Coronavirus Live

  Infectioloog Yves Van Laethem gaat in Brusselse scholen praten met jongeren

  De Franstalige woordvoerder van Sciensano, infectioloog Yves Van Laethem, is dinsdag in het Institut Bischoffsheim langsgegaan om de leerlingen van het 5de en 6de middelbaar te overtuigen dat het veilig is om je te laten vaccineren. De leerlinge van de Franstalige school van de stad Brussel mochten al hun vragen op Van Laethem afvuren.

  Om de vaccinatiegraad in Brussel op te krikken, wordt er sinds het begin van het schooljaar gesensibiliseerd en nadien ook gevaccineerd in de scholen. In samenwerking met de vzw School UP wordt er in Brussel naar de Franstalige scholen gegaan om de jongeren correct te informeren over de vaccinatie. Dinsdag mocht Yves Van Laethem zo voor de eerste keer een jong publiek rechtstreeks aanspreken.
  "Ik heb vooral helderheid proberen brengen over bepaalde zaken en het vaccin. Zowel voor zichzelf, hun naasten als hun familie. Dat is een belangrijk punt", verduidelijkt Van Laethem. 

  De jongeren uit het 5de en 6de middelbaar mochten hem alles vragen. Ze wilden meer weten over het verschill tussen immuniteit na besmetting of via het vaccin of over een mogelijk gevolg voor de vruchtbaarheid van vrouwen. Van Laethem moest soms ook foutieve informatie, zoals het idee dat het vaccin je magnetisch maakt, ontkrachten. "Ik heb onthouden dat ze geïnteresseerd waren om er meer over te weten en dat ze open staan voor een debat. Hopelijk heb ik enkele onduidelijkheden die bepaalde ideeën voeden, kunnen wegwerken", besluit de infectioloog.

  Federale coronamaatregelen waren goed voor 24,2 miljard euro

  De verschillende coronamaatregelen die de federale regering in 2020 en 2021 heeft genomen, hebben tot nu toe 24,2 miljard euro gekost. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld) dinsdag in de bevoegde Kamercommissie heeft bekendgemaakt.

  De sociale uitgaven vormen de grootste post, met 8,6 miljard euro vorig jaar en 5,9 miljard euro dit jaar. De coronaprovisie die de regering voorzag om een aantal uitgaven te financieren die gelinkt zijn aan de coronacrisis, was in 2020 goed voor 4 miljard euro en 2,1 miljard euro dit jaar. Op fiscaal vlak liepen de uitgaven op tot respectievelijk 1,5 miljard euro en 1,1 miljard euro.

  Binnen de uitgaven was het overbruggingsrecht voor zelfstandigen de grootste slokop, met 2,3 miljard euro dit jaar. De tijdelijke werkloosheid staat op de tweede plaats met 1,5 miljard euro.

  Verenigingsleven in Hoeilaart gaat tien dagen op slot voor kinderen onder 12 jaar

  Alle sportieve en jeugdactiviteiten in de Vlaams-Brabantse gemeente Hoeilaart worden de komende tien dagen opgeschort voor kinderen jongeren dan 12 jaar. Dat bevestigt burgemeester Tim Vandenput (Open VLD). Reden van de beslissing is het hoge aantal coronabesmettingen bij de lagere schoolkinderen.

  "Vorige week vrijdag is een klas van zeeklassen teruggekomen, en zijn er enkele kinderen besmet geraakt. Dit weekend was er ook het Druivenfestival in onze gemeente, en dat was een accelerator van de verspreiding", vertelt Vandenput. "Het is een strenge beslissing, maar wel nodig. Op korte tijd is het aantal besmettingen sterk omhooggegaan binnen deze leeftijdsgroep. De kinderen zijn bovendien nog niet volledig gevaccineerd. We willen een verdere verspreiding proactief tegenhouden, en hebben daarom deze moeilijke beslissing genomen." 

  Hoeveel kinderen er precies een coronabesmetting hebben opgelopen, is nog niet duidelijk. "De cijfers daarover moeten nog binnenkomen, maar het gemeentebestuur, de scholen en het CLB volgen de situatie op de voet op." Twee klassen van lagere school Het Groene Dal zijn wel al in volledige quarantaine moeten gaan. 

  De maatregel geldt alvast tot en met zondagavond 3 oktober. "Op 1 oktober volgt een evaluatie. Maar als uit de cijfers blijkt dat er toch minder besmettingen zijn vastgesteld, kunnen we misschien al vroeger versoepelen. Het is nu evenwel te vroeg om daarover te beslissen. Wie na de eerste test een negatief resultaat heeft, moet bovendien sowieso nog een quarantaine doorlopen en een tweede negatieve test kunnen voorleggen."

  Voka Limburg: "Structurele impact van corona blijft voorlopig uit" 

  De economische gezondheid van de provincie Limburg heeft in het coronajaar 2020 een tik gekregen, maar er lijkt - onder meer door de massale overheidssteun - geen structurele schade aangebracht te zijn. Dat blijkt uit de Toekomstindicator van Voka - Kamer van Koophandel Limburg. De Toekomstindicator geeft de toestand van de Limburgse economie op het vlak van talent, innovatie en internationalisatie weer. De resultaten voor 2020 blijven relatief stabiel in een jaar waarin de globale economie radicaal verstoord werd.

  Structurele schade kan er wel nog komen wanneer we als land en regio niet structureel hervormen, zegt Karin Van De Velde, voorzitter van Voka - KvK Limburg. "We moeten dit momentum aangrijpen om te transformeren op heel wat domeinen. Enkel zo kunnen we concurrentieel blijven, onze begroting weer op de rails krijgen en zo de welvaartsstaat in stand houden."

  Ondanks de niet eens zo slechte resultaten van Limburg en Vlaanderen in de Toekomstindicator is er toch een aanzienlijke terugval. Om die terugval tegen 2025 goed te maken, kijkt Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) naar het eigen relanceplan. "De 'Vlaamse Veerkracht' is niet enkel een investering van miljarden in elke Vlaming. Het relanceplan moet Vlaanderen ook in beweging zetten. Het moet een nieuwe mindset creëren", aldus Jambon. "Het doel is niet enkel om uit de crisis te geraken, maar ook om Vlaanderen naar de top te brengen."

  "Relanceplannen zijn goed en kunnen een extra duw geven aan de heropleving van de economie, maar de échte relance moet ook gerealiseerd worden binnen regulier beleid", besluit Van De Velde. "De hervormingen van de arbeidsmarkt, pensioenen, fiscaliteit, onderwijs, energie en de staat zijn meer dan ooit cruciaal voor de toekomst."

  Covid Safe Ticket vanaf 1 oktober goedgekeurd door Brussels Parlement

  Het uitgebreid bureau van het Brussels Parlement heeft dinsdagmiddag beslist om op donderdag 30 september een extra plenaire vergadering in te lassen waarop de twee ordonnanties worden besproken en goedgekeurd waardoor de uitbreiding van de toepassing van het Covid Safe Ticket (CST) van start kan gaan op 1 oktober in het Brussels Gewest.

  De teksten werden door de Brusselse regering voor advies naar de Raad van State gestuurd en dienen nog in tweede lezing definitief goedgekeurd te worden door de regering.

  De afspraak is dat het parlement de ordonnanties, een eerste om het samenwerkingsakkoord te bekrachtigen en een tweede over de uitvoering van het CST, maandag 27 september ten laatste om 9 uur ontvangt. De commissie Gezondheid start dan de bespreking dinsdag om 9.30 uur. De plenaire vergadering volgt dan op donderdag 30 september om 12.30 uur.

  Vaccinatiecampagne in Brusselse Nederlandstalige scholen verloopt moeizaam

  De vaccinatiecampagne in de Brusselse scholen komt maar traag op gang. Deze week worden er in de Nederlandstalige scholen zelfs helemaal geen vaccins gezet. "Er is nog veel sensibiliseringswerk nodig", stelt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie. In drie Franstalige scholen wordt er wel gevaccineerd, maar klagen de schoolartsen over de werkdruk.

  De vaccinatie in de Brusselse secundaire scholen begon vorige week in zowel drie Nederlandstalige als in drie Franstalige scholen. Die campagne loopt deze week enkel door in drie Franstalige scholen. In de Nederlandstalige scholen blijkt nog wat meer overtuigingskracht nodig. "Er is nog veel sensibiliseringswerk nodig om dan volgende week terug te vaccineren. Je moet echt heel goed de boodschap overbrengen en heel erg in debat gaan met de leerlingen en de leerkrachten om de juiste informatie mee te geven", vertelt Neven. 

  Vorige week werden er in de secundaire scholen een 140-tal vaccins toegediend. In de hogescholen en universiteiten gaat het om een 150-tal toegediende prikken, en daar loopt de vaccinatiecampagne gewoon door deze week bij de echte start van het academiejaar.

  In het Franstalige onderwijs zijn het de schoolartsen die de vaccins toedienen, maar die zijn niet meteen gediend met het extra werk. Ze dreigden al met een stakingsaanzegging. De GGC zoekt hier naar een oplossing om de werkdruk te verminderen. In het Nederlandstalige onderwijs gebeurt de vaccinatiecampagne in samenwerking met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het gezondheidsnetwerk BruZEL.

  “Tweede J&J-prik verhoogt effectiviteit vaccin tot 94 procent”

  Een tweede prik met het coronavaccin van Johnson & Johnson verhoogt de mate van bescherming volgens de fabrikant aanzienlijk. Een enkele prik biedt volgens eerder onderzoek 67 procent bescherming tegen “matige tot ernstige” vormen van COVID-19. Bij proefpersonen die een tweede dosis kregen, steeg die effectiviteit tot 94 procent, stelt het bedrijf. De studie waar de producent zich op baseert is nog niet kritisch bekeken door onafhankelijke vakgenoten van de onderzoekers. Dat moet in de komende maanden gebeuren.

  Johnson & Johnson gaf dinsdag de eerste resultaten vrij van het onderzoek. Volgens het bedrijf maken mensen die een tweede dosis krijgen veel meer antistoffen aan dan mensen die één prik hebben ontvangen. Het vaccin is tot nog toe het enige goedgekeurde coronavaccin waarvan steevast slechts één dosis wordt toegediend. Bij de overige vaccins zijn twee prikken standaard.

  Aan de studie deden zo’n 30.000 proefpersonen mee. Bijwerkingen waren volgens de fabrikant vergelijkbaar met die bij een eerste dosis. Een zeer zeldzame bijwerking waar veel over te doen is geweest, is een combinatie van trombose en een tekort aan bloedplaatjes.

  Brusselse coronacijfers blijven stabiel op een hoog plateau

  De Brusselse coronacijfers lijken zich te stabiliseren, al is dat nog wel op een hoog plateau. Dat meldt Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, dinsdag tijdens een wekelijkse update over de situatie in de hoofdstad. Het aantal gezette eerste dosissen blijft hangen rond de 10.000 en haalt de doelstelling van 16.000 nog altijd niet.
  De incidentiegraad in het Brussels gewest toont dat er gemiddeld 561 besmettingen waren per 100.000 inwoners in de afgelopen twee weken. Een cijfer dat stabiel blijft, maar nog niet afneemt. De R-waarde bedraagt 0,98. Vorige week ging het aantal afgenomen tests opnieuw omhoog naar 8.250 per dag en daar bleek de positiviteitsgraad slechts lichtjes afgenomen naar 6,7 procent, tegenover 6,9 procent de week voordien. Het grootste aantal infecties wordt nog steeds waargenomen bij de 10- tot 19-jarigen.
  Het vooropgestelde doel om wekelijks 16.000 nieuwe eerste dosissen toe te dienen, wordt niet gehaald en blijft al een drietal weken rond de 10.000 hangen. Afgelopen week waren het er 9.900. In Brussel heeft intussen 64 procent van de volwassen bevolking een eerste prik gekregen en is 64 procent van de volwassenen volledig gevaccineerd. Op de hele Brusselse bevolking is maar net de helft, 51 procent, compleet beschermd via vaccinatie.
  De lokale acties in apotheken, winkelketens, scholen, bedrijven of treinstations blijven zich uitbreiden en zijn nu goed voor 40 procent van de vaccinaties.
  • NB

  Onduidelijk of opheffing Amerikaans inreisverbod ook geldt voor AstraZeneca-vaccin

  Het is voorlopig nog niet duidelijk of ook personen die met het AstraZeneca-vaccin ingeënt werden tegen SARS-CoV-2 opnieuw welkom zijn in de Verenigde Staten. Het Witte Huis maakte maandag bekend dat begin november de grenzen opnieuw opengaan voor alle internationale reizigers die volledig gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, maar liet in het midden of dat ook geldt voor personen die een vaccin kregen dat in de VS zelf nog geen marktvergunning kreeg.
  • NB

  Recent gevaccineerde Brusselaars krijgen gratis PCR-test om op restaurant te gaan

  Brusselaars die zich in de komende weken laten vaccineren, krijgen na hun eerste en/of tweede dosis een gratis PCR-test. Op die manier kunnen zij na de invoer van de coronapas in bijvoorbeeld de horeca toch nog gratis op restaurant gaan. Inge Neven, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, kondigde de maatregel dinsdag aan.

  Lees hier meer. 

  Brusselse terrassen op parkeerplaatsen keren volgende zomer terug

  De maatregel om parkeerplaatsen op de openbare weg vrij te maken voor horecaterrassen was een succes in de stad Brussel. In de winter verdwijnen de terrassen opnieuw, maar door de populariteit heeft de stad beslist om de terrassenuitbreiding jaarlijks te laten terugkeren. Dat schrijft Bruzz en wordt bevestigd aan Belga.

  Covid Safe Ticket zal 11 dagen na positieve test rood blijven

  Wie een geldig vaccinatiebewijs heeft, maar toch een positieve test aflegt, zal elf dagen lang een rood scherm krijgen. Dat heeft de ministerraad maandag goedgekeurd. 
  Wie volledig gevaccineerd was, maar toch besmet raakte, kreeg nog altijd een geldig Covid Safe Ticket. Dat bleek vorige week. Dat kwam door een technisch foutje. De technologie achter de coronapas was er niet op voorzien dat iemand nog positief kon testen na die dubbele vaccinatie.  
  Dat moest dus opgelost worden. En dat is nu dus gebeurt. De ministerraad keurde de wijziging in de verwerking van de gegevens voor het Covid Safe Ticket maandag goed. 

  • BREAKING

  Ziekenhuisopnames stagneren, overlijdens dalen


  Van 14 tot 20 september werden elke dag gemiddeld 59,4 personen opgenomen in het ziekenhuis met Covid-19, wat een stabilisering is: het gemiddelde was in de voorgaande zevendaagse periode zo goed als identitiek. Dat blijkt dinsdagochtend uit de cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.
  In totaal liggen nu volgens de meest recente cijfers 728 mensen in het ziekenhuis (+4 procent), waarvan er 222 intensieve zorgen nodig hebben (-1 procent).
  Het aantal overlijdens per dag gaat weer de goede kant uit. Tussen 11 en 17 september lieten dagelijks gemiddeld 5,7 mensen het leven, een afname met 29 procent. De dodentol komt in ons land inmiddels uit op 25.517 Covid-19-overlijdens.
  Tussen 11 en 17 september werden dagelijks gemiddeld 2.065 nieuwe besmettingen vastgesteld, een stijging met 6 procent in vergelijking met de week voordien. Maar er werden in diezelfde periode ook meer tests afgenomen: gemiddeld zo'n 47.227 per dag (+14 procent). De positiviteitsratio is dan ook licht gedaald naar 4,8 procent.
  In totaal werden in ons land, sinds de start van de pandemie, nu al 1.224.885 besmettingen geregistreerd. Het reproductiegetal staat volgens het dashboard van Sciensano op 0,98, wat betekent dat de epidemie licht aan kracht afneemt.
  Intussen heeft 74 procent van de totale bevolking een eerste dosis van een coronavaccin gekregen, zo'n 72 procent is volledig gevaccineerd.

  Covid-19 heeft al meer Amerikanen gedood dan Spaanse griep


  Covid-19 heeft nu al meer Amerikanen gedood dan de Spaanse griep in 1918-19. Dat blijkt maandag uit gegevens van de vooraanstaande Johns Hopkins-universiteit.
  In de Verenigde Staten zijn volgens de meest recente telling van het instituut maandagmiddag meer dan 675.700 mensen die besmet raakten met het nieuwe coronavirus gestorven. Volgens historici en de Amerikaanse gezondheidsdienst kostte de Spaanse griep het leven aan 675.000 mensen in de VS (en wereldwijd ten minste 50 miljoen).
  De Spaanse griep is daarmee, althans in absolute termen, niet langer de zwaarste pandemie in de recente geschiedenis van de VS. Maar in tegenstelling tot Covid-19 richtte die pandemie een grote ravage aan in leeftijdsgroepen die geacht worden gezond te zijn, waaronder mensen tussen de 20 en 40 jaar en kinderen jonger dan 5.

  Provincie Luik scherpt coronamaatregelen aan

  De preventieve maatregelen in de strijd tegen het coronavirus in de provincie Luik worden verstrengd. Dat is beslist op een vergadering van de provinciale crisiscel, zo maakte gouverneur Hervé Jamar maandag bekend in een persbericht.

  Een nieuw politiebesluit, dat vanaf maandag in voege zal treden voor alle Franstalige gemeenten van de provincie, voert onder meer een verbod in op dansfeesten en legt een sluiting van nachtwinkels op om 01.00 uur.

  Ook voor de horeca zijn er wijzigingen. Zo worden bepaalde maatregelen weer ingevoerd met betrekking tot de afstand tussen de tafels, het aantal toegestane personen en het verloop van de dienstverlening. "De nadruk wordt ook gelegd op het naleven van hygiënemaatregelen en op ventilatie van de ruimten". Verder wordt telewerken "sterk aanbevolen".

  "Bovendien wordt er nauwer overleg gevoerd met de lokale autoriteiten die de bevoegdheid hebben om te beslissen of ze al dan niet evenementen willen houden op hun grondgebied", aldus de gouverneur van Luik.

  De toestand wordt door de lokale autoriteiten als "zorgwekkend" beschouwd. De provincie schakelde onlangs terug naar alarmniveau 4. Gouverneur Hervé Jamar benadrukt, net als een paar dagen geleden, nog steeds het belang van het respecteren van afstand en het dragen van een mondmasker waar dat verplicht is.

  Waalse regering beslist "donderdag of volgende week" over mondmaskers

  De Waalse regering buigt zich "donderdag of volgende week" over eventuele versoepelingen van de mondmaskerplicht. Dat heeft minister-president Elio Di Rupo maandag gezegd in het Waalse parlement.

  "We hebben nog geen standpunt over het Covid Safe Ticket - het gewest heeft advies gevraagd aan de Risk Assessment Group (RAG) - of over het mondmasker. We bespreken het donderdag of volgende week in de regering", zei Di Rupo. 

  De minister-president erkende dat er "verschillende zienswijzen" zijn. "Persoonlijk vind ik de situatie nog heel gevaarlijk, maar ik stel ook vast dat mijn mening niet gedeeld wordt", zei Di Rupo. Hij hamerde opnieuw op de noodzaak om een vaccinatiegraad van 95 procent te halen. 

  Vorige vrijdag legde het Overlegcomité een federale sokkel vast die de mondmaskerplicht beperkt tot een aantal sectoren, zoals het openbaar vervoer, de zorginstellingen en contactberoepen. Het staat de deelstaten vrij om strenger op te treden. Dat zal al zeker het geval zijn in Brussel, waar men voorlopig niet versoepelt.

   

  Kinderartsen willen opschorting coronamaatregelen in scholen voor min 12-jarigen

  De Belgische Academie voor Geneeskunde, die de verschillende organisaties voor kindergeneeskunde overkoepelt in ons land, roept op om de huidige coronamaatregelen op te schorten in scholen voor kinderen onder de twaalf jaar, in regio's waar de epidemie stabiel is. "Zelfs als blijkt dat deze afschaffing een risico inhoudt, pleiten wij voor een verstrenging van de maatregelen voor de volwassenen in de maatschappij ten voordele van een normalisering van het onderwijs voor onze min 12-jarige kinderen", zegt het overkoepelend orgaan in een persbericht.

  De kinderartsen baseren zich op een lange reeks feiten om hun pleidooi te ondersteunen. Zo zijn kinderen onder de twaalf jaar die besmet raken weinig of niet ziek, kregen ouders en leerkrachten de mogelijkheid om zich te laten inenten, en geldt die mogelijkheid niet voor min 12-jarigen. "Het testen van kinderen, mondmaskerplicht en quarantaine voor kinderen gaan in tegen het principe 'primum non nocere' dat is opgenomen in de eed van Hippocrates die artsen hebben afgelegd, omdat deze ingrijpende handelingen op korte en lange termijn veel meer schade berokkenen aan de kinderen dan het doormaken van de infectie zelf", zeggen de kinderartsen ook.

  De kinderartsen stippen ook aan dat de huidige coronacijfers stabiel zijn en dat bijna alle volwassenen die nu opgenomen worden volwassenen zijn die zich niet hebben willen laten vaccineren. Concreet vragen de kinderartsen dat kinderen jonger dan twaalf alleen nog getest worden als een arts dat nuttig acht voor het kind zelf. Ook als er een of meer gevallen van Covid-19 zijn in een klas vinden de kinderartsen dat zieke kinderen alleen getest mogen worden als de behandelende arts dat nuttig acht. Verder vragen ze een afschaffing van de quarantainevoorschriften en van de mondmaskerplicht voor min 12-jarigen in scholen.

  Washington gaat grenzen heropenen voor gevaccineerde Europese en Britse reizigers 

  De Verenigde Staten gaan weer reizigers uit Europa en het Verenigd Koninkrijk toelaten, als die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus. De beperkingen die in maart 2020 ingevoerd werden, worden opgeheven, zo melden CNN en Politico maandag. Beide media verwijzen naar anonieme bronnen en melden dat een officiële aankondiging maandag zou volgen. De Financial Times bericht dat de opheffing van de restricties in november zal ingaan. De "travel ban" zou daarmee zowat 20 maanden van kracht geweest zijn.

  Vaticaan vanaf 1 oktober enkel nog toegankelijk met coronapas

  Het Vaticaan is vanaf 1 oktober enkel nog toegankelijk voor mensen die een geldige coronapas kunnen voorleggen. De Heilige Stoel deelt maandag mee dat iedere bewoner, medewerker of bezoeker van de kerkelijke staat moet kunnen bewijzen dat hij gevaccineerd is tegen Covid-19, genezen is verklaard na een infectie of een negatieve test heeft afgelegd. Onder meer het Europese coronacertificaat wordt aanvaard, dat ook in België gebruikt wordt.

  Het Vaticaan kondigt controles aan door de eigen gendarmerie. Een uitzondering op de nieuwe regels geldt op momenten dat gelovigen in het Vaticaan missen en liturgische feesten bijwonen. Ze worden wel aangespoord om de hygiënische voorschriften te volgen. 

  De Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad, het wetgevende orgaan van de staat, volgt met de maatregel de instructies op van paus Franciscus, om te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de mensen in de kerkelijke staat.

  Haven Zeebrugge verwelkomt eerste cruiseschip sinds begin coronacrisis

  Maandag meert het cruiseschip Ms Artania aan in de haven van Zeebrugge. Het is het eerste cruiseschip dat sinds het begin van de coronacrisis aanmeert in Zeebrugge. Ondertussen gelden verschillende, strenge coronamaatregelen voor de cruisesector. De haven van Zeebrugge verwacht een heropleving van het cruisetoerisme. De cruisesector werd door de Covid-19 pandemie hard getroffen. Sinds 11 maart 2020 meerde in de haven van Zeebrugge geen enkel cruiseschip aan. Ondertussen bieden coronamaatregelen de ruimte voor een heropleving van de sector. 

  Voor cruises wordt het aantal passagiers nog beperkt. Ook wordt gewerkt met gezondheidscertificaten, regelmatige temperatuurcontroles, bubbels, eenrichtingsverkeer aan boord. Schepen zijn ook uitgerust met aangepaste ventilatiesystemen en een medische staf met testmogelijkheden en voorzieningen voor isolatie en quarantaine aan boord. Cijfers bewijzen intussen dat de maatregelen goed werken. Van de 1,8 miljoen toeristen die opnieuw een cruisereis hebben gemaakt, werd slechts bij 46 personen een Covid-besmetting vastgesteld. 

  De meeste cruiserederijen vereisen momenteel dat alle passagiers en bemanningsleden gevaccineerd zijn en/of over een coronapaspoort beschikken. De scheepvaartpolitie staat in voor gerichte grenscontroles en voor de volledige controle van het Covidcertificaat en het Passenger Locator Form. De haven van Zeebrugge mag in principe nog 26 cruiseschepen verwachten. Al zal alles afhangen van de verdere versoepelingen. Wel kijkt de haven hoopvol naar 2022 en 2023, wanneer respectievelijk al 148 en 106 cruiseaanlopen op de teller staan.

  Skiën in Oostenrijk zal enkel kunnen op vertoon coronapas

  Deze winter zal skiën in Oostenrijk opnieuw tot de mogelijkheden behoren, al zullen de liefhebbers van wintersporten zich wel aan een aantal maatregelen moeten houden. Zo zullen de kabelbanen enkel toegankelijk zijn voor personen die kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, recent hersteld of negatief getest zijn. Dat heeft de Oostenrijkse regering maandag aangekondigd.
  Er zullen in de liften geen afstandsregels of capaciteitsbeperkingen meer gelden, terwijl dat afgelopen seizoen nog wel het geval was. Daarom zal het voortaan verplicht zijn om FFP2-mondmasker te dragen.
  "Ik ben ervan overtuigd dat met deze maatregelen een zorgeloos en veilig wintersportseizoen mogelijk zal zijn", verklaarde minister van Toerisme Elisabeth Köstinger.
  Als het aantal coronapatiënten op de afdelingen intensieve zorg stijgt, zullen de maatregelen echter verscherpen. Momenteel liggen zowat 200 COVID-patiënten op intensieve zorg in Oostenrijk. Indien dat aantal stijgt naar 300, dan zullen niet-gevaccineerden niet langer toegelaten worden in etablissementen waar de "après-ski" wordt gevierd, verklaarde minister van Volksgezondheid Wolfgang Mückstein.
  Indien er meer dan 400 COVID-patiënten op intensieve liggen, zullen niet-gevaccineerden een negatieve PCR-test moeten kunnen voorleggen om kabelliften te gebruiken of restaurants en hotels te bezoeken. Voorlopig volstaat ook een negatieve sneltest.
  De populaire ski- en feestbestemming Ischgl in Oostenrijk was in 2020 een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus. Vrijdag is een rechtszaak aangevat over de verspreiding van het virus vanuit het station in Tirol naar andere regio's aan het begin van de pandemie. De eerste infecties werden er vastgesteld in maart 2020.   
  Nabestaanden van mensen die overleden aan COVID-19 na een bezoek aan Ischgl proberen schadevergoeding te bekomen. Hun advocaten stellen dat de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz en de autoriteiten geen adequate maatregelen hebben genomen om de volksgezondheid te beschermen bij het begin van de pandemie. De Oostenrijkse staat verwerpt de aantijgingen en stelt dat de autoriteiten correct hebben opgetreden op basis van de informatie die op dat moment beschikbaar was.

  Spreidingsplan ziekenhuizen blijft in fase 0

  Het spreidingsplan van de ziekenhuizen, om genoeg bedden te hebben voor coronapatiënten, blijft vooralsnog op fase 0. Dat heeft woordvoerster van de FOD Volksgezondheid Wendy Lee bevestigd aan Belga. Zij verzekerde wel dat het Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC) de cijfers dagelijks in de gaten houdt. Wanneer er meer dan 250 COVID-patiënten op intensieve zorg liggen, zal de situatie opnieuw geëvalueerd worden.
  Volgens de laatste cijfers van Sciensano liggen er momenteel 213 coronapatiënten op afdelingen intensieve zorg, 15 procent van de bedden op intensieve zorg is gereserveerd voor coronapatiënten. Volgens voorspellingen van Sciensano zouden er tegen donderdag 23 september minstens 260 patiënten intensieve zorgen nodig hebben. 
  Het opschalen naar fase 1A was eerder al gepland voor 15 september maar werd opgeschort omdat de stijging van het aantal patiënten niet zo sterk was als voorspeld.

  Vaccin van Pfizer/BioNTech ook veilig en effectief voor 5- tot 11-jarigen 

  Het vaccin van Pfizer/BioNTech is ook veilig en effectief bij vijf- tot elfjarigen. Dat blijkt uit fase 2/3-onderzoek, zo meldden beide bedrijven maandag in een persbericht. De bedrijven zullen de onderzoeksresultaten delen met het Amerikaanse en Europese geneesmiddelenagentschap om op die manier zo snel mogelijk een markttoelating te verkrijgen.
  Het vaccin van Pfizer/BioNTech is voorlopig slechts goedgekeurd voor personen ouder dan twaalf jaar. Uit onderzoek bij 2.268 kinderen tussen vijf en elf jaar blijkt nu dat het vaccin - in een lichtere dosis - ook effectief is en geen grote bijwerkingen vertoont.
  “Deze onderzoeksresultaten bieden een sterke fundering om een markttoelating aan te vragen voor kinderen tussen vijf en elf jaar”, reageert Albert Bourla, CEO van Pfizer. “We zullen de gegevens met spoed indienen bij de FDA en de andere agentschappen.”

  • NB

  Overlegcomité schuift hete hangijzers door: dit zijn belangrijkste knopen die nog doorgehakt moeten worden

  Mondmaskers mogen af in de horeca en discotheken die mogen heropenen. Het Overlegcomité zette vrijdag de versoepelingen verder, maar een aantal hete hangijzers zijn doorgeschoven naar andere overlegmomenten. Een overzicht van wat er nog beslist moet worden.
  • NB

  Geen coronamaatregelen meer op Vlaamse woningmarkt

  De coronamaatregelen op de Vlaamse woningmarkt vallen weg. De kleurcode voor de woningmarkt gaat van geel naar groen, wat betekent dat alles opnieuw kan verlopen zoals in de periode vóór de coronapandemie. Concreet zullen er onder meer opnieuw kijkdagen kunnen worden georganiseerd en zullen werfvergaderingen ook opnieuw binnen mogen plaatsvinden. Dat meldt Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA).

  Lees hier meer. 

  Vooruit wil telewerk mogelijk houden voor Belgische grensarbeiders

  Belgen uit grensregio's die in buurlanden als Nederland of Frankrijk werken, moeten na de coronacrisis de mogelijk behouden te telewerken. Dat zeggen Vooruit-Kamerleden Anja Vanrobaeys en Kris Verduyckt. Ze vragen de federale regering om op Europees niveau en in samenspraak met de buurlanden een nieuwe permanente regeling uit te werken.

  De bestaande regelgeving maakt het volgens Vanrobaeys en Verduyckt erg onaantrekkelijk om te telewerken. Zo heeft België met zijn buurlanden wel dubbelbelastingverdragen afgesloten om te vermijden dat grensarbeiders in twee landen belastingen moeten betalen, maar moeten buitenlandse werkgevers ook in ons land sociale bijdragen betalen zodra hun Belgische werknemers meer dan 25 procent telewerken. Dat schrijft de Europese regelgeving namelijk voor. Bovendien zijn de fiscale limieten die in de verdragen vastgelegd zijn, nog strenger dan op EU-niveau is bepaald.
  "Uiteraard moeten we terug naar een normale situatie. Alleen is dat na corona een nieuw normaal, waarbij telewerken ingeburgerd is. Al deze wetgeving voldoet dus niet aan de moderne noden", zegt Vanrobaeys. Zij en Verduyckt dienden daarom een resolutie in die de regering vraagt dit op Europees niveau en met de buurlanden aan te pakken en te voorzien in een uitbreiding.

  Cuba start vaccinatie kinderen vanaf 2 jaar oud

  Cuba is gestart met het massaal vaccineren van kinderen. De vaccinatie is niet verplicht, maar toch dagen er veel ouders met hun kroost op. Cuba vaccineert nu kinderen vanaf 2 jaar oud. Dat doen ze met een eigen ontwikkelde vaccins. Daarvan zijn drie dosissen nodig. 
  De start van de vaccinatie bij kinderen kadert in het plan om aan een vaccinatiegraad van 90 procent te geraken in het land om zo tegen midden november de grenzen te kunnen openen. 

  Bouchez: Stigmatisering dreigt niet-gevaccineerden te doen radicaliseren

  Georges-Louis Bouchez, de voorzitter van regeringspartij MR, is het niet eens met de kritiek van premier Alexander De Croo op wie zich niet laat vaccineren tegen het coronavirus. Het is "niet correct" om over "egoïsten en onverantwoordelijken" te spreken als een vaccinatie niet verplicht is, vindt hij. Bouchez waarschuwt dat de niet-gevaccineerden dreigen te radicaliseren als ze "gestigmatiseerd of beledigd" worden.
  De Croo zei afgelopen vrijdag, na het Overlegcomité, dat het lage vaccinatiecijfer in Brussel "onaanvaardbaar en onhoudbaar" is. Hij was daarbij streng voor mensen die zich moedwillig niet laten vaccineren tegen het coronavirus. "Niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen", zei de premier. Waals minister-president Elio Di Rupo wees eveneens op de verantwoordelijkheid van de niet-gevaccineerden.
  Dat de corona-epidemie stilaan aan het veranderen is in een epidemie van de niet-gevaccineerden, zoals De Croo zei, is volgens Bouchez wetenschappelijk niet correct, zo reageerde hij maandag tijdens Matin Première (RTBF). De MR-voorzitter wees erop dat ook wie zich wel heeft laten vaccineren nog altijd besmettelijk kan zijn.
  Bouchez twijfelt aan het nut van een uitbreiding van het Covid Safe Ticket (CST) in Wallonië, zoals zijn partijgenoot en Waals viceminister-president Willy Borsus dit weekend nog opperde. De maatschappelijke groepen met de laagste vaccinatiegraad zijn volgens Bouchez de allerarmsten in de samenleving en de minst geïnformeerden, en zij "zullen niet geraakt worden door een pas op restaurant of in de opera". Daarom wil Bouchez liever inzetten op vorming en het kort op de huid zitten van wie niet gevaccineerd is.
  Hij merkte ook op dat "we nog nergens staan" wat betreft de verplichte vaccinatie van het personeel van zorginstellingen.
  • NB

  Eerst was er een tekort, en nu hebben we plots veel te veel mondmaskers

  Eén doos mondmaskers kopen, twee gratis. Van het schrijnende tekort uit het begin van de coronacrisis is niks meer over. Integendeel: nu de mondmaskers binnenkort niet meer verplicht zijn in winkels en restaurants, zijn er overschotten. “Met wat er nu is gefabriceerd, kan ons land een jaar verder.”

   Beke wil snel duidelijkheid over derde prik

  Indien het advies van de Hoge Gezondheidsraad aangeeft dat bewoners van woonzorgcentra of mensen van een bepaalde leeftijdscategorie best een derde prik van het coronavaccin krijgen, dan zal dat op korte termijn worden georganiseerd. Dat zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). "Onze vaccinatiecentra zijn stilaan aan het afbouwen. Als er toch nog bijkomende vaccinaties moeten gebeuren, dan wil ik daar tijdig mee starten", aldus Beke.
  Eerder op de dag had federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) aangegeven dat hij de komende week op een beslissing hoopt over de derde prik aan bewoners van de woonzorgcentra. Hij gaat ervan uit dat het wetenschappelijk advies wel in die richting zal gaan. De vaccinatie van bijvoorbeeld 80-plussers die thuis wonen, is nog een punt van discussie, zei hij.
  Voor alle duidelijkheid: de beslissing om een derde prik tegen corona te geven aan mensen met een verlaagde immuniteit viel al eerder. De Hoge Gezondheidsraad kreeg bijkomend de vraag om advies over wie eventueel nog een bijkomende spuit in de arm moet krijgen.

  Stijging vaccinatie-afspraken in Italië na uitbreiding coronapas

  In Italië is het aantal afspraken voor een eerste dosis van het vaccin tegen COVID-19 de hoogte in geschoten nadat de regering eerder deze week besliste dat alle werknemers verplicht een coronapas moeten kunnen voorleggen.
  "Op nationaal niveau is er een stijging van het aantal afspraken met 20 à 40 procent tegenover vorige week", zegt de vaccinatiecommissaris Francesco Figliuolo. Zaterdag was er bijvoorbeeld een toename met 35 procent tegenover vorige zaterdag. Absolute cijfers maakte hij niet bekend.
  • BREAKING

  Steunmaatregel coronacrisis stopt: vanaf 1 oktober gedaan met lagere btw in horeca

  De verlaagde btw in de horeca loopt eind september af. Dat heeft minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) zondag verklaard in ‘De zevende dag’ op Eén. De btw-verlaging naar 6 procent was een steunmaatregel die de federale regering maanden geleden invoerde voor de horeca, die door de coronacrisis zwaar werd getroffen. Maar het was ook de bedoeling dat die tot 30 september zou duren en die termijn wordt volgens Van Peteghem dus niet verlengd. Daardoor zullen opnieuw de btw-tarieven van 12 en 21 procent gelden.

  Vietnam keurt Cubaans Abdala-vaccin goed

  Vietnam heeft zaterdag als eerste land een noodgoedkeuring gegeven aan het Cubaanse coronavaccin Abdala. Dat maakte het staatsfarmabedrijf BioCubaFarma bekend. Het Zuidoost-Aziatische land wordt momenteel geconfronteerd met een opflakkering van de coronabesmettingen.
  "Op basis van een strenge evaluatie van het dossier van het Abdala-vaccin heeft de Vietnamese geneesmiddelenautoriteit een goedkeuring voor noodgebruik verleend voor de Cubaanse entstof", zo liet BioCubaFarma weten. De aankondiging kwam er op de eerste dag van een driedaags staatsbezoek van de Vietnamese president Nguyen Xuan Phuc aan het Caraïbische land.
  Naast Abdala - waarvoor Venezuela al een voorwaardelijk leveringscontract heeft ondertekend - ontwikkelden de Cubanen ook de coronavaccins Soberana 02 - dat in juli al een noodgoedkeuring kreeg in Iran - en Soberana Plus. Cuba, dat sinds 1962 onder een economisch embargo van de Verenigde Staten staat, maakt al sinds de jaren tachtig zijn eigen vaccins.
  Abdala en Soberana 02 zijn gebaseerd op recombinante eiwitten, dezelfde techniek die het Amerikaanse Novavax en het Franse Sanofi gebruiken bij de ontwikkeling van hun entstoffen. Ze hebben volgens Cubaanse wetenschappers een doeltreffendheid van 90 procent om symptomen van COVID-19 te voorkomen.

  Tienduizenden Fransen betogen opnieuw tegen coronapas

  Voor de tiende zaterdag op rij zijn er verspreid over Frankrijk tienduizenden actievoerders op straat gekomen om te protesteren tegen de gezondheidspas. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken waren zowat 80.000 manifestanten op de been, van wie meer dan 6.000 in de hoofdstad Parijs.
  De opkomst blijft de laatste weken gestaag afnemen. Vorige week telde het ministerie nog 121.000 deelnemers, de week voordien 140.000. Op 7 augustus kwamen liefst 237.000 manifestanten op straat.
  Onder de deelnemers zijn met name zorgmedewerkers, die zich sinds woensdag voor hun werk verplicht moeten laten vaccineren. Sommigen hebben uit protest al ontslag genomen, volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn zowat 3.000 weigeraars geschorst. In totaal is de verplichting van toepassing op zowat 2,7 miljoen mensen.

  25.000 feestgangers op verboden openluchtfeest in Madrid

  In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn volgens de politie ongeveer 25.000 jongeren samengekomen om in open lucht te drinken en te dansen, terwijl dat verboden is. De zogenaamde "botellon" vond in de nacht van vrijdag op zaterdag plaats tussen de universiteitsgebouwen in de wijk Ciudad Universitaria. Ook in Barcelona kwamen duizenden studenten samen om te feesten: volgens de krant La Vanguardia ging het om zo'n 8.000 jongeren. 
  Feesten in open lucht, vaak met alcohol, zijn verboden in Spanje.

  " Te vroeg om mondmaskers te laten vallen" (Borsus)

  De uitbreiding van het Covid Safe Ticket zou nodig kunnen blijken in Wallonië. Dat zei Waals viceminister-president Willy Borsus zaterdag in de marge van het MR-congres. Het is ook nog te vroeg om het mondmasker al te laten vallen, vond hij.
  "Het is nog te vroeg om daar al te versoepelen. We moeten nog een tijdje volhouden", zei Borsus. Het Overlegcomité besloot vrijdag dat het mondmasker vanaf 1 oktober achterwege kan blijven in winkels en horeca. De deelstaten mogen daar echter van afwijken. Brussel heeft al aangekondigd dat te zullen doen. De Waalse regering zal begin volgende week een beslissing nemen.
  • BREAKING

  In Luik geen versoepeling van de maatregelen

  Hervé Jamar, gouverneur van Luik, heeft zaterdag een politiebesluit getekend dat voorschrijft dat alle huidige coronaregels van kracht blijven in de provincie. Luik zal dus niet kunnen genieten van de versoepelingen die het Overlegcomité in het vooruitzicht stelde voor 1 oktober.
  De besmettingen in Luik zijn hoog, de vaccinatie te laag en de maatregelen worden niet overal meer goed opgevolgd, concludeert de gouverneur. In Luik zal daarom het mondmasker verplicht blijven in de winkels en de horeca. Ook op evenementen blijft het verplicht, behalve daar waar gebruik wordt gemaakt van het Covid Safe Ticket.
  Jamar brengt voorts in herinnering dat de burgemeesters de mogelijkheid hebben om nog extra maatregelen op te leggen.
  In de loop van de week komt de provinciale crisiscel opnieuw samen.

  Bij toename besmettingen enkel après-ski voor gevaccineerden in Oostenrijk

  De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz belooft dat het wintersportseizoen in zijn land ondanks corona op een veilige manier zal plaatsvinden. Maar indien de epidemiologische situatie bergaf zou gaan, dan zullen enkel gevaccineerde skiërs toegang krijgen tot de etablissementen waar de "après-ski" wordt gevierd, zo heeft hij zaterdag gewaarschuwd in een interview met mediagroep Funke.
  In Oostenrijk is 70 procent van de 12-plussers gevaccineerd en dat zal ook het geval zijn voor het merendeel van de toeristen, verzekert Kurz. "In die context staat niets een veilige vakantie in de weg", aldus de kanselier.
  Kurz beklemtoont dat ook de coronapas voor een veilig skiseizoen moet zorgen. Hotels en restaurants zullen enkel toegankelijk zijn voor mensen die gevaccineerd werden, hersteld zijn van COVID-19 of een negatieve test hebben afgelegd.
  De populaire ski- en feestbestemming Ischgl was in 2020 een hotspot voor de verspreiding van het coronavirus.

  Apple verplicht ongevaccineerd personeel tot frequente tests

  Apple gaat ongevaccineerde werknemers in de Verenigde Staten verplichten om zich frequent te laten testen op het coronavirus. Daarmee zet het techbedrijf een volgende stap in zijn beleid rondom COVID-19, waarbij het concern personeel nog altijd niet verplicht om zich te laten inenten.
  In tegenstelling tot een aantal andere bedrijven in de technologiesector geldt voor personeel van Apple geen vaccinatieplicht. Maar het bedrijf is wel harder geworden in het aansporen van werknemers. Eerder is Apple bijvoorbeeld een campagne gestart om het personeel aan te moedigen zich te laten vaccineren. De iPhone-maker heeft personeel onlangs ook al gevraagd om hun vaccinatiestatus te delen.
  Het techbedrijf zal uiteindelijk alle medewerkers van het hoofdkantoor verplichten om terug te keren naar kantoor. Dat plan is al meermaals uitgesteld. Het bedrijf heeft werknemers laten weten dat ze een maand van tevoren weten waar ze aan toe zijn. De terugkeer naar kantoor zal niet voor januari zijn.

  1.500 feestvierders op testevenement in Hasseltse club

  Enkele uren nadat bekend werd dat er vanaf volgende maand geen mondmaskers meer gedragen moeten gedragen in de Vlaamse discotheken, heeft de Hasseltse dancing Versuz vrijdagavond de deuren geopend voor een testevenement. 1.500 feestvierders met een Covid Safe Ticket op zak mochten voor het eerst in 565 dagen opnieuw de dansvloer van de club betreden.
  Voor het testevenement was enkel de ruimte op de benedenverdieping open. In de dancing stonden 42 sensoren opgesteld om de CO2, aerosolen en ventilatieperformantie van de ruimte in kaart te brengen.
  Het testevenement moet een antwoord bieden op verschillende vragen.
  • BREAKING

  Aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten blijft dalen

  Het aantal nieuwe opnames van coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen blijft voorlopig dalen. Dat blijkt zaterdagochtend uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

  In de periode van 11 tot 17 september kwamen er elke dag gemiddeld 60 nieuwe Covid-19-patiënten bij in de ziekenhuizen. Dat is ruim een tiende minder dan in de voorgaande week. Momenteel zijn er 713 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Van hen liggen er 213 op de afdelingen intensieve zorg.
  De nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus stegen dan weer licht in de zeven dagen van 8 tot 14 september. Het gaat om een toename met 3 procent in vergelijking met de week voordien tot 1.993. 
  Er werden 14 procent meer tests uitgevoerd, terwijl de positiviteitsratio stabiel bleef op 4,9 procent (-0,5 procent).
  Tot slot nemen de overlijdens wegens Covid-19 wel weer af. Dagelijks waren er van 8 tot 14 september gemiddeld 7 te betreuren, 6 procent minder dan in de zeven voorgaande dagen.

  Adviseurs Amerikaanse FDA verwerpen derde boostershot van Pfizer

  In de VS hebben adviseurs van de Amerikaanse Food and Drug Administration de aanvraag van Pfizer voor het gebruik van een derde boostershot verworpen. Pfizer had er gevraagd om een derde dosis toe te voegen aan de tweedosisstrategie, maar in een stemming werd dat verworpen met 16 stemmen tegen 2. Mogelijk komt er wel nog een nieuwe stemronde na een aangepaste vraagstelling, waarbij bijvoorbeeld de leeftijd of de termijn na de eerste vaccinatie aangepast wordt.

Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen