Coronavirus Live

  Hans Bonte wil Covid Safe Ticket ook voor kleinere evenementen, horeca en fitness toelaten

  Burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (Vooruit) wil het Covid Safe Ticket ook kunnen gebruiken voor kleinere evenementen en horeca- en fitnesszaken. "Ik pleit niet voor een algemene verplichting, maar als een horecazaak de vraag stelt om het CST te gebruiken, moet dat volgens mij kunnen", zegt Bonte. "Burgemeesters moeten de beslissing kunnen maken om het CST uit te breiden."

  "Neem nu het voorbeeld van een evenement dat op de Vilvoordse Grote Markt zou plaatsvinden", zegt Bonte. "Er zouden zo'n 300 à 350 bezoekers komen. De organisatoren zijn naar mij gekomen met de vraag of ze het CST om veiligheidsredenen mochten verplichten voor al wie binnen wou (tot nu toe mogen enkel 'massa-evenementen' met minstens 200 personen binnen of 400 personen buiten het CST gebruiken, red.). Hoewel ik het graag wou toelaten, ben ik daar niet bevoegd voor, en heb ik het dus moeten weigeren. Het evenement is bijgevolg niet doorgegaan."

  Bonte wil dergelijke evenementen, horeca- of fitnesszaken de kans geven om ook met een CST te werken, als daar vanuit de zaken vraag naar is. Hij doet een oproep aan de Vlaamse regering. "Als er gegronde argumenten zijn om het CST toe te passen, laat lokale besturen dan de beslissing nemen. In Vilvoorde is de vaccinatiegraad laag en het aantal besmettingen hoog: genoeg redenen om het CST uit te breiden."
  • BREAKING

  Ingeborg is lang niet de enige die probeert te frauderen met vaccin: “Sommigen bieden tot 200 euro om zulke zaken te doen”

  Ingeborg heeft het openlijk toegegeven op de radio: ze heeft geprobeerd om een coronapaspoort te krijgen zonder prik. En zij is lang niet de enige, zo bevestigen vaccinatiecentra. “Bij ons is zelfs al tot 200 euro geboden om zulke zaken te doen”, klinkt het in Antwerpen. Maar is er dan zo weinig controle op mogelijke fraude met coronavaccins? Lees hier meer (+).

  Ingeborg is lang niet de enige die probeert te frauderen met vaccin: “Sommigen bieden tot 200 euro om zulke zaken te doen”

  Horeca Brussel vraagt gelijke toepassing van coronapas in hele land

  De Federatie Horeca Brussel ziet het niet meteen zitten dat er enkel in Brussel een coronapas ingevoerd zou worden om op café of restaurant te gaan. Voorzitter Fabian Hermans pleit voor een federale maatregel als de toepassing van het Covid Safe Ticket wordt uitgebreid. Horeca Brussel vreest dat wanneer enkel Brussel wordt onderworpen aan een uitbreiding van het Covid Safe Ticket naar de horeca, de klanten zullen uitwijken naar zaken buiten de hoofdstad Brussel. Die concurrentie willen ze vermijden. "In sommige andere steden en de rand rond Brussel zijn de cijfers evenmin goed. Daarin moeten we realistisch blijven. Daarom blijven we sinds het begin herhalen dat een coronapas een federale beslissing moet zijn. We zijn daarom niet voor of tegen. We willen enkel dat het sluiten van de horecasector te allen tijde vermeden wordt", legt Hermans uit.

  Het blijft intussen afwachten wat de Brusselse regering beslist. Die laat het afhangen van de epidemiologische situatie en mogelijk slechtere cijfers. Hoe de controle op een coronapas in bars, restaurants en cafés zal gebeuren is ook nog onduidelijk. Horeca Brussel ziet een controle door de uitbaters zelf niet meteen zitten. Voorzitter Hermans pleit voor een "Italiaans systeem" waarbij er op de goede wil van de klant wordt gerekend en de politie eventueel controles uitvoert.

  Maron: "Enkel coronapas indien cijfers in Brussel verergeren"

  De uitbreiding van de coronapas is nog geen certitude in het Brussels Gewest. Gezondheidsminister Alain Maron stelt dat die enkel wordt ingevoerd indien de epidemiologische situatie en de cijfers in de hoofdstad te sterk verergeren. Wat de exacte voorwaarden zijn vooraleer de coronapas wordt ingevoerd in meerdere sectoren zijn niet bekend. "We zullen de coronapas enkel en alleen invoeren indien de epidemiologische situatie sterk verergert. En enkel en alleen indien we hiermee het sluiten van verschillende sectoren en activiteiten kunnen vermijden. Het is nog geen zekerheid", benadrukt Simon Vandamme, woordvoerder van Maron.

  Brussels minister-president Rudi Vervoort benadrukt eveneens dat de invoering nog geen zekerheid is, maar "De cijfers zijn niet goed, dus we moeten dit middel ter beschikking hebben", meent hij. Indien het er komt, zullen de uitbaters zelf de controles aan de ingang moeten uitvoeren. "Aan de ingang wordt u gecontroleerd net zoals aan de ingang van een voetbalstadion of een evenementenhal", stelt Vervoort.

  Er hangt dus nog veel mist over een mogelijk invoering van een verplichte coronapas voor mensen ouder dan 16 in bijvoorbeeld cafés en bars, sport- en fitnesszalen, cultuurzalen of beurzen en conferentiezalen. Of dat op 1 oktober al lukt is ook twijfelachtig, want "er volgen eerst nog parlementaire debatten en er moeten ordonnanties opgesteld worden", klinkt het. Brussel loopt achter op vlak van de vaccinatiegraad, maar Vandamme duidt: "Het hoofddoel is niet om de vaccinaties een boost te geven, maar wel om de horeca of sportvoorzieningen te beschermen. Indien de acceleratie van de vaccinatie versnelt, des te beter, maar we willen vooral nieuwe sluitingen vermijden."

  Vanaf 1 oktober coronapas nodig voor café- of restaurantbezoek in Brussel
  • NB

  Hoofdarts UZ Leuven: “Zeker tot begin 2022 bezig met inhalen niet-dringende ingrepen”

  Door de coronapandemie moesten veel ziekenhuispatiënten hun niet-dringende operaties uitstellen. Voor UZ Leuven zal het zeker nog tot begin volgend jaar duren alvorens al die operaties ingehaald zijn. Dat meldt het ziekenhuis woensdag. Op het vlak van aantal uitgevoerde transplantaties en uitgevoerde hartoperaties kende UZ Leuven een daling in 2020, die gelijkaardig was aan die in de rest van het land. Lees hier meer.
  • BREAKING

  Vlaams Patiëntenplatform pleit voor Covid Safe Ticket bij bezoek in ziekenhuizen en wzc’s

  Het Vlaams Patiëntenplatform roept op om het Covid Safe Ticket definitief goed te keuren voor de bezoekregeling in ziekenhuizen en woonzorgcentra. Momenteel wordt het bezoek er nog steeds strikt beperkt. Bovendien verschilt de regeling ook van zorginstelling tot zorginstelling. “Het is belangrijk dat de meest kwetsbare personen in onze samenleving op een veilige manier bezoek kunnen ontvangen”, zegt Ilse Weeghmans, directeur van het Vlaams Patiëntenplatform. Lees hier meer.

  Vlaams Patiëntenplatform pleit voor Covid Safe Ticket bij bezoek in ziekenhuizen en wzc’s

  NSZ over coronapas in Brussel: "Horeca toelaten om te werken is essentieel"

  Het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is "uiteraard geen vragende partij voor nieuwe barrières voor de consumptie", maar ziet wel meer positieve dan negatieve elementen in een eventuele invoering van een coronapas in de Brusselse horeca op 1 oktober. De maatregel zou vermijden dat de sector de verantwoordelijkheid moet dragen over een situatie waar hij geen enkele controle over heeft, aldus secretaris-generaal Christophe Wambersie.

  "De horeca draagt geen enkele verantwoordelijkheid wat de gezondheidssituatie en lagere vaccinatiegraad in Brussel betreft. Wij zijn dan ook fors gekant tegen elke gijzeling van de sector in een bepaald gebied. Hoe minder barrières, hoe beter. Maar als de coronapas in Brussel de horeca toelaat om te blijven werken op dezelfde basis als in andere regio's, dan is dat een goede zaak", aldus Wambersie. "Het kan ook een positief effect hebben, doordat het klanten geruststelt."
  • BREAKING

  Medewerker vaccinatiecentrum ontslagen omdat hij vrienden liet ‘vaccineren’ zonder spuitje

  De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de instantie die de Brusselse vaccinatiecampagne coördineert, heeft zaterdag ontdekt dat een administratief medewerker fraude heeft gepleegd via het registratiesysteem Vaccinnet. De persoon in kwestie gaf enkele namen in van kennissen die niet gevaccineerd waren, maar zo wel een Covid-certificaat kregen. De medewerker werd op staande voet ontslagen. Lees hier meer.

  Medewerker vaccinatiecentrum ontslagen omdat hij vrienden liet ‘vaccineren’ zonder spuitje

  Vervoort: "Coronapas in Brussel kan mooi aansluiten op maatregelen die eind september aflopen"

  Nu de federale overheid en de deelstaten een samenwerkingsakkoord hebben afgesloten voor de uitbreiding van het Covid Safe Ticket, wordt er vooral naar Brussel gekeken. De mogelijkheid is er nu om de coronapas in te voeren op café, in het nachtleven of in sport- en fitnesclubs en daarmee hopen ze de kwakkelende vaccinatiegraad in de hoofdstad aan te zwengelen. "In principe gelden de huidige regels tot eind deze maand, dus het zou mooi aansluiten als we het in oktober kunnen invoeren", vertelt Zeynep Balci, woordvoerster van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). 

  Voor de invoering van de coronapas in het Brussels gewest moeten er nog enkele stappen ondernomen worden. Het samenwerkingsakkoord moet nog goedgekeurd worden door het Overlegcomité, maar dat zou vandaag/woensdag al digitaal samenkomen. Nadien gaat het naar de Raad van State. Eenmaal dat is gebeurd, kan het gebruik besproken worden in het Brussels parlement en dan is het aan de Brusselse regering om te bepalen in welke sectoren het gebruikt kan worden. 

  Elk gewest krijgt de mogelijkheid om de coronapas te verplichten voor mensen ouder dan 16 jaar in een reeks afgelijnde sectoren: horeca, sport- en fitnessruimtes, discotheken en danszalen, beurzen en conferentieruimtes of culturele ontmoetingsruimtes. Bij grote evenementen blijft het gebruik van het Covid Safe Ticket gelden voor iedereen ouder dan 12 jaar. "Het samenwerkingsakkoord biedt heel veel ruimte en mogelijkheden om al die zaken te bespreken. We gaan kijken welke we gaan gebruiken", besluit Balci.

  Beke wil weten hoeveel gevaccineerden in ziekenhuis belanden

  Volgens Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke zijn de besmettingscijfers "niet meer de juiste thermometer van de pandemie". In een interview met De Tijd pleit de CD&V-minister om meer rekening te houden met het aantal gevaccineerden dat in het ziekenhuis belandt. "Zo krijgen we zicht op de effectiviteit van de coronavaccins tegen nieuwe varianten en op de snelheid van de pandemie'", aldus Beke.

  In Vlaanderen is intussen 90 procent van de volwassenen gevaccineerd en het sociale leven is op 1 september grotendeels heropend. Zolang de vaccins even effectief blijven, zal daar volgens Beke niet snel verandering in komen. "Als alleen de besmettingscijfers stijgen, hoeven we niet meteen te verstrengen. De besmettingscijfers zijn niet meer de juiste thermometer van de pandemie."

  Volgens de CD&V-minister moet er meer rekening gehouden worden met het aantal gevaccineerden dat toch nog in het ziekenhuis belandt. "Ik heb aan mijn collega Frank Vandenbroucke (Vooruit) gevraagd in de besluitvorming meer aandacht te hechten aan het aantal gevaccineerden in de ziekenhuizen. Ik heb ook gevraagd dat het gezondheidsinstituut Sciensano die cijfers wekelijks publiceert. Zo kunnen we zien of er geen barsten in onze dijk komen", aldus Beke.

  Eerste lading Belgische vaccins voor Senegal

  Vandaag zal een eerste lading Belgische vaccins toekomen in Senegal. In totaal zullen de komende weken zo'n 1,2 miljoen dosissen van Belgische Civud-19-vaccins hun weg vinden naar Afrikaanse landen. Dat meldt minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. De Vooruit-minister kiest bewust voor landen waar de toegang tot vaccins sterk tekortschiet.

  Terwijl in België meer dan 70 procent van de bevolking gevaccineerd is, ligt dat percentage in Afrika op amper 2 procent. "We mogen heel fier zijn op de hoge vaccinatiegraad in ons land. Maar tegelijk blijf ik zeer bezorgd omdat zeer veel mensen in kwetsbare landen geen toegang hebben tot een vaccin", zegt Kitir. Zij ijvert voor meer internationale solidariteit.

  België besliste eerder al om tegen eind dit jaar 4 miljoen dosissen te heroriënteren naar derde landen. Het gaat dan om vaccins die door België besteld werden, maar hier niet gebruikt worden. Voor de herverdeling wordt vooral gewerkt met Covax, de wereldwijde samenwerking om vaccins beschikbaar te maken voor alle landen. De eerste levering - 187.200  dosissen aan Armenië - vond deze week plaats. België heeft in juni ook al rechtstreeks een overschot van 150.000 AstraZeneca-dosissen aan Tunesië geschonken.
  • BREAKING

  Overlijdens toegenomen, aantal ziekenhuisopnames blijft stijgen


  Van 29 augustus tot 4 september zijn dagelijks gemiddeld 6 mensen aan Covid-19 gestorven, een stijging met 14 procent in vergelijking met de voorgaande zevendaagse periode. Dat blijkt woensdagochtend uit de voorlopige gegevens van gezondheidsdienst Sciensano. De pandemie kostte in ons land al 25.428 mensenlevens.
  Het aantal ziekenhuisopnames van patiënten met Covid-19 blijft veder toenemen. Tussen 1 en 7 september zijn dagelijks gemiddeld 70 mensen in het ziekenhuis beland, een toename met 14 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.
  In totaal liggen momenteel 701 mensen in de Belgische ziekenhuizen na een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 5 procent meer in vergelijking met vorige week. 225 patiënten verblijven op intensieve zorg, een stijging met 18 procent.
  Het aantal besmettingen neemt voor de tweede dag op rij af: van 29 augustus tot 4 september zijn dagelijks gemiddeld 1.971 besmettingen met het virus vastgesteld, een daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Het aantal coronatests nam evenwel ook met 3 procent af: in die periode werden dagelijks gemiddeld 40.604 tests uitgevoerd. De positiviteitsratio bleef dan ook stabiel op 5,4 procent.
  Intussen hebben ruim 8,46 miljoen Belgische inwoners, of 73 procent van de bevolking, minstens één dosis van een coronavaccin gekregen. Ruim 8,2 miljoen mensen zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71 procent van de totale bevolking, of 84 procent van de volwassenen.

  Eerste levering Covax-vaccins in Venezuela

  Na maanden van controverse en verbale oorlog heeft Venezuela een eerste levering coronavaccins ontvangen via Covax. Dat heeft de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie bevestigd. In de hoofdstad Caracas kwamen dinsdag ongeveer 700.000 doses van het Chinese vaccin Sinovac aan. Het gaat om de eerste lading van in totaal 11 miljoen vaccins die Venezuela zal ontvangen via Covax, het internationale mechanisme dat ervoor moet zorgen dat ook armere landen voldoende toegang krijgen tot vaccins.

  De maandenlange vertraging van de leveringen wijt president Nicolas Maduro aan de sancties die de VS het land hebben opgelegd om hem op de knieën te krijgen. Door de bevriezing van Venezolaanse tegoeden in het buitenland liep het land achterstand op bij de betalingen, zegt hij.

  Pandemie heeft "verwoestende impact" op strijd tegen aids, tuberculose en malaria

  De coronapandemie heeft een "verwoestende impact" gehad op de strijd tegen aids, malaria en tuberculose. De achteruitgang is ongezien, zo betreurt het Wereldfonds voor de strijd tegen deze ziektes woensdag in zijn jaarlijks rapport. "Voor het eerst in onze geschiedenis (het Fonds werd opgericht in 2002, red.) gaan alle belangrijke indicatoren achteruit", blijkt uit de cijfers van 2020.

  De pandemie heeft de toegang tot de gezondheidssystemen, tot testcapaciteit en tot behandelingen in tal van landen ernstig verstoord. Vooral in de strijd tegen tuberculose had dat "rampzalige gevolgen". In 2020 is het aantal personen dat is behandeld voor een tuberculose die resistent is aan medicijnen gedaald met 19 procent.
  • BREAKING

  Ingeborg probeerde vaccin te ontwijken: “Ik dacht, ik vraag het gewoon aan die lieve verpleegster”

  Op sociale media is een golf van verontwaardiging losgebarsten na de getuigenis van zangeres Ingeborg op radiozender MNM. Bij Peter Van de Veire vertelde ze hoe ze in het vaccinatiecentrum had gevraagd om haar spuitje in de vuilnisbak leeg te spuiten, maar wel haar coronapasje te geven. Lees hier meer.
  • NB

  Coronavaccins brengen België in top 10 van exportlanden wereldwijd

  De Belgische buitenlandse handel ontsnapte in 2020 zeker niet aan de impact van de coronacrisis. Net als in vele andere landen gingen ook in België de uitvoer en de invoer van goederen er stevig op achteruit. Maar vooral dankzij de farmasector - denk aan de productie van coronavaccins - steeg ons land wel op de wereldranglijst van belangrijkste handelsnaties. België staat nu in de top 10 van belangrijkste uitvoerders van goederen wereldwijd. Dat heeft het Agentschap voor Buitenlandse Handel dinsdag gezegd. Lees hier meer.
  • BREAKING

  Vanaf 1 oktober coronapas nodig voor café- of restaurantbezoek in Brussel

  De federale regering en de verschillende deelstaten hebben dinsdagavond een samenwerkingsakkoord goedgekeurd dat een breder gebruik van het Covid Safe Ticket mogelijk moet maken. Met name in Brussel zou die maatregel vanaf 1 oktober breder ingezet worden. Dat meldt Le Soir, en wordt bevestigd aan onze redactie. Lees hier meer.

  Vanaf 1 oktober coronapas nodig voor café- of restaurantbezoek in Brussel

  Binnenkort ook vaccinaties in Brusselse stations

  Volgende week gaan er centra voor vaccinaties tegen het coronavirus open in de stations Brussel-Zuid en Brussel-Centraal en in het spoormuseum Train World in Schaarbeek. Dat meldt de NMBS. De Belgische spoorwegen willen helpen om de vaccinatiegraad, vooral in Brussel, op te krikken. Daarom zullen ongevaccineerde werknemers van NMBS, Infrabel en HR-Rail zich vanaf donderdag op bepaalde dagen zonder afspraak kunnen laten inenten in de gebouwen van HR-Rail.

  Daarnaast kondigen de spoorbedrijven aan dat vanaf volgende week iedereen terecht zal kunnen in drie vaccinatiecentra in de stations Brussel-Zuid en Brussel-Centraal en in Train World, heb museum van de NMBS in Schaarbeek.  Details over de openingsuren van die centra, zal de NMBS later nog bekendmaken.
  • NB

  Franse Spiderman klimt op toren uit protest tegen gezondheidspas

  Alain Robert (59), alias ‘de Franse Spiderman’, heeft dinsdag zonder veiligheidslijnen de 187 meter hoge Total Coupole-toren in Parijs beklommen. Met de actie wilde de stuntman zijn verzet tegen de zogenaamde gezondheidspas in Frankrijk duidelijk maken. Lees hier meer.

  Franse Spiderman klimt op toren uit protest tegen gezondheidspas

  Zweden gaat meeste beperkingen opheffen

  Zweden zal tegen eind september quasi alle beperkingen tegen het coronavirus opheffen. De regering heeft aangekondigd dat de beperkingen op het aantal bezoekers bij evenementen zoals concerten en voetbalwedstrijden, en bij privéfeesten, op 29 september wegvallen. Ook geldt de aanbeveling om thuis te werken dan niet meer. "Dankzij een succesvolle vaccinatiecampagne zijn we ver geraakt in de aanpak van de pandemie", aldus minister van Volksgezondheid Lena Hallengren.

  Volgens de minister zijn het vooral niet-gevaccineerde mensen die nu ziek worden en in het ziekenhuis belanden. In het land is inmiddels ongeveer 82 procent van de bevolking ouder dan 16 jaar met minstens één dosis gevaccineerd. Ongeveer 70 procent is volledig ingeënt.
  • NB

  Voorzitter huisartsenvereniging Domus Medica: “Kinderen betalen de rekening voor de vrijheid van volwassenen”

  Nog een dikke week, schat Roel Van Giel, en dan is het zover. Volgens de voorzitter van de Vlaamse huisartsenvereniging Domus Medica zullen dan al de eerste klassen in quarantaine gaan na een besmetting met het coronavirus. “De regels zijn weliswaar versoepeld: niet bij de eerste leerling, maar pas als een aantal kinderen besmet blijkt, gaat een klas in quarantaine. Alleen kun je ervan uitgaan dat als één kind drager is van de deltavariant, er wel meer besmet zullen raken. De versoepeling zal in de praktijk dus niet veel verschil maken.” Lees hier meer (+).

  Voorzitter huisartsenvereniging Domus Medica: “Kinderen betalen de rekening voor de vrijheid van volwassenen”
  • NB

  Brussels Gewest haalde prikdoelstelling vorige week niet

  Vorige week werden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest net geen 10.000 dosissen toegediend. Daarmee bleef het aantal prikken onder de verwachtingen. Het Hoofdstedelijk Gewest had zich voorgenomen om tegen eind oktober elke week gemiddeld 16.000 eerste prikken te zetten, om zo de vierde golf in te dijken. Om dat gemiddelde te halen hadden de gewestdiensten voor vorige week gemikt op 12.000 dosissen. Dat heeft Inge Neven van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie gezegd. Lees hier meer.
  • NB

  We moeten mondmaskers blijven dragen: hebben ze nog wel nut nu bijna iedereen gevaccineerd is?

  Mondmaskers zijn nog niet op hun retour. Op het werk blijven ze verplicht, net als in winkels en op het openbaar vervoer. Maar zijn de kapjes wel nuttig nu zoveel mensen gevaccineerd zijn? Helpen ze tegen de deltavariant? En hoelang zullen ze nog moeten blijven? Lees hier meer (+).

  We moeten mondmaskers blijven dragen: hebben ze nog wel nut nu bijna iedereen gevaccineerd is?

  Wallonië opent zeven vaccinatieantennes op onder meer universiteitscampussen

  In het kader van de start van het academiejaar opent Wallonië zeven vaccinatieantennes op campussen en gemeenten waar de vaccinatiegraad achteroploopt. Dat kondigt Waals minister van Volksgezondheid Christie Morreale dinsdag aan.

  Drie antennes komen op de universiteiten van Luik (15-21 september en 6-12 oktober), Namen (21-25 september en 6-12 oktober) en  Louvain-la-Neuve (15-21 september en 6-12 oktober). Daarnaast zijn er vier mobiele antennes in de nabijheid van andere universiteiten en hogescholen, en gemeenten waar de vaccinatiegraad lager ligt dan het gemiddelde. Momenteel heeft 82 procent van de Waalse volwassen bevolking minstens één prik gekregen en is 80 procent volledig gevaccineerd. 

  In de antennes zijn de Pfizer- en Johnson&Johnson-vaccins beschikbaar. Buitenlandse studenten die een eerste vaccin in hun land van herkomst kregen, kunnen zich ook laten vaccineren indien ze een officieel document kunnen voorleggen dat ze al een eerste dosis kregen.

  VS overschrijden kaap van 40 miljoen coronabesmettingen

  Sinds het begin van de coronapandemie is het aantal vastgestelde besmettingen in de Verenigde Staten gestegen tot meer dan 40 miljoen. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens van de Johns Hopkins University (JHU) in Baltimore. Dit plaatst de VS in absolute termen op de eerste plaats van de wereld, voor India en Brazilië.

  Tot dusver zijn er 40.018.326 gevallen geregistreerd. Volgens JHU zijn er in de VS 649.000 mensen overleden aan het virus. Het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) meldt dat de afgelopen week gemiddeld ongeveer 150.000 mensen in de VS besmet geraakt zijn met Sars-CoV-2.

  Immunoloog Anthony Fauci, een van de adviseurs van de Amerikaanse president Joe Biden, waarschuwde voor een noodsituatie in de ziekenhuizen in sommige regio's. Artsen kunnen worden gedwongen te beslissen wie als eerste een intensive care-bed krijgt. "We zijn gevaarlijk dichtbij", vertelde Fauci aan CNN. Hij riep daarom opnieuw op om mensen te vaccineren en maskers te dragen. Volgens de CDC is tot nu toe 53 procent van de bevolking van het land met een bevolking van ongeveer 330 miljoen mensen volledig gevaccineerd.

  De website van Johns Hopkins wordt regelmatig bijgewerkt en vertoont daardoor een hoger niveau dan de officiële cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) of de CDC.

  Eindverslag covid-commissie verhuist naar plenaire Kamer

  De bijzonder Kamercommissie die zich over de federale aanpak van de coronacrisis moest buigen, heeft dinsdag haar eindverslag definitief goedgekeurd. Dat gebeurde unaniem, op een onthouding van PVDA na. Bedoeling is dat de plenaire bespreking tijdens de eerstvolgende vergadering op 23 september wordt geagendeerd.

  De definitieve goedkeuring was een formaliteit. Net voor het zomerreces had de tekst al een eerste keer groen licht gekregen. Op een aantal formalistische wijzigingen na, gebeurden er geen aanpassingen meer.

  Vijf jaar cel voor Vietnamees die coronavirus verspreidde

  Een Vietnamees is veroordeeld tot een celstraf van vijf jaar omdat hij het coronavirus aan meerdere mensen zou hebben doorgegeven nadat hij de quarantaineregels aan zijn laars lapte.

  De 28-jarige Le Van Tri werd schuldig bevonden aan het "doorgeven van gevaarlijke besmettelijke ziekten aan andere mensen" nadat hij zich in juli naar zijn geboorteprovincie Ca Mau begaf, zo valt te lezen in het vonnis dat werd gepubliceerd op de website van een lokale rechtbank.

  De jongeman wordt ervan beschuldigd zijn verplichte quarantaine van drie weken niet te hebben uitgezeten en testte op 7 juli positief op Covid-19. Volgens de rechtbank heeft Tri verschillende mensen besmet, waaronder een persoon die op 7 augustus is overleden. Staatsmedia schuiven Tri acht besmettingen in de schoenen.

  Eerder werden al andere Vietnamezen veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Een 32-jarige man uit Hai Duong kreeg in juli een celstraf van achttien maanden, terwijl een steward van Vietnam Airlines een voorwaardelijke celstraf van twee jaar kreeg.
  • BREAKING

  Ziekenhuisopnames nemen nog steeds toe, aantal overlijdens daalt wel


  Het aantal ziekenhuisopnames als gevolg van het coronavirus stijgt nog steeds. Dat blijkt dinsdag uit de nieuwe statistieken van gezondheidsinstituut Sciensano. Tussen 31 augustus en 6 september werden dagelijks gemiddeld 69,6 patiënten met Covid-19 opgenomen, een stijging met 16 procent ten opzichte van de week voordien.

  In totaal liggen nu 725 mensen in het ziekenhuis (+7 procent), van wie 235 patiënten op intensieve zorg (+18 procent).

  Tussen 28 augustus en 3 september stierven gemiddeld 5,1 mensen per dag aan de gevolgen van een coronabesmetting. Dat is een daling met 10 procent, in vergelijking met de zeven dagen ervoor. De pandemie kostte in ons land in totaal al aan 25.421 mensen het leven.

  Van 28 augustus tot 3 september zijn dagelijks gemiddeld 1.988 besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een daling met 1 procent ten opzichte van de voorgaande zevendaagse periode. Ook het aantal tests dat in die periode werd afgenomen, daalde met 1 procent, tot dagelijks 40.857. De positiviteitsratio is dan ook stabiel gebleven op 5,4 procent.

  Het reproductiegetal is gestegen tot 1,09. Een getal hoger dan 1 geeft aan dat het virus aan kracht wint.
  Intussen hebben ruim 8,45 miljoen Belgen, of 73 procent van de bevolking, een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. Ruim 8,19 miljoen landgenoten zijn volledig gevaccineerd. Dat is 71 procent van de totale bevolking of 84 procent van de volwassenen.
  • NB

  Voka-voorzitter Wouter De Geest wil komaf maken met ‘regulitis’ op de werkvloer: “Geef de arbeidsorganisatie weer in de juiste handen”

  Voka-voorzitter Wouter De Geest vindt het stilaan tijd om komaf te maken met de coronaregels bij bedrijven. “De regulitis kan veilig worden afgevoerd. Doe dat dan ook”, pleitte hij in een toespraak. Lees hier meer.
  • NB

  Brugs café (opnieuw) maand gesloten na reeks klachten en corona-inbreuken

  Op bevel van burgemeester Dirk De fauw (CD&V) moet danscafé Starz Club in Brugge een maand de deuren sluiten. Dat meldt de lokale politie van Brugge. De beslissing viel na een resem klachten van buurtbewoners, inbreuken op de coronamaatregelen en meerdere tussenkomsten van de politie. Lees hier meer.

  Brugs café (opnieuw) maand gesloten na reeks klachten en corona-inbreuken

  Franse onderzoekers testen zetpil om corona te behandelen

  Onderzoekers van het Institut Pasteur in het Franse Rijsel bekijken of het bestaande antibioticum clofoctol - dat wordt toegediend in de vorm van zetpillen - kan dienen om Covid-19 te behandelen. Het instituut kondigde maandag aan dat het de eerste patiënt heeft gevonden voor de zogenoemde fase 2 van een klinische studie. Die moet bepalen of clofoctol effectief is om te vermijden dat coronapatiënten in het ziekenhuis belanden, en of het antibioticum kan worden ingezet als vroegtijdige behandeling. Clofoctol wordt al gebruikt in verschillende Europese landen, voor andere behandelingen dan Covid-19. De stof wordt in de vorm van een zetpil toegediend, twee keer per dag gedurende vijf dagen.

  Voor de testfase zijn 350 tot 700 kandidaten nodig. Maar de zoektocht belooft niet gemakkelijk te worden, omdat er specifieke vereisten zijn: de kandidaten moeten minstens 50 jaar zijn, ze mogen niet gevaccineerd zijn, en ze moeten minstens één symptoom van Covid-19 vertonen. "Het zou zes maanden geleden gemakkelijker zijn geweest", aldus professor Xavier Nassif. Het heeft echter een tijdje geduurd vooraleer alle toelatingen er waren, en ondertussen zijn veel meer mensen gevaccineerd.
  • BREAKING

  Pukkelpop krijgt tot 1,8 miljoen euro terugbetaald voor afgelast festival

  Pukkelpop krijgt dan toch tot 1,8 miljoen euro terugbetaald voor het afgelaste festival. Dat zegt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) aan VTM Nieuws. Het muziekfestival in Kiewit werd deze zomer afgelast, nadat de organisatoren 1,8 miljoen euro voorschot hadden aangevraagd. Dat bedrag was al goedgekeurd, maar nog niet uitbetaald. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft de voorbije weken het dossier verder onderzocht. Nu is dus het licht op groen gezet voor de betaling van een bedrag tot 1,8 miljoen euro.

  Pukkelpop krijgt tot 1,8 miljoen euro terugbetaald voor afgelast festival

  Drukste ochtend voor Londense metro sinds begin coronacrisis

  Het metronetwerk in Londen heeft maandag zijn drukste ochtend gehad sinds de coronapandemie in maart 2020 in het Verenigd Koninkrijk uitbrak. Nu de scholen weer open zijn en werknemers terugkeren naar kantoor neemt de drukte in de underground toe. Er werden maandag tussen 7 uur en 11 uur ongeveer 831.000 reizigers vervoerd. Dat is 17 procent meer dan vorige week dinsdag.

  Niet alleen in de Londense metro wordt het langzaamaan steeds drukker. Ook gaan mensen weer vaker met de bus. Maar het gaat in beide gevallen om veel minder mensen dan voor de uitbraak van het coronavirus. Transport for Londen verwacht dat het totale aantal reizigers in de metro maandag uitkomt op ruim de helft van voor de pandemie en in de bussen op ongeveer twee derde.
  • BREAKING

  Koning Filip en koningin Mathilde testen opnieuw negatief en mogen uit quarantaine

  Koning Filip en koningin Mathilde hebben een tweede keer negatief getest op COVID-19. Vanaf dinsdag hervatten ze hun activiteiten, zo meldt het Paleis. Lees hier meer.

  Teller winkelvaccinaties in Brussel op 806

  Vorige week hebben 806 mensen in Brussel zich laten vaccineren in of vlakbij een winkel. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Brussel loopt achter op Vlaanderen en Wallonië op vlak van vaccinaties. Om de achterstand weg te werken, zijn er verschillende initiatieven genomen. Zo werd het mogelijk om zich te laten vaccineren met het vaccin van Johnson&Johnson bij verschillende winkels, zoals Primark, Action, Carrefour en Ikea. Dat gebeurt met vaccinatiebussen of op de winkelvloer zelf.

  Grote aantallen mensen zijn er niet op die mobiele vaccinatiecentra afgekomen. Op de eerste dag hadden 123 mensen zich voor vaccinatie gemeld bij Brusselse winkels, op het einde van de week waren het er dus 806. De winkelvaccinaties gaan normaal gezien nog de hele maand door. Of het project verder wordt uitgebreid, zal afhangen van hoe het de komende weken loopt, zegt topman Dominique Michel van handelsfederatie Comeos. "Er is alvast geen gebrek aan retailers die deze actie willen steunen. Maar het moet zin hebben", zegt hij. Michel hoopt dat gevaccineerden hun familie en vrienden zullen overtuigen ook nog de stap te zetten.

  Schooljaar begon met meer files dan in 2019

  Het effect van de coronacrisis op de Vlaamse snelwegen ebt verder weg. De files lijken zelfs helemaal terug: rond de start van het nieuwe schooljaar waren ze 14 procent zwaarder dan in een vergelijkbare periode in 2019, zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Het is de eerste keer sinds de start van de coronacrisis in maart vorig jaar dat het Verkeerscentrum buiten een vakantieperiode een hogere filezwaarte heeft vastgesteld dan in dezelfde week in het coronavrije jaar 2019.

  Van maandag 30 augustus tot en met vrijdag 3 september lag de filezwaarte op de Vlaamse snelwegen 14 procent hoger dan in dezelfde week in 2019. In de regio Antwerpen was dat 8 procent hoger, in de regio Brussel 2 procent hoger. Vooral donderdag en vrijdag sprongen eruit met fikse files.  Wel is er nog altijd 2,6 procent minder verkeer op de snelwegen dan toen: 4,2 procent minder autoverkeer, maar wel 1,6 procent meer vrachtverkeer. Dat er meer vrachtverkeer is, is al langer een trend.

  Het Verkeerscentrum gaat ervan uit dat eind september naar jaarlijkse gewoonte de filedruk gevoelig zal toenemen. Dan start het hoger onderwijs, zijn de meesten terug uit vakantie en kan ook het eerste herfstweer weer impact hebben op het verkeer. Een onzekere factor is wel telewerk: het is nog afwachten hoe sterk dat nog een impact zal hebben op het verkeer.

  Ook in de zomermaanden minder faillissementen in België

  In de maanden juli en augustus werden er door de Belgische ondernemingsrechtbanken 749 faillissementen uitgesproken. Dat waren er opvallend minder dan in 2020 (-22 procent) en zelfs in 2019 (-45 procent), zo blijkt uit de jongste cijfers van informatiebureau Graydon. Hiermee wordt de trend van de voorbije maanden bevestigd: al sinds de start van de coronapandemie blijft het aantal faillissementen beperkt.

  Over de eerste acht maanden van dit jaar waren er 4.038 faillissementsuitspraken. Dat is ruim een derde (-34,2 procent) minder dan in 2020. In vergelijking met 2019, toen er van corona nog geen sprake was, gaat het om meer dan een halvering (-54 procent). De daling is het grootst in Brussel (740 faillissementen of -39,2 procent, gevolgd door Vlaanderen (2.109 faillissement of -35,8 procent) en Wallonië (1.149 en -27,7 procent).

  Graydon ziet als belangrijkste oorzaak voor deze daling het feit dat de overheid tweemaal een wettelijk moratorium op faillissementen instelde. Schulden bij de fiscus of de RSZ geven tijdelijk geen aanleiding tot dagvaarding. Dat was voor de coronacrisis wel nog het geval. Daarnaast is er ook de hervorming van de procedure gerechtelijke organisatie en lopen er nog een aantal steunmaatregelen. Volgens Graydon zouden zonder die maatregelen ruim dubbel zoveel bedrijven in de problemen zijn geraakt tijdens de coronapandemie. Het blijft bang afwachten wat het effect van de afbouw van die maatregelen, en de oplopende inflatie, zullen betekenen voor de faillissementscijfers.

  Verpleegkundigen zenden "noodsignaal" uit in straten van Brussel

  Zowat 260 verpleegkundigen, volgens een schatting van de politie Brussel-Elsene, hebben betoogd in de straten van Brussel om de aandacht te vestigen op de benarde situatie van het verpleegkundig personeel. De verpleegkundigen verzamelden rond 11 uur aan het Europakruispunt, en trokken vervolgens richting Wetstraat. Voor de neutrale zone vormden ze een menselijke SOS. De noodoproep was bedoeld voor minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke. Een kleine delegatie werd ontvangen door een vertegenwoordiger van het kabinet. Iets na 14 uur werd de manifestatie ontbonden.

  De betoging was georganiseerd door Union4U, de Belgische autonome vakbond van beoefenaars van de verpleegkunde. De bedoeling van de betoging was om de verslechterende werkomstandigheden aan de kaak te stellen. De betogers willen dat het beroep aantrekkelijker wordt gemaakt om het hoofd te kunnen bieden aan de toegenomen druk op het personeel. Ook vragen de verpleegkundigen een herziening van het nieuwe loonsysteem, zodat het specialisaties en opleidingen erkent, om de kwaliteit van de zorg op lange termijn niet te schaden.

  EMA beoordeelt derde Pfizer-prik voor 16-plussers

  Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA onderzoekt of het al dan niet aangeraden is om zes maanden na de tweede dosis een derde zogenaamde boosterdosis van het Pfizer-vaccin toe te dienen aan iedereen ouder dan 16 jaar. De versnelde beoordeling zou in de komende weken al rond moeten zijn. Voor het onderzoek zal het EMA zich onder meer baseren op de resultaten van een nog lopende studie bij 300 volwassenen.

  Daarnaast zal het Europees Geneesmiddelenagentschap zich ook buigen over de kwestie of het aan te raden is om een derde dosis van een mRNA-vaccin (Pfizer of Moderna) toe te dienen aan mensen met een verzwakt immuunsysteem.België wachtte die beoordeling alvast niet af en zal vanaf volgende week onder meer patiënten met aangeboren afweerstoornissen, mensen met chronische nierdialyse en bepaalde HIV- en bloedkankerpatiënten uitnodigen voor een derde boosterdosis.
  • NB

  Steeds meer bedrijven waarschuwen voor lege rekken in Verenigd Koninkrijk: “Een perfecte storm”

  Steeds meer bedrijven in het Verenigd Koninkrijk waarschuwen voor lege rekken, als gevolg van een combinatie van de brexit en de coronacrisis die de bevoorrading bemoeilijkt. “Een perfecte storm”, luidt het bij de Britse zender BBC. Van varkensvlees tot wijn en matrassen, dat zijn de nieuwe tekorten waarmee de Britse consument nu rekening moet houden. Lees hier meer.

  Steeds meer bedrijven waarschuwen voor lege rekken in Verenigd Koninkrijk: “Een perfecte storm”
  • NB

  Twee derde van Vlaamse zorgvoorzieningen zullen vaccinatiegraad vrijwillig publiceren

  Meer dan 580 Vlaamse zorgvoorzieningen of twee derde van alle zorgvoorzieningen in Vlaanderen hebben zich opgegeven om nog deze maand vrijwillig de vaccinatiegraad in hun voorziening te publiceren. Dat meldt het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg. Lees hier meer.
  • NB

  Na de miskoop in Brugge: hoe herken je een goede CO2-meter? En hoeveel moet die kosten?

  In Brugge heeft het stadsbestuur 125 CO2-meters gekocht die volgens experts een totaal onbetrouwbare technologie gebruiken. Allicht zijn er nog veel meer van dat type in omloop, nu de meters verplicht zijn in de horeca, de fitness en het kapsalon. Maar hoe weet je of jij wél een goede hebt gekocht? En kun je ook zien of die bij de kapper betrouwbaar is? Lees het hier (+).

  Na de miskoop in Brugge: hoe herken je een goede CO2-meter? En hoeveel moet die kosten?
   

  Coronapas in steeds minder Franse winkelcentra verplicht

  Het aantal grote winkelcentra in Frankrijk dat onderworpen is aan de strenge regelgeving omtrent de coronapas wordt vanaf woensdag teruggebracht van 178 naar 64. Dat heeft minister van Economie Bruno Le Maire bekendgemaakt. Het besluit komt er door "de daling van de incidentie die in het hele land waarneembaar is", aldus een regeringsverklaring. "In de departementen waar de incidentie lager ligt dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners, zullen we de verplichting van de pass sanitaire afschaffen."

  De 64 winkelcentra groter dan 20.000 vierkante meter bevinden zich in negen departementen waar de incidentie nog boven de 200 besmettingen per 100.000 inwoners ligt. Het gaat om Var, Vaucluse, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Corse-du-Sud, Rhône en Seine-Saint-Denis.
  door Eline VandeGehuchte edited by Jef Van Hoofstat 9/6/2021 7:00:00 AM
  • NB

  Bruno kreeg twee dagen “te vroeg” corona: “Ik kan 1,5 jaar later nog altijd niet werken, en de overheid laat me in de steek”

  Op 18 maart van vorig jaar kreeg Bruno De Smet zware corona na een zakenmeeting. Anderhalf jaar later is de baas van een bedrijfje in artificiële intelligentie nog altijd niet in staat weer te werken. Sinds een half jaar krijgt hij 38 euro per dag invaliditeitsuitkering. En dat omdat hij ‘twee dagen te vroeg’ corona kreeg. Lees hier meer (+).

  Bruno kreeg twee dagen “te vroeg” corona: “Ik kan 1,5 jaar later nog altijd niet werken, en de overheid laat me in de steek”

  Nieuw-Zeeland heft lockdown bijna volledig op

  Nieuw-Zeeland heft de lockdown vanwege het coronavirus bijna volledig op. Alleen in Auckland, het epicentrum van de recentste uitbraak in het land, blijven de strenge maatregelen nog zeker een week van kracht. Voor drie miljoen Nieuw-Zeelanders is de oproep om thuis te blijven ingetrokken vanaf dinsdag. Vanaf donderdag gaan de scholen daar weer open. Er blijft nog wel een verplichting voor mondmaskers in openbare binnenruimtes en bijeenkomsten in gebouwen hebben een maximum van vijftig bezoekers. In Auckland moeten de twee miljoen inwoners nog wel thuisblijven, vanwege de uitbraak van de deltavariant.

  Premier Jacinda Ardern noemt het positief dat het aantal nieuwe besmettingen steeds lager wordt, maar ze zegt dat de deltavariant alles verandert. Daarom kunnen de maatregelen in Auckland nog niet versoepeld worden. "We hebben het zo goed gedaan door de uitbraak onder controle te krijgen. De restricties werken, maar het zit er nog niet op", aldus Ardern. Voor de recente uitbraak waren er zes maanden lang geen virusgevallen geweest in het land. Zaterdag overleed een 90-jarige vrouw aan Covid-19, het eerste slachtoffer in Nieuw-Zeeland sinds februari. Het dodental staat op 27.
  door Eline VandeGehuchte edited by Jef Van Hoofstat 9/6/2021 5:00:00 AM
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen