Aquino NBO

  Martino Trotta: opdrachtgever of onschuldig?

  Vandaag neemt Maasmechelaar Martino Trotta, een 62-jarige ex-restaurantuitbater die ook geen onbekende in het drugsmilieu is plaats op de beklaagdenbank. Hij wordt gezien als de opdrachtgever van de liquidatie van SIlvio Aquino. Zo heeft hij in de gevangenis gezeten met Sandro Hamidovich en zou hij meerdere keren ruzie gehad hebben met de Aquino's.

  Die kunnen zijn bloed drinken en verdenken hem van een home invasion bij hun zus. Haar tuin werd tevergeefs omgespit op zoek naar drugsgeld. Trotta stelt de onschuld in persoon te zijn. Als bewijs voert hij aan dat de gemeente Maasmechelen hem tot drie keer toe een diploma 'eerlijke vinder' gaf na het inleveren van gevonden portefeuilles. Toch zit hij al geruime tijd in de gevangenis. 

  Volgens medeverdachte Dragisa Hamidovic was het Trotta die iemand kende bij wie veel geld zou te rapen vallen. Die gadžo – of niet-Roma man – was bezig met de handel in drugs. Trotta zou de tipgever zijn en aan Sandro Hamidovic de nodige info doorgespeeld hebben. “In ruil voor 30 tot 40 % van de buit.” Sinds 26 januari 2016 verblijft de zestiger in de gevangenis. Al die tijd schreeuwt hij zijn onschuld uit. “Ikke niet gedaan.” Aanvankelijk verklaarde hij de Bosniërs niet te kennen om later toe te geven dat hij met twee van hen in de gevangenis heeft verbleven. De ex-restaurantbaas liep die al meerdere veroordelingen voor internationale drugstransporten.

  Van tabaksindustrie in Zuid-Italië naar restaurantuitbater in Maasmechelen.

  Trotta groeide op in Campanië, in het zuiden van Italië. Hij zat er tot het derde middelbaar op de schoolbanken en werkte in de tabaksindustrie. Hij bleef in België plakken nadat hij zijn oudere broer in 1976 op 16-jarige leeftijd in België had bezocht en kwam in Maasmechelen bij de familie aan moederskant terecht. Op latere leeftijd verhuisde hij naar Zutendaal. Door zijn huwelijk beschikt hij over de Belgische nationaliteit. Hij is vader van een zoon en dochter. Trotta werkte in de bouw en 14 jaar bij Ford Genk om vervolgens restaurant Da Zecca van zijn schoonouders in Maasmechelen te runnen. De Aquino’s kwamen er naar verluidt meermaals over de vloer om kreeft naar binnen te werken. In 2007 ging de zaak failliet en richtte Trotta zich op de verkoop van Italiaanse etenswaren. Op de achtergrond hield hij zich bezig met de handel in drugs.

  Eerdere drugsfeiten

  De supporter van voetbalclub Napels kreeg in Italië al 7 jaar cel voor handel in verdovende middelen. Het Antwerps hof van beroep deed er nog 6 jaar bovenop voor de smokkel van 493 kilo cocaïne vanuit Paraguay naar Antwerpen. Dat hij zakelijke relaties met de Aquino’s zou onderhouden, is nooit bewezen. Wel claimt de familieman met een laaggemiddeld intellectueel niveau (+90 IQ) niets met de zaken te maken hebben.

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 6:00:00 AM

  Strenge veiligheidsmaatregelen

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 6:51:00 AM

  Strenge veiligheidsmaatregelen aan en in het assisenhof

  Op de eerste procesdag zijn alle nodige veiligheidsmaatregelen alvast ingesteld. Het plein voor het assisenhof is afgezet met dranghekken en wordt in de gaten gehouden door een klein leger aan politieagenten. Die dragen ook P90 machinegeweren en zorgen dat enkel bevoegde personen passeren. 
  Ook in het gerechtsgebouw moet iedereen passeren aan  een paspoortcontrole en door een metaaldetector wandelen. Ze laten niets aan het toeval over. De pers en andere toeschouwers moeten de zaak ook in een aparte zaal volgen. De assisenzaal zelf is zelfs licht verbouwd om plaats te kunnen geven aan alle beschuldigden, de burgerlijke partijen, hun advocaten en alle agenten. 
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 7:05:18 AM

  "Hij blijft erbij dat hij onschuldig is. We zullen zien wat anderen vertellen"

  Een van de advocaten van Martino Trotta, Tim Smet, sprak vandaag voor de start van de eerste procesdag de pers toe. "Mijn cliënt blijft bij zijn huidige verklaringen. We zullen zien wat de anderen vertellen en dat op basis van het dossier proberen te weerleggen."
  Tim Smet is ook blij met de strenge veiligheidsmaatregelen: "Zo heeft iedereen het gevoel dat het proces op een serene en rustige manier gevoerd kan worden. Zowel de getuigen, de advocaten als de jury", voegt Smet nog toe.

  door Mirte Wolfs via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 7:06:48 AM
  • HBVL

  Juryleden haken af nog voor proces Aquino begint

  Het proces over de moord op Silvio Aquino gaat vandaag van start met een andere samenstelling in de jury. Enkele leden haakten al af. Hun plaats wordt ingenomen door mensen van de reservelijst. Deze telt zes mogelijke vervangers.

  Het is geleden van het proces tegen Hells Angel Ali Ipekci, die in 2015 veroordeeld werd voor de drievoudige Outlaw-moorden, dat het hof van assisen in Tongeren nog zo’n zaak had als deze die vrijdag van start gaat. De zenuwen staan dan ook gespannen. Iedereen bij justitie hoopt dat de rechtszaak over de moord op Silvio Aquino rimpelloos van start kan gaan. Dat er al meteen een paar mensen moeten opgevist worden uit de reservelijst van juryleden is daarom een kleine tegenslag, maar ze werd wel ingecalculeerd. Zo was het lijstje van mogelijke vervangers langer dan gangbaar.

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 7:17:08 AM
  • NB

  Juryleden haken af nog voor proces Aquino begint

  Het proces over de moord op Silvio Aquino gaat vandaag van start met een andere samenstelling in de jury. Enkele leden haakten al af. Hun plaats wordt ingenomen door mensen van de reservelijst. Deze telt zes mogelijke vervangers.

  Het is geleden van het proces tegen Hells Angel Ali Ipekci, die in 2015 veroordeeld werd voor de drievoudige Outlaw-moorden, dat het hof van assisen in Tongeren nog zo’n zaak had als deze die vrijdag van start gaat. De zenuwen staan dan ook gespannen. Iedereen bij justitie hoopt dat de rechtszaak over de moord op Silvio Aquino rimpelloos van start kan gaan. Dat er al meteen een paar mensen moeten opgevist worden uit de reservelijst van juryleden is daarom een kleine tegenslag, maar ze werd wel ingecalculeerd. Zo was het lijstje van mogelijke vervangers langer dan gangbaar.

  Wachten op de tolk Roma

  De zitting startte normaal om 9 uur, maar het is nog wachten op de tolk Roma die enkelen van de Hamidovic-clan bijstaat. Er is ook een Duitse tolk aanwezig voor Bosko, broer van Sandro, die opgroeide in Duitsland. Ondertussen hebben de burgerlijke partijen al plaatsgenomen. Daar vinden we onder meer Silvia Liskova, de weduwe van Silvio Aquino, terug. Net zoals haar twee kinderen en enkele broers en zussen van Silvio. Onder anderen advocaten Philip Daeninck en Bert Partoens staan hen bij.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 7:36:27 AM

  Start van de eerste procesdag

  Assisenvoorzitter Jo Daenen heeft de eerste zitting geopend en de vijf beschuldigden, Martino Trotta, Sandro Hamidovic, Nebusha Pavlovic, Dragisa Hamidovic en Bosko Hamidovic nemen plaats in de zaal. 
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 7:44:58 AM

  Sandro Hamidovic stelt zichzelf voor in het Nederlands

  De voorzitter ondervraagt alle beschuldigden over hun identiteit, adres en beroep. Martino Trotta (62) wordt bijgestaan door een Italiaanse tolk. Hij was de grote afwezige in de zitting deze week dinsdag, waar de jury verkozen werd.
  Opmerkelijk: Sandro Hamidovic (52), die als de leider van de clan wordt gezien, voert zelf het woord in het Nederlands.
  Bosko Hamidovic (40) spreekt via zijn Duitse tolk. De andere verdachten (Nebusha en Dragisa) communiceren via hun Roma tolk. 
  Martino Trotta:
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 7:53:05 AM

  Voorzitter: "Een rechter kan niet zomaar zeggen dat het hem of haar niet goed uitkomt"

  De jury is dinsdag samengesteld, maar vandaag blijkt dat één jurylid niet aanwezig is en heeft het hof één verzoek ontvangen om ontheven te worden. 
  De voorzitter: "Verzoeken, om medische of professionele redenen hadden voor de zitting van de samenstelling voorgelegd moeten worden. Eens u uitgeloot bent en plaatsneemt, wordt u rechter in de zaak. Dit is een grote organisatie, er is een maandenlange voorbereiding voorafgegaan en het is van groot maatschappelijk belang. Eens een rechter is toegewezen, kan die niet zeggen dat het niet goed uitkomt."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 7:58:41 AM

   Gespannen sfeer bij start proces: beschuldigde maakt 'I kill you'-gebaar naar Aquino's

   
  Bosnische verdachte Sandro Hamidovic maakt de “I kill you” move naar familie Aquino
  door Mirte Wolfs via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 8:04:28 AM

  Korte schorsing voor beraad van verzoek vervanging jurylid

  Voorzitter Jo Daenen herneemt de zitting na een korte schorsing om het verzoek van één jurylid te overwegen om vervangen te worden. Dat is niet ontvankelijk verklaard en de samenstelling van de jury blijft dus zoals die vanmorgen toekwam.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 8:09:07 AM

  Voorzitter: "Bezwaren zijn nog geen bewijzen"

  Jo Daenen: "Er is een uitvoerig strafonderzoek gevoerd onder leiding van een onderzoeksrechter. Er bestaan genoeg bezwaren tegen deze vijf beschuldigden om hen door te verwijzen naar het assisenhof. Dat betekent nog niet dat er genoeg bewijzen zijn."

  Vermoeden van onschuld

  De kamer van inbeschuldigingstelling heeft een arrest doorverwezen aan het assisenhof. Daarin staan kwalificaties van de feiten opgenomen. De voorzitter wijst de juryleden op het feit dat ze het vermoeden van onschuld in gedachte moeten houden: "Het is niet omdat deze vijf met handboeien en politie naar binnen zijn gebracht dat ze schuldig zijn. Er moeten genoeg bewijzen zijn. Zolang dat niet het geval is, is er het vermoeden van onschuld."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 8:13:52 AM

  Meer dan 40.000 bladzijden telt het lijvige dossier van dit proces

  door Mirte Wolfs via Mediahuis (alle titels) edited by Arnaut.Vanvlierden 5/6/2022 8:14:26 AM

  Eerste agendapunt: voorlezen van de lijvige akte van beschuldiging

  In de akte van beschuldiging, in totaal meer dan 100 pagina's, staat een objectief overzicht van wat het onderzoek naar de moord op Silvio Aquino heeft opgeleverd. De substituut procureur-generaal, Cedric Stuyck zal die akte nu voorlezen. Daarin staan zowel verhoren van alle verdachten als van getuigen en andere betrokken partijen. Daarnaast geven alle mogelijke experten van de politie hun kijk op de feiten.
  De initiële akte is al een lijvig document en daarbij komen nog twee addendum, toegevoegd aan de aktes nadat Dragisa Hamidovic werd gearresteerd aan de Costa Brava, eind vorig jaar. Zijn nieuwe verklaringen en de reacties van de andere beschuldigden daarop, zijn van groot belang in het proces.
  Foto genomen tijdens de jurysamenstelling. De substituut procureur-generaal, Cedric Stuyck, is de tweede man van links. Foto: Belga
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 8:16:40 AM
  • HBVL

  PODCAST. Wie vermoordde Silvio Aquino? Alles wat je moet weten over hét proces van het jaar

  Het is intussen bijna zeven jaar geleden dat Silvio Aquino met vijf kogels in het hoofd werd geliquideerd. Martino Trotta en nog vier leden van de Bosnische Hamidovic-clan zullen plaatsnemen op de beschuldigdenbank. Maar wie was wie ook alweer? En wat is er zeven jaar geleden precies gebeurd? In onze actuapodcasts met gerechtsjournalist Geert Houben, leggen we uit wat al geweten is over de feiten van en het onderzoek naar 27 augustus 2015.

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nieuwsblad.be 5/6/2022 8:58:17 AM

  Voortzetting van de akte met getuigenissen van Silvio's vrouw en andere ooggetuigen van de liquidatie

  Na een korte schorsing zet procureur-generaal Cedric Stuyck de lezing van de akte verder met getuigenverklaringen van onder anderen Silvia Liskova, de vrouw van Silvio Aquino. Daarnaast zijn er ook veel getuigen die op 27 augustus 2015 de feiten aan de Sint-Hubertuslaan konden waarnemen.  Normaal komt vandaag Martino Trotta ook nog aan het woord.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 10:03:10 AM

  De weduwe van Silvio, Silvia Liskova, met advocaat Philip Daeninck (rechts) die de burgerlijke partijen vertegenwoordigt

  Silvia was op 27 augustus 2015 samen met Silvio op weg naar huis van Opglabbeek naar Maasmechelen. Toen de vijf Bosniërs hun wagen klem reden, kon zij de bossen invluchten en bij het eerste het beste huis aanbellen. Volgens verklaringen van Dragisa Hamidovic probeerde Nebusha Pavlovic haar in een greep te houden maar moest hij lossen toen zij hem begon te stampen. Terwijl de vrouw op de vlucht sloeg, werd Silvio meermaals in het hoofd geschoten.
  Silvia Liskova, de vrouw van Silvio Aquino
  door Mirte Wolfs via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 10:23:56 AM

  Clan Aquino bijna voltallig aanwezig in de zaal

  De familie Aquino neemt vandaag ook plaats als burgerlijke partij. De vrouw en broers van Silvio Aquino waren allemaal ter plaatse. Enkel Lucio Aquino is er niet. Hij zit in de gevangenis van Leuven voor betrokkenheid bij een grootschalige drugszaak.

  LEES OOK. Onderzoek naar bende rond Lucio Aquino levert recordvangst van 11,5 ton zuivere cocaïne op

  Ondertussen zijn ongeveer de helft van de akte van beschuldiging en het addendum van eind 2021 voorgelezen door de procureur-generaal.

  Links achter: Mario Aquino - rechts achter: Pasquale Aquino Links voor: Silvia Liskova
   links achter: Raf Aquino

  door Mirte Wolfs via Mediahuis (alle titels) edited by Arnaut.Vanvlierden 5/6/2022 10:36:49 AM

  Schorsing voor middagpauze

  De zitting wordt geschorst en hernomen om 14 uur.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 10:54:15 AM

  Zitting hervat, voorzitter vraagt alle partijen kalm te blijven na eerder geroep

  De rest van de namiddag zal de lezing van de akte verder gezet worden met nog een reeks verklaringen van experten.
  Net na de schorsing van de middag werd er bij het verlaten van de assisenzaal nog geroepen tussen de beschuldigden en de burgerlijke partijen. De assisenvoorzitter riep daarom op dat alle partijen de kalmte moeten bewaren: "Het wordt misschien soms emotioneel, maar probeer sereen te blijven. Kijk niet naar anderen. Het gaat hier om een proces dat vlot en sereen moet verlopen."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 12:19:51 PM

  Einde van addendum

  Sinds de arrestatie van Dragisa Hamidovic aan de Costa Brava in Spanje zijn er nieuwe onderzoeksresultaten aan het licht gekomen. Die zijn opgenomen in het addendum, die de procureur-generaal ook voorlas. Elk lid van de jury krijgt nu een exemplaar van de akte en het addendum.
  Zowel Bosko als Sandro Hamidovic en Martino Trotta weigerden opnieuw verhoord te worden na de verklaringen van Dragisa. Nebusha reageerde wel op diens verklaringen. 
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 12:34:28 PM

  Procureur-generaal Cedric Stuyck legt nu aan de jury het nut van de openbare aanklager en de procedure van het assisenproces uit

  Er zijn drie fasen van het proces. Tot en met 25 mei wordt het gehele strafdossier overgedaan in de eerste fase. "In deze fase horen en ondervragen we de beschuldigden, getuigen en burgerlijke partijen nogmaals. Eerst gaat het over de feiten. Daarna kijken we naar de persoon van de beschuldigden en de slachtoffers." In deze eerste fase moet het openbare ministerie erop toezien dat alle aspecten en onderdelen van het onderzoek aan bod komen, legt Stuyck verder uit. 
  Op 30 mei kan dan deel twee beginnen, de schuldvraag. "Om de vijf beschuldigden schuldig te kunnen bevinden, is het het openbare ministerie dat bewijs moet leveren van die schuld. De beschuldigden moeten hun onschuld niet aantonen, maar ik ben benieuwd naar hun standpunten." 
  In de derde fase zal afhankelijk van de schuldverklaring de strafmaat bepaald worden. Hierin is het aan het openbare ministerie om daarover te beslissen. 
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Mathijs Vangeloven 5/6/2022 1:31:00 PM

  Dan toch verklaringen van Bosko Hamidovic

  De procureur-generaal deelt mee dat na tien weigeringen Bosko Hamidovic plots wél verhoord wenste te worden. Hij gaf toe dat hij op uitkijk stond op 27 augustus 2015. Hij geeft ook aan opgepikt te zijn door de andere Bosniërs en aanwezig te zijn geweest in Roermond, waar een van hen, Samson, dood werd achtergelaten. 
   "Ook de verhoren van Sandro H. duurden in totaal 57 uren, daar ben ik zeer benieuwd naar", zei Stuyck.

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 1:37:21 PM

  Akte van verdediging: "Dit dossier is er geen van 'samen uit, samen thuis'"

  Een akte van verdediging geeft de advocaten van de beschuldigden de tijd om de jury kort toe te spreken.
  Tim Smet, advocaat van Martino Trotta: "Wij vragen aan jullie, de jury om met een kritische blik naar het onderzoek te kijken en vragen te stellen. Het OM heeft de akte van beschuldiging voorgelezen. Dat is een samenvatting, maar hoed u dat dit het standpunt van één partij in het proces is. Ik hoop dat de vragen die op het einde gesteld zullen worden, eerlijk en in eer en geweten beantwoord zullen worden."
  Advocaat van Sandro Hamidovic, meester Dimitri De Béco, bijgestaan door Jessica F: "Voor ons begint de zaak pas op maandag. Wij zijn nog maar een jaar de advocaten van Sandro H. Ook voor ons is dit een uitzonderlijk proces. Na deze weken zullen wij pas conclusies trekken. Er is wat geroezemoes geweest, maar wij willen dat dit proces zo sereen mogelijk gebeurt. Het is al moeilijk genoeg voor jullie (de jury, nvdr.) om hier te zitten. Wij doen ons best om alles zo sereen mogelijk te doen verlopen."
  Meester Hans Valkenborg, advocaat van Bosko Hamidovic : "Voor ons is één aspect belangrijk. Dat dit dossier iedereen apart bekijkt. Het is niet samen uit, samen thuis."
  Meester Hans Valkenborg
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 1:41:27 PM

  Akte van verdediging Nebusha Pavlovic: "Zoals zijn hele leven, verleende hij bijstand, met alle gevolgen vandien"

  Thomas Gillis, advocaat van Nebusha Pavlovic: "Onze cliënt is vader van zes kinderen. Hij is negentien maanden opgesloten geweest. Op een week na is hij vijf volle jaren een vrij man geweest. Met oog op dit proces heeft hij zich op 2 mei aangeboden bij de gevangenis in Hasselt, zoals gevraagd.  Nebusha werd twee dagen voor de feiten op 27 augustus 2015 ontslagen uit het ziekenhuis."
  Gillis heeft het ook over zijn jeugd en vroegere levensloop: "Op jonge leeftijd moest hij mee op bedeltocht met andere personen dan zijn ouders. Toen hij daar te oud voor was, werd hij bij zijn grootmoeder afgezet. Hij kan slechts een beetje lezen en schrijven. Hij is op geen enkele manier de motor van deze feiten. Hij heeft ook twee dagen na zijn ontslag uit het ziekenhuis bijstand verleend zoals hij dat zijn hele leven altijd deed, met de gevolgen van dien. Wanneer de politie hem in 2016 vraagt zijn karakter te beschrijven stelt hij dat hij iemand is die veel heeft afgezien."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 1:58:50 PM

  Advocaat Dragisa Hamidovic: "Die man wilde nooit de dood van Silvio Aquino"

  Meester Gino Houbrechts: "Mijn cliënt is de eerste die bekentenissen heeft afgelegd. Die verklaringen zorgden voor een sneeuwbaleffect. Dat is hem door niemand in dank afgenomen. Zoals mijn collega al zei, laat dit geen verhaal van 'samen uit, samen thuis' zijn. Die man is vader van vier kinderen en heeft nooit de dood van Silvio Aquino gewild en had geen leidende functie in de zaak."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Mathijs Vangeloven 5/6/2022 2:00:36 PM

  Advocaten burgerlijke partijen: "Ze delen allemaal het verlies van hun broer, man, papa"

  Meester Philip Daeninck, advocaat van Silvia Liskova en haar kinderen: "Ik ben op zoek naar de waarheid onder leiding van de voorzitter. Dat onderzoek is nog in evolutie en dat is goed. De verklaringen van de vijfde beschuldigde zorgden voor een sneeuwbaleffect en ik kijk daar naar uit."
  Meester Raan Colman richt zich tot de jury: "We krijgen hier alles nog te zien en te horen. Op het einde van het proces zal u hopelijk blij zijn deel uitgemaakt te hebben van dit hof. Ik hoop dat het een fair proces is, dat de nagedachtenis niet besmeurd zal worden. En ik kijk uit naar de verhoren van maandag en dinsdag. Want er zijn veel wisselende verklaringen en de vijf beschuldigden weten het niet altijd meer."
  Bert Partoens en meester Nivelle vertegenwoordigen onder anderen Antonio/Raf en Pasquale Aquino: "De belangen van veel mensen achter mij zijn dezelfde. Ze delen in hetzelfde verdriet van hun broer, man, papa. Silvio was een echte familieman. Plots werd hij geconfronteerd met een legertje huurlingen door wie hij werd afgemaakt. Het is dan ook een evidentie dat de burgerlijke partijen aanwezig zijn. Anders was het een begrafenis zonder nabestaanden."
  Meester Colman
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 2:05:46 PM

  Korte schorsing

  Voorzitter Jo Daenen schorst de zitting voor 10 minuten. Daarna gaat de eerste procesdag nog een klein uur verder.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/6/2022 2:15:47 PM

  Proces hervat met ondervraging van Dragisa Hamidovic: "Mijn relatie met Sandro is niet goed"

  Voorzitter Jo Daenen start het verhoor van Dragisa Hamidovic, de Bosniër die vorig jaar pas gevat werd bij een toevallige controle door de Spaanse politie.

  Hoeveel broers en zussen heeft hij
  "Vijf broers en een zus die overleden is."
  Maar Sandro is een halfbroer
  "Ja, klopt"
  Hoe is zijn relatie met Sandro?
  "Onze relatie is niet goed. Hij is eens naar mij in Duitsland gekomen en toen heeft hij veel diefstallen gepleegd."
  Maar je hebt zelf beslist mee diefstallen te plegen?
  "Op dat moment wordt je dat gevraagd en twijfel je en ik zat in geldnood en dan ging ik mee. Als ik geen geldnood had, ging ik niet mee.
  Waren dat veel diefstallen met Sandro en andere familie?
  "Tien inbraken ongeveer."
  Sandro zou de leider zijn? 
  "Ja."
  Je zou in Portugal een herseninfarct gehad hebben, kan je dat toelichten?
  "Ik was aan het wandelen en kreeg plots een hartstilstand. Mijn linkerhelft was verlamd en ik was mijn spraakvermogen kwijt en kon drie jaar niet spreken. Ik kan me wel herinneren wat er is gebeurd, maar vroeger kon ik Duits en Spaans en nu kan ik me moeilijk uitdrukken."
  Met welke broer had je het beste contact?
  "Ik denk Zoran en Samson."
  Je was niet op de begrafenis van Zoran, waarom niet?
  "Door de feiten met Silvio Aquino kon ik daar niet zijn."
  Ondanks jullie slechte relatie bleef je toch meermaals daar die zomer?
  "Er waren geen conflicten toen ik er verbleef, maar ik mocht er twee tot vijf dagen blijven. Dat ging."
  Je bent je zieke broer gaan bezoeken in Keulen, waarom dan niet daar overnachten, maar in Antwerpen bij Sandro?
  "Er zijn oude feiten van mij, en bij een routine controle in Duitsland zou ik in de problemen komen."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 2:33:05 PM

  Dragisa over de plannen om Silvio Aquino te ontvoeren: "Niemand wou eigenlijk meedoen"

  Wie heeft het plan bedacht?
  "Sandro."
  Hoe zat het plan in mekaar, wat had Sandro je verteld dat ging gebeuren?
  "We moesten hem vastnemen en dan geld vragen. Dat zou twee uur duren, tot de familie Aquino ons geld gaf. Dan lieten we hem gaan. We zouden hem in de auto vasthouden."
  Hoeveel geld zou gevraagd worden?
  Mij werd gezegd 500.000 euro. Ik ging maximaal 50.000 euro krijgen.
  Hoelang voor de feiten had je van het plan gehoord?
  "Op een gegeven avond ging Sandro uit en kwam hij heel blij terug met het verhaal dat er geld te verdienen viel."
  Wie had het plan jullie voor te doen als politie bij de feiten op 27 augustus 2015?
  "Sandro."
  Wat was je reactie over dat plan?
  "Er was niet gesproken over een gijzeling. Er was gezegd dat we geld bijeen konden krijgen. Er was niets over een gijzeling gezegd, ik dacht dat het over het handelen van iets ging. Iets later kwam de ontvoering dan wel ter sprake."
  Hoe zijn Bosko en Nebusha betrokken geraakt bij het plan?
  "Het was twee of drie dagen nadat ik van het plan gehoord had, dat zij erbij kwamen. Niemand van ons wou eigenlijk meedoen. Inbreken of stelen was oké, maar iemand vasthouden doen we niet."
  Was er een risico verbonden aan de zaak?
  "Toen het gebeurd was, was er plots risico. Toen zei Sandro dat de Aquino's wel een grote familie waren. Ik heb wantrouwen tegenover Sandro, want hij liegt veel. Ik dacht dat hij loog. Hij zei dat hij info had van een man met wie hij in de gevangenis zat."
  Wat zei hij nog over die man?
  "Die man zou 30 à 40 procent krijgen."
  Welke rol zou jij krijgen in het plan?
  "Ik kreeg een rol om te observeren, te zien wat er gebeurde. Om te kijken dat er geen mensen naar ons toe kwamen. Als het gedaan was, moest ik in de auto stappen en vertrekken."
  Dragisa Hamidovic op de verkiezing van de jury op dinsdag.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 2:42:34 PM

  Over eerdere passages in augustus bij het huis van Silvio Aquino in Maasmechelen

  Op 6 augustus zouden jullie armbanden en bivakmutsen mee hebben, later pas wapens?
  "Nee, toen hadden we enkel bivakmutsen mee."
  Jullie zijn enkele uren daar (in Maasmechelen, nvdr.) gebleven, wat deden jullie?
  "Toen verkenden we vooral wegen en als we de kans hadden, zouden we hem gijzelen, maar dat was niet de bedoeling."
  Waarom wacht je daarna drie weken voor een nieuwe poging?
  "Dat kan Sandro best beantwoorden."
  De avond voor de feiten (26 augustus, nvdr.) zijn jullie met de Opel en Jaguar naar Maasmechelen gereden, klopt dat?
  "Om te zien of hij buitenkwam of niet. Bosko moest buiten aan het huis van Silvio wachten en bellen als hij vertrok."
  Dat zou uiteindelijk niet gebeuren en de clan Hamidovic ging weer naar huis.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 3:06:40 PM

  Over 27 augustus, de dag van de feiten: "Toen we hem met zijn vrouw zagen, zeiden we: 'Dat gaan we niet doen'"

  Hoeveel wapens waren er?
  "Twee. Ik had er één, Sandro had het andere. Het was niet gepland wie het tweede wapen kreeg. Ik wou geen flaters begaan, daarom heb ik het aangenomen. Het ging om een pistool."
  Wist je toen hoe je daar mee om moest gaan?
  "Nee. Als iemand me slaat, kan ik terugslaan, maar met wapens heb ik nooit getraind."
  Waarom waren er maar vier armbanden van de politie en vier bivakmutsen, ook al waren jullie met vijf?
  "Bosko had die niet nodig, omdat hij bij het huis bleef staan."

  Aankomst bij huis Aquino's

  De vijf Bosniërs vertrokken vanuit Antwerpen in een Opel Astra en Jaguar jeep richting Opglabbeek. Daar wachtte Bosko op uitkijk bij het huis van Antonetta, waar Silvio en Silvia op bezoek waren.
  Wie belde Bosko op met info?
  "Hij belde naar Sandro. Die zat in de andere wagen. Hij belde niet naar mij en Samson in de andere wagen."
  Wat was daarna het plan?
  "Ik kan enkel de waarheid vertellen. Op het moment dat Silvio vertrok met zijn vrouw, zeiden we: 'dat gaan we niet doen'. Toen zei Sandro dat we hen gewoon gingen volgen."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 3:11:35 PM

  Dragisa H. over het moment van het klemrijden: "Ik heb Silvia nooit aangeraakt"

  Toen het familiebezoek eindigde, vertrokken ze en startte de achtervolging. Toen kwamen ze op een bosweg. Wie besliste toen om hen klem te rijden?
  "Sandro."
  Wie zou naar wie moeten gaan?
  "Dat was niet afgesproken, want normaal was de echtgenote er niet bij."
  En hoe verliep het klemrijden?
  "Samson en ik staken onze handen uit de wagen om te laten zien dat we politie waren met de armbanden. Toen ging Silvio opzij met zijn wagen. Ik ging naar haar, Samson ging richting de meneer. De deur was nog niet open. Toen we hem uit de auto haalden, wilden we hem vasthouden met de handen en hem naar onze wagen meebrengen. Toen ik aan de deur van de vrouw stond die niet open was, kwam Nebusha om die deur open te doen. Dan ben ik langs de chauffeurskant teken gaan doen dat ze moest uitstappen."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 3:20:02 PM

  Dragisa over de liquidatie van Silvio: "Ik heb me omgedraaid, ik wou het niet zien"

  Heeft Nebusha de vrouw vastgenomen?
  "Ja, hij heeft haar vastgenomen. Ze heeft Nebusha in de buik gestampt, maar ik heb haar nooit aangeraakt of geslagen."
  Was Silvio al gaan lopen toen jullie bezig waren met Silvia?
  "Ze worstelden nog. Toch zeker twee minuten."
  Wanneer viel het eerste schot?
  "Toen Nebusha en Samson met Aquino vochten, heeft Sandro een waarschuwingsschot afgevuurd."
  Uiteindelijk maakte Aquino zich los en ging hij lopen. Er waren zeker enkele meters tussen Silvio Aquino en ons. Ik, Samson en Nebusha zeiden toen hem te laten gaan, maar Sandro zei: 'We moeten hem hebben.' Samson en Sandro liepen toen achter de man. Ik en Nebusha waren bij de wagens." 

  Dragisa legt hierna uit aan de tolk hoe een latere worsteling met Silvio Aquino verliep en hoe Silvio plots het wapen van Dragisa steelt en probeert te vuren. Met dat schot zou Samson Hudorovich, de zoon van Sandro neergeschoten worden in zijn linkerschouder. Daarna gooide Dragisa het wapen weg.

  Heeft iemand het toen opgeraapt?
  "Silvio lag dan ineens half op de grond. Toen haalde Nebusha het wapen. Sandro kwam toen naar me om te zeggen dat we hem (Silvio) moesten afmaken omdat hij Samson had geraakt. Toen zei Sandro dat hij me ook ging afmaken als ik niet aan de kant ging. Toen ging ik opzij. En toen hebben ze geschoten. Ik heb me gewoon omgedraaid. Ik wou het niet zien."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/6/2022 3:36:49 PM

  De Bosniërs op de vlucht: "Plots liep Sandro ineens richting mij om me de keel over te snijden"

  Voorzitter Jo Daenen: Als jullie Bosko niet konden oppikken, moest hij een bus of taxi nemen. Er was dus rekening gehouden dat er iets fout kon lopen?
  "Ik heb toen tegen Sandro gezegd dat we alles moesten laten vallen en direct naar het ziekenhuis moesten rijden."
  Tijdens de rit was Dragisa begonnen met de reanimatie van Samson, die in kritieke toestand was. Ze lieten Samson achter op een snelweg in Roermond, waar ze een ambulance tegen hielden, maar die hulp kwam te laat.
  Waar zijn jullie toen heen gereden?
  "Via België, naar Nederland en Duitsland, naar Keulen. Maar ik was nooit op de eindbestemming geweest. Nebusha heeft toen nieuwe kledij gehaald, maar niet voor mij..
  Jullie zijn met een Mercedes vertrokken in Keulen richting Antwerpen. Wat is er met de Jaguar gebeurd? 
  "Bij aankomst nam Nebusha de wagen, maar ik weet niet waarheen."
  Op 28 augustus waren ze terug op het appartement in Antwerpen, ook met de moeder van Samson. De vijf beschuldigden vertelden haar niet over de dood van haar zoon. Toen zij op een gegeven moment het huis uit was liepen de gemoederen ineens hoog op. Sandro zou met een mes naar Dragisa toegelopen zijn om hem aan te vallen: "Toen begon hij uit te roepen 'Allah Ahkbar' en wou hij mijn keel oversnijden. Toen is Bosko tussengekomen." Ook op een later moment zou Sandro Dragisa bedreigt hebben, nu met een pistool. Maar ook toen kwam Bosko tussen. Niet veel later is Dragisa vertrokken naar Spanje, naar zijn familie.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/6/2022 3:59:56 PM

  Dragisa richt zich tot de Aquino's

  "Mijn diepste excuses, ik kan geen woorden vinden om mijn spijt te betuigen. Ik stond voor hem om hem te beschermen, meer kon ik niet doen. Maar de duivel hiernaast (Sandro, red.) besloot anders. Wat kon ik doen?

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/6/2022 4:03:20 PM

  Assisenvoorzitter Jo Daenen besluit de zitting van vandaag te schorsen. Maandag vervolgt het proces met de ondervragingen van onder ander Sandro Hamidovic en Martino Trotta

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Cedric Pollenus 5/6/2022 4:04:45 PM

  De procesdag gaat beginnen, de beklaagden worden binnengeleid. Sandro Hamidovic, die vandaag aan het woord komt heeft een sjaaltje aan. Hij maakte vorige week vrijdag een dreigend gebaar richting de Aquino's

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 7:19:00 AM

  Jurylid dient vervangen te worden

  Er is één jurylid dat vandaag om medische redenen niet is opgedaagd. Daardoor opent de zitting met assisenvoorzitter Jo Daenen die een plaatsvervangend jurylid aanstelt om de zaak op te volgen.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 7:24:42 AM

  Jo Daenen: "Vandaag gaan we verder met de getuigenis van Pavlovic Nebusha (36)"

  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 7:27:58 AM

  Advocaat Valkenborg: "De pasgeboren zoon van Bosko (40) is overleden"

  De vrouw van Bosko Hamidovic was zwanger van een tweeling. Die is te vroeg geboren. Zijn dochter leeft, maar zal zeker gehandicapt door het leven gaan. Zijn zoontje is dit weekend overleden. Advocaat Pieter Valkenborg deelt dit mee om aan te geven dat Bosko daardoor erg is aangeslagen.
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) 5/9/2022 7:29:29 AM

  Nebusha Pavlovic geeft snikkend antwoorden: "Ik pleegde altijd diefstallen om te overleven"

  De assisenvoorzitter start met enkele vragen over het verleden van Nebusha.

  Nebusha Pavlovic: "Ik woon al 22 jaar in Keulen. Ik heb zes kinderen. Ik ben de eerste keer getrouwd toen ik 18 was."
  Voorzitter Jo DaenenBen je al ooit veroordeeld?
  Een keer in Duitsland, in Zwitserland heb ik het verbod gekregen het land te betreden voor 5 jaar door een diefstal."
  Je ze dat je dat deed om te overleven en dat je zo bent opgevoed. Waren die diefstallen normaal of uit noodzaak?
  "Ik vond diefstallen plegen helemaal niet leuk. Ik deed dat om te overleven."
  Je bent in 2015 verhoord en in 2016 nog driemaal door de politie. Die verklaringen waren beperkt. Waarom nu ineens wel een ruimere verklaring waarin je de betrokkenheid deels toegeeft?
  "In 2015 heb ik gezien welke familie de slachtoffers hadden. Ik kon mijn eigen familie ook niet zomaar blootstellen. Op een gegeven moment ben ik tot de beslissing gekomen dat ik mijn leven moet leiden, met vrouw en kinderen, dat ik geen rekening mag houden met anderen en voor mezelf moet kiezen."
  Was er in het verleden afspraak gemaakt om niets te zeggen tegen de politie?
  "Nee."
  Wanneer heb je nog met Sandro over de inhoud van dit dossier gesproken?
  "Ik heb nooit meer met hem gebeld, ook al wou hij dit."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/9/2022 7:31:40 AM

  Over de voorbereidingen van 27 augustus 2015: "Ik was aanwezig bij de diefstal van de Opel en nummerplaten"

  Waarom moest je van Sandro zo dringend naar Antwerpen komen?
  "Op een gegeven moment belt Sandro dat ik eens naar België moest komen. Ik zei toen dat dat ok was, maar hij zei niets over een plan."
  Zei hij niets over een huis vol geld toen?
  "Nee. Wel toen ik in België aangekomen was."
  Wat zei hij daar toen over, wat was het plan, het voorstel?
  "Hij zei dat hij een huis in zicht had waar we 400.000 ´à 500.000 euro aan goud, geld en horloges konden buitmaken. Dat was 5 of 6 augustus. Toen ik aankwam waren Bosko en Dragisa er al. Hij sprak over een huis, maar daar waren veel camera's aanwezig. We moesten eerst auto's stelen, want onze auto's mochten niet in beeld verschijnen. Het was dan donker geworden en dan zijn ik, Sandro en Bosko met een Mercedes weggereden."
  In de nacht van 6 augustus steelt de clan Hamidovic een Opel en nummerplaten die ze later zouden gebruiken. Nebusha geeft aan dat hij aanwezig was bij die diefstallen. Daarna vraagt Jo Daenen wat de bedoeling van 6 augustus was, toen de clan naar Opglabbeek ging met de Opel en een eerder gestolen Jaguar.
  "Toen we er aankwamen hebben we wat rondjes gereden en de buurt verkend. We zagen dat het huis beveiligd was met van die ronde camera's."
  Jullie hadden bivakmutsen mee, dan maken de camera's toch niet uit?
  "Toen we de camera's beter zagen, dachten we dat die verbonden waren met de politie en dan was er geen kans om er binnen te gaan."
  door Arnaut.Vanvlierden via Mediahuis (alle titels) edited by Nele.Achten 5/9/2022 7:41:04 AM
Powered by Platform for Live Reporting, Events, and Social Engagement

Meest Gelezen