Coronavirus Live

  Ook huisartsen-in-opleiding krijgen aanmoedigingspremie

  Ook de huisartsen-in-opleiding krijgen nu een extra premie voor hun vele werk tijdens de coronapandemie. De federale ministerraad heeft vrijdag het KB goedgekeurd waardoor die jonge huisartsen op een aanmoedigingspremie van maximaal 985 euro bruto mogen rekenen, zo laat huisartsenvereniging Domus Medica weten.
  Eind vorig jaar werd een KB goedgekeurd waardoor specialisten-in-opleiding werden vergoed voor hun extra inspanningen tijdens de coronacrisis. Voor de huisartsen-in-opleiding werd die vergoeding niet voorzien. De onbegrijpelijke situatie is nu rechtgezet, aldus Domus Medica.
  De premie wordt uitgekeerd aan alle huisartsen-in-opleiding die aan het werk waren van 1 september tot en met 30 november 2020 in een huisartsenpraktijk of stage liepen in een ziekenhuis. De premie wordt uitbetaald binnen de maand aan de interuniversitaire coördinatiecentra na publicatie in het Belgisch Staatsblad. Die storten ze dan binnen de maand door aan de huisartsen-in-opleiding.

  NSZ verheugd over beslissingen Overlegcomité

  Zelfstandigenorganisatie NSZ is blij dat de mondmaskerplicht op de schop gaat in de horeca en de winkels en dat de discotheken weer open gaan vanaf 1 oktober in Vlaanderen. "Dit is schitterend nieuws voor alle zelfstandigen én hun personeel voor wie een hele dag een mondmasker dragen echt begon door te wegen."

  Toerisme Vlaanderen: "Soepelere mondmaskerregels en coronapas goede zaak voor Vlaams toerisme"

  Toerisme Vlaanderen is tevreden met de versoepeling van het dragen van een mondmasker in Vlaanderen en het gebruik van de coronapas op specifieke plekken. Beide elementen zijn een "goede zaak voor de perceptie" bij toeristen uit binnen- en buitenland, zegt Toerisme Vlaanderen vrijdag in reactie op de beslissingen van het Overlegcomité.
  "We weten uit onderzoek dat bezoekers bij de keuze van hun reisdoel heel veel belang hechten aan de veiligheid van hun bestemming", reageert CEO Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. "Het feit dat het mondmasker op meer en meer plaatsen in Vlaanderen niet meer hoeft en dat het gericht gebruik van de coronapas ook een aantal bijkomende veiligheidsgaranties biedt, zijn objectieve indicatoren die onze bezoekers vast en zeker zullen opmerken."
  Maar alle remmen mogen niet ineens los, klink het nog bij Toerisme Vlaanderen. Bezoekers, bewoners of toeristische ondernemers moeten ook zonder mondmasker hun verantwoordelijkheid nemen, dixit De Wilde.

  Marc Van Ranst: "Op een bepaald moment moeten we durven te springen"

  "Wanneer je het aan virologen zou vragen, dan zouden zij naar aloude gewoonte zeggen: dit is iets te vroeg", heeft Marc Van Ranst vrijdag gezegd. In de VRT-nieuwsstudio heeft de viroloog gereageerd op de versoepelingen, die het Overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land aangekondigd hebben. "Maar op een bepaald moment moeten we durven springen. Dit waren voor de regeringen geen gemakkelijke beslissingen om te nemen."

  Comeos verkiest mondmaskers boven Covid Safe Ticket

  Handelsfederatie Comeos betreurt dat de regering een opening maakt om te onderzoeken of een Covid Safe Ticket kan worden ingevoerd in publiek toegankelijke binnenruimtes. "Dat is een slechte zaak", zegt de organisatie, die dan liever inzet op mondmaskers.
  Er wordt "een reflectie opgestart over de eventuele uitbreiding van het Covid Safe Ticket tot publiek toegankelijke plaatsen binnen met een epidemiologisch risico", zo maakte de regering bekend. Dat ticket is een bewijs van vaccinatie tegen het virus, een negatieve test of herstel van COVID-19. 
  Comeos wil het ticket niet in winkels. In steden met lage vaccinatiecijfers ziet de organisatie dan liever een verplichting om mondmaskers te dragen. "Met mondmaskers is geen fraude mogelijk zoals dat wel kan met een Covid Safe Ticket en de controle van mondmaskers is veel makkelijker dan de controle van een certificaat", luidt het. In Vlaanderen vervalt de mondmaskerplicht in winkels vanaf 1 oktober, Brussel wil die stap nog niet zetten.

  Voka: "Kunnen zicht krijgen op vaccinatiegraad personeel én mondmasker op werkvloer verdwijnt

  Voka, het Vlaams netwerk van Ondernemingen, is opgelucht dat het mondmasker op de werkvloer verdwijnt. Een logische beslissing, zo meldt de werkgeversorganisatie vrijdag na afloop van het Overlegcomité. "De vaccinatiegraad in Vlaanderen ligt torenhoog. Het is daarom veilig om het mondmasker op de werkvloer nu los te laten, zowel in de bedrijven als in de andere geledingen van onze economie en samenleving", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "De mondmaskerplicht wordt op de werkvloer elke dag moeilijker om toe te passen. Het draagvlak ebt weg, zeker wanneer medewerkers in de privé- of ontspanningssfeer deze regel niet meer hoeven te volgen."
  In de marge van het overlegcomité raakte volgens Voka ook bekend dat werkgevers zicht kunnen krijgen op de vaccinatiegraad van hun personeelsgroep. Voka vraagt dat dit zo snel als mogelijk wordt geoperationaliseerd. De regeling geldt enkel voor vestigingen met minimaal 50 werknemers en dat om de privacy van de individuele werknemers te waarborgen. "Wanneer werkgevers zicht krijgen op de vaccinatiegraad van hun medewerkers, zijn gerichte maatregelen in het bedrijf mogelijk", zegt Maertens. "Bedrijven met een te lage vaccinatiegraad, kunnen bijkomende acties nemen om hun medewerkers te overtuigen tot vaccinatie of extra beschermingsmaatregelen nemen. Bedrijven met een hoge vaccinatie kunnen dan weer het beleid versoepelen. Het is een maatregel waar we vanuit Voka al langer op aandrongen", aldus nog Maertens.

  Horeca Vlaanderen: "Iedereen is er klaar voor"

  Bij Horeca Vlaanderen reageert Matthias De Caluwe erg tevreden met de heropening van de discotheken en het afschaffen van de mondmaskers. "Iedereen is er helemaal klaar voor", zegt hij. "Het is belangrijk dat voor hetzelfde type activiteiten dezelfde regels gelden. We worden nu gelijkgeschakeld met evenementen. 1.500 mensen in discotheek Versuz of in Lotto Arena is net hetzelfde en dat zal alleen het draagvlak vergroten", zegt hij bij VTM Nieuws.

  VBO: "Enige manier om beperkingen op te heffen is hogere vaccinatiegraad"

  Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) roept iedereen op om zich te laten vaccineren. Dat meldt VBO-topman Pieter Timmermans vrijdagavond in een tweet, na afloop van het Overlegcomité. "De enige manier om het virus te bestrijden en de beperkingen op te heffen, is door een hogere vaccinatiegraad. We roepen iedereen op zich te laten vaccineren", aldus Timmermans.
  Premier Alexander De Croo had tijdens de persconferentie na het Overlegcomité de lage vaccinatiegraad in Brussel "onaanvaardbaar en onhoudbaar" genoemd. Hij was daarbij streng voor mensen die zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus. "Niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen", aldus De Croo.

  Frank Vandenbroucke: "Verplichte vaccinatie is een theoretische discussie"

  "Voor mij is de algemene verplichting tot vaccinatie een theoretische discussie", zegt minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (SP.A). "Ik zie niet in hoe we dat zouden kunnen organiseren en afdwingen. We weten dat dat eigenlijk onmogelijk is. Ik ben eerder geïnteresseerd in de concrete actie, in het hier en nu."

  Danscafé is geen dancing: Overpoort in Gent en Oude Markt in Leuven kunnen zonder Covid Safe Ticket open blijven

  Vanaf 1 oktober kunnen discotheken openen met Covid Safe Ticket. Op de persconferentie verduidelijkte de premier dat danscafés géén discotheken zijn: daar hoef je dus geen Covid Safe Ticket voor te leggen.

  Frank Vandenbroucke: "Regelgevend kader maken voor ventilatie in horeca, sportinfrastructuur en discotheken"

  Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke kondigt in de persconferentie ook aan dat er regels komen rond  ventilatie. "Ventilatie is cruciaal: niet alleen om corona te bestrijden, maar ook met zicht op het komend griepseizoen. Daarom komt er een regelgevend kader voor cafés, restaurants, fitness, binnensportinfrastructuur, discotheken… Er zullen verplichtingen komen voor ventilatie, maar met de mogelijkheid om de luchtkwaliteit te garanderen met verschillende soorten technieken: ventilatie, purificatie… Maar ze zullen op een bepaald ogenblik moeten bewijzen dat ze die kwaliteit kunnen garanderen. Er zal een overgangsperiode komen, zodat men voorbereidingen kan treffen."
  De minister verduidelijkt dat de overgangsperiode aanvankelijk eerst een periode van coaching zal zijn. "Maar uiteindelijk, als er geen goede oplossing is en er herhaaldelijk inbreuken zijn, kan de sluiting van het etablissement een laatste oplossing zijn."

  Frank Vandenbroucke: "Erg blij met beslissing over de mondmaskers"

  "We hebben een groot debat gehad over de mondmaskers en ik ben erg tevreden met het resultaat. Het is belangrijk dat men in het Brussels Gewest en Wallonië de regels onverkort handhaaft, terwijl we kunnen zeggen dat we in Vlaanderen, gezien de vaccinatiegraad, die voorzorgsmaatregel achterwege kan laten."

  Rudi Vervoort: "Geen verdere versoepelingen in Brussel"

  Rudi Vervoort (PS), de Brusselse minister-president, gaat niet verder versoepelen. "We gaan wel het Covid Safe Ticket invoeren in onder meer de sport- en horecasector. Er zijn al enorme inspanningen gedaan om de vaccinatiegraad omhoog te brengen, maar er is nog steeds heel veel werk. Dat heeft ook te maken met de stedelijke context van Brussel. We doen een beroep op de verantwoordelijkheidszin van onze burgers. Vrijheid omvat ook een aspect van gelijkheid en wie zich niet laat vaccineren, verhindert de terugkeer naar het normale leven voor de ander. Voorlopig komen er dus geen verdere versoepelingen in Brussel."

  Alexander De Croo: "Niemand zou het recht mogen hebben om anderen in gevaar te brengen"

  "Er is ook minder goed nieuws", zegt De Croo, "er is één grote maar. Er zijn nog regio’s waar veel mensen niet gevaccineerd zijn. Een heel groot deel in Brussel is nog steeds niet gevaccineerd, in sommige gemeenten is dat zelfs minder dan 50%. Dit is niet aanvaardbaar en ook niet houdbaar."
  "Ik wil geen steen gooien: er is hard gewerkt in verenigingen, scholen, op straat en in winkelcentra om mensen te overtuigen. Ik ben overtuigd dat er meer nodig is dan de inzet van het Covid Safe Ticket. De vooruitgang die we geboekt hebben is te weinig. Strengere regels zullen nooit een vervanging zijn voor vaccinatie: waar de vaccinatie niet hoog is, zullen de cijfers niet positief blijven. We zien in de ziekenhuizen dat het om jongere mensen gaat: de gemiddelde leeftijd van opname is nu 50. Het gaat in veel gevallen om niet-gevaccineerden.
  "Dit is een epidemie van niet-gevaccineerden. Onze afdelingen instieve zorgen zijn een verzamelplaats van niet-gevaccineerden. Dit kunnen we als samenleving niet aanvaarden: niemand heeft het recht om anderen in gevaar te brengen. Niemand zou dit mogen aandoen aan iemand anders. De vaccins zijn veilig, gratis en overal beschikbaar. Wie niet-gevaccineerd is, zorgt ervoor dat op sommige plaatsen de regels strenger zijn."

  Jan Jambon: "Pas begin volgende week beslissing over coronapas in Vlaanderen"

  Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zegt dat Vlaanderen zeker geen extra maatregelen zal opleggen inzake de mondmaskers. De mondmaskers verdwijnen dus definitief in de winkels en de horeca. Over een eventuele uitgebreidere inzet van de coronapas in Vlaanderen zal pas begin volgende week een beslissing genomen worden.

  Alexander De Croo: "Dankzij hoge vaccinatiegraad kunnen we verder versoepelen"

  "In ons land zijn intussen 8,3 miljoen mensen volledig gevaccineerd", zegt eerste minister Alexander De Croo. "Het gaat om 84 procent van de volwassenen : we zitten daarmee aan de top van de wereld. We mogen daar fier op zijn. Zij hebben gekozen om hun eigen gezondheid veilig te stellen en mensen om hun heen te beschermen."

  "We hadden de maatregelen niet kunnen nemen die we vandaag nemen zonder zo’n hoge vaccinatiegraad. Nu kunnen we overgaan tot een nieuwe versoepeling. Elke datum die we in het zomerplan naar voren geschoven hadden, hebben we kunnen nakomen."
  "Vanaf 1 oktober vervalt de algemene mondmaskerplicht op heel wat plaatsen. Vooral in horeca en winkels is dat het geval. Dat wil niet zeggen dat het niet meer nuttig kan zijn. Er zijn nog plaatsen waar dat kan en mensen zullen het soms liever dragen. Bijvoorbeeld als er veel mensen bij elkaar zijn of als er weinig verluchting is. Ook in zorginstellingen, op de bus, de trein, in stations en in de luchthaven blijft de verplichting nog. Op 1 oktober kunnen ook de nachtclubs opnieuw openen."
  "Deze maatregelen kunnen doorgaan, maar gewesten kunnen strenger beslissen. Waar de situatie gunstig is, kunnen we dus verder versoepelen. Ook waar er minder gevaccineerd is, kunnen we strenger blijven."
  • BREAKING

  De persconferentie is begonnen, volg het hier live

  Jan Jambon: "Opnieuw een reuzenstap vooruit"

  Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft bij VRT gereageerd op de nieuwe maatregelen die vanaf 1 oktober zullen ingaan. Hij noemde het "een reuzenstap vooruit". 
  Dat het afschaffen van het mondmasker in winkels en horeca niet de wens was van de experten, vindt de minister-president niet vreemd. "Wij luisteren naar de experten, maar het is wel aan de politiek om maatregelen te nemen. In het verleden hebben experten gezegd: zonder deze maatregelen gaan we naar catastrofe. Ze hadden toen soms wel gelijk, maar in Vlaanderen gaan we dankzij de hoge vaccinatiegraad vooruit en ik vind dat ze daarvoor beloond moeten worden."
  • NB

  Steven Van Gucht: “Ongelukkige timing om vlak voor najaar mondmaskerplicht te versoepelen”

  Steven Van Gucht: “Ongelukkige timing om vlak voor najaar mondmaskerplicht te versoepelen”

  Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) noemt de timing ongelukkig om de mondmaskerplicht verder af te bouwen. “We weten dat er potentieel een vierde golf komt in oktober en november”, zegt hij. “Het mondmasker is nochtans een goedkope en eenvoudige maatregel om extra veiligheid in te bouwen.” Lees hier meer

  Nachtleven reageert positief op heropening met Covid Safe Ticket: "Hier hebben we enorm naar uitgekeken"

  De sector van het uitgaansleven reageert positief op de versoepelingen voor 1 oktober. "Hier heeft de sector enorm naar uitgekeken", vertelt Barbara Soens, woordvoerster van enkele Antwerpse nachtclubs. Toch blijft de sector ook voorzichtig. "We krijgen nu al signalen van fraude omtrent het Covid Safe Ticket, dat moet in de gaten gehouden worden", zegt Bart De Bie, medeorganisator van Silence of the DJ's, die regelmatig ook feesten voorziet van licht en geluid.
  Op 1 oktober mogen de nachtclubs en discotheken weer openen, op voorwaarde dat ze de bezoekers om het Covid Safe Ticket vragen. De sector reageert in de eerste plaats opgetogen. "De sector is al meer dan anderhalf jaar op slot. Deze versoepeling komen geen moment te vroeg. We bekijken de versoepelingen heel positief", aldus Barbara Soens. Al blijft de sector toch enigszins voorzichtig. "Honderd procent zekerheid dat we voor altijd mogen openblijven, hebben we natuurlijk niet. Maar we bekijken de heropening om te beginnen alvast met een pak positiviteit." Wel heerst er voorlopig nog wat onzekerheid op vlak van organisatie. "We weten nog niet precies hoe alles moet verlopen met het Covid Safe Ticket maar de controle zal natuurlijk extra werk en kosten met zich meebrengen", zegt Bart De Bie. "Ook fraude zal vaker voorkomen. Daarom lijkt het mij een goed systeem voor enkele maanden. Maar voor een langere periode zal het al moeilijker worden."

  Nieuwe maatregelen zullen ingaan vanaf 1 oktober

  De reeks versoepelingen waarover het Overlegcomité vandaag beslist heeft, zullen ingaan vanaf 1 oktober. 
  • BREAKING

  Overlegcomité is afgelopen: om 18 uur volgt er een persconferentie

  Het Overlegcomité is afgelopen, de leden vergaderden zo'n drie uur over de nieuwe maatregelen. De persconferentie start om 18 uur, bevestigt het kabinet van eerste minister Alexander De Croo. Volg het hier zo dadelijk live.

  Brussel blijft strengere mondmaskerregels aanhouden, Wallonië beslist woensdag

  Op het Overlegcomité is vandaag een versoepeling van de mondmaskerregels doorgevoerd. Vlaanderen zal van die versoepeling gebruik maken. Maar volgens een Franstalige vicepremier zullen Wallonië en Brussel niet dezelfde versoepelingen doorvoeren. In Brussel zullen die strenge regels behouden blijven, Wallonië beslist woensdag.
  • BREAKING

  Evenementen met minder dan 500 personen kunnen binnen doorgaan zonder corona safe ticket en zonder mondmasker

  Wie binnen een evenement organiseert voor minder dan 500 personen hoeft geen extra maatregelen zoals het mondmasker of het Corona Safe Ticket te hanteren. Momenteel gelden die regels voor evenementen tot 200 personen. Krijgt het event wél meer bezoekers over de vloer, dan moet er wel een Corona Safe Ticket gebruikt worden, of is het dragen van een mondmasker verplicht. Dat heeft het Overlegcomité deze namiddag beslist..
  • BREAKING

  Mondmaskers in horeca en winkels zijn niet meer verplicht, ook niet voor personeel

  Nog op het Overlegcomité is intussen beslist dat het dragen van een mondmasker in de horeca en in winkels niet meer verplicht zal worden. Dat geldt ook voor het personeel. Enkel op het openbaar vervoer, in zorginstellingen en bij contactberoepen zal het dragen van een mondmasker nog verplicht zijn. Bijvoorbeeld bij de kapper zal het dus wel nog verplicht zijn. Het gaat om een federale regeling, de regio's kunnen mogelijk wel nog strenger optreden. Onze redactie verneemt van een Franstalige vicepremier dat Wallonië en Brussel wel nog strengere maatregelen zullen blijven hanteren.
  • BREAKING

  Nachtclubs mogen op 1 oktober openen met Covid Safe Ticket

  Het Overlegcomité heeft vanmiddag beslist dat discotheken op 1 oktober mogen openen als ze daarbij gebruik maken van het Covid Safe Ticket. Dat is bevestigd aan onze redactie.

  Vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) voor start Overlegcomité: "We gaan naar het einde van de coronamaatregelen"

  Voor de start van het Overlegcomité hield iedereen de lippen stijf op elkaar, enkel vicepremier Georges Gilkinet vertelde bij de Waalse collega's van Sudpresse dat het dragen van een mondmasker in sommige gevallen verplicht zou biljven. "Maar we gaan wel naar het einde van de coronamaatregelen", zei hij "De federale coördinatie heeft goed gewerkt. Die fase zal op een gegeven moment stoppen, maar zo ver zijn we nog niet."

  Nog geen witte rook over verlenging federale coronasteun

  Het kernkabinet is het vrijdagochtend opnieuw niet eens geraakt over de eventuele verlenging van de federale socio-economische steunmaatregelen in het kader van de coronacrisis. Dat valt te horen in regeringskringen. Het is al de tweede keer dat de gesprekken over die verlenging van de steun stokken. Lees hier meer 

  Overlegcomité om 14 uur van start gegaan

  Op enkele maanden tijd van “op de rem gaan staan” naar “quasi volledige vrijheid”: hoe evolueerde de hele Wetstraat zo snel?
  Om 14 uur zijn de leden van het Overlegcomité rond de tafel gaan zitten om enkele belangrijke knopen door te hakken. De belangrijkste onderwerpen zullen het mondmasker, de coronapas en verplichte vaccinatie in de zorg zijn. De kans is reëel dat er voor Vlaanderen, Wallonië en Brussel andere regels zullen afgesproken worden. Lees hier meer (+)

  Antwerpse jongeren krijgen vaccin op school of in hun wijk

  De stad Antwerpen heeft een vaccinatieaanbod voor middelbare scholen uitgewerkt, zodat de leerlingen, hun ouders en medewerkers van de school zich er kunnen laten inenten tegen het coronavirus. Vijfenzeventig (CVO-)scholen tekenden op het aanbod in, waardoor tot 3.000 mensen bereikt worden.

  Het vaccinatieaanbod werd uitgewerkt in samenwerking met de vier Antwerpse Eerstelijnszones, VacCovid, de onderwijsnetten en de CLB's . De actie loopt zes weken lang, van 10 september tot 22 oktober. Bij PIVA aan de Desguinlei in Antwerpen werden vrijdag dertig scholieren en enkele medewerkers van de school gevaccineerd. "Hoe meer leerlingen we kunnen vaccineren, hoe kleiner de kans dat klassen in quarantaine moeten en leerlingen dus opnieuw thuiszitten. Daarom dit zeer laagdrempelig aanbod om de vaccinaties, onder andere, ook op school te laten doorgaan. En het blijkt een succes: zo goed als alle tot nu voorziene tijdsloten zijn ingevuld", zegt schepen voor Onderwijs en Jeugd Jinnih Beels (Vooruit). 

  De stad organiseert daarnaast op verschillende andere locaties acties om jongeren te motiveren zich te laten inenten. Zo konden op 30 juni 4.000 jongeren zich in Tomorrowland-sfeer en door bekende virologen laten inenten in het vaccinatiedorp VacCovid. Op 28 augustus was er daar een prikdag voor jongeren die lid zijn van een sportclub. Ook voor studenten uit het hoger onderwijs zijn er in VacCovid vaccinatiemomenten voorzien. De eerste vond op 13 september plaats, de tweede op 21 september.

  Sinds afgelopen zomer houdt de stad ook vaccinatiemomenten in de wijken, zonder afspraak. Zo was er op 8 september in Kavka Oudaan een eerste prikmoment specifiek gericht op jongeren. Gezien het succes worden deze vaccinatiemomenten in de wijken ook de komende weken verdergezet. In totaal zullen er dan 24 prikmomenten zijn geweest op 14 locaties.

  Flanders expo sluit, Gentse vaccinaties voortaan in UZ

  In Gent wordt het vaccinatiecentrum Flanders Expo gesloten. De opkomst was al wekenlang aan het dalen, vooral omdat de vaccinatiegraad in Gent op 77 procent ligt. In het UZ Gent opent een kleiner vaccinatiecentrum de deuren. Het ziekenhuis vaccineerde tot vandaag verzorgend personeel.

  Het nieuwe vaccinatiepunt komt ter hoogte van ingang 26, naast het huidige testcentrum. Gentenaars kunnen er op dinsdag en woensdag terecht voor een prik. De nieuwe locatie heeft een capaciteit van 240 prikken per dag en zal tot eind december 2021 open zijn.

  Marathon van Tokio gaat niet door

  De marathon van Tokio gaat dit jaar niet door. De organisatie van het evenement, dat op zondag 17 oktober geprogrammeerd stond, maakte de beslissing vrijdag bekend. De marathon wordt verplaatst naar zondag 6 maart 2022. Volgens de organisatoren is het door de noodtoestand die in Tokio nog steeds van kracht is logistiek niet mogelijk de race te laten plaatsvinden. 

  De marathon van Tokio is een van de zes majors, samen met die van Berlijn, Londen, Boston, Chicago en New York. In maart vorig jaar finishte Bashir Abdi er als tweede in een nieuw Belgisch record (2u04:49) achter de Ethiopiër Birhanu Legese. Tijdens de voorbije Olympische Spelen werd de marathon in het noordelijke Sapporo gehouden en niet in gaststad Tokio vanwege de warmte. Abdi liep er naar brons.

  Brussels minister-president Vervoort pleit voor debat zonder taboes over vaccinatieplicht

  Brussels minister-president Rudi Vervoort vindt dat er een debat zonder taboes moet plaatsvinden over een vaccinatieplicht. Dat zei hij vrijdag op La Première (RTBF). "Alle middelen werden ingezet om vaccinatie te stimuleren. De kwestie is dat we al enkele weken rond de vraag over de vaccinatieplicht draaien. We moeten daar zonder taboe over praten, en het debat niet weigeren. Op een bepaald moment moet men het paard dwingen om te drinken", verklaarde Vervoort. 

  Voor de Brusselse regeringsleider moet hierover met de experten gepraat worden. Vooruitblikkend op het Overlegcomité later op de dag, stelde minister-president Vervoort dat een opheffing van de mondmaskerplicht in winkels niet denkbaar is. Hij wees erop dat dit ook het standpunt van de experts is.

  Minister Van Peteghem: "Belangrijk dat er een federale sokkel blijft bestaan"

  CD&V-vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem vindt dat er een federale sokkel van maatregelen tegen Covid moet blijven bestaan. Gewesten waar de coronatoestand minder gunstig is kunnen strengere maatregelen nemen. Dat verklaarde hij vrijdagochtend bij zijn aankomst aan het kernkabinet.

  Van Peteghem pleitte voor voorzichtigheid, vooral op plaatsen waar veel mensen samen zijn, gevaccineerden en niet-gevaccineerden. Zo zou men voor hem een mondmasker moeten blijven dragen in de zorg en het openbaar vervoer.  De regels moeten voor de CD&V-vicepremier eenduidig zijn, bijvoorbeeld op publieke plaatsen. Hij wees ook naar de verschillende regels in de horeca en bedrijfsrestaurants. Voor de regels op het werk, verwijst Van Peteghem naar het Overlegcomité later op de dag.

  De minister van Financiën vindt ook dat de 'bazooka van algemene maatregelen' stopgezet moeten worden. "We hebben de afgelopen maanden veel inspanningen geleverd om de bedrijven en de mensen te steunen. Maar intussen is de economie aan het opleven", luidt het. Wel kan er nog gerichte steun gegeven worden voor sectoren die het moeilijk blijven hebben, zoals de reis- en evenementensector.

  Steven Van Gucht: "Nog te vroeg om mondmaskers te laten varen"

  Volgens Steven Van Gucht is het nog te vroeg om de mondmaskers af te schaffen. Dat zei de viroloog tijdens 'De Ochtend' op Radio1. "We zijn er nog niet helemaal vanaf", zegt Van Gucht. "Vanuit wetenschappelijk debat vinden we het dan ook iets te vroeg om de mondmaskers af te schaffen. De vraag is natuurlijk wat is de juiste timing." De viroloog verwijst naar Denemarken. "Daar zijn mondmaskers niet meer verplicht, maar de gevolgen daarvan zijn nog niet duidelijk. Het is afwachten."
  Het virus gaat sowieso blijven circuleren, zegt Van Gucht nog. "Op een bepaald moment gaan de mensen ofwel gevaccineerd, ofwel besmet, ofwel beiden zijn. De modellen tonen echter dat er nog steeds potentieel is voor een vierde golf, en dat zou opnieuw veel druk leggen op de gezondheidszorg in de ziekenhuizen."

  Deel Australië versoepelt regels voor terugkerende gevaccineerden

  De Australische deelstaat New South Wales, waar ook miljoenenstad Sydney deel van uitmaakt, versoepelt de regels voor terugkerende reizigers die gevaccineerd zijn. Sinds het begin van de coronapandemie moet iedereen die naar Australië reist twee weken in hotelquarantaine, maar de deelstaat gaat nu experimenteren met zeven dagen thuisquarantaine voor volledig gevaccineerden.

  Australië kampt al enkele maanden met een uitbraak van de deltavariant van het coronavirus, die ervoor heeft gezorgd dat het land het beleid langzamerhand veranderde van een eliminatiestrategie naar een "manier om met het virus te leven", zoals premier Scott Morrison eerder deze maand aankondigde. Omdat het aantal gevaccineerden inmiddels fors toeneemt - bijna 70 procent van alle Australiërs heeft één prik gehad - versoepelen de autoriteiten de strenge maatregelen. Gevaccineerde inwoners van de deelstaat Victoria, waar Melbourne onder valt, mogen bijvoorbeeld verder van huis dan voorheen. In plaats van 5 kilometer mogen zij zich binnenkort op maximaal 10 kilometer afstand van hun woonadres begeven.

  Alarmfase 4 voor provincie Luik


  De coronacijfers stijgen in de provincie Luik zorgwekkend, waardoor de experts van de Risk Assessment Group (RAG) alarmfase 4 afkondigen in de provincie. Dat schrijven de Sudpresse-kranten en La Dernière Heure vrijdag. Brussel zit al enkele weken op dat niveau.
  Deze fase treedt automatisch in werking wanneer een gebied veertien dagen lang de drempel van 100 dagelijkse besmettingen per 100.000 inwoners overschrijdt. Bovendien is de vaccinatiegraad in Luik de laagste in Wallonië. De RAG heeft de provincie gevraagd om bijkomende maatregelen te nemen om het aantal besmettingen in te dijken. Als gevolg daarvan kan het Covid Safe Ticket binnenkort worden ingevoerd voor bepaalde activiteiten en sectoren, en kunnen in de provincie enkele aanvullende maatregelen worden genomen, zoals op scholen.
  • BREAKING

  Aantal dagelijkse ziekenhuisopnames daalt voor vierde dag op rij


  Het gemiddelde aantal dagelijkse hospitalisaties als gevolg van een coronabesmetting is de afgelopen week met 12 procent afgenomen. Het aantal besmettingen blijft min of meer stabiel, het gemiddelde aantal overlijdens stijgt nog erg licht. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

  Tussen 7 en 13 september werden dagelijks gemiddeld 1.974 nieuwe besmettingen met Covid-19 vastgesteld. Het gaat om een lichte stijging van 2 procent in vergelijking met een week eerder, maar er werden ook 9 procent meer testen afgenomen: gemiddeld 43.200 per dag. De positiviteitsratio is dan ook licht gedaald naar 4,9 procent en het reproductiegetal bevindt zich op 0,96, wat betekent dat de epidemie aan kracht afneemt. In totaal werden in ons land al ruim 1,2 miljoen besmettingen met het virus vastgesteld. 
  Het aantal ziekenhuisopnames is tussen 10 en 16 september gedaald met 12 procent in vergelijking met de week voordien. Dagelijks worden nog gemiddeld 60,3 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Op dit moment liggen 701 coronapatiënten in het ziekenhuis (-1 procent), van wie er 220 intensieve verzorging nodig hebben (+2 procent).
  Tussen 7 en 13 september stierven dagelijks gemiddeld 7 mensen aan de gevolgen van Covid-19, een stijging met 2 procent in vergelijking met het gemiddelde van de week voordien. In totaal overleden in ons land, sinds de start van de pandemie, al 25.494 mensen aan Covid-19. 
  Intussen heeft 86 procent van de volwassen bevolking minstens een eerste prik gehad van een Covid-vaccin, 84 procent is volledig gevaccineerd. Van de totale bevolking is dat 74 en 72 procent. Die percentages blijven de laatste tijd stabiel.

  Nieuw-Zeeland houdt grenzen langer gesloten voor Australiërs


  Nieuw-Zeeland houdt nog zeker acht weken zijn grenzen gesloten voor Australiërs. In november wordt de situatie herbekeken.
  Op 19 april begon een zogenaamde Trans-Tasman-reisbubbel die Australiërs en Nieuw-Zeelanders in staat stelde om tussen de twee landen te reizen zonder in quarantaine te moeten gaan. In juli besloot Nieuw-Zeeland die bubbel tijdelijk te pauzeren omdat het land te kampen had met nieuwe uitbraken. Ook nu proberen de landen nieuwe uitbraken in te dijken. "De reisbubbel met Australië heropenen, houdt te veel risico's in", klinkt het. 

  Groter aandeel bedrijven betrapt op misbruik van systeem tijdelijke werkloosheid


  De fraude met tijdelijke werkloosheid is toegenomen sinds het begin van de coronacrisis, zo blijkt uit cijfers van de RVA waarover De Morgen vrijdag bericht. Bijna 8.000 bedrijven liepen tegen de lamp.

  Toen de eerste lockdown in maart vorig jaar de halve economie tot stilstand bracht, maakte de federale overheid de procedure voor tijdelijke werkloosheid administratief zo eenvoudig mogelijk, waarbij de controle pas achteraf gebeurde. Maar dat heeft de kans op fraude vergroot.

  In totaal hebben de controlediensten van de RVA 30.000 inbreuken vastgesteld bij de toekenning van tijdelijke werkloosheid. Daarbij liepen 7.992 werkgevers tegen de lamp, of iets minder dan 5 procent van het totale aantal bedrijven dat gebruikmaakte van die steunmaatregel. Het aantal vastgestelde fraudegevallen bij tijdelijke werkloosheid ligt hoger dan voordien, geeft het kabinet van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) aan. Terwijl precorona bij 33 procent van de gecontroleerde bedrijven inbreuken werden gedetecteerd, is dat nu gestegen naar 42 procent.

  Grosso modo zijn drie vormen van fraude vastgesteld. Zo zijn er bedrijven die hun werknemers op tijdelijke werkloosheid plaatsten terwijl die gewoon moesten voortwerken. Andere bedrijven lieten dan weer het werk uitvoeren door (goedkopere) jobstudenten of uitzendkrachten. Tot slot zijn er werknemers zelf die hebben geprobeerd om een ziekte-uitkering of een ander inkomen te combineren met tijdelijke werkloosheid.

  Facebook verwijdert accounts tegenstanders Duits coronabeleid

  Facebook heeft een serie accounts verwijderd van mensen rond de Duitse beweging 'Querdenken' die zich tegen het coronabeleid in Duitsland keert.
  Het Amerikaanse socialemediabedrijf kondigde aan harder op te treden tegen gebruikers die het platform of de maatschappij schade kunnen toebrengen. De accounts van Querdenken ("Lateraal Denken") zelf blijven in stand.
  Het gaat vaak om netwerken van gebruikers die het beleid van Facebook systematisch schenden, aldus een woordvoerder. Er zou onder meer sprake zijn van desinformatie rond gezondheid en aanzetten tot geweld. Het aantal verwijderde accounts op Facebook en Instagram is kleiner dan 150.

  "Versoepeling mondmaskerplicht moet mogelijk zijn" (Rousseau)

  "Zeker in Vlaanderen moeten versoepelingen van de mondmaskerplicht mogelijk zijn." Dat zei Vooruit-voorzitter Conner Rousseau in Terzake op Canvas, op de vooravond van een nieuw Overlegcomité.
  De mondmaskerplicht wordt wellicht het belangrijkste thema op de vergadering van morgen. Rousseau is alvast niet vies van een differentiatie van de regels. "Er zijn natuurlijk plaatsen, zoals Antwerpen en Brussel, waar men nog niet zo goed gevaccineerd is. Daar moeten we het virus ook niet uitdagen", zei hij donderdag. "Die maskers hebben nog altijd hun nut, zoals op bus of metro. Dat zijn toch plaatsen waar we het best nog even dragen."
  Als de verplichting wegvalt, moet er wel iets anders in de plaats komen, vindt Rousseau. "Hoe meer we de coronapas gebruiken, hoe minder we het masker moeten dragen", zei hij.
  Coronacommissaris Pedro Facon is er dan weer geen voorstander van om de mondmaskers op te bergen, zei hij bij VTM NIEUWS. Hij vindt het vanuit wetenschappelijk oogpunt geen goed idee, met de herfst en de winter in het vooruitzicht. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vindt de mondmaskers "een eenvoudige en goede maatregel", maar hij zet wel de deur op een kier om "een aantal dingen te herbekijken".
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen