Aquino NBO

  Hoe heeft Trotta vernomen dat Silvio dood was?

  "Ik was in Antwerpen met enkele mensen iets aan het drinken aan een bar. Er kwam een man, Alex (die eerder bestolen was) die zei dat er een man neergeschoten was."
  Toen op 26 januari 2016 de politie aan uw deur stond, bent u gevlucht. Waarom?
  "Omdat ik bedreigingen heb gekregen van de heren hier en ik een revolver heb gekregen."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 3:36:36 PM
  U heeft gehoord wat Sandro heeft verteld over u. Hoe komt de familie Hamidovic in Maasmechelen terecht voor het huis van Silvio Aquino. De tip zou van u komen. Klopt dat?
  "Ik was niet bij hen."
  Was er een rekening te vereffenen met de Aquino's?
  "Nee."
  Heeft u vijanden?
  "Nu wel."
  U heeft geweigerd een polygraaftest te doen?
  "Ik vertrouw dat niet."
  De voorzitter vraagt Trotta of hij zelf nog iets wil toevoegen.
  "Ik wil alleen zeggen dat ik met de hele zaak niets te maken heb. We zullen verder zien tijdens het proces."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 3:36:43 PM

  De zitting is geheven

  De voorzitter eindigt daarmee een moeizame ondervraging van Martino Trotta.
  Morgen komen de mensen van de Federale gerechtelijke politie het onderzoek uitleggen vanuit hun expertise.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 3:39:09 PM

  De FGP (Federale Gerechtelijke Politie) gaat verder met de tijdslijn van de feiten, om de chronologie nogmaals duidelijk weer te geven

  Ze beginnen met hun tijdslijn in 2005, waar al inlichtingen gelinkt aan de feiten van 27 augustus 2015 zijn. Dan gaat het om een overval op een Duitse juwelier door onder andere Sandro Hamidovic. Die verliep volgens hetzelfde stramien als de mislukte ontvoering van Silvio Aquino: verkleed als politiemensen en met wagens om de juwelier klem te rijden.
  Daarna gaan ze verder met onder andere de kogelbrief die bij Silvio Aquino is achtergelaten. Volgens zijn familie was die brief van Martino Trotta. Ook de verschillende veroordelingen van de clan Hamidovic zijn opgenomen in de tijdslijn. 
  Begin en midden 2015 alle mogelijke contacten of ontmoetingen tussen Samson Hudorovich en Sandro Hamidovic en Martino Trotta in Antwerpen en ook Zutendaal (maart 2015). 
  Juni en juli 2015: Samson en Sandro bij de zendmast bij de woning van Silvio Aquino waargenomen. In juli is ook de Jaguar, gebruikt bij de feiten op 27/08/2015 gestolen. 
  Augustus 2015: Silvio en Silvia vertrekken op op 5 augustus op reis naar Italië. Dezelfde dag wordt ook de Opel Astra, gebruikt bij de feiten op 27/08/2015 gestolen. Op 6 augustus worden de LYCAMOBILE toestellen van de clan Hamidovic waargenomen bij de zendmast van de woning van Silvio Aquino. Verder voegt de FGP nog de verdere telefoniegegevens van alle beschuldigden  toe aan de tijdslijn. Deze gegevens worden gebruikt om hun locatie op en rond de feiten weer te geven. Er is ook gebruik gemaakt van 1 op 1 gsm's, waaraan geen identiteit gekoppeld kan worden, maar waar de politie op basis van de rest van het onderzoek wel beklaagden aan linkt.
  Op 25 augustus worden Bosko, Dragisa en Nebusha aan een zendmast in Borgerhout gelinkt. Sandro en Samson waren daar al eerder te vinden. Die dag overleed ook Zoran Hamidovic ook, broer van Dragisa, Sandro en Bosko. Op de begrafenis een dag later (26 augustus) zou niemand van hen aanwezig zijn. Die avond worden 4 LYCAMOBILE toestellen wel waargenomen in Maasmechelen. 
  27 augustus vroeg in de ochtend bevinden 4 LYCAMOBILE toestellen zich al in Maasmechelen. In de voormiddag was broer Raf nog bij Silvio thuis. Net voor de middag vertrekken SIlvio en zijn vrouw Silvia naar Antonetta Aquino. De feiten daarna zijn al meermaals aan bod gekomen: bij vertrek wordt de Renault van Silvio achtervolgd, nadien op de Sint-Hubertuslaan klemgereden, en niet veel later wordt Silvio doodgeschoten. 
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 7:16:20 AM

  De complexiteit van het onderzoek: "De Aquino's geloofden niet echt in de politie en voerden hun eigen onderzoek"

  Na aanvraag bij de personeelsdienst is duidelijk dat in totaal 29 personen van de FGP een jaar lang enkel aan dit onderzoek hebben gewerkt. In totaal zijn er 47.500 uren in het onderzoek gestoken. Daarna gaat commissaris Vanoirbeek verder over het grote aantal beschuldigden, de burgerlijke partijen, het internationale karakter van de feiten, ... Om maar aan te geven dat het een erg moeizaam te voeren onderzoek was. 
  Hij benadrukt nogmaals dat het telefonie-onderzoek enorm belangrijk was. Dat het "enorme capaciteiten opslorpt" en niet zo simpel is als het lijkt. 
  De 'wie is wie' was ook erg ingewikkeld. Binnen de clan Hamidovic bijvoorbeeld, was het al niet helemaal duidelijk wat de familiebanden zijn. Ook de verschillende aliassen van de beschuldigden maakten het onderzoek complex. De verdachten waren bij de verhoren ook erg zwijgzaam, wat hun recht is, benadrukt de commissaris van de FGP. Ook andere familieleden werkten niet altijd even goed mee.  Er zijn ook nog altijd hiaten in het onderzoek. Zo zijn zowel de gebruikte Jaguar, de LYCAMOBILE toestellen en de pistolen niet teruggevonden. 
  Onderzoek bemoeilijkt door de Aquino's
  De entourage van de slachtoffers heeft het onderzoek ook bemoeilijkt. Vanoirbeek haalt het parallel onderzoek dat de entourage van de Aquino's heeft gevoerd in het mortuarium van het UZ Leuven aan als voorbeeld. Met een list zijn 3 personen in het mortuarium geraakt waar het lichaam van Samson Hudorovich lag opgeborgen. Daarnaast zijn ook gsm's van de Aquino's uitgelezen. Daarop zijn foto's van het lichaam van Samson gevonden. Er waren ook foto's van camerabeelden in Opglabbeek waarop de gestolen Jaguar te zien is. De commissaris geeft aan dat de entourage bij huiszoekingen daar ook hun groot ongenoegen over liet blijken. Vanoirbeek: "De Aquino's geloofden niet echt in het politieonderzoek en voerden hun eigen onderzoek."
  Bedreigingen 
  Door verschillende bedreigingen aan het adres van de beschuldigden, moesten die beveiligd worden en vervoerd met speciale transporten. In de gevangenis Leuven-hulp is op de muur van een gevangenis ook de tekst "Trotta Martino, smeerlap, je moet sterven" gevonden. Ook de dochter van Martino Trotta kreeg onder andere via sociale media bedreigingen van de familie Aquino. Ook in 2020 maakte Martino Trotta nog melding van bedreigingen aan de politie. Ook de familie Hamidovic voelde zich bedreigd. 
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 8:10:23 AM

  Korte schorsing voor het laatste hoofdstuk dat de FGP nog moet voorstellen

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 8:39:57 AM

  Zitting hervat: eerste commissaris van FGP Limburg en case officer Dimitri Kun geeft laatste overzicht feiten augustus 2015 en andere gelinkte zaken

  Commissaris Kun geeft nogmaals een overzicht van de feiten en de beschuldigden.
  Bij Martino Trotta geeft hij ook een kogelbrief die bij Silvio Aquino in de bus is gestoken in 2010 aan: "Trotta zegt hier niets mee te maken gehad te hebben en dat het om betaalde verklaringen via de Aquino's gaat." Ook de in Opglabbeek gevonden gsm op 27/08/2015 met het oproepnummer onder "M", plaatst de FGP bij Trotta. Maar Kun geeft hier wel duidelijk aan dat in het onderzoek nooit is aangetoond dat die "M" voor Martino staat en dat het om eender wie kan gaan. 
  Bij de verhoren van Dragisa Hamidovic verwijst Kun naar het feit dat 30 tot 40 procent van de buit die ze wilden binnenhalen met de ontvoering van Silvio Aquino, naar de tipgever zou gaan.
  Sandro Hamidovic zegt Trotta ontmoet te hebben, maar het ging nooit over SIlvio Aquino. Na het onderduiken in Frankrijk (1 september 2015) had hij ook nog contact met Trotta, verklaart hij, ook al heeft het onderzoek dat niet aan kunnen tonen. 
  Verder herneemt Kun alle gegevens die eerder al aan bod kwamen over de andere beschuldigden, aangetroffen sporen en gegeven verklaringen.
  Voorzitter Jo Daenen: "Ik had aanvankelijk mijn bedenkingen bij de erg uitgebreide powerpointpresentatie. Maar dat is zeer gestructureerd en overzichtelijk gebracht. Mensen van de jury, u bent van vandaag op morgen tot rechter gepromoveerd en krijgt een onderzoek gepresenteerd. Het was een gigantische uitdaging voor de mensen van de FGP die voor u (de jury, red.) duidelijk was. Ik denk dat men daar in geslaagd is."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 9:04:09 AM

  Na de uitgebreide samenvatting van de politie gaat de assisenvoorzitter over tot vragen van de advocaten over de tijdslijn 

  Een van de vragen komt van meester Lorenzetti (advocaat Nebusha Pavlovic) en gaat over het verschil van de ondervraging van de clan Hamidovic met dat van andere beschuldigden in andere zaken. Kun: "We hebben de verhoren in de gevangenis zelf gedaan, buiten dat van meneer Nebusha. Anders was er een gevangenentransport nodig. Ik kan me inbeelden dat dat indringend is voor de gevangenen, want ze krijgen bijvoorbeeld een kogelvrij vest aan. Tijdens een van de verhoren is meneer Sandro zo ook ziek geworden en is naar het UZ Leuven gebracht. Maar dit was altijd met de 'worst case' in gedachte." Meester Houbrechts haalt aan dat ook zijn cliënt, Dragisa Hamidovic met speciaal beveiligd vervoer is verplaatst.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 10:30:38 AM

  De voorzitter vraagt aan Dimitri Kun om als case officer steeds beschikbaar te zijn bij het proces

  Dimitri Kun: "We zorgen dat de nodige ondersteuning van de FGP er gedurende het hele proces aanwezig zal zijn." De FGP haalt ook aan dat ze een algemeen beeld van de Roma gemeenschap hebben gemaakt op vraag van de advocaat-generaal en wil dat in het kader van de moraliteiten ook brengen.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 10:59:22 AM

  De zitting is geschorst tot 14.15 uur

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 10:59:32 AM

  De zitting wordt hervat met de getuigenis van de onderzoeksrechter: "Ik herinner me de woorden 'Silvio Aquino is doodgeschoten'"

  Onderzoeksrechter Dirk Meesen licht eerst zijn taak toe: "Ik voer een onderzoek om genoeg bewijsmateriaal a charge en a décharge te verzamelen. Ik ben onpartijdig in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie. Wij kunnen een huiszoeking vragen of een persoon laten aanhouden. Ook lijkschouwingen, daar dient een onderzoeksrechter de beslissing toe te nemen."
  "Ik herinner me de woorden 'Silvio Aquino is doodgeschoten'. Ik kende hem toen ook van het grote onderzoek dat in Hasselt tegen hem liep, maar heb er zelf nooit een zaak over gehad. In dat licht kan het dat je mogelijk veel vijanden hebt die in veel windrichtingen gezocht moeten worden. We wisten toen dus al wel dat het een moeilijk onderzoek ging worden. Toen is er direct met de politie getelefoneerd. Er kan ook veel bewijsmateriaal verdwijnen, dus hebben we direct een huiszoekingsbevel uitgeschreven bij Silvio Aquino. De federale politie was al volop bezig met het onderzoek, zoals ondervragingen en de lijkschouwing. Ik heb dan ook een ballistische expert gevorderd."

   
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 12:14:58 PM

  Waarom geen fysieke reconstructie?

  Assisenvoorzitter: We hebben de afgelopen 4,5 dagen een samenvatting van het onderzoek gekregen, dat moet dus niet opnieuw. Waarom is in dit dossier geopteerd voor een digitale wedersamenstelling en geen fysieke?
  Onderzoeksrechter: "Initieel wilden we een fysieke reconstructie, maar na een veiligheidsanalyse hebben we besloten dat niet te doen. Ik kon dan ook geen cavalier seul spelen en het wel vorderen. Op dat moment ontkenden de verdachten de feiten. Je kan dan hen de rol laten spelen van de persoon die ze misschien zouden zijn, maar daar heb je niet per se weinig aan. Bij een digitale reconstructie is iedereen uitgenodigd, kon iedereen opmerkingen maken, waar dan rekening mee werd gehouden."
  U heeft ook de beschuldigden persoonlijk gehoord. Van de vijfde, Dragisa nie, want toen was uw taak afgesloten. Op die verhoren is weinig gezegd, is dat een goeie samenvatting?
  "Ja. Die verhoren zijn ook opgenomen. Sandro zei zo bijvoorbeeld wel in zijn verhoor 'my baby, my baby', dus dat was wel opmerkelijk. Dat kwam zeer emotioneel over."
   Over het bewijsmateriaal
  "Het voordeel was dat de daders precies in paniek waren. Ze lieten een gestolen wagen achter en in Nederland een van de mogelijke daders. Er was een gsm verloren, kogelhulzen, noem maar op. Dat was een massa bewijsmateriaal, een voordeel dus."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 12:32:39 PM

  "Ik was verwonderd dat ze zo snel gepakt waren, want in het zigeunermilieu kan je makkelijk verdwijnen"

  Voorzitter: Een buitenstaander kan kritiek hebben dat het zo lang geduurd heeft. Is het dossier altijd in evolutie geweest of heeft het stilgestaan?

  "Het was continu in beweging. Vaak waren er stukken vanuit het buitenland die niet binnen waren, dan lag het eventjes stil, maar buiten onze wil. We hebben ook bijvoorbeeld in het buitenland rondgevraagd of Sandro Hamidovic een expert was in het kraken van kluizen, wat dan niet bleek te zijn."

  Na uw onderzoek zijn er nog elementen naar boven gekomen, zoals de uitlevering van Dragisa en de nieuwe verklaringen daarop volgend. Dat was niet onder uw leiding?
  "Het moment dat de zaak naar het parket generaal werd verzonden, was Dragisa nog voortvluchtig. Ik was wel verwonderd dat men de andere beschuldigden zo snel gevat hebben. In het zigeunermilieu kan men snel en makkelijk verdwijnen. Ik dacht dus dat ze verdwenen waren en we ze jaren niet terug zouden zien."
  Is dit onderzoek het grootste of een van de grootste die je al gehad hebt?
  Meesen: "Wel het grootste, niet het moeilijkste. Want er was veel bewijsmateriaal. achtergelaten."
   
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 12:45:04 PM

  Wat heeft dit onderzoek gekost? Meer dan 360.000 euro

  De advocaten krijgen nog de kans vragen te stellen aan onderzoeksrechter D. Meesen.
  Polygraaftest
  Meester De Béco (advocaat van Sandro H.): Eén vraag over de polygraaftest. In welke omstandigheden wordt die uitgevoerd en wat is de bewijswaarde?
  "In alle jaren heb ik veel van die testen gedaan en het resultaat was altijd wat je kan verwachten. In dit onderzoek was het nooit op mijn uitdrukkelijke vraag. Dat doe ik meestal in moeilijke zaken. Soms vragen verdachten er zelf ook naar. Sommige onderzoeksrechters zijn er volledig tegen gekant weet ik. Je zal wel nooit veroordeeld worden enkel en alleen door de polygraaftest, het kan enkel in het grotere plaatje genomen worden."
  Meester Smet (Trotta): Heeft meneer Trotta de zaak doen vertragen?
  "De polygraaftest heeft hij geweigerd, maar verder heeft hij de zaak niet vertraagd nee.
  Advocaat-generaal Boyen: Onderzoeken kosten veel geld en manuren (meer dan 47.5000 uren, red.) Wat waren die kosten?
  "360.000 euro heb ik gehoord."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/16/2022 12:52:54 PM

  Getuigenis van Silvia Liskova, de weduwe van Silvio Aquino

  Assisenvoorzitter: U weet dat u zo goed als mogelijk de waarheid moet zeggen. U moet proberen wat u heeft gehoord opzij te schuiven en uit herinnering de waarheid te zeggen. Het is een misdrijf als u niet de waarheid zegt. Dat gaat van 5 tot 10 jaar opsluiting.
  Hoe was uw relatie met Silvio?
  Silvia Liskova"Die relatie was goed. Zoals overal wat problemen met goede en slechte tijden."
  Was het voor u duidelijk dat Silvio zich bezig hield met drugs?
  "In het begin niet, maar doorheen de relatie wel."
  Er zou een periode zijn geweest dat hij onderdook in Amsterdam.
  "Dat was een drie jaar dat ik elke week met de kinderen naar hem toe moest. In Amsterdam ben ik Martino Trotta ooit tegengekomen. Ik was op een straat bij de winkels en ik denk dat ik met mijn dochter daar was en plots was Martino daar. Ik ken hem van toen ik in Maasmechelen was, we gingen in zijn restaurant eten."
  Wat zei hij?
  "Hij vroeg waar Silvio was, want hij had hem dringend nodig. Het was voor 2012 ergens."
  Het proces van de drugshandel, dat begon zijn en uw leven te beheersen?
  "Silvio was wel bezorgd en voelde zich verantwoordelijk wat er gebeurd was. Hij wilde dat niemand te grote straffen kreeg. Hij was altijd met die zaak bezig."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 12:53:50 PM
  Begin 2015 zijn jullie naar Italië op reis geweest. Dat was last minute?
  Silvia: "Hij wou niet gaan, maar ik heb hem overtuigd omdat de rest al daar was. Dat was enkele dagen ervoor maar besloten."
  Enkele dagen voor 27 augustus 2015 is Silvio naar de Ardennen geweest met ene Percy, wie was dat?
  "Ik kende hem niet. Plots was hij ermee terug uit Amsterdam. Hij had hem leren kennen in een sportschool. Hij was ook heel spiritueel en SIlvio wou dat Percy hem reinigde, zodat de zaak in Hasselt goed zou komen. Hij is ook thuis gekomen om het huis te reinigen. Ik geloofde daar niet zo in."
  Silvio was erg gelovig en wou altijd kerken bezoeken?
  "In elke stad waar we waren, moest Silvio naar een kerk."
  Op de dag van de feiten. Het bezoek aan Antonetta, dat was niet gepland?
  "Nee. Ik had het gezegd dat we er lang niet waren geweest. Een paar dagen ervoor was de kleindochter nog bij ons blijven slapen en ze was een teddybeer vergeten. Daar zijn we dan voor gegaan."
  Wat had SIlvio die dag te doen?
  "Hij had een briefje gekregen, dat weet ik niet meer. Op het terras belde hij en toen hij binnenkwam zei hij nog niet te weten wie het was. Dat was het laatste telefoontje voor we vertrokken."
  De dagen voordien had je al een Opel of Jaguar gezien?
  "Ja de avond ervoor. De Opel. Op de Oude Baan was ik mijn zoon die een slaapfeestje had een slaapzak gaan brengen, maar toen zag ik er geen erg in."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 1:06:26 PM

  Silvia over de feiten: "Ik zag een film voor me, dat ik was vastgebonden op een stoel, wat zou er met mijn kinderen gebeuren?"

  Jullie reden dan weg en in de bocht naar links waar de bossen zijn. Probeer het nog eens te vertellen.

  Silvia: "Op een keer zie ik een Opel Astra ons inhalen. Aan de bestuurderskant was een man met zwarte handschoen die zijn hand opstak. Ik of mijn man zei dat het BOB was, 'wat moeten die hebben?' Er kwamen dan mannen naar ons langs twee kanten. De deuren gingen open. Ik weet niet meer of Silvio zelf is uitgestapt, maar mij hebben ze uit de wagen getrokken. Ik weet het niet meer precies. De man die me uit de wagen haalde, heeft me meegenomen en daar zag ik nog een auto. Ze hebben me dan naar de andere kant van de straat genomen terwijl de anderen met SIlvio bezig waren. Toen ik hen zag vechten met Silvio kreeg ik een slag op mijn hoofd."

  Is het van de man die u vast had dat u een slag kreeg? Was er nog een man?

  "Dat weet ik niet meer. Het was wel zeker een pistool waar ik mee geslagen werd."

  Had u het gevoel dat men u wou mee nemen?

  "Toen de man me sloeg riep Silvio in de verte nog 'klote, dat is geen politie", toen ik wou gaan lopen, sleurde de man mij naar de Jaguar. Toen ik met hen vocht, viel ik op de grond. De man wou mij toen de Jaguar intrekken. Ik zag een film voor me, dat ik was vastgebonden op een stoel. Ik dacht wat nu met mijn kinderen. Toen kreeg ik een kracht en gaf ik hem een stamp. Toen ben ik gaan lopen."

  Schoten

  Wanneer heb je het schot gehoord?

  "Nadat ik de man heb kunnen stampen."

  Heb je in de vlucht snel schoten gehoord?

  "Ik hoorde de hele tijd schoten. Ik heb niet omgekeken. Ik was te bang om zelfs te kijken."

  Je zou gezien hebben dat Silvio zijn manbag weggooide.

  "Ik heb het zien vliegen. Maar ik weet niet hoe ver hij was."

  Je hebt ook gezegd dat iemand riep 'auto, auto', op welk moment was dat?

  "Dat was toen ik de weg aan het oversteken was en aan de rand van het bos kwam."

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/16/2022 1:14:52 PM
  Silvia: "Bij de vrouw in de woning heb ik gehoord dat Silvio overleden was. Ik heb Antonetta kunnen bellen met de telefoon van de mevrouw daar. Zij is dan aangekomen en heeft gezegd wat met Silvio is gebeurd."
  De brief voor Silvio die ochtend heeft u niet gelezen?
  "Er stond iets in de trend van 'Ik kan u helpen met alle problemen. Dat was ondertekend door 'Patje'."
  De horloge van Silvio, die had hij altijd aan?
  "Ja, de laatste tijd altijd. Er waren ook twee hangertjes die hij bij zich had. Dat was Sint-Fransiscus en een kruisje."
  U heeft ook de beelden van Roermond gezien, bij de ambulance. Daar heeft u aan de hand van het postuur de mensen herkend.
  "Ja, hoe ze daar stonden en deden, dat herkende ik."
  De familiefoto op vakantie. U zei dat die de eerste of tweede dag van vakantie (start 5 augustus, red.) is genomen. Dat was een open foto?
  "Ik heb zelf geen Facebook, dus weet niet hoe dat werkt."
  Liet Silvio ooit blijken dat hij niet op zijn gemak was?
  "Nee. Hij had geen vijanden voor zover ik weet."
  Hoe was de relatie tussen Silvio en Martino Trotta?
  "Toen het restaurant gesloten was, was Silvio ook net op de vlucht denk ik."

  Kogelbrief

  Voorzitter: wie heeft de envelop met kogels uit jullie brievenbus gehaald?
  "Dat weet ik niet meer. Ik heb 'm wel open gemaakt. Ik denk dat er de naam 'Silvio' stond. Er zaten twee kogels in. Ik had me verschrokken toen."
  Wat doe je dan?
  "Ik weet het niet meer."
  Er waren bewakingscamera's. Wou je niet weten wie daarop stond?
  "Ik weet niet of Silvio er al was toen ik de beelden heb bekeken. Er kwam een grijze Mercedes sportwagen. Daar stapt een jongen met staartje uit en die steekt de brief in de brievenbus."
  Herkende iemand die persoon op de beelden?
  "De hele familie heeft gekeken en iemand kende de jongen. Ze zijn daarheen gegaan en die zei dat het van Martino ingestoken moest worden. Daarna was het voor mij afgesloten."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 1:27:25 PM

  Silvia: "De kinderen hebben het nog altijd moeilijk"

  Hoe gaat het nu met de kinderen?
  "Ze hebben het heel moeilijk. Mijn dochter gaat nog altijd naar een psycholoog. Mijn zoon praat er met niemand over. Niet met mij, niet met de familie, niet met de psycholoog. Ik ging in het begin naar een psycholoog om de trauma's te verwerken. In november 2015 is mijn zoon ziek geworden, dus ging alle aandacht naar hem."
  Wat voor papa was Silvio?
  "Het was hun beste vriend, hun maatje, maar hij had ook autoriteit."
  Hoe was Silvio?
  "Hij probeerde altijd alles op te lossen."
  U wou naar Slovakije?
  "Ik heb daar nu nog een koeriersbedrijf en ik wou naar daar. Maar toen de feiten met Silvio gebeurden, waren we bang over wie die mensen waren en wat ze wilden hebben. Toen wou ik voorgoed naar Slowakije, maar kreeg mijn zoon kanker. En hij kreeg hier zijn behandeling.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 1:31:27 PM

  Vragen van de advocaat-generaal aan Silvia: "Soms is die angst er nog, maar ik probeer er niet aan te denken"

  Patrick Boyen: In een verhoor over de Opel Astra wou u nog een bedenking toevoegen. U zei: 'De mensen die Silvio kennen, wisten dat hij altijd in gedachte had dat mensen van de BOB in zo een auto zouden rijden
  "Dat heb ik bevestigd ja."
  Heeft u een mening over wie de opdracht gegeven heeft tot wat u ondergaan heeft?
  "Nee, dat kan ik niet zeggen."
  Bij geweldsdelicten is het probleem als in een film, alles gaat snel en u was gefocust op zelfbehoud en u dacht aan de kinderen.
  "Ik stelde me ook voor dat ik ergens was vastgebonden, en dan kreeg ik kracht en ben ik beginnen vechten."
  Over het verhoor op 27 augustus bij de politie na uw ziekenhuisbezoek: u beschrijft daar de dader die u uit de auto haalde. Waarom 1 meter 75?
  "Omdat ik dat ook ben en toen hij voor me stond aan de Jaguar, waren we even groot."
  Dames en heren van de jury, de daders die niet wilden meewerken aan een opmeting, we weten wie de grootste is, dat is Samson. De tweede grootste is Nebusha, 1 meter 74. Dragisa is 1 meter 69. Mag ik dan afleiden dat het de ene of de andere dader is?
  "Ja, dat kan."
  U woont in een doodlopende straat. Daar valt op als er vreemde auto's staan zei u ooit?
  "Er zijn maar zes huizen, dus het zijn altijd dezelfde auto's. Auto's die er niet hoorden, merkten we direct op."
  U zei de mensen niet te kennen, maar wel dat 'ze zoiets nog gedaan zouden hebben'
  "Klopt. Ik had de indruk dat ze het nog ooit gedaan hadden."
  Indertijd volgde u therapie om uw angst te overwinnen. U heeft die toengeparkeerd voor de zorg van uw zoon. Is die angst er nog?
  "Soms is die angst er nog, maar ik probeer er niet aan te denken."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 1:40:00 PM

  Meester De Béco (advocaat Sandro H.) spreekt namens de gehele verdediging dat ze de moed van mevrouw Liskova tijdens het proces en de feiten van 27 augustus 2015 bewonderen. Daarna vraagt hij naar de chronologie van de feiten die ze in 2015 heeft verklaard, maar Silvia zegt zich dat nu niet meer te herinneren.

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 1:56:05 PM

  "Silvio was een familiemens, hij had een hart van goud"

  Philip Daeninck: Je zegt gevochten te hebben als een leeuwin en aan de kinderen gedacht te hebben. Ook een van de beschuldigden bevestigde dat u zo hard gevochten had. U bent de aangewezen persoon om aan te geven wie SIlvio was. Hoe was hij?
  "Hij was sowieso een familiemens. Hij zorgde voor iedereen en wou dat iedereen het goed had.
  Ook op de begrafenis was veel volk. Het ging na jullie ontmoeting ook direct goed en zijn snel getrouwd. 
  "We waren altijd samen .We deden alles samen. Hij was heel vriendelijk, hij had een hart van goud."
  2015 was een vreselijk jaar voor u met de feiten en de ziekte van uw zoon. Hoe kijkt u daar nu op terug?
  "Ik denk nog elke dag aan Silvio terug. Aan de feiten probeer ik niet te denken."
  De voorzitter schorst de zitting voor een pauze.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Karen Haesendonckx 5/16/2022 2:01:39 PM

  Nebusha, Dragisa en Sandro richten zich tot Silvia: "Ik weet wat voor pijn u voelt" 

  Nebusha Pavlovic en Dragisa Hamidovic zeggen beide dat ze vanuit het diepste van hun hart hun excuses aanbieden. Dragisa vraagt haar daarnaast nog iets: Over de slag op uw hoofd. Zou het volgens u kunnen dat Nebusha die slag heeft toegediend, want ik was het niet.
  Silvia: "Dat weet ik niet."
  Sandro Hamidovic: Ook langs mijn kant de diepste excuses, want ik weet wat voor pijn u voelt. Ik heb mijn zoon op diezelfde dag verloren. Het had nooit mogen plaatsvinden. Het was een lotsbestemming voor allebei op die dag. Ik bied mijn excuses aan, ook aan de kinderen nu ik heb gehoord wat met hen gebeurd is.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/16/2022 2:08:02 PM

  Getuigenis van persoon die Silvia Liskova opving: "Ze zakte in elkaar en was in paniek"

  Nadat Silvia Liskova de bossen ingevlucht was in Opglabbeek, belde ze bij het eerste het beste huis dat ze tegenkwam aan. Eerder op het proces werd al de geluidsband van de  eerste noodoproep afgespeeld die de getuige deed nadat ze Silvia had binnengelaten. Daarop was te horen dat Silvia in alle staten was en er gehavend uitzag.
  Wat gebeurde er die dag?
  "Ik was met de kindjes aan het eten. En ineens belt er iemand heel hard aan de deur. Ik doe open en mevrouw valt binnen en is in paniek met een warrig verhaal. Ze was angstig en zakte direct in elkaar op de grond. Ik hoorde iets over een tegengehouden auto met gemaskerde mannen. Ik geloofde het niet direct en heb de kindjes naar de buren gebracht omdat ik het niet vertrouwde. In Opglabbeek gebeuren nooit zo een zaken."
  In eerste instantie denk je ook aan de kinderen?
  "Ik dacht dat er iets anders ging gebeuren, dat zij als afleiding diende, want ik kon de serieuze feiten die ze vertelde niet geloven."
  Had u het gevoel dat de hulpdiensten er snel waren?
  "Toen ze terug belden, begreep ik dat er iets aan de hand was, dus dat ze daar eerst moesten handelen. Het leek wel lang te duren."
  Het lijkt op een futiliteit, maar het is belangrijk omdat u de eerste persoon bent die Silvia heeft gezien na de feiten.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/16/2022 2:34:36 PM

  Weduwe Silvia: “Tijdens mijn vlucht hoorde ik de hele tijd schoten, ik was te bang om om te kijken”

  Moedig kwam kroongetuige Silvia Liskova, die vandaag 50 jaar wordt, maandagmiddag vertellen over de liquidatie van haar man Silvio Aquino. Zelf kon ze ternauwernood ontsnappen toen de daders haar met de haren in een Jaguar probeerden te slepen. “Ik zag me al ergens vastgebonden op een stoel zitten. Meteen dacht ik aan mijn kinderen en kreeg een enorme kracht.” Lees meer.

   
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/16/2022 2:52:26 PM

  Emotionele getuigenis van Silvio's zus Antonetta: "Mijn broer heeft iedereen geholpen, die kan geen vijanden hebben"

  Silvio en Silvia gingen op de middag van 27 augustus 2015 op bezoek om te eten. Nadat ze daar vertrokken na 12 uur 's middags, werden ze niet veel later op de Sint-Hubertuslaan klemgereden en zou Silvio doodgeschoten worden.
  Haar man, Guido-Raffaele kan wegens ziekte niet aanwezig zijn. 
  Voorzitter Jo Daenen benadrukt opnieuw dat ze objectief moet spreken, ongeacht wat ze van de beschuldigden denkt. 
  U bent degene die Silvio mee heeft opgevoed. Van alle broers had je met hem de beste band?
  "Ja. We zagen mekaar heel vaak. Ik ging wel minder naar hem."
  Het bezoek op 27 augustus was onverwacht?
  "Ja, maar omdat ik veel voor de kleinkinderen zorgde, was ik vaak thuis. Hij heeft ook nog met mijn kleinkind gespeeld en wou hem misschien mee naar huis nemen. Maar Silvio zei dat het niet ging, hij kwam hem morgen wel halen."
  Weet jij of Silvio vijanden had?
  "Nee, maar hij zou het me zeker zeggen. Ik weet enkel dat bij mijn zus een home invasion was, en toen had hij gezegd dat het Martino was geweest."
  Wanneer heb je de camera's laten plaatsen?
  "Er zijn auto's gestolen. Ze hadden de draad met de buren doorgeknipt. Dat was een jaar voor ze bij mijn zus hebben ingebroken."
  Had Silvio ooit een vuurwapen?
  "Bij mij bracht hij niks omdat ik de kleinkinderen had, maar ik heb hem sowieso nooit met een wapen gezien."
  De feiten bij uw zus Lucia. Wat was uw idee daarvan?
  "Wie zijn die vijanden. We hebben er nooit gehad. Mijn broer heeft iedereen geholpen, die kan geen vijanden hebben. Misschien Martino Trotta."
  Waarom zou Martino Trotta het gedaan hebben?
  "Misschien omdat hij in problemen had en mijn broers hem niet wilden helpen."

   
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 2:54:04 PM

  Antonetta Aquino getuigt over nooit aangegeven home invasion: "Ineens zie ik iemand voor me met bivakmuts"

  Advocaat-generaal Boyen vraagt naar haar mening dat Martino Trotta de opdrachtgever zou zijn. Bij een afluistering heeft Trotta gepraat over twee home invasion. Naast die van Lucia nog iemand.
  "Ik kan niet veel vertellen. Want ik heb schrik van die daar (wijst naar Martino Trotta, red.). Ik ga niks meer zeggen. Hij heeft bij mij thuis mijn dochter geslagen. Het waren ook gemaskerde mannen.
  Waarom heeft u nooit aangifte gedaan?
  "Omdat ik bang was. Het was 8 juni 2013. Mijn broers waren al opgepakt. Ik was Silvio gaan bezoeken, was daar weggegaan en toen ik thuis kwam was mijn schoonzoon daar, zijn zoon lag in het bedje. Mijn schoonzoon moest zijn dochter nog halen. Ik kwam binnen en de schoonzoon wil dan vertrekken. Maar ik hoor niemand de deur sluiten en dan zie ik ineens iemand voor me met handschoenen en een bivakmuts. Een struise man, zwarte ogen. Ik dacht dat het mijn broer Manu was, maar toen zij die man 'houd uw mond toe' in het Italiaans. Een man had mijn man vast, een andere mijn schoonzoon."

  Advocaat De Béco komt even tussen en vraagt om deze feiten te acteren. Advocaat-generaal Boyen gaat in debat met de advocaat over zijn verzoek. De voorzitter stelt verder te luisteren naar Antonetta Aquino.

  "Ik moet me rustig houden, dacht ik, anders maakt die iedereen kapot. Mijn man en schoonzoon heb ik niet meer gezien, ze waren bezig met mij. Ze lieten me op zetel zitten en we mochten niet bewegen. Een man zei in het Italiaans: 'De mevrouw met de rolex, gaat het goed met jullie, met al dat geld?' Dan was er nog de persoon die mijn man vast had, die mijn schoonzoon vast had en een op uitkijk. Ze waren dus met vier."

  Wat hebben ze gestolen?

  "Mijn Rolex, dan ook mijn ketting. Maar die heb ik teruggevraagd. Ze hebben dan ook alles teruggegeven. Ze wilden wel de auto meenemen, maar kregen die niet gedraaid, dus hebben ze de banden kapot gestoken en binnenin schade aangericht."
  Hoeveel geld is verdwenen?
  "Dat weet ik niet meer."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Karen Haesendonckx 5/16/2022 2:58:47 PM

  "Silvio zei dat hij dit zou oplossen, hij zou er wel achter komen wie bij mij thuis was geweest"

  Advocaat-generaal Boyen gelooft niet dat ze geen idee heeft om hoeveel geld het gaat. Ze herhaalt dat ze dit niet meer weet. Daarnaast bevraagt hij haar ook naar de problemen van de Aquino's met Martino Trotta.
  "De problemen zijn dat hij failliet is gegaan met het restaurant en hij wou geld. Meer weet ik daar niet van."
  Meester Tim Smet bevraagt Antonetta Aquino: U wees niet naar mijn cliënt, Martino Trotta?
  "Nee, naar (ze wijst naar Nebusha Pavlovic en Sandro Hamidovic)."
  Meester De Béco (advocaat van Sandro H.): Ze weet niet wat er bij aangifte van de wagen is gezegd, noch hoeveel geld er gestolen is?
  "Mijn man is naar de politie gegaan, daarna hebben we er niet meer over gesproken."
  Waarom heeft u na zeven jaar onderzoek dit nooit aangegeven?
  "Silvio zei tegen mij dat hij dit zelf zou oplossen en ik niks moest zeggen. 'Ik kom er wel achter wie bij u thuis is geweest.'"
  Meester Gillis (advocaat Nebusha P.): Op basis waarvan is onze cliënt in 2013 herkend? 
  De voorzitter vraagt hetzelfde aan Antonetta.
  "De blik in de ogen was hetzelfde. Het waren mutsen waar alleen de ogen open waren."
  Meester Gillis zegt volledig uit de lucht te vallen.
  Patrick Boyen: Heeft u hier ooit over gesproken met Martino Trotta?
  "Silvio is wel een keer met Martino op mijn terras gekomen om te praten."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Karen Haesendonckx 5/16/2022 3:18:10 PM

  Sandro Hamidovic wil een vraag stellen: "We weten wie de familie Aquino is. Werken zij in een bakkerij of slagerij? We weten welk werk ze gedaan hebben. Alles wat wij gedaan hebben, heb ik toegegeven. Maar dit heb ik niet gedaan."

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 3:22:35 PM

  De voorzitter bevraagt Martino Trotta over de home invasion bij Antonetta Aquino

  U heeft verteld dat er wel geld gestolen zou zijn bij Antonetta, hoe weet u dat?
  "Waar halen jullie die info?"
  Dat komt van een microfoon die een gesprek met u heeft opgenomen
  "De mensen praten, wat weet ik ervan."
  Moeten we het fragment laten horen?
  "Nee daar heb ik geen zin in, ik wil dit proces gewoon verderzetten."
  Martino Trotta zegt niets te weten.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 3:24:55 PM

  Assisenvoorzitter: We hebben alle getuigen gehoord en we schorsen de zitting

  De volgende live verslaggeving is voorzien op maandag 23 mei. Je kan het hele proces wel dagelijks blijven volgen via de artikels van onze gerechtsjournalist in Tongeren, die ook steeds hier geplaatst worden.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/16/2022 3:26:20 PM

  Assisenvoorzitter Jo Daenen opent de zitting

  Martino Trotta, die gisteren het einde van de zitting miste door medische problemen, is vandaag weer van de partij.
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 7:09:47 AM

  Getuige stopte kogels in brievenbus van Silvio Aquino op vraag van Trotta: "Martino gaf er geen uitleg bij, ik wist niet eens dat het Silvio zijn huis was"

  De eerste getuige is Sezer U., de man die een brief met kogels in de brievenbus van Silvio Aquino deponeerde. 
  Jo Daenen: Kan je zeggen wie kent van de familie Aquino.
  "Ik ken ze van ziens. Mijn zoon zat in de klas met de zoon van Raf Aquino. Met Silvio heb ik nooit contact gehad."
  Kende je Martino Trotta?
  "Ik was altijd in zijn ijssalon. En soms hielp ik Angelo, de zoon van Martino, in zijn café. We gingen ook soms op stap. Nu heb ik enkel op Facebook contact met hem."
  De kogelbrief
  Over de envelop, dat was ongeveer in 2012. 
  "Martino bracht mij naar huis vanuit het café. Met een grijze Mercedes. Hij zat aan het stuur. Hij zei dat hij ergens moest zijn. Hij stopte aan een huis. Ik wist niet dat het Silvio zijn thuis was. Toen vroeg hij of ik die envelop in de brievenbus kan steken. Een bruine envelop, die lijkt op een belastingbrief. Er stond iets opgeschreven, maar ik weet niet wat. Ik voelde ook wat gewicht. Hij gaf er verder geen uitleg bij."
  Je zei aan de politie dat je zag dat er camera's hingen.
  "Ja. Ik heb er verder geen aandacht aangegeven. We hebben verder ook niet gesproken over wat er gebeurd was."
  De dag erna stond Raf met zijn scooter bij jouw thuis.
  "Ik wist niet dat er kogels in de envelop zaten. Raf zei dat. Hij zei dat ik gefilmd was. Ik zei: sorry, ik wist dat niet. Raf was niet agressief."
  Heb je nog ergens een kogelbrief gebracht? (Nico Beckx, een vriend van de Aquino's, verklaarde gisteren dat hij ook een kogelbrief had gekregen.)
  "Nee, enkel bij Silvio."
  Heb je dat Martino verweten?
  "Nee, ik heb geen contact meer gehad met hem. Ik ben weggebleven van hem."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 7:22:13 AM

  Getuige zat in de gevangenis met Trotta: "Het is een pathologische leugenaar"

  Vervolgens is het de beurt aan getuige Cosimo P.
  Jo Daenen: hoelang ken je de familie Aquino?
  "Ik ken ze allemaal, al heel lang. Wij, Italianen, kennen elkaar in Maasmechelen. Silvio had mijn leeftijd."
  Je kende hem al van in je jeugd.
  "We kwamen bij elkaar thuis. Onze band is sterker geworden sinds de moord op mijn schoonbroer."
  Hoe heb je de dood van Silvio vernomen?
  "Ik was in Antwerpen bij mijn advocaat."
  Wanneer zag je Silvio voor het laatst?
  "Voor ik op vakantie vertrok, een maand voor zijn dood ongeveer. Hij was veel bezig met het proces waar de familie toen in zat. Hij was het hoofd van de familie."
  Heeft Silvio jou ooit gesproken over de home invasion bij zijn zus Lucia?
  "Daar is sprake van geweest, maar hij hield dat een beetje voor zich."
  Heeft hij ook jou verdacht?
  "Iedereen rond zich, dat is ook normaal."
  Jij zou Silvio normaal nog zien die 27ste augustus?
  "Dat klopt, rond 4-5 uur. Ik had hem even niet gezien omdat ik op vakantie was."
  Over Martino Trotta
  Hoe goed kende je Martino Trotta?
  "Hij had een restaurant in Maasmechelen. Van kleins af aan kwam ik in die zaak. Hij is noot bij mijn thuis geweest, wel bij mijn ouders."
  Jullie zaten even samen in de cel? Jullie zijn opgepakt in hetzelfde drugsdossier.
  "Een maandje inderdaad. Daarna ging hij als kok werken in de gevangenis en verhuisde hij. Ik zag hem nog wel op de wandeling. Na die periode in de gevangenis zag ik hem enkel nog eens op straat."
  Wat voor iemand was Trotta?
  "Een pathologische leugenaar. Hij liegt over alles. Hij liegt constant."
  Je gaf in de gavengenis eten aan de medegevangenen?
  "Ja, zo had ik veel contact met andere gedetineerden.
  Advocaat-generaal: Meneer Cosimo, je noemde Trotta een  pathologische leugenaar.
  "Hij jankte in de gevangenis dat hij niets te maken had met de zaak, terwijl dat wel zo was. Ik zat een maand samen met hem."
  Martino Trotta: "Die meneer daar is de grootste leugenaar. Hij verkoopt praatjes. Hij verkoopt nog altijd drugs tot op de dag van vandaag. Hoe vaak heb jij wel niet slecht gepraat over mij?"
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 7:43:46 AM

  "Een liefdesrelatie met Martino? Nee. Afgesproken in een rendez-voushotel? Zou kunnen"

  De volgende getuige is Patrizia E., 
  Jo Daenen: hoe goed kende u de familie Aquino?
  "Ik ben van Maasmechelen, we groeide op in dezelfde wijk. We kenden elkaar allemaal. We waren kennissen. Ik heb nooit last van hen gehad."
  Je bent naar de begrafenis geweest van Silvio.
  "Ja, uit respect. We zijn buren geweest."
  Hoelang ken je Trotta al?
  "Al 32 jaar. Ik heb studentenwerk gedaan in zijn zaak. Ik was 18. We zijn altijd contact blijven houden, met heel zijn familie."
  Hoe was jou relatie met Trotta in 2012?
  "We kenden elkaar goed. Een liefdesrelatie? Nee, niet echt. Er waren wel sms-berichten."
  Ooit afgesproken in een rendez-voushotel?
  "Dat zou kunnen."
  Heb je hem bezocht in de gevangenis?
  "Ja, nu niet meer. Dat was ook altijd samen met zijn vrouw. Vooral in het begin, in 2016. Daarna heb ik afstand genomen. Ik vond het niet oké wat ik hoorde."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 7:55:33 AM

  Trotta verlaat de assisenzaal tijdens het verhoor van een oud-vriendin, maar keert snel weer terug

  Tijdens een verhaal van een oud-vriendin van Martino Trotta, wenst de voormalige restaurantuitbater de zaal te verlaten. Enkele minuten later keert hij terug. Een korte plaspauze?
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 7:59:02 AM

  Geluidsfragment toont aan dat Trotta en getuigen het hadden het over overval bij Aquino-zus

  Over de kogelbrief
  Wat zat er wel in de envelop? 
  "Die vraag is gesteld ja, maar ik was misschien bang om meegesleurd te worden in iets. We hebben niet over een kogel gehad. Het was een lege brief, er stond iets op, maar ik weet niet wat."
  Geluidsfragment over overval bij Aquino-zus
  Kort na de feiten, oktober 2015, was er afluistering in de woning van Martino. Jij was daar ook op te horen. Jullie, Martino, zijn vrouw en jij hadden het over de overval bij Lucia en Antonetta. 
  "Daar heb ik niets mee te maken."
  Jullie hadden het over dat er geld werd gestolen.
  "Geen idee."
  *Jo Daenen laat het fragment horen in de assisenzaal waarbij het drietal het had over een overval bij Antonetta*
  "Dat ging over roddels in Maasmechelen, denk ik."
  Is de overval bij Antonetta in de media geweest? (de overval werd pas deze assisenzaak naar buiten gebracht.)
  "Ik had het over de foute zus misschien."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) edited by Arnaut.Vanvlierden 5/24/2022 8:19:18 AM

  Minnares of gewoon vriendin van Trotta?

  Advocaat-generaal Boyen: Die relatie, hoelang heeft die geduurd?
  "Het was niet echt een relatie. Het waren berichten, een spelletje. Verder moet ik daar niks over zeggen."
  Jullie hebben verschillende keren afgesproken in een rendez-voushotel in Hechtel-Eksel, voor en na de feiten. Zijn er bepaalde dingen die hij in vertrouwen heeft gezegd?
  "Helemaal niet. Het ging over andere zaken. Op dat moment wist ik niet dat hij een crimineel was, anders ging ik er niet mee om."
  De vorige getuige zei dat Trotta een pathologische leugenaar is. Heb jij dat beeld ook van hem?
  "Dat weet ik niet, nee. Maar hij zei wel dat hij ten onrechte in de gevangenis zat in 2012"
  Wat weet je over de relatie tussen Martino en de Aquino's?
  "Ik ken hun relaties niet."
  Wanneer heeft u afstand genomen van Martino Trotta?
  "Je gaat dingen horen, daar wou ik niet bij betrokken zijn. Wat ik hoorde? Er was iemand overleden, er was een dode. Je hoorde dingen op het nieuws. Ik kende Silvio van ziens."
  Meester Smet heeft ook een vraag voor haar:  Je kende Martino vrij goed. Heeft Martino ooit afgunstig gesproken over de familie Aquino?
  "Nee, nooit. Niet in mijn gesprekken."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) edited by Arnaut.Vanvlierden 5/24/2022 8:20:02 AM

  Vrouw van Martino Trotta bevestigt verhaal over mysterieuze Nouri: "Hij had het er altijd over"

  Jo Daenen: Het is niet gemakkelijk voor jou. Je echtgenoot zit hier als beschuldigde. Wanneer ben je hem tegengekomen?
  "Ik was 14 jaar. Het was in 1976. Hij was op vakantie, zo hebben we elkaar leren kennen."
  Welke taal spreken jullie thuis?
  "Italiaans, ook met de kinderen. Ik ben hier geboren. Martino spreekt vooral Italiaans."
  Wie ken je van de familie Aquino?
  "Ik ken ze bijna allemaal. We hadden daar vroeger goeie contacten mee."
  Over het restaurant, dat later failliet ging
  Het restaurant was van jouw ouders. Ze hebben dat overgedragen aan jullie.
  "Ik deed de zaal. Martino was de kok en deed soms de zaal. We hebben twee keer grote problemen gehad met belastingen en btw. Nadien is het stilletjes aan fout gelopen."
  Nadien ging Martino rond met Italiaanse producten. Was dat rendabel?
  "Met mijn loon erbij konden we ervan leven."
  Ging jij soms mee naar Antwerpen om producten te leveren?
  "Soms. Een broodjesbar."
  Van Alex?
  "Nu u het zegt, dat kan ja."
  Mysterieuze Nouri
  Was je soms bij die ontmoetingen in Antwerpen?
  "Daar kan ik me niks van herinneren. Nouri? Daar had hij het altijd over, maar ik ben nooit samen op terras geweest met hen."
  Sprak hij ooit over Samson of Sandro?
  "Niet dat ik weet."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 8:36:39 AM

  Over de envelop met twee kogels

  "Martino heeft altijd gezegd dat hij er niets mee te maken had."

  De vorige getuige zei dat Martino aan haar had verklaard een envelop te hebben gebracht, maar niet over kogels. Waren jullie vriendinnen?

  "Eerst wel, zij kwam mee naar de gevangenis. Nu niet meer. Door omstandigheden, dat mijn man vastzat. Zij moest ook veel werken, ze werkt op twee plaatsen. Ik ben al even niet meer bij haar thuis geweest."
  Zie je jouw man in staat kogelbrief.
  "Nee, als je het mij zou vragen. Met twee handen in het vuur: mijn man doet zoiets niet."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 8:57:08 AM

  Ook vrouw van Trotta herinnert zich gesprek over tweede overval bij Aquino-zus Antonetta niet

  Over de overvallen bij de Aquino-zussen
  Voorzitter Daenen: Maasmechelen is klein. Heb jij vernomen dat er een overval was bij Lucia Aquino?
  Vrouw van Martino Trotta: "Dat heb ik gehoord. Via de kranten of van andere mensen."
  Wist je dat er bij Antonetta een overval is geweest?
  "Niet dat ik mij kan herinneren."
  Er is een gesprek geweest in uw woning over een overval bij Antonetta. Dat werd afgeluisterd.
  *Het geluidsfragment wordt opnieuw afgespeeld*
  Herinner je het gesprek nu? (pas vorige week werd bekend dat er een overval was geweest bij Antonetta)
  "Ik wist alleen dat er een overval was geweest bij Lucia. Misschien heb ik mij vergist van zus."
  Jij zei in het afgeluisterd gesprek: 'Sjoeke, het geld hebben ze niet gestolen bij Antonetta.'
  "Via de kranten misschien? Geen idee. Ik weet het niet, ik weet het echt niet."
  Jo Daenen herinnert de vrouw van Martino eraan dat ze onder eed staat.
  Wat voor iemand is Martino?
  "Hij is perfect voor zijn kinderen. De beste man die mij ooit is overkomen. De perfecte papa, de perfecte echtgenoot. Hij wilt altijd goed doen voor iedereen. Ik kan niet slecht spreken over mijn man."
  Is hij soms naïef? Laat hij zich snel meeslepen?
  "Ja, hij is gemakkelijk."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) edited by Arnaut.Vanvlierden 5/24/2022 8:59:00 AM

  Geheugenverlies gaat verder: "Blauwe gsm? Geen idee. Vakantiefoto van Aquino's? Weet ik niks over"

  Advocaat-generaal Patrick Boyen herinnert de vrouw van Martino aan het uitgebreid telefonie-onderzoek. Een blauwe Nokia die door Martino gebruikt werd om contact te leggen met Sandro Hamidovic, heeft zijn vrouw nooit bij hun thuis gezien. Of Martino vaker wegwerptelefoons gebruikte? "Dat kan wel, dat er thuis nog een kleine Nokia lag. Maar een blauwe heb ik nooit gezien."
  Op 6 augustus 2015 stuurde de dochter Valentina Trotta een vakantiefoto van de Aquino's naar haar vader. Het onderzoek bracht aan het licht dat die dag al verkend werd aan de woning van Silvio Aquino, die op dat moment dus op vakantie was in Italië. "Hier weet ik niets over."
  Er werd bij een huiszoeking ook een vuurwapen aangetroffen in woning van Trotta. Martino is toen gaan lopen. "Logisch", vindt mevrouw Trotta. "Dat vuurwapen, mijn man is lange tijd gaan schieten. Hij had een vergunning. Hij dacht dat 'ze' hem iets wilden aandoen, daarom is hij gaan lopen. Hij is bang. Hij is bang van zijn eigen schaduw."
  Meester Partoens (advocaat van burgerlijke partij): Uw man zit al jaren vast. Hoe ziet hij die beschuldiging?
  "Hij blijft zeggen dat hij onschuldig is."
  Hij heeft hier enkele verklaringen afgelegd.
  "Dat heb ik gelezen in de krant. Maar dat heb ik vroeger nooit gehoord. Maar die verklaring moet nog altijd niet betekenen dat het een tip van mijn man zou zijn."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 9:21:58 AM

  De zitting wordt een kwartier geschorst

  Tijdens de koffiepauze moest iedereen de relaiszaal even verlaten. Er moest iets worden getest zodat de familie van de burgerlijke partijen, toeschouwers en de pers de beelden uit de assisenzaal ook kunnen mee volgen.
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 9:24:14 AM

  De zitting wordt hernomen met de getuigenis van Valentina (32), de dochter van Martino Trotta

  Wat voor iemand is uw vader?
  "De liefste vader die er is. Hij is goed voor ons, voor de kleinkinderen. Jammer dat hij de kleinkinderen niet geboren zag worden (omdat hij in de gevangenis zat, red.). Een schat van een man."
  Is geld belangrijk in zijn leven?
  "Nee."
  Spraken jouw ouders over financiële problemen?
  "Ik was toen nog klein."
  Jouw vader zat in 2012 in de gevangenis.
  "Ik ging wekelijks naar Antwerpen. Hij bleef zeggen dat hij onschuldig was, en dat geloof ik. Ik heb nooit geweten of hij zich met drugs bezighield."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 9:48:05 AM

  Net als vrouw van Trotta herkent dochter de naam van mysterieuze Nouri

  Je kende de familie Aquino?
  "Ik kende ze allemaal persoonlijk. Als kind had ik veel contact met de dochter van Lucia en die van Raf. De Aquino's kwamen vaak bij ons over de vloer."
  Sprak uw vader soms over Nouri?
  "Die naam heb ik vaak horen vallen. Nouri en Alex. Over Nouri weet ik niet veel, maar Alex had een broodjeszaak in Antwerpen."
  Hoorde je soms de namen Samson of Sandro?
  "Nee."
  door Mathijs Vangeloven via Mediahuis (alle titels) 5/24/2022 10:05:58 AM
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen