ziekenhuizen is toegenomen door de stijging van het aantal coronapatiënten, maar ook door de opkomst van andere ziektes, zoals de griep. Dat meldt de zorgkoepel Zorgnet-Icuro in zijn nieuwsbrief.

  Margot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, heeft het probleem ook al aangekaart op Radio 1. "Naast COVID-19 rukt ook de griep dit voorjaar opnieuw op. Verscheidene ziekenhuizen maken melding dat 50 procent van de patiënten bij hen opgenomen is wegens griep", zo zegt ze. "Voor corona kwam dat ook jaarlijks voor, maar dat waren heel korte periodes waar we ons op voorbereidden door zorg meer te plannen. We zijn echter nog steeds zorg aan het inhalen. Daarbovenop is er nog steeds een grote personeelsuitval. Dat komt enerzijds doordat het zorgpersoneel moe is door de afgelopen twee jaar en door ziekte anderzijds."

  De uitval van het personeel ligt momenteel boven de 12 procent, zegt Cloet. Dat cijfer is ook weer in stijgende lijn. "Constant meer dan 1 op de 10 mensen moeten missen, maakt het zwaar om de shiften rond te krijgen."
  door thierry.goeman edited by Jef Van Hoofstat 3/16/2022 2:29:45 PM
  • BREAKING

  Coronabarometer wellicht nog even van kracht

  Het Overlegcomité zal de coronabarometer nog niet meteen kunnen opbergen. Dat zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). De zorgsector heeft het moeilijk met de combinatie van coronapatiënten, grieppatiënten en het inhalen van uitgestelde zorg, klonk het woensdag in de Kamercommissie Volksgezondheid.
  Het Overlegcomité van de federale regering en de deelstaten besliste begin deze maand om over te schakelen naar code geel, het laatste trapje van de coronabarometer. Daardoor kwam het gros van de maatregelen te vervallen. Op een volgende vergadering, wellicht op 25 maart, zou het Overlegcomité mogelijk zelfs kunnen beslissen om de barometer helemaal op te bergen, werd geopperd.
  Maar "dat zal niet zo zijn", antwoordde minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke woensdag in de Kamercommissie Gezondheid. "Als men het advies vraagt van volksgezondheid en van het coronacommissariaat, dan zeggen we dat we in fase geel blijven." 

  Voorlopig akkoord over tijdelijke opheffing patenten coronavaccins

  Onderhandelaars van de Europese Unie, de Verenigde Staten, Zuid-Afrika en India hebben een akkoord bereikt over de tijdelijke opheffing van de intellectuele eigendomsrechten op COVID-19-gerelateerde vaccins. De zogenoemde 'TRIPS-waiver' moet nu nog groen licht krijgen van de EU-lidstaten, waarna de tekst voor het wegwerken van de laatste obstakels aan de 164 leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) kan worden voorgelegd.

  Oversterfte van vierde coronagolf sterk gedaald in januari in Europese Unie

  De vierde coronagolf leidde vooral eind vorig jaar tot grote oversterfte in de Europese Unie. In januari was de oversterfte gedaald tot 8 procent, met zelfs ondersterfte in België. Dat blijkt woensdag uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen